Ветеринарна медицина” в биобазата към клинико диагностичен блок за зимен семестър на учебната 2018/2019 ГДата24.10.2018
Размер180 Kb.
ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІІ КУРС

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА” В БИОБАЗАТА КЪМ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

ПРОВЕЖДАТ СЕ В РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 08.00 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА

С П И С Ъ Кна студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 1 група, учебна 2018/2019 година
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

ИВА АЛЕКСАНДРОВА БОТЕВА

15628

25 септември 2018 г.

2

КРИСТИН ДИМИТРОВА КЪНЕВА

15641

26 септември 2018 г.

3

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

15623

27 септември 2018 г.

4

МИХАЕЛА БОЖИДАРОВА ИЩЕВА

15602

28 септември 2018 г.

5

ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

15633

01 октомври 2018 г.

6
С П И С Ъ Кна студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 2 група, учебна 2018/2019 годинаИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

НАДЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА

15537

02 октомври 2018 г.

2

ИВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ХАМОВА

15540

03 октомври 2018 г.

3

ИРЕНА ЛЮДМИЛОВА КОСТОВА

15534

04 октомври 2018 г.

4

ЮЛИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

15642

05 октомври 2018 г.

5

СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СТОЕВ

15559

08 октомври 2018 г.

6

АЛЕКС ИВАНОВ ДОЙЧИНОВ

15566

09 октомври 2018 г.

7

ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА КРИЛЧЕВА

15630

10 октомври 2018 г.

8

АНТОН ЦВЕТЕЛИНОВ ЦОНЕВ

15475

11 октомври 2018 г.

9

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

15523

12 октомври 2018 г.


С П И С Ъ К
на студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 3 група, учебна 2018/2019 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

ИЛИЯНА ИВАНОВА ТОМОВА

15562

15 октомври 2018 г.

2

ТИХОМИРА БОРИСЛАВОВА КЪНЕВА

15556

16 октомври 2018 г.

3

ЖАНЕТА ЩЕРЕВА НАЧЕВА

15672

17 октомври 2018 г.

4

ЙОАНА КРАСИМИРОВА САНДЕВА

15551

18 октомври 2018 г.

5

НИКОЛ ТИХОМИРОВА ТОДОРОВА

15526

19 октомври 2018 г.

6

АНТОН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

15547

22 октомври 2018 г.

7

ДЕНИС ЮРИЕВ КИРПИЧЕНКО

15590

23 октомври 2018 г.

8

ВИКТОРИО КРАСИМИРОВ ТЕРЗИЕВ

15570

24 октомври 2018 г.

9

ДИЛИЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

15617

25 октомври 2018 г.

1011
С П И С Ъ К
на студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 4 група, учебна 2018/2019 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

БОРИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

15583

26 октомври 2018 г.

2

МАРИЯ КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА

15592

29 октомври 2018 г.

3

ЛИЛИ ЛЮБЕНОВА МАНДАЛИЕВА

15597

30 октомври 2018 г.

4

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ДЕЛЕВА

15573

31 октомври 2018 г.

5

ЖОЗЕТ ТОДОРОВА СТОЯНОВА

15582

02 ноември 2018 г.

6

КАЛОЯН ЯСЕНОВ ИТОВ

15539

05 ноември 2018 г.

7

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ БУРУЛЯНОВ

15535

06 ноември 2018 г.

8

АНГЕЛИНА ГЕНЧЕВА МАРКОВА

15505

07 ноември 2018 г.

9

ИВЕЛИНА ЧАВДАРОВА ИЛИЕВА

15525

08 ноември 2018 г.С П И С Ъ К
на студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 5 група, учебна 2018/2019 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

ГАБРИЕЛА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА

15512

09 ноември 2018 г.

2

ИЛИАНА ИВАЙЛОВА КИРОВА

15528

12 ноември 2018 г.

3

КАТЕЛИНА ЯНКОВА УЗУНОВА

15521

13 ноември 2018 г.

4

ВЕСЕЛА ДИЯНОВА ГЕОРГИЕВА

15543

14 ноември 2018 г.

5

МАРКО НИКОЛАЕВ МАРКОВ

15668

15 ноември 2018 г.

6

ХРИСТО ПЛАМЕНОВ ИЛИНСКИ

15571

16 ноември 2018 г.

7

ЛИЛЕАН ГЕОРГИЕВА КАЛКОВСКА

15591

19 ноември 2018 г.

8

ШЕХРИ САЛИ МУСТАФА

15593

20 ноември 2018 г.

9.10.
С П И С Ъ К
на студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 6 група, учебна 2018/2019 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

РАДОСТИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

15587

21 ноември 2018 г.

2

СТЕФКА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНСКА

15575

22 ноември 2018 г.

3

РАДОСТИНА ХРИСТОВА БЛАГОЕВА

15576

23 ноември 2018 г.

4

МИХАЕЛА НИКОЛОВА ПЕТЛИЧКА

15580

26 ноември 2018 г.

5

СТАНЧО ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛКОВ

15577

27 ноември 2018 г.

6

СЛАВИ ПЕТКОВ СЛАВЧЕВ

15588

28 ноември 2018 г.

7

АНГЕЛ ЙОВКОВ ГЕНДОВ

15513

29 ноември 2018 г.

8

СТОЯН ЗЛАТКОВ ИВАНОВ

15572

30 ноември 2018 г.

9.

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРОВ

15564

03 декември 2018 г.

С П И С Ъ К
на студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 7 група, учебна 2018/2019 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

МИЛЕНА МИЛЕНОВА РУСЕВА

15604

04 декември 2018 г.

2

БЕАТРИС КАЛИНОВА ПЕТРОВА

15606

05 декември 2018 г.

3

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА

15615

06 декември 2018 г.

4

БЕТИНА ПЛАМЕНОВА СТОЙКОВА

15619

07 декември 2018 г.

5

ВИКТОРИЯ РоСЕНОВА ЦЕКОВА

15624

10 декември 2018 г.

6

РАЛИЦА ИВЕЛИНОВА ДИМОВА

15627

11 декември 2018 г.

7

ЕВА РАДОСТИНОВА ВАСИЛЕВА

15536

12 декември 2018 г.

8

САЛИФ ХАШИМ ИСМАИЛ

15515

13 декември 2018 г.

9

АЛЕКСАНДЪР БЛАГОЕВ АТАНАСОВ

15532

14 декември 2018 г.

10

ВЕРОНИКА ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА

15520

17 декември 2018 г.

11

румен николаев николаев

15452

18 декември 2018 г.


С П И С Ъ К
на студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 8 група, учебна 2018/2019 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

КАТЕРИНА ИВАЙЛОВА КОСЕВА

15538

19 декември 2018 г.

2

АЛЕКСАНДРИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА

15574

20 декември 2018 г.

3

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ДИМОВА

15568

20 декември 2018 г.

4

ГАБРИЕЛА ПЛАМЕНОВА ДЮЛГЕРОВА

15550

21 декември 2018 г.

5

ЦВЕТОМИР ЛАЛЕВ МАРИНОВ

15522

21 декември 2018 г.

6

ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ

15565

27 декември 2018 г.

7

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ АЛЕКСОВ

15658

28 декември 2018 г.

8

АЛЕКС РОБЕРТИНОВ БОРИСЛАВОВ

15596

28 декември 2018 г.

9

С П И С Ъ К

на студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 9 група, учебна 2015/2016 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

ТАНЯ ЯНКОВА ЯНКОВА

15010
2

МАГДАЛЕНА МИЛЕВА МИЛЕВА

15011
3

ЗОЙКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

15007
4

АНИФЕ ЗЕКЕРИЕВА ЕМИНОВА

15009
5

ИЛИЯНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

15002
6

ЙОРДАН ТОДОРОВ КЪНЧЕВ

15047
7

ИВЕЛИНА ИВАЙЛОВА НИКОЛОВА

14909
8

ПЕТКО СТАНЬОВ КЪРШЕВ

14920
9

ИЛИЯНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

14530


С П И С Ъ К

на студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 10 група, учебна 2015/2016 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

КАЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

14995
2

ПЛАМЕНА КОСТОВА КОНДОВА

14992
3

ЕЛИНА МАРИЯНОВА ТОПАЛОВА

14985
4

ДАРИНА ИВАНОВА НЕШЕВА

14987
5

АННА НИКОЛАЕВА САПУНДЖИЕВА

15034
6

ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

14991
7

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВЛАДОВ

15065
8

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

15096
9

ТЕА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

14937


С П И С Ъ К
на студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 11 група, учебна 2015/2016 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

ВЕРОНИКА МАКСИМОВА ПЕЕВА

14981
2

СТАНИМИРА ВЪЛКОВА КЪЛВАЧЕВА

14982
3

ПЛАМЕНА ПЕТКОВА БОЙЧЕВА

14984
4

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА

14977
5

МАРИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

14980
6

АКСЕЛ СЪБЕВ ХАДЖИЕВ

14986
7

ЗЕКЕРИЕ МАКСУД АЛИ

14983
8

СНЕЖИНА ЛЮБОМИРОВА ВИТКОВА

14800


С П И С Ъ К
на студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 12 група, учебна 2015/2016 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

КАТРИН АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

15051
2

ГАБРИЕЛА ДЕНЧЕВА МИТЕВА

15001
3

ЙОАНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА

15031
4

НИКОЛЕТА МИЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

15085
5

ТУГАЙ ЕРОЛОВ РАМАДАНОВ

15024
6

МЮМЮН СЕВДИ БЕКЧИ

15012
7

МИХАИЛ РАДОСТИНОВ ГАНЧЕВ

15128
8

МАРИНА СТЕФАНОВА МАКСИМОВА

14954

С П И С Ъ Кна студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 13 група, учебна 2015/2016 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

РОСИЦА АЛБЕНОВА ЯКУБОВА

15004
2

СИМОНА ГАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

14998
3

НЕРИМАН ТУРАЙ ХЮСМЕН

14975
4

ЕЛМИРА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА

14967
5

ДЕНИЦА ДРАГОМИРОВА ЛОЗЕВА

14970
6

ЕВАНТИЯ СТИЛИАНУ

14973
7

ХРИСТОС МУЗУРАС

15132
8

МАРТИН МИРОСЛАВОВ ЦАНКОВ

14969
9

ВИКТОРИЯ ЕВГЕНИВНА ЛОКТЕВА

15137
10

ВИКТОРИЯ ВИКТОРИВНА НЕТКОВА

15139

С П И С Ъ Кна студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 14 група, учебна 2015/2016 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

ИЗАБЕЛА АНТОНОВА ИВАНОВА

15080
2

СИМОНА РУМЕНОВА СЛАВЧЕВА

15082
3

ДЖАНЕТА КРАСИМИРОВА ВЕЛИКОВА

15021
4

ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА ЛАПЕНИНА

15135
5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ШОПОВ

15103
6

НЕНО ДЕЛЧЕВ КОЧАНКОВ

15084
7

СЕРХАТ АКТАШ

15133
8

СПИРИДОН ВАСИЛИОС КУТАС

15095
9

ЮМЕР ЙОЛДЖУ

15138

С П И С Ъ К
на студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 15 група, учебна 2015/2016 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

ДОРИНА РОСЕНОВА ГЕНОВА

15123
2

пламена петева петева

15115
3

НИДЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА НОЙКОВА

15098
4

ЕЛЕНА ВЕСКОВА СТАНЧЕВА

15101
5

ФЕЙМЕ ОРХАН МУСОВА

15102
6

БИРТЕН ЗИЯ ЮМЕР

15121
7

ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

15124
8

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ БОНЕВ

15086
9

НИКОЛА ДИМИТРОВ ТАШИНОВ

15097
10

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЖИНОВ

15091


С П И С Ъ К
на студентите по ветеринарна медицина ІІІ-ти курс, 16 група, учебна 2015/2016 година

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
ФАК.№
БИОБАЗА КЪМ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1

АТАНАСКА ЯНКОВА ВЪЛКАНОВА

14971
2

ТАНЯ ЖИВКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

15069
3

СНЕЖАНА НИКОЛАЕВА НЕСТЕВА

15077
4

КРИСТИН МИАНГУИЛА КЛОД

15092
5

ИВАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

15113
6

РЕДЖЕП САИТОВ СЕМЕРДЖИЕВ

15109
7

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ТЕНЕВ

15104
Каталог: truni6 -> wp-content -> uploads -> vmf -> file
file -> Доказване на ДНК от дрожди, E. coli или човек чрез pcr и гел-електрофореза
file -> Молекулярно-биологичен анализ на суровини и храни доказване на ДНК от хранителни продукти, дрожди, E. coli или човек
file -> Ветеринарномедицински факултет стара загора Правилник
file -> Акушерство, гинекология и андрология
file -> Доклад за живота и творчеството му от Декана на вмф проф. М. Люцканов зала №6
file -> Програма " ветеринарна администрация"
file -> С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина v-ти курс, 1 група, учебна 2016/2017година
file -> С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина vi-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница