uploads/files
  10 години движение за социален хуманизъм
uploads/files/News
  Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации
files/useruploads/files/legislation
  Цел и правна рамка
files/useruploads/files/other
  Програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Дирекция "
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №97 от 18 август 2006 Г. За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
  Наредба №98 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от цвекло на пазара на eвропейския съюз
uploads/files/OS_BIA
  Съдържание
uploads/files
  Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №8 от 20 март 2007 Г. За процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
files/useruploads/files/protokoli_pismena_procedura
  Програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Кохезионен фонд Дирекция "
uploads/files
  №53, пгт „Проф д-р Асен Златаров
uploads/files/20160226mqJc825381
  Д-р Красимир Вальов
uploads/files
  Представители на криб в съветите за сътрудничество към дирекциите „бюро по труда” по общини община ардино
language/bg/uploads/files/news__1
  I общи положения Ч
uploads/files/katalozi/sortova lista
  Инистерство на земеделието и продоволСтвието Ministry of Agriculture and food supply
files/useruploads/files/other/ope_bg_2007-2013_final
  Програма "околна среда 2007 2013 г." Cci no: 2007BG161PO005 софия 2007 Съдържание на оперативна програма "
uploads/files/zakonodatelstvo/Naredbi - new
  Наредба №100 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз
files/useruploads/files/Programirane/natura_2000
  Приложение 6 Видове мигриращи птици, които не са обхванати от
  Приложение 5 Видове птици, приоритет за опазване в България по Анекс I
uploads/files/zakonodatelstvo/tarifi
  Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по закона за посевния и посадъчния материал
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №99 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
uploads/files/Metodi
  Наредба №99 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №19 от 5 май 2004 Г. За производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури
uploads/files/events
  Transnational initiative for guidance of graduated and entrepreneurship
uploads/files/Administrativni svedenia prilojenie 1/New Folder
  Република българия министерство на земеделието и храните
uploads/files
  Информация за медиите Радио Fresh! и Ка Мюзик плюс издават горещо cd hitbox софия, 23. 03. 2010г
  Emmis Bulgaria представя интернет дивизията си
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  За определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения издадена от министерство на земеделието и горите
uploads/files
  Република българия министерство на земеделието и храните
language/bg/uploads/files/pressreleaseindex__0
  Петото юбилейно издание на bege expo отново ще превърне София в център на Развлекателната и Игралната индустрия на Балканите
uploads/files/Administrativni svedenia prilojenie 1/New Folder
  Република българия министерство на земеделието и храните
uploads/files/katalozi
  Република българия министерство на земеделието и храните
uploads/files
  Хит-радио Fresh! подарява билети за концерт на The Black Eyed Peas в Милано. Групата със специално видео – обръщение към слушателите
uploads/files/katalozi
  Република българия министерство на земеделието и храните
  Република българия министерство на земеделието и храните
  Република българия министерство на земеделието и храните
uploads/files
  Офис на Член на Европейския парламент
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Общи положения ч
uploads/files/zakonodatelstvo/Naredbi - new
  Наредба №81 от 22 юни 2006 Г. За определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на европейския съюз
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  За определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на европейския съюз издадена от министерство на земеделието и горите в сила от 01
uploads/files/zakonodatelstvo/zakoni/2011
  Наредба №21 от 10 декември 2007 Г. За търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз
uploads/files/promotion
  Поръчай сега промоционален пакет ! Супер оферта на selsun blue ® !
uploads/files
  Земеделието в област бургас октомври 2013г. Съдържание
uploads/files/katalozi
  Съдържание contents увод – introduction
uploads/files
  Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад
uploads/files/Administrativni uslugi
  Наредба №3 от 25 февруари 2010 Г. За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
uploads/files/katalozi
  М инистерство на земеделието и Храните Ministry of Agriculture and food
  Инистерство на земеделието и продоволСтвието Ministry of Agriculture and food supply
uploads/files
  Така ли прави всяка жена” метаморфоза в пролог, две картини и епилог по комичната опера “Слугинята-господарка”
  Списък на местните органи на конфедерация на работодателите и индустриалците в българия /криб/ община ардино
uploads/files/_oldsite_news
  Преглед на печата 11 ноември 2009 г
uploads/files
  Съдържание contents увод – introduction
  Свободни работни места обявени чрез eures към 23. 12. 2016г
public/uploads/files
  Описание на услугите
uploads/files/katalozi
  Съдържание contents увод – introduction
public/uploads/files
  Стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги, съгласно чл. 39 на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
uploads/files
  Свободни работни места обявени чрез eures към 09. 07. 2013г
  Сдружение „Доза обич гр. Бургас Новаторство и ефективност, Тел/факс: 056 82 75 47 доверие и съпричастност
  С ъ д ъ р ж а н и е въведение стр
public/uploads/files/Contracts/TELCO
  Описание на услугите
uploads/files/20150602YmZp118725
  6000, Студентски град, Стара Загора
uploads/files
  Ние, партиите дсб и бдф, на основата на доказания си предишен опит
  Ние, партиите дсб и бдф, на основата на доказания си предишен опит
files/useruploads/files/budget
  Отчет на основните параметри на бюджета
uploads/files
  Свободни работни места обявени чрез eures към 16. 01. 2013г
  Програма мaй 2017 Discovery Channel Bulgaria eet/eest за допълнителна информация, моля свържете се с: Anca Amariei pr manager Discovery cee
  Свободни работни места обявени чрез eures към 07. 03. 2013г
  Диплома по Медицина /валидна във Франция/; Опит 1 година; Френски език -свободно; геодезист
  Иван Костов беше министър на финансите в две правителства в "коалиционното" на Димитър Попов и в правителството на сдс, оглавено Филип Димитров
  Community trademark
uploads/files/Results
  Съдържание contents увод – introduction
uploads/files
  Част Организатор на промоцията
  Групов Програмен Директор на Emmis Bulgaria
  Програма юни 2017 id xtra Pan Regional eet/eest за допълнителна информация, моля свържете се с: Anca Amariei pr manager Discovery cee
  Програма юни 2017 Discovery Science eet/eest за допълнителна информация, моля свържете се с: Eleonora Georgieva All Channels pr +359 2 434 03 50
static/uploads/files
  Формуляр за кандидатстване към фенклуб „челси-българия”
uploads/files/20170602OmbI2317285
  Министерство на здравеопазването център за спешна медицинска помощ
language/bg/uploads/files/projects__1
  Съдържание част I. Какво разбираме под понятието "дете-центриран подход"
uploads/files
  Свободни работни места обявени чрез eures към 21. 02. 2013г
  Програма юни 2017 Animal Planet eet/eest за допълнителна информация, моля свържете се с: Anca Amariei pr manager Discovery cee
  Свободни работни места обявени чрез eures към 11. 05. 2017г
  Свободни работни места обявени чрез eures към 21. 04. 2017г
  Свободни работни места обявени чрез eures към 22. 02. 2017г
  Свободни работни места обявени чрез eures към 18. 07. 2017г
uploads/files/20160722RQKU767612
  Задание за изработване на общ устройствен план на община пещера
uploads/files
  Програма 5 април, петък Първо заседание : 10. 00 12. 00 ч
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011
  Секция № Място на гласуване Блокове, улици
uploads/files
  Опасна ли е тревата?
  Програма юни 2017 Discovery Channel Bulgaria eet/eest за допълнителна информация, моля свържете се с: Anca Amariei pr manager Discovery cee
  Свободни работни места обявени чрез eures към 25. 11. 2013г
files/useruploads/files
  Доклад за дейността на политическа партия герб през 2016 г. І. Общо представяне
uploads/files
  Свободни работни места обявени чрез eures към 26. 03. 2014г
  Как да възприемем този материал?
uploads/files/20161011zsdN2213041
  Образец №6 ценово предложение
uploads/files/20150403DilY456125
  Образец №8 до община Пещера
  Дойранска епопея
uploads/files
  Списък на публикуваните книги, научни изследвания и нотни издания по проекти на нма „панчо владигеров”
uploads/files/zop
  Решение на ас на нма „Проф. П. Владигеров от 18. 04. 2017 г. О б я в я в а търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот
uploads/files
  Народната дипломация на Движение "Русофили"
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011- stranata
  Наименование на улиците Допълнителни пояснения
files/useruploads/files/calls/call 25
  Програма " околна среда 2007 2013 г."
  Утвърдил: Нона Караджова Министър
uploads/files
  Програмни направления
  Петербург Москва Санкт
uploads/files/20150805bBmg699318
  Утвърдил: управител на „коц-пловдив” еоод
uploads/files
  Как се губи половин живот
files/useruploads/files
  Община мадан списък – класиране
  Име, Презиме, Фамилия Издигнат от Район Приемни дни в Район
uploads/files
  Г. Преамбюл Областната стратегия за развитие на област Бургас (осроб)
  Нацид национален център за информация и документация
  Национална музикална академия „Проф. Панчо владигеров” Утвърдил Декан
  Национална музикална академия „Проф. Панчо владигеров” Утвърдил Декан
  Докторантски четения
  Програма за обучение за повишаване квалификацията на преподаватели по клавирен съпровод и корепетитори в музикални училища по изкуствата
  Конкурс за пианисти „албер русел под почетния патронаж на Министъра на културата на Република България и Н. пр. Посланика на Франция
  На република българия 2015 за сортове тютюн, лоза, овощни, медицински, ароматни и декоративни култури
  Компактдискове и филм издадени от н м а „Проф. Панчо владигеров” с целево финансиране
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011
  Секция № Място за гласуване Обхват на изборната секция
uploads/files
  Семинар Организиран от школа за политически лидери „стефан радославов
uploads/files/20170804SVMT1134032
  Закона за обществените поръчки с предмет: извършаване на специализирани медицински изследвания на амбулаторни
uploads/files
  Агенция по обществени поръчки
files/useruploads/files
  Община мадан списък – класиране
uploads/files/Docs
  Или Пътят на един алкохолик
uploads/files/20151120klmr412630
  6000, Студентски град, Стара Загора
media/ckuploads/files
  Хотел, пансион Дете /до 11,99/ възрастен
files/useruploads/files
  За организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
files/useruploads/files/pages/primeni_dni/obshtinski_suvetnici
  Име, Презиме, Фамилия Издигнат от Район Приемни дни в Район
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011- stranata
  Предварителни избори на синята коалиция за избор на президент 12. 06. 2011, неделя, 08: 00-20: 00 часа район Аспарухово
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011
  Място за гласуване сик адреси
uploads/files
  Animal planet hd eet
files/useruploads/files
  Доклад за дейността на политическа партия герб през 2014 г. І. Общо представяне
old2015/uploads/files/pokana3-2013/m312/drugi
  Програма за развитие на селските райони 2007 2013
files/useruploads/files
  Вътрешна водопроводна мрежа на с. Върбина
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011
  Секция № Място за гласуване
files/useruploads/files/pages/t
  Доклад за дейността на политическа партия герб през 2015 г. І. Общо представяне
uploads/files/20170207nrfc2877864
  Техническа спецификация на ангиографски апарат за нуждите на мбал „Д-р Братан Шукеров“ ад
uploads/files
  Програма 25. 03. 2016 г. Председател: Проф. Пилософ
uploads/files/katalozi
  На република българия 2012 за сортове тютюн, лоза, овощни, медицински и ароматни култури
files/useruploads/files
  Община мадан
files/useruploads/files/news/opening
  Програма "околна среда 2007-2013 г." Оперативна програма "
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011
  На секция Место за гласуване
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011- stranata
  Район място на гласуване район " северен "
uploads/files
  Решение на нис нис (Национален изпълнителен съвет) Александър Владимиров Радославов председател Ангел Маринов Чакъров Андрей Генчев Желев
uploads/files/20150811wZDf249712
  6000, Студентски град, Стара Загора
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011- stranata
  Места за гласуване на предварителните избори на синята коалиция на 12 юни 2011 година в община велико търново
uploads/files/20150407NDTG264631
  Представяне на участника
media/ckuploads/files
  Е в трупите в Дойчеопер и Есен. Едва 17-годишна, българката е поканена в състава на Есенската трупа от балетмайстора Владимир Малахов. През 1990 г печели специалната награда на журито на Международния балетен конкурс
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011- stranata
  Район място на гласуване район " южен "
uploads/files
  П р о г р а м а ритмични движения
  Свободни работни места обявени чрез eures към 04. 02. 2014г
  П о п и д ж а з и з к у с т в о н м а г р а ф и к за провеждане на годишни и държавни изпити
files/useruploads/files
  Програма „Околна среда Управляващ орган на опос 2014-2020 г
uploads/files/20150723zwSn426412
  Г възложител: Община Долна Митрополия изпълнител
files/useruploads/files/documentation
  Програма " околна среда 2007 2013 г."
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011
  Списък с адресите и границите на местата, където ще се гласува
uploads/files/20160831jFMx873019
  Г възложител: Община Долна Митрополия изпълнител
uploads/files/20150616HOXF184805
  Столична община „специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания”
files/useruploads/files
  Име, Презиме, Фамилия Район Приемно време
public/uploads/files
  Лица за контакти Приложение №2
uploads/files
  Приложение №3 Образец Технически изисквания и технически спецификации
files/useruploads/files/other
  Програма "околна среда 2007 2013 г." Cci no: 2007BG161PO005 софия 2007 Съдържание на оперативна програма "
uploads/files
  Република българия агенция по заетостта
  Проект „пилотен демонстрационен модел за ветроенергиен одит и енергийни алтернативи в малки черноморски общини”
  Доклад първи работен доклад преамбюл
  Свободни работни места обявени чрез eures
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област бургас извлечение з а п о в е д
files/useruploads/files/Others_documentation
  Програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Кохезионен фонд Дирекция "
uploads/files
  Майски празници в Кипър 05. 05 – 10. 05. 2010 6 дни / 5 нощувки
files/useruploads/files
  Програма „Околна среда" Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."
uploads/files
  Конкурс Лист-Барток-Лигети София, 29. ХІ хі
  Всички разходи на участниците по обучението и престоя (нощувки, закуски и обеди, без вечери), екскурзии и входни билети за различни културни мероприятия се поемат от организаторите
files/useruploads/files
  Програма „Околна среда Управляващ орган на опос 2014-2020 г
  Програма „Околна среда" Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."
uploads/files
  Конкурс за длъжността: Инженер Вик виК експерт на Асоциация по Вик бургас
  Полски култури
files/useruploads/files/pages/primeni_dni/obshtinski_suvetnici
  Име, Презиме, Фамилия Издигнат от Район Приемни дни в Район
files/useruploads/files
  Техническо задание за обществена поръчка с предмет
  Програма „Околна среда Управляващ орган на опос 2014-2020 г
uploads/files/20171206fdpJ5714836
  Община пловдив утвърдил: инж. Александър държиков заместник-кмет „Култура и туризъм“ и
uploads/files/20170921Ubju5359045
  Утвърдил: инж. Йордан калев
uploads/files
  Обявени свободни работни места от страни- членки на европейското икономическо пространство-оферти към 28. 08. 2009г
files/useruploads/files
  Информация за резултатите от туристически сезон „Лято 2012” на пазар Русия
uploads/files/1901/1
  Против обезлюдяването на регионите За регионалното развитие на България
uploads/files/20141223YoJl2190928
  Решение № / г за обявяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
files/useruploads/files/KNOP
  Доклад за напредък, очаквайки ангажираното и обективно мнението на присъстващите за свършеното до момента
uploads/files
  Обявени свободни работни места от страни- членки на европейското икономическо пространство-оферти към 25. 08. 2010г
uploads/files/20180427PbQd578450
  Техническа спецификация на обект
uploads/files
  Специална пролетна оферта заплащате двойна стая гледка море, а се настанявате в джуниор суит
uploads/files/20170327qYaJ2022389
  Предмет: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Разград”
images/uploads/files/
  Динамични характеристики на кораба като обект на управление
uploads/files
  Отчет в рамките на Проект "Пилотен демонстрационен модел за ветроенергиен одит и енергийни алтернативи в малки Черноморски Общини"
files/useruploads/files/calls/call 25
  Програма Околна среда 2007 2013 г
uploads/files
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област бургас документация за
uploads/files/20161006vNly880281
  Г възложител: Община Долна Митрополия изпълнител
uploads/files
  Свободни работни места обявени чрез eures
  Свободни работни места обявени чрез eures
  Свободни работни места обявени чрез eures към 03. 05. 2011г
  Република българия агенция по заетостта
  Израел & йордания 2011 01. 09. 2011 – 08. 09. 2011 8 дни / 7 нощувки
media/ckuploads/files
  Росен Канев Преди да завърши през 1989 Държавното хореографско училище
uploads/files
  Зам министър-председателят Даниела Бобева кани талантливи студенти на стаж чрез конкурс за есе
uploads/files/20180430VxDR1700392
  Технически спецификации доставка и въвеждане в експлоатация на 1 брой със следните минимални и задължителни изисквания
uploads/files
  Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда №802-01-54, внесен от Министерския съвет на 10 2008 година
uploads/files/_oldsite_news
  Преглед на печата 27 август 2009 г
uploads/files/20150416kuSG1338162
  Обособена позиция №1- машина за раздробяване на клони
directory uploads files  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница