Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2014 2020 г е разработена в рамките на проект „


Въздействие на туризма върху развитието на Община Дряновостраница5/9
Дата25.02.2018
Размер1 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Въздействие на туризма върху развитието на Община Дряново


Туризмът е от значим характер за история на област Габрово, респективно и община Дряново.


1.1.Икономически въздействия


При анализа на икономическите въздействия на туризма върху общината се използват данни за развитието на социално-икономическите параметри, базова и туристическа инфраструктура, наличните данни относно посещаемостта и профила на туристите, съпоставени с данни от проведено анкетно проучване и работен панел.

Туризмът може да бъде една от основните опори в икономиката на общината.

В следващата таблица са показани данни за средствата за подслон и места за настаняване през 2009 г. - 2013 в община Дряново.

Таблица 6: Средства за подслон и места за настаняване през 2009 г. - 2013 в община Дряново


Година

Средства за подслон и места за настаняване

Реализирани нощувки

2009

28

18 515

2010

28

15 424

2011

33

24 165

2012

34

23 412

2013

37

22 696

Общо за периода

104 212

Източник: НСИ

Фигура 2: Брой реализирани нощувки в средства за подслон и места за настаняване през 2009 г. - 2013 в община ДряновоИзточник: НСИ

По данни на НСИ, броят на реализираните нощувки, намаляват през 2010 г., въпреки че през 2009 г. броят на местата за настаняване са 13, а през 2010 г. – 17. Съответно броят нощувки за 2009 г. са 18 515, а през 2010 г. броят на нощувките пада на 15 424. Последствие през 2011 г. се наблюдава значителен ръст в нощувките които са 24 165. През последните две години се наблюдава спад в реализираните нощувки с приблизително 7% от броят им през 2010г.

Тенденцията за намаляване на общия брой на нощувките вероятно се дължи на маркетинговия подход на община Дряново, който очевидно е незадоволителен. Като цяло може да се направи извода, че условия на туристическо предлагане следва да бъдат подобрени и развивани с цел допринасяне за популяризацията на дестинацията и по-високата посещаемост.

1.2.Екологични въздействия


При анализа на въздействието на туризма върху околната среда в общината се използват данни за състоянието, капацитет и натоварване на природните ресурси, базова и туристическа инфраструктура, съпоставени с впечатления и коментари от проведеното анкетно проучване сред местното население и професионалистите от туристическия бранш в общината.

Отрицателното влияние върху околната среда се изразява в това, че туризмът много лесно може да я увреди, тъй като е свързан със значително замърсяване и други неблагоприятни намеси, като конкретните негативни въздействия за община Дряново са следните: • Замърсяване на повърхностните води вследствие на недоизградената канализационна мрежа и липсата на пречиствателна станция;

 • Замърсяване на градската и извънградската среда следствие на интензивните туристически дейности и трафика;

 • Липса на информираност в обществото за състоянието на околната среда и най-вече относно нейното замърсяване с твърди отпадъци.


1.3.Социални въздействия


При анализа на социално-културните въздействия на туризма върху общината се използват данни за състоянието на социално-икономическите параметри, културното наследство и традиции,.

Положителните социални въздействия на туризма са свързани със създаването на заетост в този и други съпътстващи сектори. Културното въздействие се изразява в стимулиране на запазването на местни традиции и общности като туристически атракции.

Отрицателните въздействия се изразяват в това, че често пъти заплащането е ниско и работните условия – лоши, а в културен аспект - съществува риск местната култура да бъде девалвирана и променена от туристите.

Използвайки обобщените резултати от проведеното анкетно проучване сред представители на заинтересованите страни в община Дряново могат да се направят следните изводи в това направление: • Налице е обществена подкрепа за развитието на туризма в община Дряново, отчита се положителното му въздействие върху качеството на живот на местното население.

 • Отношенията на местното население към туризма се намират в преход от фазата на “Ентусиазъм” към фаза “Безразличие”. Наред с това са идентифицирани конкретните области, които имат нужда от подобрение, с цел предотвратяване на преминаването към следващата фаза от модела на отношенията.


  1. Маркетингова позиция на Община Дряново


Маркетинговата позиция на Община Дряново отразява пазарно-комуникативната изява на дестинацията като обобщен резултат от функционирането и взаимодействието на всички нейни елементи, които са разгледани в предходните точки. Обобщени по компонентите на маркетинговия микс, проблемите на община Дряново са както следва:


1.4.Туристически продукт


Туристическият продукт на община Дряново представлява цялостният опит (преживявания и възприети ползи) на туристите от консумираните материални и нематериални блага при посещението и престоя им в дестинацията. От тази гледна точка проблемите на общината относно продукта са:

 • В продуктовата палитра на община Дряново, потенциалът за развитие на селски, културно-познавателен, фестивален и пр. туризъм е все още неоползотворен;

 • Наличната инфраструктура, позволяваща развитие на пешеходния туризъм не е в добро техническо състояние.

1.5.Дистрибуция на дестинацията


Дистрибуцията на община Дряново като туристическа дестинация представлява организирана система от независими организации, служеща за подсигуряване на удобни точки за продажба на туристически продукти и/или за достъп до туристите, намиращи се далеч от дестинацията като място на туристическо производство и туристическо потребление. Проблемите на община Дряново в това маркетингово направление са следните:

 • Недостатъчна и недобре систематизирана работа по установяване на контакти с чуждестранни организации, които да служат като платформа за изграждане на нови дистрибуционни канали от страна на туристическия бизнес в общината;

 • Целесъобразно е да се търсят контакти основно с ключови градове с цел генериране на туристопоток към Община Дряново, включително и под формата на побратимяване;

1.6.Комуникация на дестинацията


Достъпността и привлекателността на община Дряново като туристическа дестинация зависи до голяма степен от присъствието й в информационното пространство на вътрешния и международния туристически пазар. В тази насока Община Дряново като туристическа дестинация е положила достатъчно усилия, но въпреки това могат да бъдат предприети допълнителни стъпки и действия, някои от които са следните:

 • Изработване на рекламни материали – рекламен филм, план-указател на града и туристическа карта на региона и др.;

 • Община Дряново да бъде включена в регионални и национални пътеводители и каталози;

 • Участие в туристически борси и изложения;

 • Иницииране и провеждане на концерти, конкурси, семинари, изложби, презентации съвместно със представители на туристическия бранш;

 • Други.  1. Каталог: uploads -> docs
   docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
   docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
   docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
   docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
   docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
   docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница