188 вакантни длъжностиДата09.01.2018
Размер248.84 Kb.
О Б Я В А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски.

Обявените длъжности са за общо 188 вакантни длъжности в следните военни формирования:

 за в. ф. 28330 – Смолян, 73 вакантни длъжности;

 за в. ф. 54060 – Благоевград, 30 вакантни длъжности;

 за в. ф. 54990 – Враца, 30 вакантни длъжности;

 за в. ф. 24490 – Асеновград, 20 вакантни длъжности;

 за в. ф. 54100 – Ямбол, 15 вакантни длъжности;

 за в. ф. 28610 – София, 20 вакантни длъжности.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 28 (41) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да нямат друго гражданство;

7. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

Конкурсът ще се проведе за времето от 05.02.2018 г. до 16.02.2018 г.

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 07.11.2017 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 466 58 31

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен


Офис за водене на военен отчет в община Нова Загора

гр. Нова Загора, ул. „Сан Стефано” № 11

телефон 0457 62152СПИСЪК
на вакантни длъжности за войници в 101-ви алпийски полк - Смолян, за приемане на военна служба

след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


по

редНаименование

на вакантната длъжностВоенно

звание


Военно формирование

и място


за изпълнение

на службатаБрой

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп

до класифицирана информация1

Помощник-гранатометчик

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

9

Средно образование

За служебно ползване
2

Алпинист

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

32

Средно образование

За служебно ползване
3

Пълнач

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

3

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „В“

4

Поставач

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

2

Средно образование

За служебно ползване
5

Пълнач

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

4

Средно образование

За служебно ползване
6

Изчислител

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

1

Средно образование

За служебно ползване
7

Далекометрист

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

1

Средно образование

За служебно ползване
8

Подносвач

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

4

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „В“

9

Водач на екскаватор

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

1

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

10

Екскаваторчик

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

1

Средно образование

За служебно ползване
11

Разузнавач

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

3

Средно образование

За служебно ползване
12

Шофьор

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

4

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „В“

13

Санитар-носач

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

2

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „В“

14

Санитар-носач

Редник 3-ти клас

28330 – Смолян

1

Средно образование

За служебно ползване
15

Старши алпинист

Ефрейтор

2-ри клас28330 – Смолян

3

Средно образование

За служебно ползване
16

Помощник-мерач

на картечницаРедник 3-ти клас

28330 – Смолян

2

Средно Образование

За служебно ползванеВСИЧКО

73


СПИСЪК
на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54060 - Благоевград, за приемане на военна служба

след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


по

редНаименование 

на вакантната длъжностВоенно

звание


Военно формирование

и място


за изпълнение

на службатаБрой

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп

до класифицирана информация1

Сапьор

Редник -
3-ти клас

54060

Благоевград1

Средно образование

За служебно ползване
Помощник-гранатометчик

Редник -
3-ти клас

54060

Благоевград2

Средно образование

За служебно ползване
Автоматчик

Редник

3-ти клас54060

Благоевград5

Средно образование

За служебно ползване
Шофьор

Редник -

3-ти клас54060

Благоевград5

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

Шофьор

Ефрейтор -
2-ри клас

54060

Благоевград1

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

Номер от разчет на тежка гранатохвъргачка

Редник -
3-ти клас

54060

Благоевград1

Средно образование

За служебно ползване
Оператор в разчет на противотанков управляем ракетен комплекс

Редник -

3-ти клас54060

Благоевград1

Средно образование

За служебно ползване
Номер от разчет на самоходна минохвъргачка

Редник -
3-ти клас

54060

Благоевград2

Средно образование

За служебно ползванеРедник 3-ти клас

54060

Благоевград1

Средно образование

За служебно ползване
2

Помощник-гранатометчик

Редник 3-ти клас

54060

Благоевград2

Средно образование

За служебно ползване
3

Автоматчик

Редник 3-ти клас

54060

Благоевград5

Средно образование

За служебно ползване
4

Шофьор

Редник 3-ти клас

54060

Благоевград5

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

5

Шофьор

Ефрейтор

2-ри клас54060

Благоевград1

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

6

Номер от разчет на тежка гранатохвъргачка

Редник 3-ти клас

54060

Благоевград1

Средно образование

За служебно ползване
7

Оператор в разчет на противотанков управляем ракетен комплекс

Редник 3-ти клас

54060

Благоевград1

Средно образование

За служебно ползване
8

Номер от разчет на самоходна минохвъргачка

Редник 3-ти клас

54060

Благоевград2

Средно образование

За служебно ползване
9

Младши специалист по експлоатация на комуникационни системи

Редник 3-ти клас

54060

Благоевград1

Средно образование

Поверително
10

Мерач в разчет на тежка гранатохвъргачка

Ефрейтор

2-ри клас54060

Благоевград1

Средно образование

За служебно ползване
11

Гранатометчик

Ефрейтор

2-ри клас54060

Благоевград3

Средно образование

За служебно ползване
12

Мерач на картечница

Ефрейтор

2-ри клас54060

Благоевград1

Средно образование

За служебно ползване
13

Мерач-оператор

Ефрейтор

2-ри клас54060

Благоевград3

Средно образование

За служебно ползване
14

Механик- водач

Ефрейтор

2-ри клас54060

Благоевград3

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

или Свидетелство за управление

на МТЛБ

ВСИЧКО

30

СПИСЪК
на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54990 - Враца, за приемане на военна служба

след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


по

редНаименование

на вакантната длъжностВоенно

звание


Военно формирование

и място


за изпълнение

на службатаБрой

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп

до класифицирана информация1

Шофьор-химик

Редник

3-ти клас54990 – Враца

1

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С”

2

Младши специалист

по експлоатация на комуникационни системиРедник

3-ти клас54990 – Враца

3

Средно образование

Поверително
3

Младши специалист по изграждане и поддръжка на телефонни линии

Редник

3-ти клас54990 – Враца

1

Средно образование

Поверително

Свидетелство за управление на МПС категория "С"

4

Шофьор

Редник

3-ти клас54990 – Враца

4

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С”

5

Шофьор

Редник

3-ти клас54990 – Враца

4

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С+Е”

6

Шофьор-радиотелефонист

Редник

3-ти клас54990 – Враца

1

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С”

7

Помощник-гранатометчик

Редник

3-ти клас54990 – Враца

7

Средно образование

За служебно ползване
8

Оператор в разчет на противотанков управляем ракетен комплекс

Редник

3-ти клас54990 – Враца

2

Средно образование

За служебно ползване
9

Мерач в разчет на тежка гранатохвъргачка

Редник

3-ти клас54990 – Враца

1

Средно образование

За служебно ползване
10

Номер от разчет в разчет на тежка гранатохвъргачка

Редник

3-ти клас54990 – Враца

1

Средно образование

За служебно ползване
11

Стрелец-зенитчик

Редник

3-ти клас54990 – Враца

2

Средно образование

За служебно ползване
12

Помощник-готвач

Редник

3-ти клас54990 – Враца

1

Средно образование, специалност

„Готвач/ кулинар“

или курс за професията


За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С+Е”

13

Работник в кухня

Редник

3-ти клас54990 – Враца

2

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С+Е”
ВСИЧКО

30


СПИСЪК
на вакантни длъжности за войници от 4-ти артилерийски полк - Асеновград, за приемане на военна служба

след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


по

редНаименование

на вакантната длъжностВоенно

звание


Военно формирование

и място


за изпълнение

на службатаБрой

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп

до класифицирана информация1

Шофьор-оператор

Редник

3-ти клас36540

Асеновград4

Средно образование

Поверително

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

2

Шофьор-радиотелефонист

Редник

3-ти клас52340

Асеновград1

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС, категория „С”

3

Номер от разчет

Редник

3-ти клас52340

Асеновград2

Средно образование

За служебно ползване
4

Номер от разчет

Редник

3-ти клас52130

Асеновград11

Средно образование

За служебно ползване
5

Шофьор-радиотелефонист

Редник

3-ти клас52130

Асеновград2

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС, категория „С”
ВСИЧКО

20

СПИСЪК
на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54100 - Ямбол, за приемане на военна служба

след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


по

редНаименование

на вакантната длъжностВоенно

звание


Военно формирование

и място


за изпълнение

на службатаБрой

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп

до класифицирана информация1

Младши специалист по експлоатация на комуникационни системи

Редник

3-ти клас54100

Ямбол


1

Средно образование

Поверително
2

Младши специалист по комуникационни системи

Редник

3-ти клас54100

Ямбол


2

Средно образование

Поверително
3

Младши специалист по експлоатация на комуникационни системи

Редник

3-ти клас54100

Ямбол


1

Средно образование

За служебно ползване
4

Далекометрист

Редник

3-ти клас54100

Ямбол


2

Средно образование

Поверително
5

Метеоролог

Редник

3-ти клас54100

Ямбол


1

Средно образование

За служебно ползване
6

Метеонаблюдател

Редник

3-ти клас54100

Ямбол


2

Средно образование

За служебно ползване
7

Преден наблюдател-разузнавач

Редник

3-ти клас54100

Ямбол


1

Средно образование

Поверително
8

Топогеодезист

Редник

3-ти клас54100

Ямбол


3

Средно образование

Поверително
9

Шофьор

Редник

3-ти клас54100

Ямбол


1

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

10

Артилерист-разузнавач

Редник

3-ти клас54100

Ямбол


1

Средно образование

ПоверителноВСИЧКО

15

СПИСЪК
на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 - София, за приемане на военна служба

след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


по

редНаименование

на вакантната длъжностВоенно

звание


Военно формирование

и място


за изпълнение

на службатаБрой

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп

до класифицирана информация1

Младши специалист по изграждане и поддръжка на комуникационни системи и мрежи

Редник

3-ти клас28610

София


3

Средно образование

Поверително
2

Младши специалист по експлоатация на комуникационни системи

Редник

3-ти клас28610

София


7

Средно образование

Поверително
3

Шофьор

Редник

3-ти клас28610

София


5

Средно образование

Поверително

Свидетелство за управление на МПС категория „В“

4

Охранител

Редник

3-ти клас28610

София


2

Средно образование

За служебно ползване
5

Полигончик

Редник

3-ти клас28610

София


1

Средно образование

За служебно ползване
6

Сапьор

Редник

3-ти клас28610

София


1

Средно образование

За служебно ползване
7

Младши специалист по психологически операции

Редник

3-ти клас28610

София


1

Средно образование

ПоверителноВСИЧКО

20
Каталог: sites -> default -> files -> 2017
2017 -> Военно окръжие Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България
2017 -> Актуален списък на читалища в община нова загора – 2016 г
2017 -> Сдружение ” клуб каяк туризъм „ тетида” нова загора” Представляващ : Йонко Йорданов Кожухаров 0887433126
2017 -> Nova zagora municipality
2017 -> Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз в община нова загора
2017 -> Категоризирани обекти в община нова загора
2017 -> Задача на тд „Алеко-1900 е разширяване на дейността с повече училища и ученици на територията на община Нова Загора
2017 -> Гр. Раднево „Тартюф”
2017 -> Категоризирани обекти в община нова загора


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница