alternativi/br12
  Конструиране на неутрални портфейли от ценни книжа акад. Иван Попчев ч
  Практико-приложна конференция
  Ванина Ванева Миланова – Джанони унсс, докторант в катедра „Управление на социално-културната сфера”
  Науката, технологията и енергията в международните отношения
  Стратегии за водене на преговори в мултикултурна бизнес среда
  Дискусията за трансформациите и перспективите на европейския проект Андрей Георгиев унсс, Катедра „Международни отношения”
  Социални аспекти на членството в ес за новоприети държави Ради Стоянов унсс, докторант в катедра „Международни отношения”
directory alternativi br12  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница