44. Сестрински процес. Сестринска диагнозастраница1/4
Дата30.07.2023
Размер17.99 Kb.
#118369
  1   2   3   4
44-1
Свързани:
Теми-по-СГ-в-педиатрията Камелия, Въздушно капковите инфекции

44.Сестрински процес.Сестринска диагноза


СЗО във Виенската декларация за сестринството отбелязва значимата роля на медицинските сестри като партньори в процеса на вземане на решения относно здравното планиране и значимата им роля в обучението на човека, семейството и общностите за поемане на отговорност за собственото здраве.
В никакъв случай обаче небива да се допуска, че автономните функции на медицинските сестри са насочени само в тази посока. Незаменима остава ролята на медицинската сестра при лечението и обгрижването на болните, семейства и общности със здравословни проблеми или с риск за възникване на такива.
Съвременната концепция на сестринството е свързана с изграждане на навици и умения у медицинската сестра за:

  • клинично наблюдение;

  • анализ на състоянието на пациента;

  • прилагане на индивидуален подход в сестринските грижи.

Сестринския процес има цел, в своята същност е организиран и систематизиран процес осигуряващ индивидуална грижа базирана на ефикасност и ефективност с цел да осигури качествени сестрински грижи.
При прилагането на сестринския процес е необходимо да се поставят следните задачи:
Запознаване на участниците при прилагане на иновационна сестринска дейност – сестрински процес;
Определяне на условията за внедряване на„Сестрински процес”;
Разработване на специфична сестринска документация, отразяваща сестринския процес;
Разработване на препоръки,отнасящи се до въвеждането на сестринския процес в практиката.
За да се приложи сестринския процес е необходимо Съвета по здравни грижи на лечебното заведение /ЛЗ/ съвместно с ръководството на ЛЗ и ръководството на клиниката/отделението да проведат обучение на персонала да изработят критерии за оценка, наблюдения контрол на дейността и да осигурят необходимите средства, консумативи,персонал.
Една от съвременните автономни професионални компетентности на медицинската сестра е изработването на план за сестрински (здравни) грижи/сестрински процес.
Компетентността за създаване на персонализиран план за сестрински грижи изисква владеенето на комплекс от теоретични и практически знания и умения, като професионалния опит значително улеснява процеса.
Планът за здравни грижи може да има различни форми в зависимост от състоянието и нуждата на пациента, от мястото където ще се реализира (болница, хоспис, в дома и др.) и целите които трябва да се постигнат (моментни, краткосрочни и т.н.).
За да бъде ефективен, точен и изчерпателен планът за сестрински грижи трябва да отрязавя моментното здравно състояние на пациента, да е съобразен с други релевантни данни, придружаващи здравословни проблеми, социално-битови условия. Важно е и да се създадат измерими цели и действия, които да са насочени към стабилизиране и подобряване на състоянието на пациента.
Има различни определения за това какво точно представлява плана за сестрински грижи. По принцип може да се определи като относително стандартизирана, базирана на доказателства холистична грижа извършвана от медицинска сестра. Във философията на сестринството е заложен високия професионализъм за постигане на здраве, благоденствие и надежда за човека и общността.
Важен принцип на сестринството е този, че професиналистите по здравни грижи изпълняват своите задължения поставяйки пациента в центъра на системата от здравни грижи.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница