depts/piis/iisdb
  Химикотехнологичен и металургичен
depts/piis/Materiali
  За образователно-квалификационна степен бакалавър за всички специалности
  Отчетна карта на катедра /секция/ пиис към 31. 10. 2012 г
depts/ach/sites/default/files/materiali
  Конспект по Аналитична химия с инструментални методи за студентите от II курс, специалности бт и ек
  Конспект по дисциплината " аналитична химия с инструментални методи "
depts/bt/sites/default/files/CV_BG
  Професионална автобиография доц д-р инж. Михаил Неделчев Камбуров Професионален опит
  Автобиография проф д-р Нели Владова Георгиева
depts/bt/sites/default/files/Konspekti
  Конспект по "Основи на генното инженерство"
depts/bt/sites/default/files/CV_BG
  Автобиография доц д-р инж. Десислава Антонова Маринкова-Калоянова
directory depts  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница