6900 Кр Крумовград пл. „България №5Дата02.02.2018
Размер119.19 Kb.


6900 Кр Крумовград пл. „България” №5

централа: +359 3641/71-23, 75-53, 73-80; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bgСПРАВКА

за изплатени средства по сключени договори по ЗОП за периода от 01.09.2015г. до 30.09.2015г.
№ по ред

Договор №/дата

Предмет на договора

Фактура

/№, дата и стойност/Платено на дата

1.

54/23.03.2015 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Хляб и хлебни изделия“

0000007699/31.08.2015-219.48

0000007774/16.09.2015-555,40

0000007781/21.09.2015-17,39

0000007763/16.09.2015-102,0002.09.2015

30.09.2015

30.09.2015
30.09.2015


2.

55/23.03.2015 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Мляко и млечни продукти“

0000007701/31.08.2015-1256.02

0000007775/16.09.2015-1330,05

0000007784/21.09.2015-144,34

0000007761/16.09.2015-373,9702.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015

3.

56/23.03.2015 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Месо, месни продукти и риба“

0000007705/31.08.2015-497.95

0000007776/16.09.2015-1023,25

0000007783/21.09.2015-1116,49


02.09.2015
30.09.2015
30.09.2015

4.

57/23.03.2015 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Плодове и зеленчуци“

0000007704/31.08.2015-560.23

0000007778/16.09.2015-607,84

0000007786/21.09.2015-110,90

0000007757/16.09.2015-88,19

.


02.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015

5.


58/23.03.2015 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Консерви – плодови, зеленчукови, рибни и месни“

0000007698/31.08.2015-385.20

0000007779/16.09.2015-345,00

0000007788/21.09.2015-199,60

0000007758/16.09.2015-9,81
02.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015

6.

59/23.03.2015 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Други хранителни продукти и подправки“

0000007697/31.08.2015-247.98

0000007780/16.09.2015-486,66

0000007782/21.09.2015-240,84

0000007756/16.09.2015-107,30

0000007707/31.08.2015-330,75

0000007665/31.07.2015-362,2502.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
23.09.2015
12.09.2015

7.

1099/08.11.2013г.

„Доставка на хигиенни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея“

0000001825/30.06.2015-136.58

0000001870/03.09.2015-1151.80

0000001807/03.06.2015-104.10

0000001880/08.09.2015-130.86

0000001821/14.06.2015-65.38

0000001867/02.09.2015-493.85

0000001857/25.08.2015-137,50

0000001886/15.09.2015-165,18

0000001881/09.09.2015-128,30


08.09.2015
14.09.2015
14.09.2015
18.09.2015
25.09.2015
04.09.2015
11.09.2015
30.09.2015

30.09.2015

8.

1109/04.11.2013г.

„Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на община Крумовград и звената към нея”


4000025786/03.09.2015-61.10

4000025787/03.09.2015-204,15

4000025833/09.09.2015-151,90

4000025915/18.09.2015-89,80

4000025911/18.09.2015-183,60

4000025913/18.09.2015-19,70

4000025910/18.09.2015-1260,20


08.09.2015
12.09.2015
16.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015

9.

424/15.05.2013г.

Доставка на гориво за транспортните средства

0057317893/31.08.2015-11667,48

11.09.2015

10.

260/08.05.2015 г.

„ТИМ РС „ ООДДоставка на строителни материали за нуждите на Община Крумовград „Бои ,подови и стенни покрития и инвентар

000000860/24.06.2015-119.40

000000901/01.09.2015-458.64

000000863/03.07.2015-224.40

000000910/06.09.2015-222.24

000000909/06.09.2015-88.92

000000915/10.09.2015-195.60

000000914/10.09.2015-67.20

000000916/10.09.2015-104.58

000000920/15.09.2015-711.72

000000903/06.09.2015-46,80

000000913/08.09.2015-37,80


08.09.2015
14.09.2015
14.09.2015
14.09.2015
18.09.2015
25.09.2015
25.09.2015
25.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015

11.

259/08.05.2015 г.

„ТИМ РС”ООДДоставка на стротелни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея

„Метал и метални изделия”000000851/09.06.2015-100.40

0000000884/31.07.2015-126.00

0000000889/13.08.2015-1346.40

0000000893/21.08.2015-684,00

0000000873/27.07.2015-684.00

0000000894/21.08.2015-

684,00

0000000866/14.07.2015-1314,000000000906/06.09.2015-90,00

0000000885/31.07.2015-828,00

0000000907/06.09.2015-585,90

0000000904/06.09.2015-540,0030.09.2015
03.09.2015
03.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015

12.

139/30.04.2015 г

„Сейхи „ ЕООДДоставка на електрически материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея

0000001074/27.08.2015-466.26

0000001066/25.08.2015-318,12

0000001068/25.08.2015-669,60

0000001073/27.08.2015-727,91

0000001080/10.09.2015-37,74

0000001082/10.09.2015-71,2814.09.2015
08.09.2015
08.09.2015
11.09.2015
15.09.2015
15.09.2015

13.

258/08.05.2015г.

„Момина сълза 2009” ООД
Доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея

000000669/08.09.2015-9.60

000000665/31.08.2015-54.00

000000670/08.09.2015-52.50

000000674/07.09.2015-31.20

000000676/15.09.2015-15.60

000000677/15.09.2015-31.50

0000000651/25.08.2015-86,40

0000000653/27.08.2015-64,80

0000000626/27.07.2015-1795,20

0000000649/25.08.2015-120,00

0000000641/04.08.2015-72,00

0000000622/27.07.2015-1449,60

0000000656/27.08.2015-1795,20

0000000617/29.07.2015-288,00

0000000657/27.08.2015-658,80

0000000629/04.08.2015-1152,00

0000000646/25.08.2015-288,00

0000000647/25.08.2015-234,00

0000000648/25.08.2015-2427,60

0000000658/27.08.2015-96,00

0000000663/31.08.2015-537,60

0000000654/27.08.2015-2034,00

0000000628/04.08.2015-230,40

0000000672/04.08.2015-391,20

0000000671/04.08.2015-456,00

0000000668/02.09.2015-569.5414.09.2015
14.09.2015
18.09.2015
25.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015

11.09.2015


11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015

11.09.2015


11.09.2015
11.09.2015
11.09.2015
15.09.2015
15.09.2015
28.09.2015

14.

172/05.05.2015 г

„Джи иДжи „ЕООДДоставка на стоителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея„ВИК материали ,части и инвентар”

3000000639/04.08.2015-2570.51

3000000651/03.09.2015-10,80

3000000642/10.08.2015-254,90


03.09.2015
11.09.2015
11.09.2015

15.

1622/23.12.2014г.

ЕТ”Сара-Йосиф Саръев”Субсидия пътнически превози0000000030/08.09.2015-128,41

12.09.2015

16.

1622/23.12.2014г.

ЕТ”Сара-Йосиф Саръев”Компенсация на издадени аб.карти на ветерани и военноинвалиди

0000000032/29.09.2015-

1.44


0000000033/29.09.2015-

1,23


29.09.2015
29.09.2015

17.

1625/23.12.2014г.

ЕТ”Сара-Йосиф Саръев”Компенсация на издадени аб.карти на ветерани и военноинвалиди

0000000032/29.09.2015-

15,54


0000000033/29.09.2015-11,36

29.09.2015
29.09.2015

18.

1629/23.12.2014г.

ЕТ „Чавдар-94-Илия Чавдаров”Субсидия пътнически превози

24/09.09.2015-

2638,35


12.09.2015

19.

1629/23.12.2014г.

ЕТ „Чавдар-94-Илия Чавдаров”Компенсация на издадени аб.карти на ветерани и военноинвалиди

26/29.09.2015-

32,72


27/29.09.2015-

24,57


29.09.2015
29.09.2015

20.

34/12.02.2015г.

ЕТ „Рахат-Юсеин Халил”-ВранскоСубсидия пътнически превози Компенсация на издадени аб.карти на ветерани и военноинвалиди

91/29.09.2015-

2,65


91/29.09.2015-

3,02


29.09.2015
29.09.2015

21.

34/12.02.2015г.

ЕТ „Рахат-Юсеин Халил”-ВранскоСубсидия пътнически превози

88/

221,76


12.09.2015

22.

1627/23.12.2014г.

ЕТ „Асен Чолаков”-П.ЖелязовоКомпенсация на издадени аб.карти на ветерани и военноинвалиди

0000001282/28.09.2015-8,15

0000001283/28.09.2015-

5,72


29.09.2015
29.09.2015

23.

1630/23.12.2014г.

ЕТ „Асен Чолаков”-П.ЖелязовоКомпенсация на издадени аб.карти на ветерани и военноинвалиди

0000001282/28.09.2015-41.46

0000001283/28.09.2015-

30,05


29.09.2015
29.09.2015

24.

1631/23.12.2014г.

ЕТ „Асен Чолаков”-П.ЖелязовоСубсидия пътнически превози

0000001280/09.09.2015-2749.49

12.09.2015

25.

1631/23.12.2014г.

ЕТ „Асен Чолаков”-П.ЖелязовоКомпенсация на издадени аб.карти на ветерани и военноинвалиди

0000001282/28.09.2015-31,16

0000001283/28.09.2015-22,4729.09.2015
29.09.2015

26.

1620/23.12.2014г. Елит Транс ЕООД-Крумовград

Компенсация на издадени аб.карти на ветерани и военноинвалиди

0000011608/29.09.2015-

31,62


0000011609/29.09.2015-

22,43


29.09.2015

29.09.201527.

1620/23.12.2014г. Елит Транс ЕООД-Крумовград

Субсидия пътнически превози

0000011603/10.09.2015-1512,00

12.09.2015

28.

1621/23.12.2014г. Елит Транс ЕООД-Крумовград

Субсидия пътнически превози

0000011603/10.09.2015-2728,69

12.09.2015

29.

1621/23.12.2014г. Елит Транс ЕООД-Крумовград

Компенсация на издадени аб.карти на ветерани и военноинвалиди

0000011608/29.09.2015-

45,98


0000011609/29.09.2015-

32.86


29.09.2015
29.09.2015

30.

1624/23.12.2014г. Елит Транс ЕООД-Крумовград

Компенсация на издадени аб.карти на ветерани и военноинвалиди

0000011609/29.09.2015-

5,72


0000011608/29.09.2015-

8,03


29.09.2015
29,09.2015

31.

1626/23.12.2015

ЕТ „Диамант”Компенсация на издадени аб.карти на ветерани и военноинвалиди

5,72

29.09.2015

32.

603/26.06.2015г.

Пътстройинженеринг АД-с.ГруевоОП №8”Ремонт на пътна настилка и асфалтови кърпежи в гр.Крумовград

0000101071/07.09.2015

37311,37


0000101071/07.09.2015

17390,5110.09.2015
11.09.2015


33.

539/14.10.2014г.

Дружество по ЗЗД „Крумовица”-гр.Крумовград„Водоснабдяване с.Ковил-с.Бараци, общ.Крумовград-Първи етап находящ се в землищата на с.Ковил,с.Бараци, с.Златолист, с.Джанка-общ.Крумовград

0000000003/06.08.2015-

35313,58


16.09.2015

34.

29/04.03.2014 г.

ПК Инженеринг ООД-СофияКонсултански услуги по проект „Местен път с.Подрумче (Път ІІІ-5904-Крумовград-Голямо Каменяне-Подрумче-мах.Воденичари)

0000000247/02.09.2015-
10450,20

14.09.2015

35.

440/29.08.2014 г.

„Герт Груп” ЕООД-ПловдивРехабилитация на път/KRZ2225-Крумовград-Луличка/-мах.”Орех”

1000000071/11.09.2015

174985,04

1000000072/11.09.2015

58323,95


14.09.2015
14.09.2015

Каталог: cdir -> krumovgrad.bg -> files
files -> Хотел "Ахрида" категория „една звезда"
files -> 1. Обща характеристика на община Крумовград 6 Местоположение, граници и обхват 6
files -> 1. природни обекти
files -> С п р а в к а за възстановени гаранции по зоп от 01. 11. 2014 год. До 30. 11. 2014 година
files -> Туристически маршрут с. Орешари – С. Странджево
files -> ГР. Крумовград антична и средновековна крепост
files -> Вид и наименование на обекта Местонахождение
files -> 6900 Кр Крумовград пл. „България №5


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница