" Основни задачи на службите за пожарна и аварийна безопасност по оказване на първа помощ и материално-техническо осигуряване на същите "страница2/4
Дата31.03.2018
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4

Травматични увреждания
Показатели

От тях

всичко

производствени

транспортни

спортни

битови

Други
Всичко

1

6933

133

113

868

1007

76

3785

78

873

Наранявания на меки тъкани

2

141

1

4

-

1

-

69

42

24

Мозъчно сътресение

3

1026

21

31

216

166

7

361

3

221

Контузии и наранявания

4

2813

62

38

419

475

17

1293

13

496

Изкълчвания и счупвания

5

2763

40

40

233

352

51

1907

16

124

изгаряния

6

114

7

-

-

1

-

98

2

6

Други

7

76

2

-

-

12

1

57

2

2


ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ЗВЕНОТО ЗА СНМП ЗА 1999г.Показатели

Всичко

В това число

Бързи случаи

Неотложни случаи

Транспортни случаи

1

2

3

4

1.Брой на повикванията

1

7000+ 91733

65298

27882

1136 7000

2.Изпълнени повиквания

2

7000+ 91733

63780

26817

1136 7000

А)в срок от момента на повикване , не по-късно от 3 мин за бързите случаи

3

Б)не по-късно от 15 мин за неотложните случаи

4

В)не по-късно от 1 час за транспортните случаи

5

3.Отказване

6

1518

1518А)поради несъответствие

7

551

551Б)поради други причини

8

1267

12674.Брой на отслужили лица

9

7000+ 89915

61962

26817

1136+7000

А)от тях получили помощ и остават на друго място

10

7000+ 68190
24945

1136+7000

Б)от тях получили помощ и хоспитализирани

11

21725
1872
В)починали

12

1669
1548+10771


Травматични уврежданияПоказатели

От тях

всичко

производствени

транспортни

спортни

битови

Други
Всичко

1

6937

129

106

1102

1063

120

3437

73

907

Наранявания на меки тъкани

2

250

5

13

13

23

1

118

40

37

Мозъчно сътресение

3

1053

14

20

275

184

16

339

-

205

Контузии и наранявания

4

2832

44

49

529

512

28

1129

19

522

Изкълчвания и счупвания

5

2652

61

24

284

329

75

1732

11

136

Изгаряния

6

101

4

-

1

5

-

90

-

1

други

7

49

1

-

-

10

-

29

3

6

III. Анализ на дейността на СПАБ по оказване на първа помощ.


Оказването на първа помощ от служителите на служба “Пожарна и аварийна безопасност” е регламентирано в чл.110 , т.5,6,7 от ЗМВР , чл. 111 , т.4,5,6 от ЗМВР , а това са именно:

_Спасяване на хора и имущество • Оказване на първа медицинска помощ на пострадалите

 • Организиране транспортирането на пострадалите до болничните заведения

За съжаление обаче оказването на първа помощ от СПАБ не регламентирано в нито един от подзаконовите нормативни документи,което от своя страна води до редица организационни проблеми, като например точната регламентация на правата и задълженията на отделния служител в йерархията на СПАБ. Все още не е изградена система в областта на първата помощ в СПАБ, която да дава необходимите законови гаранции за служителите и за пострадалите.

За целта трябва да се вземе пред вид опита на развитите страни в тази област, като се съпостави с условията , които предлага България в тежкия преходен период , в който се намира.

Но с оглед на кандидатстването на страната ни в Европейският съюз и критериите , които Европа налага е необходимо да се направят бързи и мащабни , но същевременно и добри реформи , които да подобрят националната ни сигурност , в частност в областта на ПАБ и оказването на първа помощ от служителите.

Необходимо е да се познават в дълбочина основните принципи на които се основава системата за медицинско осигуряване на населението , а те са: 1. Изгражда се въз основа на административно-териториалното деление на страната.

 2. Има универсален характер , което и дава възможност за работа в различни по поразяващ ефект бедствия и аварии.

 3. Самостоятелност за работа в необичайни условия- медицински сили с висока степен на готовност и съответно оборудване.

 4. Унифицираност и единство на принципите и методите за профилактика , диагностика и лечение на пораженията.

 5. Компетентно и ефективно управление на системата , чрез бърза и достатъчно по обем информация.

Конструкцията на тази система трябва да осигури:

 1. Максимално приближаване на медицинската помощ до пострадалите по време и място.

 2. Тясно взаимодействие на медицинските екипи с другите спасителни групи , работещи в района на бедствието.

 3. Ранна медицинска сортировка на пострадалите и тяхната своевременна евакуация.

 4. Непрекъснатост на първата медицинска помощ и грижи за пострадалите от мястото на произшествието до настаняването им в съответното болнично заведение.

Различават се три взаимосвързани фази при оказване на помощ на пострадалите в първите часове и дни след инцидента:

 1. Фаза на изолация на пострадалите.

 2. Фаза на спасяване на пострадалите.

 3. Фаза на възстановяване на пострадалите.


През първата фаза , която може да бъде в рамките на минути , часове , дори дни , в зависимост от вида на бедствието и условията на средата.Помощта от вън е невъзможна и спасяването на хората става само под формата на само и взаимопомощ от оцелелите.Тя включва изнасяне на хората от опасната зона , спиране на кръвотечение , реанимация на дишането и сърдечната дейност , превързване на рани и т.н. , като ефекта на първата помощ е обратнопропорционален на времето. Ако първата помощ е оказана в първия час , процентът на оцелелите е 90% , в следващите часове е до 80% и за 1-2 денонощия до 37%. Но за да се постигне такъв висок процент на оцеляване е необходимо да има много добра предварителна подготовка на населението за действие при такива ситуации. Ако такава няма , 50% от жертвите се дължат именно на това , че са имали неправилно поведение в екстремалната ситуация ,в която са се намирали.

Във втората фаза се включват спасителните и медицинските екипи. Организират се пунктове за събиране на пострадалите , подготовка за евакуация и оказване на неотложна терапевтична и хирургическа помощ. Прави се диагностика и оценка на тежестта на пораженията , като това се извършва по следните признаци: степен на нарушение на зрението , пулс , наличие на спонтанно дишане , зенични реакции , наличие на кръвотечения , счупвания , размачкване на тъкани , степен на изгаряне или измръзване и т.н. .

В третата фаза се осигурява квалифицирана медицинска помощ и лечение на пострадалите.

Изхождайки от фазовостта при спасяването и възстановяването на здравето на пострадалите , могат да се очертаят следните етапи в организацията на медицинската помощ.

1 етап- включва оказване на първа помощ , първа лекарска помощ , сортиране на пострадалите на леки и тежки за неотложна и отсрочена медицинска помощ , евакуация с първа и втора срочност и т.н. .

2 етап- включва оказване на квалифицирана медицинска помощ .

3 етап – етап на възстановяване на пострадалия .

За СПАБ има значение първият етап. Първа помощ се оказва в зоната на бедствието под формата на самопомощ , взаимопомощ , от санитарни дружини , спасителни групи и т.н. .

Първата помощ е ефективна , ако се окаже до 30 мин. след произшествието.

Изключително важна част от организацията по оказване на първа помощ е МЕДИЦИНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница