Крупев, мартин, петровДата25.09.2017
Размер85.93 Kb.
#30961Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
КРУПЕВ, МАРТИН, ПЕТРОВ

Адрес
ул. Цар Асен №, 90 София 1463 РБългария

Телефон
0887545589

Факс
029230348

E-mail
krupev@yahoo.com
Националност
българинДата на раждане
03. декември 1966
Трудов стаж

Началник Клиника по образна диагностика при УМБАЛ „Александровска” ЕАД от 31.10.2016г.

Доцент в Клиника по образна диагностика при УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА и катедрата по од при му-София

Начаник на II-ро Рентгенологично отделение на Клиника по образна диагностика УМБАЛ Александровска

Главен Асистент в II-РО Рентгенологично отделение на Клиника по образна диагностика УМБАЛ Александровска

Старши асистент в II-РО Рентгенологично отделение на Клиника по образна диагностика УМБАЛ Александровска

Асистент в II-РО Рентгенологично отделение на Клиника по образна диагностика УМБАЛ Александровска

Ординатор в II-РО Рентгенологично отделение на Клиника по образна диагностика УМБАЛ Александровска

Докторант в II-РО Рентгенологично отделение на Клиника по образна диагностика УМБАЛ Александровска

Ординатор в Рентгеново отделение на Общинска болница гр. Пирдоп октомври 1995 - март 1996Образование и обучение


Специалност: Образна диагностика - диплома серия АС № 008208/ 01.01.2002 от МУ София

Oбщообразователна и научна степен "доктор" - диплома № 27004/ 04.12.2000 от ВАК при БАН

Факултет по медицина - диплома серия MYC № 00063/13.11.1995 от МУ София s 91-ва Немска Езикова Гимназия "Карл Либкнехт" София, 1984г


Наименование на придобитата квалификация • Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Bayer Schering Academi of Neorology. First Annual Balkan meeting, ноември 2007; София, България

ESOR Abdominal/Genito-Urinary Radiology май 2007; Краков, Полша; ^ The European School of Radiology (ESOR) initiative of the European Society of Radiology J (ESR) - Oncologic Imaging; юни 2006; Ираклион/о-в Крит, Гърция;

Болест на Гоше - Среща на експертите, юни 2005, Амстердам, Холандия;

индивидуално обучение по Компютърна томография и магнитно-резонансна томограф в Медицински Университет София април-май 2005

Симпозиум „Up-to-date diagnostic methods in European Union Standarts" май 2005 София, България

Предимства на мултидетекторни компютърни томографи - индивидуално обучение, 2005. Аугсбург, Германия;

Среща на изследователите - Байер; януари. 2005; Барселона, Испания,

24th GRAZER and 6th SIEMENS E.A.R курс за индивидуално обучение, септември 2004, Грац, Австрия;

Съюз на Научните медицински дружества в България II. курс по МРОД „Магнитно- резонансна диагностика на съдовите промени" 2004, София България

Интернационален "Шеринг" - симпозиум;: "Предимства на контарастните средства при МРТ", юни 2004, Будапеща, Унгария;

GREF /Groupe Des Radiologistes Enseignants D' Expression Francaise/ - II. Курс no MPT, април. 2002,. София, България;

индивидуално обучение по Абдоминална ехография в Медицински Университет София ноември 2001

индивидуално обучение по ядрено-магнитен томограф и компютърен томограф в Медицински Университет София януари 2001

Royal College of Radiology - опреснителен курс, април. 2001,. София, България;

ESDIR (ЕСДИР - Европейски Семинар по Диагностична и Интервенционална Радиология) "The Impact of computers and information technology on the future of imaging" октомври, 2000, Истанбул, Турция,

S.C.E.R.E.E. - Continuing Education in Radiology in Eastern Europe; 2-ри опреснителен курс по генито-урология, гастроентерология и педиатрия, април 1998, Варшава, Полша;

Втори симпозиум по интервенционална радиология, окт. 1997, Дюселдорф, Германия

ESDIR Diagnostic imaging of renal and adrenal pathology, окт. 1996, София, България;

И множество симпозиуми под егидата на БЛС.

УЧАСТИЯ

ECR, март 2007, Виена, Австрия;ECR, март 2006, Виена, Австрия;

II. Годишна среща на Асоцицията на болните от Гоше, октомври 2005, Хисаря, България:

X. Конгрес на БАР, октомври 2003, Варна, Бългаиря;

ECR, март 2001, Виена, Австрия;

Национална научна конференция по гастроентерология, декември, 1999, България,

ECR, март 1999, Виена, Австрия;

V. Национален Симпозиум по Ендокринология "Ак. Иван Пенчев", юни 1999, Плевен, България;

IX. Конгрес на БАР, София, България;

Юбилейна научна конференция на Българския гастро-хириргически клуб, юли 1998, София, България:

ECR (ЕКР - Европейски конгрес по радиология), март 1997, Виена, Австрия;


Лични умения и компетенции

Майчини езици
БЪЛГАРСКИ И НЕМСКИ
Други езици

Английски


Четене
Добро

• Писане
Добро

• Разговор
Добро

РускиЧетене
Добро

Писане
Добро

Разговор
Добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Член на комисията за лечение на редки заболявания в УМБАЛ Алксандровска София

Членство в БЛС И БАРЧленство в редакционната колегия на списание Рентгенология и Радиология 2007-2009

Главен секретар на Дружеството на младите рентгенолози към БАР 2000-2003Началник на II. рентгеново отделени при КОД на УМБАЛ Александровска - София 2007-2011.

Български Футболен Съюз - член на спортно-медицинската комисия 2007 - 2013

съдател и администратор на групата във фейсбук ,, александровска болница" с над 200 члена от февруари 2011г.

участие в консултативен борд по диагностика и леченлие на лизозомни болести в българияОрганизационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.Технически умения и компетенции

МНОГОБРОЙНИ

МНОГОСТРАННИ


Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ:

всякакви конвенционални (вкл. и контрастни) рентгенографски изследвания /на всички области на човешкото тяло/

ултразвукови изследвания /на всички области на човешкото тяло/

интраоперативна УЗ-диагностика (вкл. и пренатална)

магнитнорезонасни изследвания /на всички области на човешкото тяло/, вкл. и пренатална магнитно-резонасна диагностика

контнтрастно-усилени компютъртомографски изследвания /на всички области на човешкото тяло/

консултация на лекари-клиницисти по медицинска документация /вкл. и образни изследвания/

консултации на пациенти по

указване на методична и ежедневна практическана помощ на колеги, специалисти по Образна диагностика от други диафностични центрове

НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

лекции по Образна диагностикана и изпитна сесия на студенти-медици от 4. курс

лекции на студенти-медици от 1. курс /в рамките на подготовката им по анатомия/

лекции на рентгенови лаборанти /студенти и завършили/

научно ръководство на студенти, участаващи на международни студентски конгреси

лекции в мултидисциплинарни научни и образувателни прояви международен студентски конгрес - жури за постерна сесия.

В рамките на СДК

научно ръководство на специализанти

колоквиуми на специализиращи лекари

лекции в курсове в рамките на СДК на рентгенолози със и без специалност в областта на неврорентгенологията, АГ, гастрорентерологията и хирургията, нефрологията, онкологията, емдокринология, ортопедията и травматологията,

самостоятелен тематичен курс за лекари-специалисти по КТ и МРТ на жлъчно- чернодробната система и панкреаса

лекции пред лекари в рамките на оснвните курсове за придобиване на специалност по Образна диагностика и други специалности.

Научно ръководителство на докторанти

НАУЧНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Разработване на научни проекти

Клинични проучвания на медикаменти за неврология, пулмология, урология и ендокринология. GCP обучение 2015 г.

Свидетелство за управление на МПС
Категории В,С и М
Допълнителна информация
Лауреат на наградата "Werner von Siemens Excellence Award" за 2005 г.

02. 10. 2016 подпис:


стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/

Каталог: bg version -> pages
pages -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
pages -> Автобиография Лична информация
pages -> Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители “профон”
pages -> Кои са най-честите възпалителни заболявания на клепачите? Външен ечемик
pages -> Доц д-р Иван Веселинов Танев, дм Началник на ІІІ очно отделение
pages -> Д-р Снежина Михаилова
pages -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
pages -> Дата на раждане
pages -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница