13 Параметри на сигнала и параметри на канала Честотна лента FДата16.10.2018
Размер57 Kb.
#89490
13)Параметри на сигнала и параметри на канала
Честотна лента – FS[Hz] – измерва се в Hz . Може да се дефинира за всеки сигнал
Период на сигнала --//--TS[s]
Има min и max форма на сигнала .

10 . lg( Smax / Smin) = Ds – динамичен обхват на сигнала- може да се дифинира за всеки сигнал.


Т
ези три параметъра ( Ts , Fs , Ds ) могат да бъдат база за сравняване на сигнали

Обема на паралелепипеда е :

Vs=Ts.Fs.Ds – обем на сигнала
Той е следствие от ост. 3 параметъра . Измерва се в [dB] – децибели
Всеки канал може да се използва за определено време за предаване на сигнал – Тк[s] – дефинира се за всеки канал.
Всеки канал има смущения . Сигналът трябва да е с > стойност от смущението. Съществува min ст-ст на сигнала , над която може да се приема информация - Skmin

Има и Skmax за канала , над която се разрушава сигнала .

10 . lg( Skmax / Skmin ) = Dk [dB] – динамичен обхват на канала

Всеки канал за връзка има определена честотна лента Fk[Hz]
Сигналът преминава през канала , без да се изкривява когато Ts<= Tk ^ Fs<=Fk ^ Ds<=Dk (едновременно)

  • Vs<=Vk (обема на сигнала <= капацитета на канала)

  • Капацитета на канала побира обема на сигнала

Теорема : Един сигнал се предава по канала за връзка без изкривяване , когато обема на сигнала е <= на капацитета на сигнала.

14. Връзка м/у енергийния спектър и корелационната форма на сигнала. Теорема на Винер-Хинчин

полагаме t-τ = v и

dv = -dτ

(1)


(прав интеграл на Фурие)

Ако съществува правото , съществува и обратното преобразуване на Фурие=> (2) φ(τ) = -∞+∞G(w).e jwτdw
(1) и (2) дават връзката м/у G(w) и φ(τ) и са известни като Теоремата на Винер-Хинчин
Ако знаем φ(τ) чрез Теоремата можем да пресметнем G(w) . За сигнали за които знаем спектралната ф-я , можем да пресметнем G(w) по 2 начина . Теоремата важи за всички сигнали.

Ако сигнала е случаен , не можем да напишем неговата спектрална функция s(w) . Той ще се наслагва към информ. Сигнал и ще им пречи . За него можем да изберем само G(w) чрез теоремата на Винер – Хинчин.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница