Търсене: Отделение

Нива на компетентност на структури (клиники/отделения) за осъществяване на дейност по ушно-носно-гърлени болести
- Ушно-носно-гърлени болести
лв. за детското отделение в УМБАЛ "Пловдив"
- Мз ще ръководи нзок
лекарите в отделението по детска ортопедия и травматология в "пирогов" намаляват до четири
- При преразход ще се намаляват цените на пътеките за болниците
Директор слага ключ на ключови отделения
- Стабилизирано е бебето на починалата родилка в Плевен
Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”
- Д-р Красимир Вальов
да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор; 2
- Изпълнителна агенция „военни клубове и военно-почивно дело”
Ресурси на ЕС, отделени за дейности на Общността и за конкретни дейности
- Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
гражданско отделение - първоинстанционни състави
- Доклад за дейността на софийски градски съд и за дейността на софийски районен съд за 2014 година
Специализирана ЛКК към Отделение по Ревматология
- Регионална здравна инспекция – плевен з а п о в е д № рд-13-01/13. 01. 2017г
Специално внимание бе отделено на отразяването на редовната сесия на Специалния комитет на ООН по операциите по поддържане на мира (С-34) в Ню Йорк
- Съдържание: 2 мисия и визия за дейността на министерството на външните работи
ОБРАЗЕЦ № 2 (Поставя се в офертата в отделен запечатан плик с надпис “Предлагана цена”)
- Гражданска въздухоплавателна администрация
Отделение реанимации и интенсивной терапии Новосибирского областного центра острых отравлений (у больных с психическими нарушениями)
- Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Няма достатъчно лекари във врачанската болница, за да поддържат детското отделение и то може да бъде закрито
- Спасяват педиатрията във Враца с лекари от София и Плевен
Грижа за деца, отделени от семействата - алтернативна семейна грижа и резидентни услуги за деца
- Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я о б л а с т е н у п р а в и т е л
Разговор с д-р Петър Петров, началник на отделение в УМБАЛ Св. Анна
- Болниците се оказаха с по-малко излишни легла
Мария меранзова смешно отделениеМария меранзова смешно отделение
1.28 Mb. 9
чета
Началник отделение: д-р Асен асеновНачалник отделение: д-р Асен асенов
2.94 Kb. 1
чета
Началник отделение: д-р Божидар беговНачалник отделение: д-р Божидар бегов
3.74 Kb. 1
чета
Началник отделение: д-р Иван горановНачалник отделение: д-р Иван горанов
3.47 Kb. 1
чета
В спешното отделение на Москов и придружителите припадатВ спешното отделение на Москов и придружителите припадат
426 Kb. 12
чета
В спешното отделение на Москов и придружителите припадатВ спешното отделение на Москов и придружителите припадат
0.65 Mb. 12
чета
До председателя н а районен съд – гр. Смолян наказателно отделениеДо председателя н а районен съд – гр. Смолян наказателно отделение
6.74 Kb. 1
чета
Депутатката Дариткова ще лекува в Смолян, за да спаси отделение от закриванеДепутатката Дариткова ще лекува в Смолян, за да спаси отделение от закриване
385.36 Kb. 7
чета
Доц д-р Иван Веселинов Танев, дм Началник на ІІІ очно отделениеДоц д-р Иван Веселинов Танев, дм Началник на ІІІ очно отделение
46.48 Kb. 1
чета
Крупев, мартин, петровКрупев, мартин, петров
Ii-ро Рентгенологично отделение на Клиника по образна диагностика умбал александровска
85.93 Kb. 1
чета
О п р е д е л е н и е №46 Гр. София, 08. 03. 2010 год. Софийски окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседаниеО п р е д е л е н и е №46 Гр. София, 08. 03. 2010 год. Софийски окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание
39.91 Kb. 1
чета
О п р е д е л е н и е гр. София, 25. 04. 2008год. Софийски окръжен съд, наказателно отделение, първи въззивен състав, в закрито заседаниеО п р е д е л е н и е гр. София, 25. 04. 2008год. Софийски окръжен съд, наказателно отделение, първи въззивен състав, в закрито заседание
37.09 Kb. 1
чета
Заседание на двадесет и седми май, две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, трети съставЗаседание на двадесет и седми май, две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, трети състав
128.29 Kb. 1
чета
О п р е д е л е н и е гр. София, 15. 01. 2015 година софийски окръжен съд, наказателно отделение въззивен състав, в закрито съдебно заседаниеО п р е д е л е н и е гр. София, 15. 01. 2015 година софийски окръжен съд, наказателно отделение въззивен състав, в закрито съдебно заседание
30.43 Kb. 1
чета
Заседание на пети март две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, втори състав: председател: Рая МанолеваЗаседание на пети март две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, втори състав: председател: Рая Манолева
Заседание 44.02 Kb. 1
чета

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница