24. Послание към умните българи. Умните българи до сега трябва да са разбрали следното



Дата26.09.2018
Размер118.5 Kb.
#82736



24. Послание към умните българи.

Умните българи до сега трябва да са разбрали следното:

1. Основен метод на черната ложа за заблуда на хората е да изпразни от съдържание понятията и да ги напълни с ново съдържание, с друг смисъл, изгоден за нея! Законът е такъв, че волевите действия се извършват според чувствата, а не според мислите. Нека си припомним, че мислите са формата, а чувствата са съдържанието. Така тя използва нашите идеи срещу нас самите. Така е постъпила и с Паневритмията: изпразнила е от съдържание Паневритмията, която ни е дал Учителя и я е преправила в наша вреда. Това е част от езотеричната война срещу нас, българите. Бог в тази война ни е оставил сами да се справим, защото Той ни е дал средство за това – да се играе вярната Паневритмия. Дали и кога ще се справим - от нас зависи. Това е свободата на човека – той трябва да се научи сам на волеви действия.

2. Паневритмията, която се играе сега вреди на българите, както в личен план, така и за цялото общество. Тя е преправена от сили извън страната, които са изградили свои структури и вътре в страната. Паневритмията е развалена по езотеричните закони на Кабалата и затова произвежда зло, което изсмуква енергията от българското пространство. Това е езотеричен вампиризъм.

3. При създадената ситуация има само два възможни изхода: или българите изчезват от историческата сцена на народите или се започва да се играе вярната Паневритмия. Обяснението е в беседата „Живият кръг”. Това не са силни думи. Те просто призовават към отговорност.

4. Това което сега се прави уж в името на служба на Учителя, е във вреда на Неговото Учение. Прави се така, че българите да се отблъскват от Учението. Идеята е от Неговото Учение след векове да се изгради нова църква, точно както са постъпили с Христовото Учение преди 2000 години: издигайки Го като знаме, са Го изпразнили от съдържание и са Го унищожили. Това тогава им отнема цели пет века.

5. Паневритмията, която сега се играе е френска компилация, но се представя като Паневритмията на Учителя и е така преправена, че да се вреди на Учението на Учителя, да развива тщеславието на играещите и така те да служат на черната ложа. Така се вреди на целия български народ. Нека да е ясно: Паневритмията е подменена!

6. На българите се „пробутва” фалшифицирана паневритмия, представяйки я като Паневритмията на Учителя, с цел да бъдат заблудени и сами да си вредят, неосъзнавайки това! Тази „паневритмия” предизвиква страдание на българите! Тя твори зло, вампиризъм! Целта е да се заблудят българите и така да работят срещу себе си, за собственото си унищожаване. Ако това се разбере, нататък е лесно, това сме го доказали в цялата си история. Ние ви призоваваме не да ни вярвате, а да мислите, но със собствените си умове, а не с чуждите.

7. Нужно е да се играе вярната Паневритмия. Тя е съвременния Божествен подарък на българите. Такъв Божествен подарък на хората се дава за втори път в човешката писана история, но с такава духовна мощ за пръв път. Това е Кивотът на всепобеждаващата Божествена Любов. Тя ще ни отърве от страданията и ще ни насочи по пътя на просперитета. Тя ни подготвя да станем истински съработници на Бога, а който е с Бога, как мислите: може ли нещо лошо да му се случи?

8. Трябва първо да си възвърнем ПРАВИЛНАТА ПАНЕВРИТМИЯ, и след това да Я играем повсеместно. Така ще получим Божието благословение. Това Учителя го е казал! Българите благословени от Бога!

9. Българите трябва да вземат в свои ръце всичко свързано с Учителя. Сега всичко се управлява отвън. Може ли да се мисли сериозно, че някой от вън ще ни мисли доброто заради нас самите. Та нали той решава по този начин собствените си интереси. Нас ни използват като недоразвити. Ние наистина тепърва прохождаме в езотериката, но за да ни защити от знаещите кабалисти, Учителя ни е оставил Паневритмията. Мислете! Грижете се за народа си. „Най-лошите хора в света са тия, които нито добро правят, нито зло правят” – казва Учителя. Нищоправенето сега е най-лошото, което можем да си правим.

На българина му е нужно духовно възраждане. При възраждането за физическото освобождение, нашите възрожденци измислиха читалищата. Сега, при духовното възраждане, Учителя е казал какво трябва да се прави – да се играе вярната Паневритмия повсеместно! Паневритмичният кръг на Божествената Паневритмия, Тази която Учителя ни е дал, е съвременното читалище. Нека да е ясно: сега се раждат новите възрожденци! Колкото по-бързо се организират, толкова по-бързо ще се облекчат страданията на българите. Ако не умните, тогава кои ще бъдат новите възрожденци?

10. Сега със съдбата на българите се разпореждат чужди сили, които насочват срещу нас силата на езотеричните закони, а това са законите, по които е устроен света. Държат ни в „зоната на забавите” на ниския астрал и ние не разбирайки това, се самохипнотизираме и в крайна сметка, самоунищожаваме. Така българите са изправени пред реалната опасност да изчезнат от историческата сцена. Това което се случва е само видимата част на „айсберга”- езотеричните или енергийните закони са невидими. Това, което се случва сега, ни носи само страдание, защото чрез измами ни отклоняват от пътя, който Сам Бога на Силите ни е отредил. Това, което сега се говори на българите за Учителя, е твърде далеч от действителността.

11. Това, че българите не познаха Мисията, вина за това има преди всичко българската православна църква. Когато Той е с физическото си тяло в земята българска, тя, църквата, се опълчва срещу Него с цялата си тогавашна мощ. Отлъчва Го от църквата и непрекъснато настройва хората срещу Него. Заблудата, че Бог е всесилен е подвеждаща - не е така: Бог е всесилен в Духовния свят, но когато влезе в затвора на човешкото тяло, вече не е така! Точно тогава Го дебнат от черната ложа, стремейки се да Го прогонят от физическия свят, след което се заемат с унищожаване на Учението Му! Такава е и идеята, която се преследва и при нанасянето на побой над Учителя. Целта е да се повреди тялото, в което е Той и по такъв начин да Го принудят да напусне физическия свят. Учителя обаче излекува тялото си и остава на земята. Така кармата на българите, затова че не приемат Мисията е смекчена.

Църквата скрива от българите истината за Учителя. И продължава да я крие. Нещо повече: старае се с всичките си сили да унищожи Учението Му. Нека да е ясно: Учителя е Мисията, Той е Божие превъплащение на земята на Бога на Силите! Величави са тези събития, забулени в Божествената скромност на Бога на Силите, окован в затвора на човешкото тяло и в наглите лъжи на черната ложа за Него!

12. Евреите навремето унищожиха Христос, унищожиха и неговото Учение, което е Христовото Учение. Как става това? – като правят от Него църква. Сега отново се иска Учението на Учителя да бъде унищожено като отново Го превърнат в църква, но чрез нас българите, възползвайки се от нашето невежество за истината на събитията, които се случват. Искат ние да бъдем изпълнителите. Е, мислите ли, че от това трябва да очакваме нещо хубаво? Трябва да се разбере: в такова време живеем! Трябва да го „видим” това време! За да ни попречат да „прогледнем” са подменили Паневритмията.

13. Евреите са свързани с ниския астрал, следователно от там винаги ще се иска да се унищожава Мисията, който идва сред хората на всеки 2000 години веднъж. Унищожаването на Мисията и Учението Му от преди 2000 години, новото посегателство върху Учението на Учителя, са неопровержими доказателства, че евреите са свързани с ниския астрал, в противен случай те щяха да го приемат, така както това правят светлите сили от високия астрал. За светлите същества Учителя казва: „Аз много внимавам какво казвам, защото до мене винаги има същества, които щом чуят какво казвам и веднага се залавят да го изпълняват”.

Не бива да се оставяме на заблудите на ниския астрал, проявени чрез техните представители на земята, представителите на черната ложа. Така ние се обявяваме срещу Бога и не можем да очакваме нищо добро в нашето бъдеще.

Сега нашата задача е да проумеем, че Мисията е бил с физическо тяло при нас, българите и като тези светли същества да се заловим да изпълняваме това, което ни е казал: На първо време да започнем повсеместно да играем Неговата, истинската Паневритмия. Трябва да се разбере, че от това зависи съдбата на българите. Това е истината! Това трябва да се разбере, ако искаме да оцелеем сега и завинаги!Мислете!

В много дълбока древност ние българите сме направили това, което сега се иска от нас. По този повод Учителя казва: Бог е задължен на българите, защото те Му помогнаха. То и затова сме записани на дланта Му. Това се е случило преди „падението”, след което следва дълъг период на „ослепяване” за Бога или както го наричат езотериците: „потъване в гъстата материя”. Не забравяйте, ние сме най-древният езотеричен народ – това го казва Учителя! Следователно няма по-древен народ от нас и следователно историята ни е съвсем различна от тази, която се пише по учебниците. И следователно всички други народи са по- млади от нас. Това не е фанатизъм, а истина, която е казана от Бога на Силите, от Учителя! Сега обаче сме изправени на ръба на оцеляването! Това трябва да е ясно! Трябва да „прогледнем” - тук се крие истината за нас. И за да ни се помогне, ни се дава Паневритмията. Как смятате: Тя се дава за пръв път на хората и тези хора сме ние българите. Тя е Божествен танц! Тя е Божествен подарък - Кивотът! Какво искате друго да се случи?! Длъжни сме да „прогледнем”! И отново ще ви призовем: не ни вярвайте, а мислете. А защо българите са свити до сегашното си положение, ще стане ясно, когато започнем да описваме мисията на българите през вековете в службата им на Бога. Проучвайте Словото Божие, Учението на Учителя, там има всичко!

14. А сега нека се запитаме: защо църквата, използвайки целият си арсенал от възможности, говори срещу Учителя. Тогава тя на кого служи? Ще го кажем смело: Та тогава, тя реално, е застанала срещу интересите на българския народ. Тя застава на такава позиция, защото Учителя казва: времето на църквите в този им вид отмина. А каквото Учителя е казал всичко е станало! С други думи интересите на българите са загърбени в името на собственото си оцеляване. Но нали като загинат българите, ще загине и тя самата или там се мисли другояче? Нека чуем как се мисли там? Защото оцеляването им е възможно само при унищожаване на Христовото Учение, Учението на Учителя и превръщането Му в църква. „Странно”- точно това се върши сега и още „по-странно” е, че т.н. бяло братство „се завладява” от богослови. Та човек сляп да е, ще види накъде отиват нещата. И пак ще кажем: и всичко това на гърба на страданията на българите. Какво ли значение имат те сега - трябва да се оцелява! Българите ще загинат, но важно е, че те ще оцелеят, на тяхно място ще дойдат други – народите идват и си отиват, но църквите до сега, винаги са оцелявали. До сега! Сега на всеки трябва да е ясен мотивът на църквата, че тя е така злостно (думата е точна)настроена срещу Учителя.

Някога, преди да приемем църковното християнство през девети век, ние българите сме били от Христовото Учение на Бялата ложа. Тогава за оцеляване на българите е било необходимо да се случи това– всички народи в Европа, са от това църковно християнство – сега обаче Учителя ни връща към изконните ни корени! Това трябва да се разбере! Това за нас не е ново Учение, но сме Го забравили във вековете. Точно за това Учителя казва, че ние българите сме най-древния езотеричен народ. И още: „Дошъл съм да запаля загасналия български светилник”. Следователно имало е такъв светилник!

Живеем в сложно време, не всеки може да се ориентира, но малкото които успеят да го сторят, трябва да поведат народа си към оцеляване! Оцеляването е лесно, чрез играене на вярната Паневритмия. Това не е фанатизъм, а реалност, която трябва да се проумее.

15. На времето не приемаме Богомилството и прогонваме богомилите от България. По този повод Учителя казва, че Божието наказание на българите във връзка с това е 500 години робство. Сега не познахме и не приехме Мисията, Бога на Силите и ако не реагираме навреме ни чака ново наказание. Това е то Божието наказание, когато не изпълняваме Волята Му. Колко робства трябва да преживеем, за да се замислим?! Сега физическо робство няма, но далеч по-коварно е духовното робство, в което сами се натикваме. Народа ни не е виновен. Умните трябва да реагират. Те трябва да го обединят около една кауза. Каква по-хубава кауза от тази: да се служи на Бога, като се започне с най-лесното – да се играе Неговата Паневритмия. Толкова прости неща са това за отворените съзнания и толкова неясни за затворените. Нека да сме наясно: наказанието за това, че не приехме Мисията и продължаваме да Го хулим и да не изпълняваме Неговата Воля вече е приготвено – лесно можете да го видите във всичко, което се случва, но ние ще го докажем само с неоспоримото – вижте образуванието на какъв е „хал”, тук няма грешка – то е основен „кит” в просперитета на всеки народ. Та кой народ зависещ от себе си, ще доведе образуванието на децата си до тук?! Предстои ни тежко духовно робство, най-коварното, най-безмилостното, най-безпощадното, проведено на физическо ниво от народ, свързан с ниския астрал, с мощните неморални духове, владеещи могъщи енергийни сили. Той е бичът Божи, така както някога такъв бич Божи са били турците. Не забравяйте, всяко наказание е по- силно от предходното. Не ви плашим с това, но това трябва да се знае. Това са неща, които Учителя ги е изяснил, но се крият от хората – ако те се знаят, тогава е сигурно, че хората ще реагират по друг начин – далеч по–адекватно от сегашния – та кой иска да страда. Страданието е от невежество. Ние вярваме в това и очакваме да ни го докажете!

Хора, все още има изход! Трябва да се играе Паневритмия! Толкова проста работа е това и толкова висока цена има това наше общо решение, разберете го! Високомерното невежество може да ни струва векове страдание, векове духовно робство, какво ще остане от нас тогава? Турското робство, според някои оценки ни струва загуба на около 120 милиона народ. Започне ли изпълнението на Божието наказание, вече няма сила, която да го спре. Трябва да хванем „последния влак”. Доказателството е в едно изказване на Учителя, свързано със съдбата на България във връзка с Втората Световна война. Тогава Учителя казва, че за да се избегне лошото, трябва българите да приемат и да играят Паневритмията и тъй като и тогава се закъснява, Той казва: сега вече нищо не може да се направи, остава да чакаме. Това го казва Бога на Силите! Не бива да допущаме Божието наказание да влезе в действие. Може и да не ни вярвате, но това недоверие има висока цена! А другото, което се иска – то е най-лесното и най-приятното. Нека опитаме! Това не струва нищо, само волята да го приемем. Това наше действие не е насочено срещу ничии интереси, включая и към онези, които кроят планове да унищожат българите.

Ако тръгнете да оценявате това, което сме писали означава, че не мислите, а влагате чувства, т.е вашите действия нямат форма (няма мисъл), което ще рече, че са неконструктивни отрицания, нищо повече и действията ви ще бъдат такива. Не на всеки е дадено да мисли. Тези, които мислят са умните българи! Да не мислите, че случайно, буквално са „смазани” Божествените упражнения – те развиват мисленето. Ние не искаме да ни оценявате, не искаме да ни вярвате, искаме само да мислите.

Всички хора си въобразяват, че мислят, но не е така. Всички, които дават само оценки не мислят, а чувстват и това те наричат мислене, което не е вярно! Истината е, че са малко тези, които мислят. Мисълта предава форма на нещата, а чувстването пълни тази форма със съдържание, чувстването е това, което предизвиква действието, проявлението на волята. А като няма форма, тогава чувствата просто „се изпаряват в пространството” и произвеждат зло, ето това става, когато не се мисли, а само се чувства. Затова каузата, която обединява хората е една – това е формата, в която всеки влага своите чувства – така тя се изпълва с енергия и може да прави чудеса – волевите действия са мощни, силни, има много енергия в тях! Това са неща, които се знаят от мъдрите. Така те издигат интелектуалното нивото на народа си, но това се знае и от черната ложа – и там има мъдри хора и чрез тях, тя насочва енергията на народите в грешни посоки и така ги обезсилва, като прахосва тяхната енергия, която се изяжда от неморалните духове на ниския астрал, а техните представители на земята се облагодетелстват от това! Българино, това би трябвало да ти е много, много познато. Ако това се разбере, това би означавало, че сме избягнали новото духовно робство. Ако това се проумее, на всеки ще му станат много неща ясни, включая взаимоотношенията мъж-жена, защото законите са всеобхватни. Това са неща, които Учителя ги е изяснил толкова ясно! Имаме възможността да избегнем капана на собственото си невежество, за тази цел малко повече воля ни е необходима. Затова ние ви призоваваме: не ни давайте оценки, ние сме за нази си; такива сме каквито ни е създал Господ. Не искаме да ни вярвате, искаме да ви предизвикаме да мислите! Мислете, толкова е красиво да се мисли! Това значи свобода на духа! Досега като сме чувствали, какво сме постигнали – оставили сме ниския астрал да изсмуква живителните ни сокове, силите ни – това е смъртта, но да не навлизаме в друга фантастично красива област, защото някога хората са живеели стотици години, но те не са се подчинявали на ниския астрал, както правим ние сега. Как да се отървем от тази зависимост, дойде да ни научи Учителя. Затова такова е отношението към Него на стария свят, свързан с ниския астрал. На прага сме на нов красив свят и не трябва да си разрешаваме да оставаме в стария, към който ни тласкат силите, земни и духовни, свързани с ниския астрал. Това би означавало, нека да не се заблуждаваме, изчезване на българите (изучавайте беседата „Живият кръг”). Нека имаме една кауза и много чувства в нея и сигурно ще успеем! То е като заграждане на определено пространство и всеки да налее кофа вода – голям вир ще стане. А умните трябва да направят загражденията и да организират хората. Колко е просто като идея!

16. Живеем във време, когато нараства социалното недоволство на всички нива. Но за пореден път това справедливо недоволство е изправено пред опасността да се превърне отново в храна на ниския астрал. Защо е така? Защото се търсят решения в рамките на идеологията на ниския астрал и с неговите методи. Това превръща справедливото недоволство в омраза и се превръща в енергийна храна за ниския астрал. Когато това е предизвикано чрез ловките манипулации на ниския астрал това е вампиризъм, но когато ние сами го предизвикваме, това вече е предизвикан вампиризъм, предизвикан от неосъзнаването, все още, на ниския астрал, защото той е успял да ни доведе до състояние на самохипноза, а механизмите на неговото действие се познават и прилагат добре от черната ложа. Така се самоунищожаваме и това го правим от много векове - затова, например, не живеем няколко стотин години, както е било в много дълбока древност, а само няколко десетки години. Какъв е механизмът по който действа ниския астрал, ще го разглеждаме по-късно. Всяко действие, независимо от неговите мотиви и намерения, което предизвиква омраза, независимо в кого, е предизвикано от ниския астрал. Пътят на българите, обаче, е друг - затова Учителя непрекъснато говори за любов! В далечни времена другите народи са превеждали думата „българин” като мъдър човек, тогава се е вярвало, че щом нещо го е казал българин, значи е вярно. Е, сега отново мъчително бавно, но тръгваме нагоре, към това познание. Дадена ни е тази възможност от Бога и ние не можем да я пропуснем! Спомнете си: или натам трябва да вървим, или смърт ни очаква! Как ще се постъпва сега е много отговорно. Бог поругаем не бива! А ние сега точно това правим. Това трябва да се осъзнае!



Търсенето и прилагането на Божествените закони започва с осъзнаване съществуването на ниския астрал. Това черната ложа го е скрила от нас с помощта на църквата, която ни занимава с нейния дявол. Разликата между Божествените закони и законите на ниския астрал, по които ние сега живеем, Учителя я изяснява в беседите си. В края на V-тата раса човечеството, чрез Учението на Учителя, започва да осъзнава тази разлика. До сега това не се разбира, защото ниският астрал ни е хипнотизирал за много векове. Така е било, но до сега.


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница