В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт



Дата23.07.2016
Размер18.95 Kb.
#2032


в сила oт 13.05.2005

Писмо МТСП Обезщетение Неизползван Отпуск КТ




Писмо Изх. № 94-ЕЕ-119 от 13.05.2005 г. на МТСП
Относно: Изплащането на Обезщетение за Неизползван Платен Годишен Отпуск

В чл. 224, ал. 1 КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.


При изплащане на посоченото обезщетение не е предвидено приложение на § 4 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, отнасящ се до коригиране с коефициент на среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177 КТ.
В посочената по-горе наредба изрично е посочено, че коригиращия коефициент по § 4 се използва при изчисляване на възнаграждението за времето на ползване на платения годишен отпуск от работника или служителя по реда на чл. 177 КТ.
Съгласно чл. 228, ал. 1 КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел (в т.ч. и обезщетението чл. 224 КТ) е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
Както е видно от разпоредбата, при определяне на обезщетенията по раздел III от КТ за база се взема предходния месец - и когато датата на прекратяване на трудовия договор е 1-во число на месеца и когато е друго число.
За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни - чл. 177 КТ.
Разпоредбата на чл. 177 КТ не предвижда възможност за база при изчисляване на възнаграждението за времето на ползване на платения годишен отпуск да се вземе същия месец - месецът на ползването, ако лицето има отработени повече от 10 работни дни. Изискването е работникът или служителят в предходния месец да има отработени най-малко 10 работни дни. Същото се отнася и при определяне размера на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск.



стр. от




Каталог: web -> files -> files
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила от 15. 04. 2010 Писмо Приспадане на Надвнесен Корпоративен Данък зкпо
files -> Закон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска цел
files -> Закон за счетоводството ( зсч ) Закон за хазарта
files -> Процедура Намаляване, Преотстъпване и Освобождаване от Облагане с Корпоративен Данък по Реда на зкпо
files -> Закон за Здравното Осигуряване
files -> В сила oт 11. 05. 2009 Писмо нои документи при Работа по 2 Договора при Един Работодател ксо


Сподели с приятели:




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница