четиридесет и седем милиона) лева, разпределен в 37 обекта. По дейностиДата19.07.2018
Размер23.41 Kb.
#76574
Разпределение на допълнителните финансови средства от превишението на приходите над разходите в рамките на Републиканския бюджет за 2007 година в МРРБ
Размерът на допълнителния ресурс е 47 000 000 ( четиридесет и седем милиона) лева, разпределен в 37 обекта

. По дейности :

Агенция по кадастъра – 2 000 000 лева;

ВиК дейности – 25 000 000 лева ;

Благоустройствени дейности – 15 000 000 лева ;

Геозащитни дейности – 5 000 000 лева ;

По- важни обекти ,за които ше се дофинансират извършени строително-монтажни работи :


  1. “Свлачище сп.”Писател”–път IV 90023 “Варна–Златни пясъци”,Община Варна / Варна

- 1 812 755 лева
Продължаване на дейностите по укрепване на общински път с важно туристическо значение за Северното Черноморие ;
3. “Укрепване на свлачище квартал Изток–град Оряхово–II етап” Община Оряхово/ Враца

- 2 438 847 лева

Изпълнение на дейности по укрепване на източната зона на град Оряхово с цел предотвратяване последващо развитие на свлачищни процеси.
4.“Допълващо финансиране на проект за изграждане на нов магистрален водопровод за град Русе по компонент на проекта по програма ISPA за интегрирания воден цикъл на

град Русе , между ВиК Русе и ЕБВР – 21 км “ Община Русе/ Русе - 16 000 000 леваДопълнително финансиране на разходите по изграждане на новия магистрален водопровод към Интегрирания воден проект за град Русе по ISPA на стойност над 47 милиона евро.
5. “Дофинансиране на група проекти ( 9 ) за допълнително водоснабдяване на к.к.”Пампорово” “ Община Смолян / Смолян - 1 676 000 лева

Допълващо финансиране към текущата програма на МРРБ за капиталови разходи за изграждане на допълнително водоснабдяване на к.к.”Пампорово” и постигане на целта за повишаване на водните количества от 45 л/сек до 105 л/сек ;
6. “Рехабилитация и реконструкция на общински път П.К.III–865 с.Букова поляна –с.Буково - с.Галище от км 0+000 до км 14+000” Община Мадан / Смолян - 2 203 000 лева

Подобряване на достъпа и безопасността на движение за група населени места в района на Родопите;
7.“Корекция на река Арда в град Кърджали” Община Кърджали / Кърджали - 9 890 000 лева

Доизграждане на хидротехническо защитно съоръжение за предпазване на град Кърджали от заливане при аварийно изпускане на водите на яз.”Кърджали” и социализиране на прилежащите терени за реализация на мерки по благоустрояване и озеленяване;
8 . “Реконструкция на водопроводи и канализационни клонове в Благоевград” Община Благоевград / Благоевград

- 1 042 000 леваМодернизация и реконструкция на ВиК –мрежата на град Бклагоевград ,като част от интегрирания подход за решаване на проблемите във водния цикъл на града. Предстои завършване на ПСОВ по програма ISPA.

9. Финансов ресурс за създаване на ново дружество за ВиК – услуги в Кюстендил

- 9 000 000 леваСъздаване на ново търговско дружество за ВиК-услуги с цел стабилизиране на водоснабдяването.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница