А. Обхват на застраховане територията на Република България Б. Обект на застраховане и застрахователно покритие- I. Сгради 1Дата20.10.2017
Размер35.61 Kb.
#32755
ПРИЛОЖЕНИЕ No 3
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
А. Обхват на застраховане - територията на Република България
Б. Обект на застраховане и застрахователно покритие-
I. СГРАДИ

1. Недвижимо имущество, собственост на Република България в страната, предоставено за управление на МВнР - сгради - съгласно списък /приложение №1/- на обща стойност 104 888 314,48 /сто и четири милиона осемстотин осемдесет и осем хиляди триста и четиринадесет и 0,48 лева/, която да бъде приета за възстановителна стойност.
2. Движимо имущество находящо се в обектите по т. 1. - мебели, обзавеждане и електрона техника- с лимит за едно застрахователно събитие 2 000 000 (два милион лева) и общ лимит за една застрахователна година 10 000 000 лева (десет милиона лева).

Недвижимото имущество се застрахова по неговата възстановителна стойност. Обезщетенията при застрахователно събитие се изплащат съгласно инвентарен опис.


3. Застрахователно покритие.

- Застраховка с покритие минимум по рисковете:
 • пожар (вкл. умишлено причинен пожар);

 • мълния (пряко и непряко попадение), експлозия (в и извън обекта);

 • падане на пилотирано или непилотирано летателно тяло , негови части или товар;

 • падане на дървета и клони, буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, натрупване на сняг или лед, измръзване;

 • земетресение;

 • авария на ВиК,ЕЛ. и отоплителни и вентилационни инсталации (в и извън обекта) (вкл. от късо съединение или токов удар);

 • стачки, граждански вълнения, бунтове, размирици, преврати, безредици, /с лимит за едно събитие и в агрегат за една застрахователна година 20 000 000 лева/;

 • извънредно положение, улични вълнения /с лимит за едно събитие и в агрегат за една застрахователна година 20 000 000 лева /;

 • свличане или срутване на земни пластове, увреждане от действие на подпочвени води;

 • удар от превозно средство или животно;

 • чупене на стъкла и витрини, повреждане на рекламни надписи и табели /с лимит за едно събитие и в агрегат за една застрахователна година 2 000 000 лева/;

 • злоумишлени действия на трети лица;

 • ударни или звукови вълни;

 • щети, вследствие взломно проникване;

 •  разноски за разчистване на останки, разходи за спасяване на имуществото или за намаляване на размера на щетите в агрегат за една застрахователна година 80 000 лева;

 • грабеж, кражба чрез взлом и кражба чрез технически средства на движимото имущество с лимит за едно събитие 2 000 000 лева и в агрегат за една застрахователна година 10 000 000 лева ;
 • отговорност за нанесени щети на трети лица в резултат на посочените по горе рискове /с лимит за едно събитие и в агрегат за една застрахователна година 1 000 000 лева/

или: • всички възможни рискове/All Risks/, с изключение на изрично посочените от участника. Задължителните рискове, изброени по-горе не могат да бъдат изключвани.II. ВЕДОМСТВЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД


1. Недвижимо имущество, собственост на Република България в страната, предоставено за управление на МВнР - апартаменти - съгласно списък /приложение №1/- на обща стойност 14 903 302,86 /четиринадесет милиона деветстотин и три хиляди триста и два и 0,86 лева/, която да бъде приета за възстановителна стойност.
2. Застрахователно покритие.
Застраховка с покритие минимум по рисковете:


 • пожар (вкл. умишлено причинен пожар);

 • мълния (пряко и непряко попадение), експлозия (в и извън обекта);

 • падане на пилотирано или непилотирано летателно тяло , негови части или товар;

 • падане на дървета и клони, буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, натрупване на сняг или лед, измръзване;

 • земетресение;

 • авария на ВиК,ЕЛ. и отоплителни и вентилационни инсталации (в и извън обекта) (вкл. от късо съединение или токов удар);

 • свличане или срутване на земни пластове, увреждане от действие на подпочвени води;

 • удар от превозно средство или животно

 • злоумишлени действия на трети лица;

 • отговорност за нанесени щети на трети лица в резултат на посочените по горе рискове / в агрегат за една застрахователна година 200 000 лева/;

или: • всички възможни рискове/All Risks/, с изключение на изрично посочените от участника. Задължителните рискове, изброени по-горе не могат да бъдат изключвани.


Забележка: В Приложение №1 са включени едновременно СГРАДИ И ВЕДОМСТВЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД. Застрахователните стойности са балансови, калкулирани към декември 2015 г. в български лева.
Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница