Биография на доц д-р Бойко Стефанов Великов Катедра „Психология", Факултет „Философски"Дата11.04.2018
Размер31.41 Kb.
#66748
ТипБиография
ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на доц. д-р Бойко Стефанов Великов –

Катедра „Психология”, Факултет „Философски”

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”


Учебна и преподавателска работа. Като асистент по Психология работя във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” от месец март 1989 г. Старши асистент съм от месец октомври 1992 г.

До края на 1994 г. съм водил упражнения по обща, възрастова и педагогическа психология съответно на доц. д-р Илия Стойков, доц. д-р В. Василковски и проф. д-р Л. Георгиев.

Стремил съм се балансирано да отразя класическите и съвременните идеи в науката. Усилията ми бяха насочени към развитие на практическата насоченост на научните знания.

През 1993 и 1994 г. бях включен в часовете по педагогическа практика на студентите от специалност НУП – Педагогическия факултет, което ми създаваше условия за поставянето и решаването на много научно – практически проблеми.

В часовете за упражнения съм работил системно за създаване на условия за провеждане на научни дискусии и различни форми на изява на студентите – разработване на реферати, проучване и представяне на статии, студии и монографични изследвания.

През 1994 г. разработих курсове лекции по Възрастова психология и по методика на психологията, които четох съответно пред студенти задочници от НУП и редовни студенти от НУП и ПУП. В лекционните си курсове съм се стремил да отразя както най – съвременните научни постижения, така и необходимите класически знания, като акцентирах и на практическата насоченост.

След избирането ми за народен представител в 37-то Народно събрание съсредоточих усилията си главно върху разработването на курс лекции по социална психология, които започнах да чета пред редовните студенти от III-ти курс Психология през 1995 г. Обществената ми и политическа дейност откри допълнителни възможности да следя отблизо социалните и исторически процеси, което е една добра възможност за съчетаване на научните достижения в социалната психология с конкретния практически опит. Това в голяма степен определи не само интереса ми, но и насочеността на моите настоящи, а надявам се и на бъдещи научни изследвания.

Научно – изследователска дейност. В периода от 1990 до 1995 г. участвах в научни конференции главно по проблеми, свързани с подготовката и защитата на кандидатската (докторска) дисертация. Проведох и емпирично изследване по тази проблематика. Съсредоточих своите усилия към окончателно завършване на дисертационния ми труд: „Психичният конфликт в ранна юношеска възраст”. През месец март 1995 г. защитих успешно пред Специализирания научен съвет по психология в София. След утвърждаване на решението на Специализирания научен съвет от Президиума на ВАК получих диплома № 23789 от 09.10.1995 г. за кандидат на психологическите науки, степен която по силата на ЗВО се приравнява на доктор.

След преработка и необходимите допълнения на дисертационното ми изследване през м. септември издадох монографията „Психичният конфликт в ранната юношеска възраст”.

От м. февруари 1997 г. бях избран за гл. асистент. От 1997 до 2001 г. бях хонорован преподавател по социална психология. Работих главно по проблемите на социалното подчинение, агресивността и конформизма.

След прекъсване от седем години ми бе възстановена преподавателската работа през 2008 г. Хонорован преподавател съм по политическа психология и психология на управлението. Политическа психология преподавам на редовни и задочни студенти по психология, както и на студенти от магистърски програми от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и колежите в Плевен и Враца. Психология на управлението преподавам на редовните студенти от специалностите Стопанско управление и Публична администрация. Разработих Програма по политическа психология и Програма по психология на управлението за съответните специалности.

Дългогодишната ми обществено – политическа работа ми позволи да навляза по – задълбочено в проблематиката на политическата психология. В това направление е насочена и научно – изследователската ми работа. Съсредоточих основно своите усилия върху теоретичното изследване на психологическите аспекти на основни политически теории и доктрини. Завърших първа част на монографията си „Политика и психология. Психологическите аспекти в политически идеи на античността”. Изследването е насочено към анализ на политическите теории на Платон и Аристотел, както и на психологическия подход на Гай Светоний Транквил. Работя по разширяване на това изследване с анализ на произведения на Марк Аврелий, Конфуций и Лао Дзъ. Работя и по другите две монографии, които ще представят автори и съчинения от средновековието до съвременността. Структурирал съм и изследване на политически идеи и теории от създаването на Българската държава до наши дни.

Системно работя по научно – приложни проблеми свързани с политическите процеси в България в края на XX и началото на XXI век.


Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница