Десятъкът *1 и учениците на Исус помазаникаДата22.12.2018
Размер239.43 Kb.
#108593
"ДесятъкЪТ"*1 и учениците на Исус помазаника

( Източник: http://elife.freehostia.com/ )


(*1 на нормален съвр. бълг. език: "десетата". Умишлено е запазена формата "десятъкЪТ" дори и там където трябва да е "десятъка", за да се подчертае неправилността на схващането, че в Св. Писание се говори само за един вид даване една десета на някого.)

Твърденията

Едва ли на някой от т.нар. "протестантски" среди не му се е налагало да отговаря на зададения му въпрос: "Ти даваш ли си "десятъкЪТ"?".

Какво всъщност е това "десятъкЪТ"?

Има учение, разпространено основно сред т.нар. "протестантски" среди, което най-общо казано гласи, че всеки от вярващите в Исус членове на отделната религиозна фирма ("църква") е задължен (уж от Бога), под заплаха от наказание/финансово проклятие от Бога, да дава ежемесечно на ръководството на организацията, в която членува, една десета (ост. "десятък") от доходите си.

Подробностите около това учение могат леко да варират или да са въпрос на дискусия, като например, дали да се дава "десятъкЪТ" след облагането с държавни данъци или преди това. Но така или иначе, постоянното задължително плащане на този църквиянски данък, с обвинение в кражба на Бога при отказ, и под заплаха от наказание/финансово проклятие от Бога, остава в сърцевината на това учение.

В опита си да докажат, че това учение е от Бога, неговите учители и поддръжници най-често цитират кн. на пророк Малахия, където пише:

пр.Мал.3:8

Ще краде ли човек Бога? А вие Ме крадете.

И казвате: В какво Те крадем?

В десетите и във възвишаемите приноси. 9Вие сте наистина проклети, защото Ме крадете, вие, целият народ! 10Донесете всичките десети в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва ГОСПОД на Войнствата, дали няма да ви отворя небесните отвори и да ви излея благословение в изобилие! 11И заради вас ще смъмря изедника и няма вече да поврежда плодовете на земята ви, и лозата ви на полето няма да бъде безплодна, казва ГОСПОД на Войнствата.

- и съответно казват, ето, ако не си даваш "десятъкЪТ" на ръководството на религиозната фирма ("църквата"), на която си член, ти крадеш Бога и си проклет, и ще те следват финансови несполуки, а иначе, ако редовно си даваш "десятъкЪТ" на религиозната фирма, в която членуваш тогава ще те следват финансови благословения.

Друг довод, който защитниците на това учение привеждат е:

Лука 11:42. Но горко вам, фарисеи, задето давате една десета от гьозум, седефче и от всякакъв зеленчук, а сте оставили правосъдието и любовта към Бога: това трябваше да правите, и онова да не оставяте.

Mатей 23:23. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате една десета от гьозум, копър и кимион, а сте оставили най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите, и онова да не оставяте.

- Съответно, казват те, членовете на съответната религиозна фирма ("църква") не трябва да престават да си дават "десятъкЪТ" на ръководството й, ако и да има по-важни неща от него.

Много от собствениците/директорите на частни/държавни религиозни организации редовно напомнят (поне по около 30 минути в началото на всяко тяхно представление/лекция, което наричат "църковна служба", "богослужение") на членската си маса, че членовете им са длъжни да им дават "десятъкЪТ" си, иначе крадат Бога, и съответно ще бъдат виновни пред Бога, и ще бъдат проклети.

Тъй като доходите от този църквиянски данък са един от основните доходи за техните религиозни фирми, то повечето хора биха си обяснили техния ентусиазъм за това постоянно напомняне.

Други доводи, които също се дават в подкрепа на учението за "десятъкЪТ" са:

Авраам е дал една десета на свещеника Мелхицедек (преди закона) (Бит. 14:20)

– Значи "десятъкЪТ" важи и сега.

Яков се е обрекъл на Бога (макар и някак си с условие) да му даде една десета от всичко (преди закона) (Бит. 28:20)

– Значи "десятъкЪТ" важи и сега.

Други казват: "ДесятъкЪТ" не е отменен в НЗ.

- Значи "десятъкЪТ" важи и сега.

И също някои по-усложнени доводи, като това:

За да покаже, че свещеничеството на Исус, (което е според чина на свещеника Мелхиседек) е по-голямо от свещеничеството на свещениците под Мойсеевия закон

Павел обяснява, че понеже Авраам (преди закона) е дал една десета на свещеника Мелхицедек (Бит. 14:20),

то, така да се каже, Леви (живял след даването на закона), който е далечен внук на Авраам, понеже е бил в слабините на прадядо си Авраам, също е дал една десета на Мелхицедек (до Евр7:9,10)

– т.е. Мелхиседек (който е свещеник според свещенически чин, различен от този на закона) така да се каже, е приел десета дори от свещеник под закона, Леви, и съответно Исус, който е според чина на Мелхиседек (а не под закона) е по-голям свещеник от свещениците под закона (което е един от въпросите, разглеждан в писмото до евреите),

понеже по-големият благославя по-малкия, а Мелхиседек е благословил Авраам (а не обратното), а, така да се каже, и Леви също.

- Изводът от това бил, че понеже Леви е живял под закона и е бил под закона и е бил длъжен според закона да дава десета на Аарон,

и понеже, пише, че Леви, макар и "така да се каже", също е дал една десета на Мелхиседек чрез даването на Авраам,

то значи акта на даване на една десета от Авраам на Мелхиседек е всъщност някак си под егидата на закона, (макар, че закона е даден 400 години след Авраам), т.е. десетата дадена от Авраам е някак си под задължение от закона, въпреки че е преди закона, понеже Леви (който така да се каже е дал чрез Авраам) е живял под закона и е бил задължен от закона да дава десета на Аарон, макар, че не е е съществувал, когато Авраам е давал десета на Мелхиседек, 400 години преди закона.

Съответно, законът някак си важел дори и когато не е даден, а колко повече след като е даден. И съответно не може да казваме, че Авраам не бил длъжен да си дава "десятъкЪТ", и съответно "десятъкЪТ" важи и сега, и трябва да се плаща. Съответно, вярващите в Исус трябва да си дават "десятъкЪТ" на ръководството на религиозните организации ("църкви"), на които са членове.

Истината. Какво казва Богът?

Нека сега да разгледаме места от Св.Писание, а после и дадените за пример места .В Св. Писания са описани поне 4 вида даване от някого на една десета от нещо на друг.

- Някои са давани под закона, по задължение, със заплаха от наказание и проклятия от Бога. Други са дадени самоволно без да има някакво задължение или закон.

- За някои е давано обрек преди да бъдат дадени (за какво му е да се обрича някой, ако е бил задължен така или иначе и без задължението на обрека си). Други са давани без обрек

- Някои с условие (при алтернативен превод на пасажа с Яков това отпада). Други безусловно.

- Някои са дадени веднъж, други са давани постоянно

- При някои дадената една десета е от плячка от клането на едни царе. При други има обрек да се даде от всичко.

- Израел са давали 1/10 от плодовете на земята и животните си на потомците на Леви. Потомците на Леви са давали 1/10 от десетите които са получавали от Израел на Аарон, (на свещениците). Аарон (и сещениците) не пише да са давали десета на някого (?).

- Някои са дадени на хора - Авраам на Млехицедек, Израел на Леви и потомците му, Леви и потомците му на Аарон. Други на Бога - Яков се обрекъл, че ще даде на Бога

Поради това не може да се говори генерално за нещо наричано "десятъкЪТ", а трябва да се уточнява кой случай/ситуация на даване на една десета на някого се има предвид и всеки случай да се разглежда конкретно в нейния контекст.

Понеже иначе щом някой (за да принуждава учениците на Исус да дават една десета на религиозните фирми) използва като довод това, че Авраам дал една десета от плячката си от клането на онези царе на царя Мелхиседек, то по същия начин може например да се използва същата случка за да се учи как трябва да си решаваме проблемите, когато отвлекат племенника ни – задължително отиваме с обучените си мъже и изколваме похитителите и плячкосваме каквото имат, и след това даваме една десета от плячката на някой, който е и цар и свещеник, какъвто е бил Мелхиседек.с

Защо ли в НЗ Божиите мъже на вярата в Исус, които са даден за пример в НЗ, не са взели пример от Авраам, и не са правили такива неща дори, когато са им причинявали далеч по страшни неща? Вместо да "спретнат" една въоръжена армия от вярващи (все пак за кратко време са вярващите в Исус са станали хиляди само в Ерусалим) и да почнат да колят тези, които се опитват да им навредят (напр. тези, които са убили Стефан с камъни), те оставяли справедливостта, съда и наказанието изцяло в ръцете на Бога, както и техния господар, Божият син, Исус, правел преди това, и "пагубно" учели вярващите в Исус да не искат обратно това, което им отнемат и да не отмъщават на тези, които им вършат зло (т.е. не просто да не си отмъщават лично, а изобщо да не си отмъщават дори и посредством съд)).Да вземем ли пример от Авраам, да не вземем ли...

Случката с Авраам и Мелхиседек

Бит.14:8

8Тогава содомският цар, гоморският цар, адманският цар, цевоимският цар и царят на Вала, която е Сигор, излязоха и се опълчиха против тях на бой в долината Сидим: 9против еламския цар Ходологомор, гоимския цар Тидал, сенаарския цар Амарфал и еласарския цар Ариох; четирима царе против петимата. 10А долината Сидим беше пълна със смолни ями; и царете на Содом и Гомора, като бягаха, паднаха в тях, а останалите избягаха в планината. 11И победителите взеха всичкия имот на Содом и Гомора и всичката храна и си отидоха. 12Взеха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха.

13А един от онези, които се избавиха, дойде и съобщи това на евреина Аврам; той живееше при дъбовете на аморееца Мамврий, брат на Есхол и брат на Анер, които бяха съюзници на Аврам. 14И когато Аврам чу, че брат му бил пленен, изведе своите триста и осемнадесет обучени мъже, родени в неговия дом, и гони враговете до Дан. 15И през нощта той и слугите му, като се разделиха против тях, ги поразиха и ги гониха до Хова, която е отляво на Дамаск. 16И възвърна всичкия имот, върна и брат си Лот с имота му, както и жените и народа.

17И като се върна Аврам, след като беше победил Ходологомор и царете, които бяха с него, содомският цар излезе да го посрещне в долината Сави, която е Царската долина. 18Така и Мелхиседек, царят на Салим, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино, 19и го благослови, като каза: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Владетел на небето и на земята! 20Благословен и Всевишният Бог, който предаде враговете ти в ръката ти! И Аврам му даде десета от всичко.

Обяснението й в доЕвр 7

1Защото този Мелхиседек, цар Салимски, свещеник на всевишния Бог, който срещна Авраама когато се връщаше от поразяването на царете и го благослови, 2комуто Авраам отдели и една десета от цялата плячка,- той който първо се превежда "цар на правдата", а после и цар на Салем, т.е. "цар на мир",- 3без баща, без майка, без родословие, и няма нито начало на дни нито край на живот, но, уподобен на Сина Божия, пребъдва винаги свещеник.

4А вижте колко велик бе онзи, на когото патриарха Авраам даде и една десета от плячката. 5И които от Левиевите синове приимат свещенството имат заповед по закону да вземат една десета от народа, т.е., от братята си, ако и да са произлезли от слабините Авраамови; 6но той, който не се водеше от техният род, взе една десета от Авраама, и благослови тогози който имаше обещанията. 7А без всяко противоречие по-малкото се благославя от по-голямото. 8И тука вземат една десета смъртни хора; а там взема онзи, за когото се свидетелствува че живее. 9И така да река, самият Левий, който взема една десета, даде и той една десета чрез Авраама; 10защото беше още в слабините на баща си когато го срещна Мелхиседек.

11И тъй, ако бе било съвършенството чрез Левитското свещенство, (защото народът под него прие закона;) каква нужда вече да се привдигне друг свещеник по чина Мелхиседеков, и да се не казва по чина Ааронов? 12Защото когато се променя свещенството, по нужда става променение и на закона. 13Понеже този, за когото се говори това принадлежи на друго племе, от което никой не е приближил до олтаря. 14Понеже е явно че от племето Юдино произлезе нашия Господар, за което племе Моисей нищо не говори за свещенство.

15И още повече е явно, защото по подобие на Мелхиседека се издига друг свещеник, 16който не бе по закон на плътска заповед, а по сила на безкраен живот; 17защото свидетелствува и казва: «Ти си свещеник во веки по чина Мелхиседеков.» 18Защото става унищожение на по-предната заповед поради нейната слабост и безполезност; 19Поннеже не законът доведе нещо в съвършенство, а въвеждането на една по-добра надежда, чрез която се приближаваме при Бога.

В какъв контекст е дадена тези еднократна десета:

- Без закона. Законът е даден 400 год по-късно (за разлика от Израел под закона са били длъжни да дават една десета на потомците на Леви, а те една десета от десетите - на Аарон)

- На един човек, цар и свещеник, Мелхицедек (за разлика от Яков, който се обрекъл, че ще даде на Бога, а не на човек)

- Една десета от плячката си от клането, което е извършил за да спаси роднината си Лот (за разлика от Яков, който се обрекъл, че ще даде от всичко, ако Бог е с него.)

- Еднократно. Освен единичния случай с Мелхицедек не пише Авраам някога да е давал една десета от нещо на някого (за разлика от под закона, където задължението от Бога е било за редовно даване на една десета на потомците на Леви, а те една десета от десетите - на Аарон)

- Самоволно, не пише Авраам да е бил задължен (за разлика от Израел под закона са били длъжни да дават една десета на потомците на Леви, а те една десета от десетите - на Аарон)

- Без заплаха от наказание при не-даване на свещеника Мелхицедек (за разлика от даването на една десета под закона, при което ако не се дава една десета на потомците на Леви идват Божиите проклятия от закона)

- Получателя е бил цар на гр. Салем и, както всеки цар, би трябало да има голям имот, царски дом земя слуги и.т.н. - каквото всеки цар има (за разлика от потомците на Леви под закона (които получавали десетите от народа на Израел), на които е било заповядано от Бога да нямат никакъв имот).

- Без да се обрича, че ще даде (за разлика от Яков, който се обрекъл, че ще даде на Бога ако Бог е с него)

- Без да поставя условия (за разлика от Яков, който се обрекъл, че ще даде на Бога, ако Бог е с него ( заблежка: Това не би било вярно, ако изказването на Яков се преведе "Щом Бог ще бъде с мене..")

Случката с Яков

Бит 28:18

11И стигна на едно място и пренощува там, защото слънцето беше залязло. И взе един от камъните на мястото и го сложи за възглавница, и легна да спи на това място. 12И сънува, и ето, стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето, и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. 13И ГОСПОД стоеше над нея и каза: Аз съм ГОСПОД, Бог на баща ти Авраам и Бог на Исаак. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти. 14Твоето потомство ще бъде многочислено като земния пясък, ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг и в теб и в твоето потомство ще се благословят всички племена на земята. 15Ето, Аз съм с теб и ще те пазя, където и да отидеш, и ще те върна пак в тази земя, защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих.

16А когато Яков се събуди от съня си, каза: Наистина ГОСПОД е на това място, а аз не съм знаел. 17И се убоя, и каза: Колко е страшно това място! Това не е друго освен Божи дом, това е врата небесна.

18На сутринта Яков стана рано, взе камъка, който си беше сложил за възглавница, изправи го за стълб и изля масло на върха му. 19И нарече онова място Ветил, а преди това името на града беше Луз.

20Тогава Яков се обрече и каза: Ако Бог бъде с мен и ме запази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, 21и се завърна с мир в бащиния си дом, тогава ГОСПОД ще бъде мой Бог, 22и този камък, който изправих за стълб, ще бъде Божи дом, и от всичко, което ми дадеш, ще дам една десета на Теб.

Какъв е контекста около тези еднократна една десета?

- Без закона (за разлика от случаите когато Израел под закона са били длъжни да дават една десета на потомците на Леви)

- на Бога (за разлика от Авраам, който веднъж дал на човек, свещеника Мелхицедек)

- 1/10 от всичко което Богът му даде (за разлика от Авраам, който дал една десета само от плячката си от клането на онези царе)

- не е записано дали Яков е дал 1/10 на Бога, пише само че се е обрекъл, че ще даде на Бога 1/10 от всичко

- самоволно, не пише да е бил задължен, или заплашен от наказание при не-обричане да даде на Бога (за разлика от случаите когато Израел под закона са били длъжни да дават една десета на потомците на Леви, а те една десета от десетите - на Аарон)

- обрекъл се че ще даде (на Бога) (за разлика от Израел под закона, които така или иначе е трябвало да дават една десета на потомците на Леви)

- еднократно. Освен единичния случай, когато Яков се обрекъл, че ако Бог е с него, ще даде 1/10 от всичко на Бога, не пише Яков някога да се е обричал, че ще дава една десета от нещо на някого (за разлика от Израел под закона, които редовно е трябвало да дават една десета на потомците на Леви, а те една десета от десетите - на Аарон)

- поставяйки условия (за разлика от Израел под закона, които безусловно е трябвало да дават една десета на потомците на Леви)

Израел под закона

Лев.27:30:

Всяка една десета от земята, било от посевите на земята, или от плода на дърветата, е на ГОСПОДАРЯ; тя е свята на ГОСПОДАРЯ.Лев.27:31: ("двайсятък" за откупване)

Ако някой поиска да откупи нещо от десетата си, да му добави петата част на цената му.Десетата не е пари (а една десета от плодовете на земята и на животните), но Богът позволява тя да се откупи с пари (т.е. да се дадат пари вместо едната десета), обаче само ако се добави една пета към стойността на самата десета.

Съответно тези, които искат вместо десета от всичко което получават от земята и животните си, да дават пари на потомците на Леви, тогава трябва да добавят една пета към стойността на стоката-десета.

Напр. ако имам 10 овце, и съответно трябва да дам 1 десета (т.е. 1 овца) на потомците на Леви, но не искам да дам тази овца, а искам да я откупя, то тогава ако овцата струва 100лв аз трябва да дам с една пета повече, т.е. 100+(100/5) = 120лв.

Това трябва добре да се знае, тъй като ако някой иска да дава пари на потомците на Леви вместо една десета от плодовете на земята и животните, както изрично е заповядано от Бога, тогава трябва да откупи десетата си като прибави към основната й стойност една пета.

ИНАЧЕ НАРУШАВА ЗАКОНА И БОЖИИТЕ ПРОКЛЯТИЯ ОТ ЗАКОНА ИДВАТ.

Повтарям: ИНАЧЕ НАРУШАВА ЗАКОНА, И БОЖИИТЕ ПРОКЛЯТИЯ ОТ ЗАКОНА ИДВАТ!

Лев.27:32:

И всяка една десета от едър и дребен добитък, от всичко, което при преброяване минава под тоягата, едната десета да бъде свята на ГОСПОДАРЯ.Чис.18:24:

защото десетите, които израилевите синове принасят за възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ, давам в наследство на потомците на Леви. Затова казах за тях: Те да нямат наследство между израилевите синове.(затова и този, който е под закона и не дава една десета на потомците на Леви краде от Бога понеже тази десета Богът е определил за себе си, и след това я дава на потомците на Леви.

На потомците на Леви ("леви-ти", левийци) изрично им е забранено от Бога да има имот.

Повтарям, на потомците на Леви изрично им е забранено от Бога да имат имот.

Горко на онези, които са си сложили хомота на закона, и които претендират, че са потомци на Леви и същевременно нарушават Божията заповед от закона и имат имот, и дори лъжат и всъщност не са никакви потомци на Леви.)

Втор 12:

3И да съборите жертвениците им, да строшите стълбовете им, да изгорите с огън ашерите им, да насечете изваяните образи на боговете им и да изличите имената им от онова място. 4А на ГОСПОДАРЯ, своя Бог, да не изработвате такива неща, 5а да отивате на мястото, което ГОСПОД, вашият Бог, ще избере от всичките ви племена, за да постави там Името Си за Свое обиталище; и там да отиваш. 6Там да донасяте всеизгарянията си, жертвите си, десетите си, възвишаемите приноси на ръката си, обреците си, доброволните си приноси и първородните от едрия и дребния си добитък. 7И там да ядете пред ГОСПОДАРЯ, вашия Бог и да се веселите, вие и домовете ви, във всичко, което е предприела ръката ви, в което ГОСПОД, твоят Бог, те е благословил. 8Да не правите така, както ние правим тук днес — всеки каквото му се вижда добро — 9защото още не сте дошли в почивката и в наследството, което ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.

10Но когато преминете Йордан и се населите в земята, която ГОСПОД, вашият Бог, ви дава да наследите, и Той ви даде почивка от всичките врагове наоколо, така че да живеете безопасно, 11тогава на мястото, което ГОСПОД, вашият Бог, ще избере, за да настани там Името Си, там да донасяте всичко, което ви заповядвам: всеизгарянията си, жертвите си, десетите си, възвишаемия принос на ръката си и всичките си избрани обреци, които обричате на ГОСПОДАРЯ. 12И да се веселите пред ГОСПОДАРЯ, своя Бог, вие и синовете ви, и дъщерите ви, и слугите ви, и слугините ви, и левитът, който е вътре в портите ви, защото той няма нито дял, нито наследство с вас.

13Внимавай на себе си да не принасяш всеизгарянията си на всяко място, което видиш, 14а на това място, което ГОСПОД ще избере в едно от племената ти, там да принасяш всеизгарянията си и там да вършиш всичко, което ти заповядвам.

(Тези които са под закона трябва добре да внимават къде точно, ще занесат десетите си, защото за Бога това определено е важно.)

Втор.12:17:

Не можеш да ядеш в жилището си десетата от житото си и от новото си вино, и от маслото си, от първородните на едрия и дребния си добитък, от който и да било от обреците си, които си обрекъл, и от доброволните си приноси, и от възвишаемия принос на ръката си,18а пред ГОСПОДА, своя Бог, на мястото, което ГОСПОД, твоят Бог, ще избере, да ги ядеш, ти и синът ти, и дъщеря ти, и слугата ти, и слугинята ти, и потомъкът на Леви, който е вътре в портите ти; и да се веселиш пред ГОСПОДА, своя Бог, във всичко, което предприеме ръката ти. 19Внимавай на себе си, да не изоставиш потомъкът на Леви през всичките дни, докато живееш в земята си.

Втор.14:22:

22Непременно да отделяш една десета от цялата реколта на посевите си, която нивата ти произвежда всяка година. 23И да ядеш една десета от житото си, новото си вино и маслото си, и първородните от едрия и дребния си добитък пред ГОСПОДАРЯ, своя Бог, на мястото, където Той избере да засели Името Си; за да се научиш да се боиш всякога от ГОСПОДАРЯ, своя Бог.

24Но ако пътят е прекалено дълъг за теб и не можеш да занесеш една десета, тъй като мястото, което ГОСПОД, твоят Бог, е избрал да засели Името Си, е прекалено далеч от теб, когато ГОСПОД, твоят Бог те благослови, 25да разменяш тази една десета за пари и да вържеш парите в ръката си, и да отидеш на мястото, което ГОСПОД, твоят Бог, е избрал. 26И да похарчиш парите за каквото душата ти пожелае: за говеда и овце, и за вино, и за спиртно питие, и за всичко, което душата ти поиска; и там да ядеш пред ГОСПОДАРЯ, своя Бог, и да се веселиш, ти и домът ти.

27Да не изоставяш левита, който е вътре в портите ти, защото той няма нито дял, нито наследство с теб.

28В края на всеки три години да изнасяш цялата една десета от реколтата си през онази година и да го слагаш вътре в портите си. 29И левитът — защото той няма нито дял, нито наследство с теб — и чужденецът, и сирачето, и вдовицата, които са вътре в портите ти, да дойдат и да ядат, и да се наситят; за да те благославя ГОСПОД, твоят Бог, в цялото дело на ръката ти, което вършиш.

Много е важно десетата да се занесе където трябва. Не може навсякъде!

Десетата не е пари, но ако мястото където Богът е определил е много далеко може да се замени за пари (като се добави едан пета към първоначалната й стойност, вж.Лев27:31), за да може човек да отиде на мястото където Богът е избрал за името си за да ходят всички там.

В какъв контекст е давана тези редовна десета?

- под закона (за разлика от Авраам, който е живял 400 год преди да бъде даден закона)

- по задължение от закона, със заплаха от Божиите проклятия от закона при не изпълнение (за разлика от Авраам, който е живял 400 год преди да бъде даден закона)

- без да се обричат, че ще дадат на потомците на Леви (за разлика от Яков, който се обрекъл, че ще даде на Бога)

- задължително безусловно (за разлика от Яков, който поставил условия на Бога (според единия вариант на превод))

- задължително редовно (за разлика от Авраам, за който веднъж пише да е давал)

- от плодовете на земята им и на животните им, (за разлика от Авраам, който дал от плячката от клането на онези царе)

- на потомците на Леви (за разлика от Авраам, който дал на един цар и свещеник от друго племе, когато още Израел не е съществувал)

Потомците на Леви под закона

Чис.18:26:

Говори на потомците на Леви и им кажи: Когато вземате от израилевите синове десетата, която ви дадох от тях за ваше наследство, тогава да принасяте от него една десета от десетата за възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ. 27И възвишаемият ви принос ще ви се счита като жито от хармана и като изобилие на вино от лина. Така и вие да принасяте възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ от всичките десети, които вземате от израилевите синове, и от тях да давате на свещеника Аарон възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ.(Тези, които са потомци на Леви и нямат имот, след като получат десетите от народа, трябва задължително да дадат една десета от тези десети възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ, като го дават на Аарон (и на потомците му?).

Горко на онези, които претендират, че са потомци на Леви и същевременно нарушават Божията заповед от закона като след като са получили едната десета от народа не принесат от нея една десета възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ, като го дават на Аарон (и на потомците му(?)).)

Чис.18:24:

защото десетите, които израилевите синове принасят за възвишаем принос на ГОСПОДАРЯ, давам в наследство на потомците на Леви. Затова казах за тях: Те да нямат наследство между израилевите синове.(затова и този, който е под закона и не дава една десета на потомците на Леви краде от Бога понеже тази десета Богът е определил за себе си, и след това я дава на потомиците на Леви.

На потомците на Леви ("леви-ти", левийци) изрично им е забранено от Бога да има имот.

Повтарям, на потомците на Леви изрично им е забранено от Бога да имат имот.

Горко на онези, които претендират, че са потомци на Леви и същевременно нарушават Божията заповед от закона и имат имот.)

В какъв контекст е давана тези редовна десета:

- под закона (за разлика от Авраам, който е живял 400 год преди да бъде даден закона)

- 1/10 от десетите, които получават от Израел (за разлика от Авраам, който дал от плячката от клането на онези царе)

- на Аарон, на свещениците (за разлика от Авраам, който дал на един цар и свещеник от друго племе)

- по задължение от закона, със заплаха от Божиите проклятия от закона при не изпълнение (за разлика от Авраам, който е живял 400 год преди да бъде даден закона)

- без да се обричат, че ще дадат на Аарон (за разлика от Яков, който се обрекъл че ще даде на Бога)

- задължително безусловно (за разлика от Яков, който поставил условия на Бога (според единия вариант на превод))

- задължително редовно (за разлика от Авраам, за който веднъж пише да е дал)

Тези всички десети се различават по много важни неща и в никакъв случай не могат общо да се наричат просто "десетаТА" (ост. "десятъкЪТ").

Затова:

Няма такова нещо "десятъкЪТ".

Има различни видове десети.

Затова когато някой Ви попита "Ти даваш ли си "десятъкЪТ"?", Вие на свой ред го попитайте:

"За коя десета от Писанието говориш?

Под закона, по задължение, със заплаха от наказание и проклятия от Бога? Или онези, които са самоволни без да има някакво задължение или закон или заплаха от наказание при не-даване.

Чрез обрек преди да бъде дадена, или без обричане?

С условие, или безусловно?

Еднократна или редовна?

От плячка от клането на царе, или плодовете на земята и животните?

Десета дадена на цар и свещеник? Или на Бога (като Яков)?

Десета давана на потомците на Леви? Или десета, която потомците на Леви са давали от десетите, които са получавали от Израел, на Аарон (и потомците му?).

За коя от всичките тези различни и противоречащи си една на друга десети от Писанието говориш?

И къде точно Св. Писание задължава мен, човек, който вярва, че Исус е помазаника, Божия син, да давам тази конкретната десета, от всички тези различни десети, която ти имаш предвид?"

Да разгледаме сега доводите на учителите и поддръжниците на учението за "десяткЪТ".

пр.Мал.3:8

Ще краде ли човек Бога? А вие Ме крадете.

И казвате: В какво Те крадем?

В десетите и във възвишаемите приноси. 9Вие сте наистина проклети, защото Ме крадете, вие, целият народ! 10Донесете всичките десети в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва ГОСПОД на Войнствата, дали няма да ви отворя небесните отвори и да ви излея благословение в изобилие! 11И заради вас ще смъмря изедника и няма вече да поврежда плодовете на земята ви, и лозата ви на полето няма да бъде безплодна, казва ГОСПОД на Войнствата.

Щом цитират това място, тези хора положително твърдят, че вярващите в Исус са под закона и трябва да го изпълняват, понеже това място ни препраща към заповедта на Бога в закона към Израел да дават редовно една десета (или равностойността й и в пари + една пета от стойността й) от плодовете на земята и животните на потомците на Леви, на които им е забранено да имат имот, а самите потомци на Леви трябва да дават една десета от получените десети на Аарон. При нарушаване на закона, Богът е определил проклятия които да дойдат върху нарушителите на закона.

Вярващите под закона ли са?

Самите тези учители и поддръжници на това учение учат ли и изпълняват ли точно закона за десетите даден от Бога, който натрапват на останалите вярващи в Исус?

1. В Дея 15гл пише, че който кара вярващите в Исус не-израелци да спазват закона, и освен това да се обрязват, такива извращават душите им. Тези хора на практика учат хората да си сложат хомота на закона, съответно извращават душите им.

2. След като им поставят хомота на закона, тези учители вместо да ги учат точно да изпълняват закона, те ги учат на практика да го нарушават и престъпват.

а) Богът е заповядал в закона, че трябва да се дава десета от плодовете на земята и животните, а в случай, че този който дава десетата иска да я откупи и да даде вместо това пари, такъв трябва да прибави една пета към първоначалната стойност.

А тези учители ги учат да дават просто пари и изобщо не споменават, че при превръщането на десетата в парична стойност трябва задължително да се добави една пета, и така ги учат да крадат Бога и да нарушават закона.

б) Богът е заповядал в закона, че не може навсякъде да се дава десетата, а само на мястото където Той е определил да настани името си и там всички да идват при Него, за да се страхуват от Бога.

А тези учители ги учат да носят пари (а не десети според закона) всеки в религиозната фирма ("църква") на, която е член, и така да нарушават закона.

в) Богът е заповядал в закона, че народа трябва да дава така определените десети (а не пари) на потомците на Леви, на които е заповядал да нямат имот, а самите потомци на Леви да дават една десета от тези десети на Аарон.

А тези учители ги учат да дават пари (а не десети според закона) на собственици/ръководства на частни/държавни религиозни фирми (а не на потомци на Леви),

като тези собственици/директори на частни/държавни религиозни фирми всъщност по правило не са никакви потомци на Леви, което е потъпкване на закона,

и също така имат имот, което е пълно потъпкване и престъпване на закона,

И също така тези собственици/директори на частни/държавни религиозни фирми не дават една десета от десетите, които получават, на Аарон, което също е престъпление на закона.

г) В кн на пр. Малахия пише също, че и "възвишаеми приноси" също задължително трябва да се донесат където трябва.

А тези учители ги учат, че това били някакви доброволни дарения. В Малхаия не се говори за доброволни жертви, а за задължително даване на десети и на възвишаеми приноси, както Богът е заповядал в закона. Затова и Богът казва, че ако Израел не донесат десетите и възвишаемите приноси го крадат. Така, че не само който не дава една десета (не пари) на потомците на Леви краде Бога и нарушава закона, но и този, който не принася възвишаеми приноси по точния начин също краде Бога и нарушава закона.

д) Понякога тези учители казват, че макар че вярващите в Исус, са под закона, то някои неща от закона били преминали, и не трябвало сега да се правят. Едно от тези неща било жертвоприношенията.

Но Божият син, Исус, казва, че дори и точка или чертичка от закона няма да премине (камо ли цели страници...).

Но дори и вярващите в Исус не-израелци да бяха под закона, и жертвоприношенията да са били махнати от закона, тогава защо тези учители държат да се продължава даването на десети на потомците на Леви, които са служели именно при принасянето на жертви? По този начин те казват, такава работа/служба вече няма, но вие продължавайте да давате пари на тези хора, които преди са вършили това, а сега не го вършат. Т.е. това си е живо ограбване.

Или другата възможност е те да учат, че сега пак има специални хора-жертвоприносители както и преди, и хората не могат директно да отидат при Бога, а трябва да общуват с Бога чрез тези специални нови жертвоприносители, на които трябва да се дава десети? Т.е. Да не би да има други посредници между хората и Бога, освен единствения посредник между хората и Бога – човека Исус от Назарет?

В Октр. 1 Богът чрез Йоан нарича тези, които е откупил чрез кръвта на сина си, "царе и свещеници на Бога". В НЗ няма посредници-хора между Бога и хората, освен единствения посредник, Господарят Исус, чрез който всички които вярват в Него имат достъп до Бога, нашия Баща, чрез единият Дух.

Някои продължавайки да защитават това учение, казват, че в НЗ вярващите са свещеници и значи те били потомците на Леви.

Но тогава значи всички вярващи трябва да получават десети. И освен това пише, че потомците на Леви не трябва да имат имот, тогава всички вярващи не трябва да имат имот. И също така пише, че потомците на Леви после трябва да дават една десета от десетите, които са получили, на Аарон свещеника... Аарон да не изобразява господаря Исус? Добре, но как ще дадат на господаря. Исус, когото той не е тук сега ("бедните винаги са сред вас, но човешкия син не е винаги сред вас")? Може би някак на неговото "тяло"? Но нали вече всички вярващи (образни "потомци на Леви") получиха десети и сега трябва да дадат една десета от тези десети на Аарон? И така не се получава...А да не би това учение да е лъжеучение и заблуда?...

(следва)
Каталог: 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Alexander Malinov
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница