Brealloy mk bredentДата20.09.2016
Размер62.16 Kb.
Инструкции за употреба
brealloy MK BREDENT
Преди да използвате продукта, моля прочетете внимателно следващата информация.
1. Сфера на приложение
brealloy MK е биологично поносима хром-кобалтова сплав за свързване и инкрустиране с керамика. . Подходяща е за мостове и корони, както и за фрез-конструкции. brealloy MK не съдържа никел, берилий и галий. Сплавта отговаря на стандартите DIN EN ISO 22674 за неблагородни метални сплави и DIN EN ISO за метало-керамични системи.
2. Обработка
2.1 Восъчен моделаж, изработване на скелета и щифтовата леякова система
За пълно отливане на модела е необходимо да се осигури минимална дебелина от 0.3 до 0.4 mm на всяко кепе. Позиционирането и поставянето на щифтовете се извършва по конвенционалния начин, като се оставя смукателна глава (напречна восъчна греда) (въпросната греда следва да бъде разделена на части при по-дълги мостове). При обемни и масивни мостови конструкции са необходими и газоотводини канали. Подробно описание може да откриете в проспекта „bredent casting technique” (Order No. 992 961G B).
2.2 Опаковане и подгряване
Използвайте фосфат-съдържащи опаковъчни маси за опаковане корони и мостове. Подгрявайте муфите до крайна температура 950°C. В зависимост от размера на муфата, както и от количеството използвана сплав, крайната температура на подгряване трябва да се задържи от 30 до 60 минути.
2.3 Леене
Броя цилиндрични късове (бобчета) метал, (маса на един боб ≈6.7g) необходими за отливането, зависи от конструкцията която ще бъде лята. Претеглете восъчния модел, заедно с отливните щифтове. Необходимото количество метал се получава като се умножи теглото на восъчните модели, в грамове, по плътността на сплавта (8.4g/cm³). Добавете 1 боб за леяк. За топене на brealloy MK трябва да се ползва керамична пота (а не графитна такава). За да се избегне попадане на остатъци от други сплави в стопилката трябва да се ползва отделен тигел за топенето на всяка една сплав. Поставете потата заедно с отливните муфи в пещта а след всяко подгряване почиствайте камерата на пещта. Изпаренията отделени при леенето трябва да бъдат изтеглени и отведени. Температурата на леене на brealloy MK е 1420ºC. Сплавта може да бъде стопена с високо-честотна машина за леене или с открит пламък.

Винаги използвайте нови бобчета метал, тъй като елементи, образуващи важни за свързването оксиди, ще сублимират ако сплавта бъде топена многократно, в резултат на което оптималната връзка между метал и порцелан ме може да бъде гарантирана.


2.3.1 Високо-честотна центрофуга за леене
При топене в високо-честотен апарат, процеса на леене се стартира незабавно след като, всички бобове метал бъдат стопени и сянката в центъра на стопилката изчезне. Оксидния кожух на стопилката не бива да разпуква и да се отвори. Спазвайте стриктно указанията на производителя на съответната машина за леене.

Бележка: При топене под вакуум образуваните оксиди са по-малко и оксидната обвивка се разтваря по-рано.

2.3.2 Открит пламък
Топенето на сплавта с помощта на горелка се осъществява в неутралната зона на пламъка, без да се използва флюс. Когато бобчетата метал са стопени напълно (стопилката се движи под натиска на пламъка), процеса на отливане трябва да бъде стартиран незабавно. Оксидната обвивка на стопения метал не бива да се разкъса и отваря, за да се предотврати прегряване на сплавта, сублимиране на нейните компоненти и изменения в свойствата и.

Настройки на пламъка: - ацетилен-кислородна смес:

ацетилен: 0.5 bar- кислород: 1.5 до 2 bar

- пропан-кислородна смес:

пропан: 0.5 до 1.0 bar- кислород: 1.5 до 2.0 bar
2.4 Освобождаване на отливката и завършване

Оставете муфата да се охлади на въздух, до достигане на хладка повърхност. Не охлаждайте муфата/ отливката във вода. Не удряйте с чук по отливката при освобождаване от опаковката. Издухайте на пясъкоструйка с корунд при максимално налягане 3 bar. Ключалки и други ретенционни елементи да се обработват в ръчен пясъкоструен апарат (с писалки). Значителното премахване на материал от почърхността трябва да се избягва. Използвайте керамично-свързани пилители или твърдосплавни (волфрамов карбид) такива. Дебелината на кепетата трябва да бъде минимум 0.2 до 0.3 mm.


2.5 Изпичане на керамиката
Подходящи са предлаганите в търговската мрежа керамики, с температура на печене между 900 и 980ºC. Придържайте се към инструкциите за употреба на производителя на керамиката и сравнете изискванията му към коефициента за термична експанзия.
1. След като завършите механичната обработка и финиране на скелета, издухайте повърхността в пясъкоструйник с алуминиев оксид (едрина на пясъка 100 до 250µm).

2. Почистете повърхността с пароструйка или я изварете и почистете с дестилирана вода в ултразвукова вана, или пък използвайте обезмаслител за изчистването и.

3. Оксидно печене не е необходимо. Ако се извършва оксидация, подгрейте скелета до 1000ºC (без вакуум) и веднага го извадете от пещта.

4. Оксидния слой трябва да бъде отново отстранен с помощта на алуминиев оксид (100µm) след оксидация. Почистете скелета както е описано в точка 2.

5. Когато прибягвате до т.н. wash-opaque печене, нанесете тънък слой от основния (опаков) материал. Равномерен слой, покриващ цялата структура се използва при 2-ро опакерно печене. Wash-слой и печене не са необходими при полагането на бонд за керамика.

6. Печенията се извършват според инструкциите на производителя на керамичните маси. Конструкцията следва да се почиства преди всяко следващо печене.

7. Необходимо е продължително охлаждане (етап на охлаждане до около 750ºC в програмата на пещта) при всяко печене. Извадете конструкцията от пещта веднага след отварянето на камерата и я оставете да изстине докато стане хладка на допир.

Препоръка: за да постигнете подобрена връзка с металния скелет и подобрена покривност на керамичния материал може да използвате Chrome-Cobalt-Bonding (Order No.520 0032 0) или Ceram-Bond (Order No. 520 0032 2 и 520 0032 1) вместо да прибягвате до wash-печене със своя опакер. Благодарение на своя златисто-жълт цвят и двата bonding- материала могат да се използват вместо Deckgold, а проблемите с цвета в шиечната или прагова зони лесно се избягват.

След окончателното изпичане на порцелана, загладете необлицованите части на скелета с гуми и полирайте до блясък с помощта на полирна паста за неблагородни сплави.

2.6 Припояване и заваряване


Преди печене се изпълнява припояване с открит пламък. За целта използвайте припой на хром-кобалтова основа brealloy Lot (Oredr No. 500 0001 0) и съответния високотемпературен флюс brealloy flux (Order No. 500 0001 1) или високотемпературен припой за благородни металокерамични сплави. За припояване след изпичане на керамиката, точките на бъдещите спойки трябва предварително да бъдат предвидени и интегрирани във восъчния моделаж на скелета. Нанесете високотемпературен припой за благородни металокрамични сплави в зоните на спояване. След това пристъпете към припояване в керамичната пещ с помощта на стандартен Goldlot I и респ. Superflux (Order No. 520 0040 0).

Добавете конвенционален CoCr-шнур при извършване на лазерни заварки. Ако се използва LV 1 Laserverbindung (Order No. 440 0000 4) не се налага употребата на тел за заварки.


3. Технически характеристики


3.1 Състав в %:
Кобалт Co 65.0 %

Хром Cr 20 %

Молибден Mo 6.5 %

Волфрам W 6.5 %

Силиций Si 0.8 %

Манган Mn 0.8 %

Желязо Fe < 0.5 %

Въглерод C < 0.1 %


3.2 Физични свойства
Плътност 8.4 g/cm³

Твърдост по Викерс (Vickers) 265 HV 10

Температура на солидификация 1280º C

Температура на топене 1350º C

Температура на леене 1420º C

0.2 % proof stress 480 MPa

Модул на еластичност 190,000 MPa

Сила на огъване 790 N/mm²

Модул на изтегляне 10 %

Коефициент на термично разширение 14.8 µm/mK

CTE (20º C до 600º C)
4. Допълнителна информация
Информацията, съдържаща се в тези инструкции за употреба, непрекъснато се обновява и допълва според последните научни открития, знание и опит. Поради това, препоръчваме да прочетете информацията за продукта отново, преди да пристъпите към употребата на нова опаковка. Всички препоръки отнасящи се до употребата и приложението на материалите се основават на опита и изследванията на bredent и следва да се приемат само като ориентир, като предоставят единствено приблизителни стойности. Нашите продукти са обект на непрестанно бъдещо развитие и усъвършенстване. Имайки предвид споменатото, ние си запазваме правото да внасяме промени в дизайна и състава.

ДЕНТАСВЕТ-1” ЕООДГР. ВАРНА

УЛ. „АТ. ГЕОРГИЕВ ”4

ТЕЛ.: 052 603 477 ; 0897 961 401

E-MAIL : DENTASVET@ABV.BG
Каталог: userfiles -> editor -> file
file -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
file -> Наредба №16-116 от 8 февруари 2008 Г. За техническа експлоатация на енергообзавеждането
file -> I общи положения Чл (1)
file -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
file -> Наредба №7 от 23 септември 1999 г
file -> Описание и пакетиране Цена на едро с ддс
file -> Инструкция за ползване и свързване /Съвместим с всички 4g rgb, rgbw контролери и димери за монохромна led лента
file -> Листовка: информация за потребителя седатиф пс, таблетки sedatif pc, tablets
file -> Инструкция за употреба внимание!!! Инфрачервените безконтактни термометри са много чувствителни. За точни резултатите е необходимо
file -> Дигитален термометър Medisana tm 750, Germany


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница