6900 Кр Крумовград пл. „България №5Дата02.02.2018
Размер118.08 Kb.
-*9

6900 Кр Крумовград пл. „България” №5

централа: +359 3641/71-23, 75-53, 73-80; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg

Справка


за изплатени средства по сключени договори по ЗОП за периода от 01.08.2015г. до 31.08.2015г.


№ по ред

Договор №/дата

Предмет на договора

Фактура

/№, дата и стойност/Платено на дата

1.

54/23.03.2015 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Хляб и хлебни изделия“

0000007631/28.07.2015-80.60

0000007662/30.07.2015-366.31

0000007667/25.08.2015

30.40 лв.

0000007675/26.08.2015

563.60 лв.
10.08.2015
10.08.2015
31.08.2015
31.08.2015

2.

55/23.03.2015 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Мляко и млечни продукти“

0000007657/30.07.2015-2004.88

0000007627/28.07.2015-292.24

0000007673/25.08.2015

56.00 лв.

0000007685/27.08.2015

194.60 лв

0000007676/26.08.2015

1351.86 лв.
10.08.2015
10.08.2015

31.08.2015

31.08.2015
31.08.2015


3.

56/23.03.2015 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Месо, месни продукти и риба“

0000007628/27.07.2015-117.02

0000007658/30.07.2015-1089.48

0000007669/25.08.2015

20.64 лв


0000007684/27.08.2015

1036.73 лв.

0000007677/26.08.2015

1078,77 лв.10.08.2015
10.08.2015
31.08.2015
31.08.2015
31.08.2015

4.

57/23.03.2015 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Плодове и зеленчуци“

0000007659/30.07.2015-799.06

0000007632/28.07.2015-257.33

0000007672/25.08.2015

51.43 лв.

0000007695/27.08.2015

1,00 лв.


0000007686/27.08.2015

108.44 лв

0000007680/26.08.2015

525.20 лв.

0000007681/26.08.2015

108.05 лв.
18.08.2015
18.08.2015
31.08.2015
31.08.2015
31.08.2015
31.08.2015
31.08.2015

5.


58/23.03.2015 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Консерви – плодови, зеленчукови, рибни и месни“

0000007660/30.07.2015-772.08

0000007668/25.08.2015

7.92 лв

0000007687/27.08.2015178.35 лв.

0000007678/26.08.2015

259.44 лв.10.08.2015
31.08.2015
31.08.2015
31.08.2015

6.

59/23.03.2015 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград“ по обособена позиция „Други хранителни продукти и подправки“

0000007640/29.07.2015-5.25

0000007629/28.07.2015-45.30

0000007630/28.07.2015-135.00

0000007661/30.07.2015-330.09

0000007674/25.08.2015

8,40 лв.


0000007683/27.08.2015

222.56 лв.

0000007679/26.08.2015

558.64 лв.10.08.2015
10.08.2015
10.08.2015
10.08.2015
31.08.2015
31.08.2015
31.08.2015

7.

1099/08.11.2013г.

„Доставка на хигиенни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея“

0000001810/08.06.2015-646.30

0000001838/22.07.2015

132,50

0000001827/08.07.2015255.64 лв.

0000001831/10.07.2015

58.82 лв.

0000001843/28.07.2015

29.00 лв.

0000001844/28.07.2015

173.10 лв.

0000001852/12.08.2015

521.70 лв.

0000001855/17.08.2015

111.40 лв.

0000001839/22.07.2015

104.80 лв.


18.08.2015
07.08.2015
06.08.2015
06.08.2015
06.08.2015
18.08.2015
21.08.2015
31.08.2015

31.08.20158.

1109/04.11.2013г.

„Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на община Крумовград и звената към нея”


4000025674/19.08.2015

1759.96 лв.

4000025676/19.08.2015

30.37 лв.
269.08.2015
31.08.2015

9.

424/15.05.2013г.

Доставка на гориво за транспортните средства

0057314972/30.08.2015

11791.26 лв.
11.08.2015

10.

551/31.07.2013 г.

Доставка на гориво за

отопление
11.

459/10.09.2014г.

ЕТ„Алаба-Гюлназ Али”Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.12.

460/10.09.2014г.

ЕТ”Джан-Мустафа Афузбекир”Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.13.

461/10.09.2014г.

„Елит Транс”ЕООДСпециализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.14.

462/10.09.2014г.

ЕТ”Асен Чолаков”Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.15.

463/10.09.2014г.

ЕТ”Асен Чолаков”Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.16.

464/10.09.2014г.

ЕТ”Курт2003-Хасан Курт”Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.


17.

465/10.09.2014г.

ЕТ”Сара-Йосиф Саръев”Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.18.

466/10.09.2014г.

ЕТ”Мермел-Фатме Ахмед”Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.19.

467/10.09.2014г.

ЕТ”Сара-Йосиф Саръев”Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.20.

468/10.09.2014г.

ЕТ”Диамант-Хасан Хайрула”Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.21.

469/10.09.2014г.

ЕТ”Курт2003-Хасан Курт”Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.22.

470/10.09.2014г.

ЕТ”Рахат-Юсеин Халил”Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.23.

4471/10.09.2014г.

„Елит Транс”ЕООДСпециализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.24.

480/15.09.2014г.

ЕТ”Чавдар 94-Илия Чавдаров”Специализиран превоз на деца и ученици до 16год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2014/2015г.25

258/08.05.2015г.
,,Момина сълза

2009” ООДДоставка на строителни м-ли инвентар за нуждите на Община Крумовград за 2015 /2016 г.

0000000620/27.07.2015

384.00 лв

0000000619/27.07.2015

360.00 лв

0000000618/27.07.2015

432.00 лв.

0000000627/27.07.2015

432.00 лв

0000000624/27.07.2015

358.80 лв.

0000000698/29.07.2015

2140.80 лв.

0000000633/04.08.2015

96.00 лв.

0000000632/04.08.2015

288.00 лв.

0000000631/04.08.2015

288.00 лв.

0000000630/04.08.2015

288.00 лв.

0000000635/04.08.2015

51.60 лв.

0000000640/04.08.2015

113.40 лв.

0000000634/04.08.2015

931.20 лв.

0000000643/17.08.2015

161.28


06.07.2015
06.08.2015
06.08.2015
06.08.2015
06.08.2015
13.08.2015
18.08.2015
18.08.2015
18.08.2015
18.08.2015
18.08.2015
18.08.2015
20.08.2015
26.08.2015

26

172/05.05.2015г.

,,Джи и Джи” ЕООДДоставка на ВИК м-ли,части и инвентар за нуждите на Община Крумовград за 2015/2016г.

3000000635/09.07.2015-56.23

3000000636/13.07.2015-101.4410.08.2015
10.08.2015

27

139/30.04.2015г.

,,Сейхи” ЕООДДоставка на електрически м-ли за нуждите на Община Крумовград за 2015 /2016 г.

0000001053/21.07.2015-85.68

0000001046/13.07.2015

600,60 лв.

0000001047/13.07.2015

247.39 лв.

0000001054/24.07.2015

434.66 лв.

0000001055/24.07.2015

371.88 лв

0000001056/24.07.2015

253.92 лв.

0000001048/13.07.2015

203.28 лв.


10.08.2015
12.08.2015
12.08.2015
12.08.2015

12.08.2015


12.08.2015

18.08.201528

259/08.05.2015г.

,,ТИМ РС” ООДДоставка на бои,подови и стенни покрития инвентар за нуждите на Община Крумовград за 2015 /2016 г.

000000886/03.08.2015-42.72

000000848/02.06.2015-158.20

000000891/13.08.2015

30.00 лв.

000000892/13.08.2015

16.86 лв.10.08.2015
18.08.2015
26.08.2015
26.08.2015

29

260/08.05.2015г.

,,ТИМ РС” ООДДоставка на метал и метални изделия за нуждите на Община Крумовград за 2015/2016 г.

0000000870/21.07.2015

360.00 лв

0000000871/23.07.2015

648.00 лв

0000000875/28.07.2015

406.50 лв

0000000882/31.07.2015

684.00 лв.

0000000888/13.08.2015

224.40 лв.

0000000890/13.08.2015

36.00 лв.
06.08.2015
06.08.2015
10.08.2015
18.08.2015
26.08.2015
26.08.2015

30

ЕТ”Чавдар 94-Илия Чавдаров”

Договор 1629/23.12.2014 гИзвършване на обществен превоз на пътници

23/04.08.2015

1225,25 лв


22/04.08.2015

27.45 лева
10.08.2015

10.08.201531

„Елит Транс”ЕООД

Договор 1620/23.12.2014 гИзвършване на обществен превоз на пътници

0000011580/04.08.2015

53.05 лв.10.08.2015

32

„Елит Транс”ЕООД

Договор 1621/23.12.2014 гИзвършване на обществен превоз на пътници

000011579/04.08.2015

231.76 лв.


0000011580/04.08.2015

65.75 лв.10.08.2015

10.08.201533

„Елит Транс”ЕООД

Договор 1628/23.12.2014 гИзвършване на обществен превоз на пътници

000011579/04.08.2015

691.22 лв.


0000011580/04.08.2015

101.56 лв.10.08.2015

10.08.201534

ЕТ”Асен Чолаков”

Договор 1631/23.12.2015Извършване на обществен превоз на пътници

0000001277/05.08.2015

1212.99 лв.

0000001276/05.08.2015

263.34 лв.10.08.2015
10.08.2015

35

ЕТ”Асен Чолаков”

Договор 1630/23.12.2015Извършване на обществен превоз на пътници

0000001277/05.08.2015

1212.98лв.

0000001276/05.08.2015

263.36 лв.10.08.2015
10.08.2015

36

ЕТ”Асен Чолаков”

Договор 1627/23.12.2015Извършване на обществен превоз на пътници

0000001276/05.08.2015

195.50 лв.


Каталог: cdir -> krumovgrad.bg -> files
files -> Хотел "Ахрида" категория „една звезда"
files -> 1. Обща характеристика на община Крумовград 6 Местоположение, граници и обхват 6
files -> 1. природни обекти
files -> С п р а в к а за възстановени гаранции по зоп от 01. 11. 2014 год. До 30. 11. 2014 година
files -> Туристически маршрут с. Орешари – С. Странджево
files -> ГР. Крумовград антична и средновековна крепост
files -> Вид и наименование на обекта Местонахождение
files -> 6900 Кр Крумовград пл. „България №5


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница