Цитирания за Константин Дочев С. Авдевстраница1/3
Дата15.01.2018
Размер300.84 Kb.
#47235
  1   2   3


Цитирания за Константин Дочев
С. Авдев. Варненската монетна система от първата половина на ХІV в.- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 1, 2004, 159- 170, цит. на с. 161: К. Дочев. Митнически такси и плащания в българската държава през ХІV в.- Нумизматика и сфрагистика, 1, 1994, 92- 100.
С. Авдев. „Венецианските и генуезките perperi comunali и perperi latini”.- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 5/ 2009. Цит. на с. 153 – 171: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ – ХІV век. Велико Търново, 1992.
С. Авдев. „Венецианските и генуезките сребърни слитъци и българското монетосечене през ХІV век”.- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2010, 6. Цит. на с. 133 – 147: К. Дочев. Плащания със сребърни слитъци – пари в българската държава през ХІV век.- Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. Велико Търново, 2002.
С. Авдев. „Българските средновековни монети”, София, 2007. Цит. на с. 21 и 77: К. Дочев. Монетосеченето на деспот Яков Светослав.- Нумизматика ХІV, кн.1, 1980, с. 3 – 9. Цит. на с. 21 и 73: К. Дочев. Нов тип медни монети на цар Константин Асен.- Нумизматика ХV, кн. 3, 1981. Цит. на с. 21, 47, 51, 53 и 64: К. Дочев. Хронология на монетосеченето на цар Константин Асен.- Нумизматика ХVІ, кн. 2, 1982, с.3 – 17. Цит. на с. 21 и 194: К. Дочев. Нов тип сребърни монети на цар Иван Шишман.- Нумизматика ХVІІ, кн. 4, 1983, с. 13 – 16. Цит. на с. 21, 109 и 126: К. Дочев. Няколко бележки върху сребърното монетосечене на Иван Александър със сина му Михаил Асен.- Нумизматика ХVІІ, кн. 2, 1983, с. 3 – 14. Цит. на с. 41, 43, 48, 51, 68, 71, 75, 79, 89, 105, 145, 149, 155, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 193, 195, 196, 197, 199, 226, 230 и 231: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ – ХІV в., Велико Търново, 1992. Цит. на с. 47, 48, 49, 50, 67, 75, 76, 78, 79, 81, 85, 93, 94, 95, 98, 99, 103, 131, 140, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 162, 166, 176, 177, 191, 200, 203, 206, 215, 226, 229, 232, 234, 235, 238 и 248: К. Дочев. Българските средновековни монети ХІІІ – ХV в., В. Търново, 2003. Цит. на с. 51, 52, 54, 55,67 и 159: К. Дочев. Иконографски и палеографски допълнения за медните монетосечения на цар Константин Асен ( 1257 – 1277 ).- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, т. 2, 2005. Цит. на с. 93: К. Дочев. Нови варианти медни монети на цар Теодор Светослав ( 1301 – 1322 ).- В сб. Монетите и банкнотите – възможни прочети ( Юбилеен сборник в чест на ст. н. с. д – р Христо Харитонов ) – Девети музейни четения 18 – 20 май 2005, с. 172 – 177. Цит. на с. 221 и 222: К. Дочев. Колективна находка от медни монети на видинския цар Иван Срацимир ( 1355 – 1396 ).- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, т. 1, 2004, с. 109 – 116 (цитирани 9 заглавия).
С. Авдев. Монетната система в Средновековна България през ХІІІ – ХІV век. София, 2005 г. Цит. на с. 27, 61, 105, 118, 119, 123, 131, 150 и 191: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ – ХІV в., Велико Търново, 1992. Цит. на с. 31: К. Дочев, Й. Алексиев. Колективна находка на билонови скифати от В. Търново.- Нумизматика, кн. 2, 1981, с. 10 – 23. Цит. на с. 68: К. Дочев. Митнически такси и плащания в българската държава през ХІV в.- Нумизматика и сфрагистика, 1994, кн. 1 – 4, с. 92 – 100. Цит. на с. 99, 171,176 и 178: К. Дочев. Няколко бележки върху сребърното монетосечене на Ив. Александър със сина му Михаил Асен.- Нумизматика ХVІІ, кн. 2, 1983. Цит. на с. 182: К. Дочев. Нов тип сребърни монети на цар Иван Шишман ( 1371 – 1393 ).- Нумизматика ХVІІ, кн. ІV, 1983, с. 13 – 16. Цит. на с. 183, 193 и 194: К. Дочев. Хронология на монетосеченията на цар Иван Шишман.- Нумизматика ХVІІІ, кн. 2, 1984, с. 30 – 34 (цитирани 6 заглавия).
С. Авдев. „Находките с билонови монети на цар Йоан Асен ІІ ( 1218 – 1241 ).- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 7/ 2011. Цит. на с. 121 – 131: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ – ХІV в. Велико Търново, 1992. Цит.: К. Дочев. Монетните находки и парично обръщение ( ХІІ – ХІV в. ) в Средновековния Перперпикон ( Кърджалийска област ).- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 5, 2009, 171 – 190 (цитирани 2 заглавия).
С. Авдев. „Монетосеченето на цар Йоан Асен ІІ ( 1218 – 1241 )” София, 2012. Цит. на с. 22, 52, 81, 108, 116 и 126: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ – ХІV в., Велико Търново, 1992. Цит. на с. 58 и 126: К. Дочев. Български средновековни монети ХІІІ – ХV век, Велико Търново, 2003. Цит. на с. 115: К. Дочев. Монетните находки и парично обръщение ( ХІІ – ХІV в. ) в Средновековния „Перперикон” ( Кърджалийска област ).- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 5, 2009, с. 181. Цит. на с. 128: К. Дочев. Каталог на българските средновековни монети ХІІІ – ХІV век ( типове, варианти, цени ), Велико Търново, 2009, с. 27 (цитирани 4 заглавия).
С. Авдев. „Венецианските и генуезките perperi comunali и perperi latini”.- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 5/ 2009. Цит. на с. 153 – 171: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ – ХІV век. Велико Търново, 1992.
С. Авдев. „Венецианските и генуезките сребърни слитъци и българското монетосечене през ХІV век”.- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2010, 6. Цит. на с. 133 – 147: К. Дочев. Плащания със сребърни слитъци – пари в българската държава през ХІV век.- Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров. Велико Търново, 2002.
С. Авдев. „Находките с билонови монети на цар Йоан Асен ІІ ( 1218 – 1241 ).- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 7/ 2011. Цит. на с. 121 – 131: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ – ХІV в. Велико Търново, 1992. Цит.: К. Дочев. Монетните находки и парично обръщение ( ХІІ – ХІV в. ) в Средновековния Перперпикон ( Кърджалийска област ).- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 5, 2009, 171 – 190 (цитирани 2 заглавия).
Ж. Аладжов. Нумизматични данни за етническите промени в Тракия и Хемимонт през ХI- ХII в. .- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 10, 2015, 131- 138, цит. на с 135: К. Дочев, И. Топалилов. Колективна находка от електронови номизми на Алексий I Комнин (1081- 1118) от Пловдив.- Годишник на на археологически музей Пловдив, IX, 2, 253- 263.
Й. Алексиев. „По въпроса за обработката на цветни метали в столичния Търнов”, В: Сб. Нумизматика, нови изследвания, В. Търново,, 1994, с. 27 – 31. Цит. на с. 31: К. Дочев. Монетосечене и монетно обръщение в Търново през периода 1185 – 1393 г. В. Сб. Културата на средновековния Търнов, 149 – 151.
М. Андонова. „Монети от малкото укрепление в Мелнишката крепост”.- Приноси към българската археология, 2009. Цит. на с. 184 – 212: К. Дочев, Й. Алексиев. Колективна находка на билонови скифати от Велико Търново.- Нумизматика, 1981, 2, 10 – 23. Цит.:

К. Дочев. Непубликувани медни монети на Палеолозите.- Нумизматика, 1983, 3, 12 – 18. Цит.: К. Дочев. За произхода на някои типове латински имитативни монети.- Нумизматика, 1985, 4, 6 – 8. Цит. на К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ – ХІV в. Велико Търново, 1992. (цитирани 4 заглавия)

Г. Атанасов. Монети, монетарници и монетно обръщение в Добруджанското деспотство през втората половина на ХІV в. Местни, чужди и български монети. – Археология, LI, 2010, 1 – 2, 61 – 75. Цит. на с. 61, 65, 68: К. Дочев. Български средновековни монети; 2003. Цит. на с. 63. К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ- ХІV в., Велико Търново, с.122 (цитирани 2 заглавия)
И. Божилов, В. Гюзелев. История на Добруджа, 2, Велико Търново, 2004, Цит. на с.290: К. Дочев. Монетосеченето на деспот Яков Светослав.- Нумизматика, ХІV, 1, 1980, 3- 8; на с. 292 цит.: К. Дочев. Хронология на монетосеченето на цар Иван Шишман (1371- 1393).- Нумизматика, ХVІІІ, 2, 1984, 30- 43. (цитирани 2 заглавия)
Б. Божкова, Д. Давидова. „Редки римски монети от фонда на Археологическия музей – Пловдив”.- Нумизматика и сфрагистика, ІХ, 2002 – 2003. Цит. на с. 12 – 20: К. Кисьов, И. Прокопов, К. Дочев. Нумизматичното богатство на Археологическия музей – Пловдив. С, 1998, с. 47, № 197, 198., с. 48, с. 49.
Хр. Божков, В. Пейков. Монети и монетосечене през вековете, София, 1988, цит. на с. 74: К. Дочев. Нов тип медни монети на цар Константин Асен (1257- 1277).- Нумизматика, ХV, 3, 1981, 3-7; на с. 75 цит. К. Дочев. Монетосеченето на деспот Яков Светослав.- Нумизматика, ХІV, 1, 1980, 3-8; на с. 80 цит. К. Дочев. Хронология на монетосеченето на цар Иван Шишман.- Нумизматика, ХVІІІ, 2, 1984, 30- 43 (цитирани 3 заглавия).
П. Бънов. Български средновековни монети от Плевенския музей.- Известия на музеите в Северозападна България, 23,1995, 441- 458, цит. на с. 444: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ- ХІ. век; цит. на с. 446: К. Дочев. Няколко бележки върху сребърното монотесечене на Иван Александър със сина му Михаил Асен.- Нумизматика, ХVІ, 2, 1983, 3- 14 (цитирани 2 заглавия)
И. Бъчваров. Нови данни за разпространението на обичая Харонов обол през ХІІІ – ХІV в., В: Нумизматика, Нови изследвания, Велико Търново , 1994, 39 – 42. Цит. на с. 40. К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново, 1992, с. 22 – 39.
И. Бъчваров. Крепостта Раховец през последните десетилетия на ХІV век по нумизматични данни, В: Сб. Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава, Крепостта Раховец през последните десетилетия на ХІV по нумизматични данни, Трудове на ВТУ, ИФ, ХХХІ, 3, 1993, 281- 288.

Цит. на с. 97- 99: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ- ХІV в., Велико Търново1992 ( с.14, 100- 104).


И. Бъчваров. За някои проблеми на вторично препечатаните средновековни български монети”.- Нумизматика 1/ 87. Цит. на с. 19 – 22: К. Дочев. Монетосеченето на деспот Яков Светослав. – Нумизматика , ХІV, 1980, кн. 1, с. 3 – 8. Цит.: К. Дочев. Хронология на монетосеченето на цар Константин Асен ( 1257 – 1277 ).- Нумизматика ХVІ, 1982. 2, с. 7, обр. 9. (цитирани 2 заглавия).
И. Бъчваров. „За някои проблеми на контрамаркираните монети, участвали в паричното обръщение на Добруджанското деспотство през втората половина на ХІV век”.- Нумизматика 3/ 87. Цит. на с. 27 – 40: К. Дочев. Няколко бележки върху сребърното монетосечене на Иван Александър и сина му Михаил Асен.- Нумизматика, ХVІІІ, 1983, 2, с. 13. Цит.: К. Дочев. Хронология на монетосеченето на цар Константин Асен ( 1257 – 1277 ).- Нумизматика ХVІ, 1982, 2, с. 31 – 38 (цитирани 2 заглавия).
Г. Владимиров. Археологически находки от Западната пристройка на църквата „Св. 40 мъченици” в Търново (Волжкобългарски аристократ, кумански войн или златоордински посланик е погребан в гроб 47?, В: Приноси към българската археология, VІІ, 2013, 139- 152; ISBN 978-954-8761-84-0 , цит. на с. 91: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ- ХІV век, Велико Търново,1992,
П. Георгиев. Абасидско златно фуре от района на Плиска.- НСЕ, 8, 2012, 73- 84, цит. К. Дочев. Пари и видове плащания в описанието на миноритския монах Филхем дьо Рубрук за пътешествието му до монголските ханове през 1253- 1255 г., НЕ, 1, 2003, 115- 128.
Д. Давидова. „Златен медальон на Валент от колекцията на Археологическия музей – Пловдив”.- Нумизматика и сфрагистика, VІІІ, 1 – 2, 2001. Цит. на с. 49 – 51: К. Кисьов,

И. Прокопов, К. Дочев. Нумизматичното богатство на Археологическия музей – Пловдив. С., 1998, с. 60, № 240.
Е. Данков. Християнската философия на исихазма и семиотиката на новозаветните мотиви върху Средновековните български монети, В. Сб. Нумизматика, нови изследвания, В. Т – во, 1994, с. 43 – 49. Цит. на с. 43: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново, 1992. Цит. на с. 43. К. Дочев. Антиеретическите събори в Търново през 50 – те г. на ХІV в., отразени в монетосеченето на цар Иван Александър, В : Търновска книжовна школа, 5. Паметници, Поетика. Историография. В. Т – во, 1994, 535 – 539 ( цит. 2 заглавия).
Е. Дерменджиев. „Северозападната порта на ранновизантийската крепост на хълма Царевец във Велико Търново”.- Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров, 2002. Цит. на с. 47 – 51.: К. Дочев. Средновековни монети от Трапезица във Велико Търново. В: Нумизматика – издание на библиотека „Наследство” при Известия на Историческия музей – В. Търново. 1994, с. 33.
Е. Дерменджиев. Представителни сгради от ХІІ в. в средновековната крепост на хълма Царевец във Велико Търново, В: Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската Патриаршия, Велико Търново, 2016, 332- 344, цит. на с.336 ,К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ- ХІV век, 1992.
Г. Дзанев. Колективна находка от сребърни монети ( ХІІІ – ХІV в. ) от с. Кривня, Русенско, НСЕ, 7, 2011, 131 – 142. Цит на с. 131: К. Дочев. Български средновековни монети 2003, Велико Търново,2003 ( с. 86 – 89 ). Цит. на с. 132 и 134 ( с. 84 – 86 ). К. Дочев. Хронология на монетосеченията на цар Иван Шишман.- Нумизматика, ХVІІІ, 1984, 2, с. 33 – 34. ( цитирани 2 заглавия).
Г. Дзанев. Монетно обръщение в Русенския регион през Античността и Средновековието, В: Монети от Русенския край, Русе, 1998, 11 – 25. Цит. на с. 18: К. Дочев. Хронология на монетосеченията на цар Иван Шишман ( 1371 – 1393 ). – Нумизматика, ХVІІІ, 1984, 2, 33 – 34.
Г. Дзанев. Колективна монетна находка от землището на град цар Калоян, Разградско, В: Сб. Преслав, 7, Велико Търново, 2013, 319- 336, цит. на с. 319: К. Дочев. Хронология на монетосеченията на цар Иван Шишман (1371- 1395).- Нумизматика, ХVІІІ, 2, 1984, 30- 43; на с. 319: К. Дочев. Български средновековни монети ХІІІ- ХV век, Велико Търново, 2003, 106; на с. 319: К. Дочев. Каталог на българските средновековни монети ХІІІ- ХІV век, типове, варианти, цени, Велико Търново, 2009, 210 (цитирани 3 заглавия).
Г. Дзанев, Н. Николов. „Две колективни находки от средновековни български и ранноосмански монети”.- Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси. – Варна. Цит. : К. Дочев. Български средновековни монети ХІІІ – ХV в. Велико Търново, 2003, с. 87, с. 93, с. 101, с. 143.
Д. Димитров. Тенденции в развитието на българското царство при Асеневци (1185- 1256), В: Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската Патриаршия, Велико Търново, 2016, 401- 416; ISBN 978-619-168-175-4, цит. на с.414: К. Дочев. За произхода на някои типове латински имитативни монети.- Нумизматика, ХVІІІ, 1985, 4, 6- 19; К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново през ХІІ- ХІV век, Велико Търново, 1992; К. Дочев. Български средновековни монети ХІІІ- ХV век, Велико Търново, 2003 (цитирани 3 заглавия).
Х. Димитров. Българо – унгарските отношения през Средновековието, София, 1998. Цит. на с. 174: К. Дочев. Хронология на монетосеченето на цар К. Асен ( 1257 – 1277 ).- Нумизматика ХVІ, 2, 3 – 17 и с. 70: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ- ХІV век, Велико Търново,1992.

С. Димова. Монетосеченето на цар Мицо Асен в Месемврия и някои спорни въпроси около личността му.- Известия на музеите от Югоизточна България, ХІІ, 2006, 163- 181, цит. на с. 175: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ- ХІV в., Велико Търново1992
В. Динчев. NOTITIE EPISCOPATUM, THEOPHILACTUS SIMOCATA И S. OLTEANU. ZIKIDEVA и Долното Подунавие в края на VІ- началото на VІІ в., В: Известия на Националния археологически институт, XLІ, 2013, 453- 493, цит. та с. 475: К. Дочев. Ранновизантийски монети от Търново (V- VІІ в.).- Известия на РИМ, Велико Търново, ХVІІ- ХVІІІ (2002- 2003), 287- 298.
М. Долмова – Лукановска. „Трапезица в светлината на археологическите разкопки”, Велико Търново, 2008, с. 189. Цит. на с. 166, 169: К. Дочев. Средновековни монети от Трапезица във В.Търново, В Сб. Нумизматика- нови изследвания, В.Търново, 1994, 32-35; Цит. на с. 167: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново, 1992, 174 – 190 (цитирани 2 заглавия).
М. Долмова, Хр. Харитонов. Нови нумизматични данни за стратиграфията на крепостта Трапезица, В: Търновска книжовна школа, т.10, Велико Търново, 2015, 723- 731, ISBN 954-524-339-2 (T.10): цитират на с.726 и 727: К. Дочев. Каталог на българските средновековни монети XIII- XIV в., типове, варианти, цени, В. Търново, 2009; 20; К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново XII- XIV в., Велико Търново,1992, 11-39; 174- 190. (цитирани 2 заглавия )
М. Долмова- Лукановска. Пръстените- печати като белег за съсловна принадлежност.-Известия на Регионален исторически музей Велико Търново, ХХ, 2005, 176- 184, Цит. на с. 183: К. Дочев. Хронология на монетосеченето на цар Кностнатин Асен (1257- 1277).- Нумизматика, ХV, 1982, 2, 3- 17
Е. Енчев. „Нов тип медни монети на цар Иван Срацимир ( 1355 – 1396 )”.- Юбилеен сборник на ст. н. с. д – р Христо Харитонов, 2005. Цит. на с. 178 – 180: К. Дочев. Български средновековни монети ХІІІ – ХV в. В. Търново, 2003.
.Ж. Жекова. Монети на Палеолозите от територията на Средновековния Шумен. – НСЕ, 1, 2004, 143 – 158. Цит. на с. 143: К. Дочев. Непубликувани медни монети на Палеолозите. – Нумизматика, 3, 1983, 12 – 18. Цит. на с. 144. К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново. с. 128 – 129. (2 цитирания)
Ж. Жекова. „Монети на Добруджанските деспоти от Шуменската крепост”.- Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на Западното Черноморие, 2001. Цит. на с. 363: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ( ХІІ – ХІV в. ). Велико Търново, 1992, с. 121 – 122. Цит. на с. 363 – 364: К. Дочев. Български средновековни монети ХІІІ – ХІV в. Велико Търново, 2003, с. 130, табло ХІV, 6, с.121 – 122 (цитирани 2 заглавия)
Ж. Жекова. Монети и монетно обръщение в средновековния Шумен, ЮПИ – ТП, София, 2006. Цит. на с. 19: К. Дочев 1990, 29 – 38. Цит. на с. 20, 23, 24, 26, 32 и 34. Цит. на с. 4, 20, 23, 24, 32 и 34: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХII- XIV век, Велико Търново, 1992. Цит. на с. 4, 19, 26, 28, 31, 37, 38, 39, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 143, 144 и 145: К. Дочев. Български средновековни монети, Велико Търново, 2003. Цит. на с. 11: Дочев 2002 – 2003. (цитирани 4 заглавия)

Ж. Жекова. Икономически облик на североизточните български земи през ХІІІ – ХІV в. ( по нумизматични данни ).- Юбилеен сборник в чест на ст. н. с. д – р Христо Харитонов, 2005. Цит. на с. 166 – 172: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ – ХІV в. В. Търново, 1992. Цит.: К. Дочев. Български средновековни монети ХІІІ – ХV в. В. Търново, 2003. (цитирани 2 заглавия).
Ж. Жекова. Колективна находка от медни монети на Андроник ІІ Палеолог ( 1282 – 1295 ) от с. Могила, Шуменска област.- Нумизматика и сфрагистика, ІХ, 2002 – 2003. Цит. на с. 57 – 61: К. Дочев. „Непубликувани медни монети на Палеолозите”.- Нумизматика, 1983, 3, 12 – 18. Цит.: К. Дочев. „Монети и парично обръщение в Търново ( ХІІ – ХІV в. ), В. Търново, 1992, с. 129 (цитирани 2 заглавия).

Ж. Жекова. „Събитията от 1186 г. според данните от колективните монетни находки от България”.- Известия ХХІІ. 2007. Регионален исторически музей Велико Търново. Цит. на с. 219 – 227: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ – ХІV в. В. Търново, 1992
Ж. Жекова. Колективна находка с билонови скифати на Константин Асен (1257- 1277) от околностите на Велики Преслав.- НСЕ, 8, 2012, 97- 122, цит. на с. 97 и 101: К. Дочев. Колективна находка с медни монети (ХІІІ в.) от манастира „Св. Димитър”.- Известия на ИМ, Велико Търново, VІІІ, 1993, 125- 129; К. Дочев. Каталог на българските средновековни монети ХІІІ- ХІV век, типове,варианти, цени, Велико Търново, 2009 (2 цитирания).
Ж. Жекова. „Колективна находка от медни монети на Андроник ІІ Палеолог ( 1282 – 1295 ) от с. Могила, Шуменска област.- Нумизматика и сфрагистика, ІХ, 2002 – 2003. Цит. на с. 57 – 61: К. Дочев. „Непубликувани медни монети на Палеолозите”.- Нумизматика, 1983, 3, 12 – 18. Цит.: К. Дочев. „Монети и парично обръщение в Търново ( ХІІ – ХІV в. ), В. Търново, 1992, с. 129 (цитирани 2 заглавия).
Ж. Жекова. Медни монети на Иван Александър ( 1331 – 1371 ), сечени в Шуменската монетарница.- Известия на Историческия музей Шумен, Х, 2002, 155 – 169. Цит. на с. 155: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ( ХІІ – ХІV в. ), В. Търново, 1992, с. 101.
Ж. Жекова. „Български средновековни монети в колекцията на Дъмбъртън Оукс ( Вашингтон ).- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 2/ 2005. Цит. на с. 137 – 141: К. Дочев. Български средновековни монети ХІІІ – ХV в. Велико Търново, 2003.
Ж. Жекова. Велики Преслав през втората половина на ХІІІ век. Залезът на един царстващ град, В: Сб. Преслав, 7, 2013, 303- 318, Велико Търново, цит. на с. 305: К. Дочев. Каталог на българските средновековни монети ХІІІ- ХІV век, типове, варианти, цени, Велико Търново, 2009, 267.
Ж. Жекова. Нумизматични данни за средновековния облик на шуменското село Черенча.- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 10, 2014, 139- 166, цит. К. Дочев. Каталог на Българските средновековни монети XIII- XIV , типове, варианти цени, Велико Търново, 2009, 151, 159
Ж. Жекова. Асеневци в Преслав, В:Великите Асеневци , В: Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската Патриаршия, Велико Търново, 2016, 377- 385;ISBN 978-619-168-175-4, цит. на с.378: К. Дочев. Още веднъж за медните монети, отдавани на цар Теодор- Петър (1186- 1197) или на византийския владетел Теодор Мангафа (1189- 1190), Нумизматика, ХХІV, 1990, 29- 38; на с. 380: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХІІ- ХІV век, Велико Търново, 1992; с.381, К. Дочев. Каталог на българските средновековни монети ХІІІ- ХІV век, типове, варианти, цени, Велико Търново, 1999. (3 цитирания)
В. Иванишевиħ. Новчарство средньоковне Србиjе, Београд, 2001, 380 с., ISBN 9292828; цит. на с. 35: К. Дочев. Монети и парично обръщение в Търново ХII - XIV век
И. Йорданов. Монети и парично обръщение в Средновековна България 1081 – 1261, София, 1984 г. Цит. на с. 146: К. Дочев, М. Долмова. Колективна находка билонови скифати от Велико Търново.- Археология, ХХІІ, 3, 1980, 50 – 56. Цит. на с. 60: К. Дочев. Й. Алексиев. Колективна находка билонови скифати от Велико Търново.- Нумизматика, ХV, 2. 1981, 10 – 23. Цит. на с. 230.: К. Дочев. Монети и монетно обръщение в Търново през ХІІІ в., Векове, 6, 1980, 25 – 31 (цитирани 3 заглавия).
И. Йорданов. Сякъл ли е монети Тодор (Петър), братът на Асен, В: Сб. Историкии, 7, 2014; 67- 86, Шумен ; ISBN 978-619-00-0150-8; Цит. на с. 76: К. Дочев. Още веднъж за медните монети, отдавани на цар Теодор- Петър (1186-1197) или на Теодор Мангафа ( 1189- 1190).- Нумизматика, 1, 1990, 23- 29.
И. Йорданов. Възстановяване на българската държавност (1185- 1235). Приносът на нумизматиката и сфрагистиката, В: Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската Патриаршия, Велико Търново, 2016, 319- 331;ISBN 978-619-168-175-4, цит. на с.378: К. Дочев. Каталог на българските средновековни монети ХІІІ- ХІV век, типове, варианти, цени, Велико Търново, 1999.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница