Център за социална рехабилитация и интеграция същностДата15.01.2018
Размер175.4 Kb.
#47358
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
СЪЩНОСТ:

Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция се предоставят краткосрочни и дългосрочни социални услуги.

В случаите, когато се предоставят дългосрочни социални услуги, дейностите трябва да бъдат съобразени с изискванията на чл. 40г. от ППЗСП, съгласно който доставчиците на дългосрочно предоставяни социални услуги в общността изготвят индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Социална интеграция:

 • Работа с роднини:

 • Връзки с обществеността:

 • Свободно време, отдих и развлечение:

Рехабилитация:

 • Логопедична рехабилитация

 • Психологична рехабилитация

 • Социална рехабилитация

 • Трудотерапия

 • Терапии:

 • Музикална терапия;

 • Изобразително изкуство;

 • Приложно изкуство;

 • Кукло и приказкотерапия;

 • Фотография;

 • Други.


ЕКИП НА ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ:

 • Психолог;

 • Трудотерапевт;

 • Кинезитерапевт;

 • Логопед;

 • Педагог;

 • Рехабилитатор;

 • Други при необходимост.


УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В ЦСРИ:

А). ВЪЗРАСТНИ:

  • Молба от лицето до директора на дирекция ”Социално подпомагане” по настоящ адрес;

  • Копие от документ за самоличност;

  • Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв ;

  • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

  • Социална оценка по чл. 12 от ЗИХУ /ако има такава/;

  • Снимка.


При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

 • Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение;

 • Директорът на дирекцията ”Социално подпомагане” издава заповед за ползване на социалната услуга въз основа на мотивирания доклад - предложение;

 • Запознаване на лицето с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала;

 • Приемане на лицето след подписване на договор за ползване на социалните услуги;

 • Изготвяне на индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и съобразно желанията на потребителя;

Прекратяване на договора: Изписване - при подаване на молба от лицето, при нарушаване на Правилника за вътрешния ред, при неспазване на договорните отношения.

Б). ДЕЦА:

  • Молба от родителя (настойника, попечителя) до директора на дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето.

  • Дирекция “Социално подпомагане” дава направление до доставчика на социалната услуга.

На територията на страната функционират Центрове за социална рехабилитация и интеграция в следните населени места:

Наименование

кап.

Местонахождение

област

телефон управител

1

Център за социална рехабилитация и интеграция

24

гр. Разлог
пл. "Преображение" 1

Благоевград

0747 / 8-01-08
Л. Панкова

2

Център за социална рехабилитация и интеграция

40

гр. Бургас
к-с "Зорница", бл. 47,
вх. 7, партер

Бургас

056 / 86-20-01

3

Център за социална рехабилитация и интеграция

30

гр. Карнобат
ул. "Гурко" 6

Бургас

0559 / 2-25-18

Златина Пенева4

Център за социална рехабилитация и интеграция

30

гр. Варна
кв. "Чайка", бл. 67, вх. Б

Варна

052 / 71-13-17
д-р Сидерова

5

Център за социална рехабилитация и интеграция

30

гр. Варна
ул. "Ген. Цимерман" 35

Варна

052 / 64-66-00

6

Център за социална рехабилитация и интеграция

20

гр. Варна
местност "Св. Никола"
вила Станчов

Варна

052/30-25-18

7

Център за социална рехабилитация и интеграция
/деца със специални образователни потребности/

45

гр.Варна
бул. "Вл. Варненчик", бл. 29, ет. 1

Варна

052/73-14-82

8

Център за социална рехабилитация и интеграция

30

гр. Варна
ул. "Преслав" 15

Варна

052/60-36-99

9

Център за социална рехабилитация и интеграция

/за хора с увреден слух/40

гр. Варна

Ул.”Петко Стайнов” №1Варна

052/74-12-79

10

Център за социална рехабилитация и интеграция

/за хора с увредено зрение/40

гр. Варна

Ул.”Петко Стайнов” №3Варна

052/75-93-52

0898 /52-93-5211

Център за социална рехабилитация и интеграция

10

гр. Велико Търново
бул. "България" 24

Велико Търново

062 / 60-14-06

Иван Стоянов12

Център за социална рехабилитация и интеграция

20

Гр. Велико Търново

Ул. „Бойчо войвода”

Велико Търново
13

Център за социална рехабилитация и интеграция

10

гр. Лясковец
ул. "Младост" 2

Велико Търново

0619 / 2-21-87

14

Център за социална рехабилитация и интеграция

38

гр. Видин

ул. "Г.С.Раковски" 13Видин

094 / 60-66-32

Емилия Йосифова15

Център за социална рехабилитация и интеграция

40

гр. Димово
ул. "В.Коларов" № 1

Видин

09341 / 375
Мими Стоянова

16

Център за социална рехабилитация и интеграция

60

с. Бутан
ул. Г. Димитров" 82 и
кв. "Надежда"
общ. Козлодуй

Враца

09168 / 25-80
25-81
Цв. Иванова

17

Център за социална рехабилитация и интеграция

40

гр. Габрово
ул. "П. Постомпиров" 19

Габрово

066 / 80-48-27
Ст. Пенчева

18

Център за социална рехабилитация и интеграция

40

гр. Трявна
ул."Индустриална" №1

Габрово

0677/ 68-52
Доника Балабанова

19

Център за социална рехабилитация и интеграция

45

гр. Добрич
ул. "Суха река" № 55

Добрич

058 / 60-47-03 Елена Янева

20

Център за социална рехабилитация и интеграция

20

гр. Шабла

ул. „Равно поле” 33Добрич

05743/20-45

21

Център за социална рехабилитация и интеграция

40

гр. Дупница
пл. "Свобода" № 1

Кюстендил

0701 / 5-03-76
Евелина Карабальова

22

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца

30

гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" 33

Кюстендил

0882/88-53-76

Цв. Борисова23

Център за социална рехабилитация и интеграция

10

гр. Ловеч
ул. "Стефан Караджа" 16

Ловеч

068 / 60-13-87

Анелия Дочева24

Център за социална рехабилитация и интеграция

20

гр. Угърчин

пл. "Свобода" 3Ловеч

06931 / 30-20

Цв. Панчева25

Център за социална рехабилитация и интеграция

40

гр. Лом

ул. „Кирил Петров” 1Монтана

0971 / 6-60-24 

26

Център за социална рехабилитация и интеграция

20

с. Звъничево

ул.”Дунав” №46

общ. Пазарджик

Пазарджик

034/447 140

27

Център за социална рехабилитация и интеграция

32

гр. Пазарджик
ул. "Д-р Лонг" 12

Пазарджик

034 / 44-48-18;
44-48-44
Надежда Кузерманова

28

Център за социална рехабилитация и интеграция

24

гр. Пазарджик
бул. "Кн. М. Луиза" 63

Пазарджик

034 / 44-38-00

Златка Грудева29

Център за социална рехабилитация и интеграция

40

гр. Пазарджик
кв. "Изток"
ул. "Марица" 20

Пазарджик

034 / 48-00-77

Димитър Асенов30

Център за социална рехабилитация и интеграция

60

гр. Ракитово
ул. "Георги Георгиев" 5

Пазарджик

03542 / 20-89

М. Балабанова31

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца

40

гр. Перник
ул. "Стара планина" 14

Перник

076 / 60-65-45

Мария Василева32

Център за социална рехабилитация и интеграция

30

гр. Плевен
ул. "Скобелев" 20
бл. 2, вх. В, ет. 2

Плевен

064 / 81-52-92

Юлия Стоядинова33

Център за социална рехабилитация и интеграция

20

Гр. Плевен

Плевен

064/84-67-13

Златка Мачева34

Център за социална рехабилитация и интеграция

50

гр. Пловдив

ул. „Неофит Бозвели” 38Пловдив

032/26-26-52

35

Център за социална рехабилитация и интеграция

35

гр. Разград
ул. "11-ти август" № 18

Разград

084 / 66-14-56
Д. Саевска

36

Център за социална рехабилитация и интеграция

90

гр. Борово
ул. "Първи май" № 2

Русе

08140 / 22-47 Милка Павлова

37

Център за социална рехабилитация и интеграция
/психични/

30

гр. Русе
ул. "Тутракан" 20

Русе

082 / 84-58-98

Пламен Панайотов38

Център за социална рехабилитация и интеграция

35

с. Ряхово
ул. "Бачо Киро" 2а
общ. Сливо поле

Русе

082 / 51-29-76
Йорданка Тонева

39

Център за социална рехабилитация и интеграция

20

гр. Силистра

"Македония" 61Силистра

086 / 82-07-13

40

Център за социална рехабилитация и интеграция

30

гр. Сливен
кв. "Република", бл. 35

Сливен

044/ 62-61-12 Пепа Димова

41

Център за социална рехабилитация и интеграция

35

гр. Златоград
ул. "Славей" 7

Смолян

03071 / 23-33 Николай Шопов

42

Център за социална рехабилитация и интеграция
/деца/

30

гр. Мадан
ул. Перелик" 9

Смолян

няма

43

Център за социална рехабилитация и интеграция

250

гр. София
ж.к. "Хр. Смирненски"
ул. "Слатинска" № 26-28"

София

02 / 971-44-34;
971-44-38-факс
Валя Йончева

44

Център за социална рехабилитация и интеграция
/за лица с аутизъм/

40

гр. София
бул. "Ал. Стамболийски" 168,
вх. А -партер

София

02 / 920-24-93
Ани Андонова

45

Център за социална рехабилитация и интеграция

40

гр. Самоков
ул. "Отец Паисий" 18

София област

0878 / 44-95-89
0878 / 36-02-61

46

Център за социална рехабилитация и интеграция

40

гр. Раднево
ул. "Минчо Стоянов" № 7

Стара

Загора

0417 / 8-31-09

8-21-09


Магдалена Василева

47

Център за социална рехабилитация и интеграция

50

гр. Тополовград
ул."Св. Богородица" № 5

Хасково

0470 / 47-44

33-56


Красимира Узунова

48

Център за социална рехабилитация и интеграция

50

гр. Попово
ул. "М. Маджаров" 2

Търговище

0608 / 4-02-73

Адалет Исмаилова49

Център за социална рехабилитация и интеграция

25

гр. Шумен
ул. "Цар Освободител" 104
"Клуб на инвалида"

Шумен

054 / 5-75-09
80-12-82
Любка Лазарова

50

Център за социална рехабилитация и интеграция

25

гр. Шумен
ул. "Тракия" 8
"Клуб на инвалида"

Шумен

054 / 83-22-01
Иванка Казакова

51

Център за социална рехабилитация и интеграция

30

гр. Шумен

ул. "Гоце Делчев" 24Шумен

054 / 86-02-84

Елена Илиева52

Център за социална рехабилитация и интеграция

25

гр. Болярово
ул. "Г. Димитров" 16

Ямбол

04741/60-73

53

Център за социална рехабилитация и интеграция

30

гр. Елхово
ул. "Чаталджа" 6

Ямбол

0478 / 8-20-50

Елка Попова54

Център за социална рехабилитация и интеграция

50

гр. Стралджа
ул. "Хемус" 5

Ямбол

04761 / 54-01

Живка Иванова55

Център за социална рехабилитация и интеграция

30

гр. Ямбол
ул. "Д. Благоев" № 20а, секция - юг

Ямбол

046 / 66-22-59

66-22-67


66-22-47

И. ИванезоваКаталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница