Бизнес план за производство на биодизелДата11.04.2018
Размер202.08 Kb.
ТипБизнес-план
Технически Университет – Варна
КУРСОВА РАБОТА


ТЕМА:
Бизнес план за производство на биодизел

Съдържание:

 1. Увод
 1. Продукт, пазар , конкуренция 1. Стратегия на продажбите

 2. Производство
 1. Използване на Internet технологии
 1. Управленски екип
 1. Финансова информация
 1. Ключови рискове
 1. Заключение

В съвременното развитие на всяка една страна възниква въпроса: „докога ще стигнат сегашните запаси от нефтопродуктите и доколко те са вредни за оклната среда?”.Всъщност напредъка на другите страни в това отношение пробужда жаждата и у нас за едно самостоятелно и екологичко равножесие, което можем да постигаме.

Търсенето на биодизел нараства навсякъде по света. В Германия той се предлага на по-ниска цена от петродизела на повече от 2000 бензиностанции. Повишаването на цената на петрола, съчетано с поскъпването на долара, доведе до рекордно високи цени на течните горива у нас. При изключително благоприятните условия в България за отглеждане на рапица, слънчоглед и други маслодайни култури, вече е икономически изгодно за автомобилно гориво да се ползват горива, призведени от растителни и/или животински мазнини.По тези и други показатели трябва да се замислим върху целите за производство на биодизел.

Целите са:

-запазването на околната среда

-независимост от страните добиващи петрол

-икономичност и затворен кръг от потреблението

Тези цели не са трудни за постигане понеже Европейският Съюз подпомага това производство поради ред преимущества които притежава биодизела и поради нараствашият катаклизъм на световната икономика и околнта среда,която не трябва да забравяме предоставя средата, в която човек живее.

Очаква се през следващите години потреблението на биогорива плавно да нараства. Прогнозата е през 2008 г. то да бъде близо 44 хил. тона, през 2010 г. - 133 хил. т, а през 2020 г. – 314 хил. т. Постепенно ще намалява употребата на бензин: през 2008 г. – 485 хил. т, 2010 г. – 426 хил. т., 2020 г. – 370 хил. т.

Биодизелът в Европа днес представлява индустрия за $ 500 милиона, като консултантската агенция Фрост & Съливан предсказва нарастване до $ 2,4 милиарда,което подсказва тенденцията към пренасочване производство на биодизел.

Тези и други купища данни дават една ярка картина към която в който и момент да се ориентира човек няма да сгреши поради заинтересоваността на човечеството за по-добро бъдеще,по голяма икономичност както споменах независимост и също така надежда за нашите деца.
ПОДУКТ:

Биодизела е биологично гориво произведено от растителни масла (сурови или употрбявани) или животински мазнини.

Биодизела (моно алкален естер) е прозрачна течност. Характеристиките му са близки до тези на петролния дизел. По тези причини, той може да се използва в стандартните дизелови двигатели без допълнителни модификации. Той може да се смесва с обикновенния дизел във всякакви съотношения, подобрявайки качеството му. Биодизел може да се добие от соево, палмово, рапично, слънчогледово, царевично масло, отпадни кухнененски мазнини чрез преестерификация, както и от талаш и други.

Биодизела показва аналогични качества при използване вместо петролния дизел:

- Мощност

- Въртящ момент

- Обезпечава значими полезности над него

Смесвайки биодизел и петролен дизел мажещите свойства на горивото се подобряват значително, а от там и удължаване на междуремонтния пробег на автомобилите.

С течение на времето биодизела размеква гумените тръбопроводи, съединения и уплътнения. За да може да се използва биодизел в двигателя. те трябва да бъдат заменени със силиконови,

Студеното време също създава проблеми, ако автомобила се кара със 100% биодизел. Най добре е да се използва смес с добавяне на 20 – 30 % биодизел към минерален дизел.

Замисълът на производството на биодизел се корени именно в това,че бизнеса е обезпечен и подпомогнат както от ЕС така и от нашето пражителство ,което се е задължило именно да увеличи потреблението на биогоривата в нашата страна.

В основни линии този вид бизнес е свързан със природата това е нещото което го отличава, от друга страна го прави изключително интересен.

Предлагането на биодизел ще е :

-надеждно екологично чисто средство за извършване основно на транспорт, както и други дейности които биха могли да го използват

-качеството на продукта се гарантира с името на фирмата т.е. замисъла на произвеждането е непосредствено свързан със реакцията на клиентите.

-не на последно място е лесно достъпното място от което потребителите ще имат възможност да си закупуват продукта


Ключови преимущества на биодизела :
1. Биодизела е единственото алтернативно гориво, което работи във всички стандарти дизелови двигатели.

2. Биодизела може да се използва както в чист вид (Био 100), така и смесен във всякакво съотношение с минералния дизел.

3. Използването на биодизел удължава живота на дизеловия двигател тъй като той е с по добри смазочни качества от петролния дизел, намалява разхода, подобрява запалването и увеличава мощността.
4. Биодизела е доказано гориво с близо 15 годишно приложение в Европа и 30 милиона успешно пропътувани мили в USА.

5. Използването на биодизел намалява до 90% вредните емисии в околната среда и риска от ракови заболявания.

Може би трябва да се върнем и към историята,за да си припомним ,че през 1900-на година д-р Рудолф Дизел представя своя двигател на Световното изложение в Париж, където за гориво той използва 100% чисто фъстъчено масло.
В 1911-а година той заявява: "Моят двигател може да работи с растителни масла и ще помогне значително в развитието на селското стопанство в страните, които го използват!"

Една година по-късно д-р Дизел казва: "Използването на растителни горива вместо конвенционални такива може да изглежда иронично днес, но тези горива, с течение на времето могат да бъдат точно толкова важни, колкото петрола и продуктите, извличани от въглищния катран днес!"

Тези думи на създателя на дизеловите двигатели са основа за замисъла на производството на биодизел днес,биодизел които има качества неотстъпващи по нищо на петролните продукти и цена с която се допълва стимулирането на производството на продукта, защото истината е че образуването на качествен продукт с ниска цена не съществува ,но качествен продукт на конкуретна цена с положителни ефекти(опазването на околната среда) и едновременно с това затварянето на кръга за отпадните масла и маслени продукти е вече нещо различно , заемащо достойно място едновременно в обикновената бизнес конкуренция и в екологичната бизнес конкуренция.
ПАЗАР:

Пазара представлява една сложна комуникация между отделните хора и сдружения,фирми.Но когато говоря за пазар или мястото където трябва да се продаде и на когото трябва да се продаде продуктът биодизел, става дума за потенциалното пласиране на готовия продукт.

Въпросът опира до необходимостта от използването на биодизел,което произхожда примерно от Директивата на ЕС 30 от 2003 г.която ни задължава да увеличим екогоривата, за сметка на петролните деривати.Този вид принуждаване е и всъщност отваряне на пазара за всеки решил да произвежда биогорива в частност биодизел.

Бъдещи клиенти са хората които използват:

-автомибили с дизелово гориво

-градските транспортни фирми

-междуградските автобуси

-строителните машини

Това е част от клиентите които биха могли да закупуват биодизела които произвеждам при условие , че е един качествено проверен и екологично тестван продукт. Една малка статистика показва,че :

В момента 53 на сто от превозните средства са на дизел, 22% на бензин, а 16,6 на сто на пропан-бутанови смеси.

Оказва се, че повече от половината превозни средства изпозват дизел, а след като биодизела е потенциален заместител на минералния дизел ,то логично е заместващата тенденция да се увеличава непрастанно.

Трудно е да се определи пазара които в перспектива ще заема продукта които произваждам, но подкрепата която оказва ЕС в това отношение накланя сериозно везните и представя начален общ задължителен старт от потребление до 2020 г. Да е 10% от общото потребление , но понеже за нарастване потреблението на биогорива са предвидени редица данъчни облекчения. Законът за акцизите и данъчните складове регламентира нулева ставка за биодизел и биоетанол, то успоредно с нарастването на производството на моята фирма ще нараства и потреблението.

Трябва строго индивидуално да се погледне, че пазарният дял който би могла да заема моята фирма спрямо прозводството на биодизел в региона ще е с нарастваща тендензия но от общото потребление към 1% с тенденция на увеличение.

Още в исторически план птролопродуктите са с една много по силна позиция, трудно е да се убеди клиент, че това което му се продава е за него и ,че нямда да му докара главоболя от рода на ремонти и съответно даванe на излишни средства,затова и големите доставчици на полезните изкопаеми не се притесняват.Така да се каже просто е:

-силна историческа установка

-добро качество на петролопродуктите

-изградена мрежа на места за продаване на продуктите

Всъщност те нямат политика просто доставят минералния дизел, а консуматорите го купуват,има много слаба конкуренция на отделните доставчици, дори в България може да се каже, че има почти монополизъм.Клиентите нямат особено голям избор просто отиват и купуват.

Тези слабости са от типа:

-липса на комуникация между доставчиците и клиенти

-непрекъсната инфлация

-акциза с който се облагат съответните горива

Слабостите понякога са камъчето което обръща колата, но аз бих искал да ги използвам за по голямото задоволяване на клиентите, защото това където го няма и аз го въведа би донесло престиж и продажби като например:

-специално внимание на клиентите с възможност за рекламация и обратна връзка за техните желания по отношение на подобренията

-подкрепата от напредналите страни за разпространението на биодизел, като има данъчни облекчения, т.е. вече Държавите подкрепят дейността а не е облагат и утежняват

-не ме притеснява инфлацията, защото тя се изолирва в момента в който произвеждам биодизела, понеже е основен проукт за движението на стоките и хората.

Това взаимоотношение с конкурентните продукти е в постоянно движение и трябва постоянно да се следи и да се атакува със съответните методи, защото независимо от подкрепата на ЕС все пак ще продавам продукт който произвеждам , а това е свързано със зорко следене на пазара.

КОНКУРЕНЦИЯ:

Както по горе споменах, конкуренцията е стъпила на добри основи поради дълголетието, откакто се намира на пазара , т.е. по точно нефтените продукти а именно минералния дизел се продава десетилетия и хората му вярват, точно тук е ключовият момент защото трябва да се преборя със конкурентите в отношението с клиентите към моят продукт, т.е. да имат пълната информация за биодизелните качества и свойства, а от там и екологичността ще подкрепи деиността ми.

Конкурентите ми са:

- сегашните бензиностанции

- бъдещите производители на биодизел

- производителите на хибриден транспорт като се използват батерии за намаляване разхода на горивото

- производители които наблягат на използването на слънчевата радияция

Разбира се трябва да се има в предвид, че последните два фактора са друга група, но те косвено касаят производството на продукта ми, понеже и в България се наблюдава купуването на хибридни модели.

В момента клиентите отиват на бензиностанциите и си наливат минерален дизел, някои хора дори не са чували за биодизел или пък биогорива. От тук произлиза и трудния момент да бъде да бъде добре информиран клиента и успоредно с това да се доказва неоспоримото качество на продукта който произвеждам.

Единствените слабости на моят продукт произлизат от специфичното произвеждане, а именно от растителен вид, защото сегашният двигател който работи с минерален дизел е бил модифициран да работи със силно-замърсяващото петролно гориво, известно на всички ни като "дизел", но всъщност пртотипа е бил разработен за растителни мазнини (100% фъстъчено масло).

Модификацията довежда до използването на минералния дизел близо 100 години и сега моят продукт като нещо различно за сегащния двигател и горивна установка има желателни няколко предпазни мерки: • понеже разяжда ръждата от резервоара и се натлачва в горивния филтър и трябва да се смени за да може горивото лесно да достига до двигателя

 • специфичните свойства в практиката показват че гумените уплътнения и маркучи се разяждат и трябва да бъдат сменени със силиконови

 • при температура -9 C биодизела замръзва, но в момента се работи върху това да се измисли технология за отстраняване на този недостатък ,защото през зимата трябва да се кара в голямо съотношение със минералния дизел

Тези общи като цяло слабости са малко и лесно предотвратими.

Понеже производството на биодизел е пряко свързано с природата то следва свобода като цяло от данъчни разрешителни, но има изискване за лиценз произлизащ от Директива EN 14214, а тя се отнася за производство и съхранение на био-гориво, издаден от Агенция „Митници" към Министерството на финансите.

След като с еполучи този лиценз нищо друго не остава освен закупената техника да започне да произвежда биодизел.
СРАТЕГИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ:

Нормално е една стратегия на продажбите да започне с реклама, но понякога се казва, че „това което не се рекламира е качестжено”.Тук дилемата е как да разбере клиента за нещо качествено без да се набива по радио и телевизия за моят продукт.

Смятам ,че ако започна доставка и продажба,чрез сключване на договор с обществените транспортни фирми и сградите които ползват за отопление минерален дизел, да го заменят с биодизел.

Когато успея да убедя обществените учреждения и хората които използват моя проукт бих могъл да започна малка рекламна кампания, но кампания която се позовава на т.нар. „на четири очи”

Не заради друго защото клиента трябва да се чувства поласкан и трябва да усети убедително какво произвеждам,качествето какво е,лизензите,технологията ,само по този начин после достоверното му послание към познати и приятели би могло да достигне по далеч и по убедително.Промоцията като такава е ясна поради това, че тя ще е следствие от високия облаган с данък минерален дизел а биогорижото е подпомагано от облекчения в това отношение и ще допринася за конкуретността непрестанно.

Разпространението на биодизела който произвеждам ще става по няколко начина: • продажба от мястото където се складира

 • продажба чрез доставка по поръчка, в зависимост от количеството което е поръчано и разстоянието на което трябва да се достави

 • продажба само на преработката като техническа способност или т.нар ишлеме

Българсият работник е много креативен, готов е да използва всички методи и начини за да си докарва повече пари, затова когато си наемам такива ще искам преди всичко да са:

 • честни

 • изключително комуникативни

 • да искат да работят това поне 2 години

Но най-важното е да ги стимулирам, започвайки работа да имат строго регламентирано възнаграждение,което да не е смешно според стандарта и да ги стимулира да работят за още повече като получават процент от заработването. Знае се от векове, че човешкото око неможе да се напълни, а това автоматически отвежда до желанието за повече успех от финансова гледна точка.

Стимулирането и контрола на бизнеса ще го правя първо по правилата на работа в екип: • ще си намеря хора които да се взаимодопълват

 • ще направя кръг на доверието

 • ще направя така че хората които работят да усещат смисъла от това което вършат

 • ще сформирам фирмата като семйство,като едно цяло

След като механизмите на работа в екип заработят без особената ми намеса, то ще се появи самоконтрол,които трябва постоянно да бъде стимулиран най-вече чрез оказване на съпричастност на всеки един член от фирмата към дейността и взаимоотношенията.

Продажбата директно от фирмата е най-чистият вариант, защото всеки един посредник слага своя горница на продукта а това води до поскъпване на продукта и вместо да се купува продукта ми, то тои ще застоява и няма да е конкурентен на пазара. Следователно посредниците са грешка,защото конкуренцията нараства всеки ден и месец, а идеята е да може да се продава на конкурентна цена и с най-високо качество.

Хората които ще сами необходими за търговската част са 4-ри човека, тяхната квалификация е толкова важна колкото и желанието им.Те може да са специалисти по Маркетинг и Стопанско управление но за мен е по важно да имат желание не заради възнаграждението основно но и смисъла от дейността им, т.е не просто да продават биодизел а да го продават ,защото това им е желанието и им харесва,тогава нищо друго не е необходимо.

Понеже тук в България цените на другите нефтпродукти се покачват непрестано то биодизела може много по лесно да се наложи заради екологичния потенциал и цената която в някои публикации се споменава че е с около 20 – 30 стотинки по ниска от тази на минералния дизел.

Може да се приеме че това е една нова ера на икономично екологично чисто и по-евтино гориво.
ПРОИЗВОДСТВО:

Биодизелна промишлена технология


Процеса на преобразуване на растителното или животинското масло в биодизелно гориво се нарича трансестерификация или неутрализация на свободните мастни киселини, отделяне на глицерин и получаване на моноалкален естер (биодизел). Това става чрез смесване на алкохол с основа, за да се получи метоксид. Тази течност се смесва с растителното масло. Цялата смес след това отстоява. Глицерина се утаява отдолу, а метиловия естер (биодизела) остава отгоре. Накрая, метиловия естер се мие, филтрува и изсушава.

Схематически, това може да бъде описано така (за различните масла рандемана е различен):


1000 кг растително + 200 кг алкохол + 10 кг основа

= 1000 кг биодизел (метилов естер)+100 кг глицерин (технически)+80 кг. Сапун

Като субпродукти се получават глицерин и сапун.

Компактен размер на реактора, респективно на инсталацията, нисък разход на енергия, не се нуждаят от монтаж върху специални фундаменти.


Технологичния процес може да се раздели на следните фази:

- Предварителна подготовка на растителнито масло.

- Подготовка на метаокис

- Трансестерификация (Смесване на растителното масло с катализатор).

- Дестилация и неутрализация.

- Отделяне на глицеринов остатък

- Измиване - отделяне на сапун

- Изсушаване

- Филтруване
Изборът на технология и съответното технологично оборудване зависят от много фактори.

На първо място от изходната суровина и от желаните крайни продукти. При разработваните решения влагам и отделям особено внимание на качеството на получавания биодизел и другите продукти.

Тази технология която съм избрал за произвеждането на биодизел е произведена от фирма “М инженеринг-Пенчо Ганев” Велико Търново, реакторите са с производителност 200 и по-вече литра биодизел на час и гарантират получаването на моно алкален естер (биодизел). В дългосрочен план, инсталациите които предлагат не са конкурентоспособни на Европейския пазар, но са актуални за българския. А постепенното увеличение на производството е в перспектива и не коства големи инвестиции за разширяването му като капацитет производителност.

Няколко са причините за избор на българска технология: • бърза реакция при проблем от страна на техниката

 • нашите учени и способни хора избягаха заради липсата на стимулирането им,като погледа все ни е насочен към чужди технологии

 • взаимното доверие което можем да изградим и предоставянето на възможност за едно добро и дълголетно сътрудничество

Суровината с която трябва да се снабдавам е от сънчоглед или рапица, а използването от соя е изключително ограничено, в технологията може да се включвт и животински мазнини но поглъшането на алкохол е много голямо за разлика от растителните мазнини.

Изисквания към площадката:

Производствено помещение – 200 – 250 м2 закрита площ, трифазен ток, вода и канал.

Снабдяването и осигуряването им ,ще става по обикновенния ред на изкупуването на суровината от съответните маслобоини или малки производители на олио, както и от местата които изхвърлят остатъчните мазнини.В перспектива и с цел още по-голяма независимост засяване на собствени площи със слънчогледови растения.


Силните и слабите страни на фирмата, възможностите и заплахите са представени чрез извършването на SWOT Анализ, който може да се види в следната таблица:
Силни страни
Стойността на продукта ще е в нормите около конкурентния продукт а именно минералният дизел.

Високо качество на прокукцията.

Използване на висококачествни технологии за добиването на биодизела, които са предпочитани в Европа.

Квалифицирана работна ръка.

Опазване на околната среда.


Слаби страни

Навлизане на нов, непознат до момента пазар.

Постоянно нарастваща конкуренция.

Слаб добив и увеличаване на цените на суровината.

Недоверието, с което българина приема новостите.


Възможности
Разрастване на бизнеса.

Реализиране на по-голяма печалба.

Увеличаване на пазарния дял.

Производството на продукт който се справя вече и без образуването на т.нар. „блендинг”Заплахи
Спад на доходите на потребителите.

Нелоялна конкуренция.

Налагане на акциз за в бъдеще.

Инфлазията която влияе върху цената на слунчогледа и продуктие от него(нерафинирано олио)ИЗПОЛЗВАНЕТО НА Internet ТЕХНОЛОГИИ:

Накратко перспективите които Internet осигурява пред моя бизнес са от рода на: • комуникация между моята фирма и другите

 • сравнителни анализи които ще могат да се направят на базата обменни данни

 • постоянна информация за подобрения в бизнеса

 • даване на отговори свързани с проблемите или пречките за производство и пласмент на биодизела

Internet е необхватен източник на информация които създава възможността да се ползва 24 чса в денонощието.Публикуването на статии, даването на мнения, задаването на въпроси е круг от ,който може да се извлича полза за бизнеса.

Отделните софтуерни програмни продукти които се ползват без да се плаща за тях може да се използват в развитието на бизнеса ми и да го спомагат.


УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП:

Както по горе стана ясно: • търговските представители- 4-ри човека

 • механиците-хората които обслужват техниката - 2-ма

 • шофьор – доставчик по поръчка и управляващт мотокар за сваляне и на суровината и качване на готовата продукция

Ясно е че всъщност търговските представители ще са хората които управляват и ръководят цялата търговска организация затова те трябва да могат да бъдат:

 • гъвкави

 • да притежават чувство на ориентация в динамичността на деня

 • да имат бързи навременни реакции

 • да могат да работят добре в екипа дори когато има напрежение

 • да притежават личностни качества

 • желание за изпулнение на задачите и проявяване на творчество

Да се върти бизнеса е необходимо да има и почивка затова искам 4-ри човека за да може така да се сработват в отношение едните да отменят другите, за да се получава синхрон и една добра работа на, да има отприщване на напрежението и действие когато е необходимо

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ:Инвестиционни разходи
Необходимита инвестиционни разходи за дейността за производство на биодизел са:

1. RPK-2.01 200 л/час: - 17 000 лв.

2. етикирмашина – 1 000 лв.

3. мотокар – 15 000 лв.

 1. отоплителна инсталация – 1 000 лв

 1. офис оборудване –5 000 лв.

 1. закупуване на камионче- 13 000 лв.

 1. закупуванена кола- пикап – 14 000 лв.

 1. Общо:66 000 лв.

Това са техническите показатели и необходимите стойности,но трябва да се има предвид също стойностите свързани със възнаграждениата и текущите разходи.
Постоянни разходи

лв.

Заплати

7200

Осигуровки

560

Амортизации

820

Външни услуги

2500

Финансови разходи

1000

Извънредни разходи

1500

Суровини

7000

Реклама

500

Консумативи

920

Доставка

1000

Наем

450

др. разходи

1000

Общо

24 450

От тези предварителни пласнирани разходи става ясно че ако искам 39и месеца да работи фирмата ми то трябва да умножа 24 450 по 3= 73 350 лв. Са необходими без началния капитал а с него т.е. 66 000 + 73350= 139 350 лв. Необходима сума, за да може фирмата ми да функционира на пазара 3 месеца и след това да започне един добър път на възход, прокарвайки си място сред много конкуренти и задоволяване на най-различните претенции на клиентите.

КЛЮЧОВИ РИСКОВЕ:

Рисковете са от няколко основни типа: • производствени: те с свурзани със процесите на доставка на суровия биодизел т.е. рестителните мазнини и след това със възможността на преработка на суровината тя да се превърне в готов продукт

 • технически: както на всеки е ясно за да се произвежда техниката трябва да е изправна и готова да произвежда във всеки един момент от денонощието.

 • финансови: това е риска от гледна точка на конкуренцията, защото средствата са основата на предвижването на идеята и нейното осъществяване, а когато тя вече работи е необходимо финансовата страна да е силна в борбата с конкуренцията

Справянето с тези рискове е въпрос на навременното и ефективно вземане на мерки.Понякога това не е достатъчно поради слабата увереност .

Бизнес планът ми е зависим от няколко фактора но разбира се до известна степен не дотам че постоянно да се съобразява с тези фактори, а те са: • инфлацията: тя унищожава покупателната способност на клиентите или по скоро е намаля значително

 • колебанията във валутния курс: подсказва разклащане на икономическта стабилност на клиентите и техните пари

 • цялостното икономическо състояние: това вече е нагласяването на отделните механизми на икономиката ако са били раздрусани от индустриални проблеми или някякъв друг тип проблеми,но това не безпокои толкова моят бизнес защото екипът ми е креативен а клиентите имат нужда от моя продукт и вече ако аз и ръковоителите ми са способни, а това е задължително, то ще се справим с радрусванията на икономиката.

Рисковете се делят на 2-а вида:

 • Външни: това са рискове които са неизбежни те настъпват,друго вече е бързата реакция и правилната идея за въспирането им

 • Вътрешни: те са рискове непрестанно срещащи се в практиката и поведението на всяка една фирма, всеки един бизнес.Начините на разрешаването им е по скоро избягването им чрез ясно поставено краткосрочно или дълготрайно планиране на дейността на фирмата и строгото регламентиране на постовете, така няма как да се объркват нещата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Проекта е приложим защото :

 • новацията на пръв поглед е вече приложена от др. страни и е наложена да се прави и у нас

 • има готови техники и технологии и околната среда вече показва това което и е необходимо

 • големите емисии замърсяване и тенденциите за до унищожаването на природата

 • постоянната зависимост от петролните магнати и тенденцията за непрекъснато повишаване на цените

Ползата от проекта ми и от бизнеса който искам да развивам е:

 • на първо по степен и значение място, опазването на околната среда

 • на второ място е задоволяването на клиентите със продукт за който няма да е необходимо да поставят т.нар. „катализатор”

 • на трето място е повишаването на самосъзнанието на една част от българския народ за това, че каквото правим то го правим първо на себе си и е необходимо да помислим за нас ,по този начин и за децата си

Смисълът на печалбата и отварянето на работни места трябва да има и по висша цел, по дълготрайни и хармонични дейности, свързани с природата и хората, които ще останат след нас!
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница