Доклад по проекта и в рамките на този период тя ще се използва за целите на проектаДата26.11.2018
Размер44.5 Kb.
#105945
ТипДоклад
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

Д О К Л АД Н А З А П И С К А
от Йордан Йорданов

Кмет на Община град ДобричОТНОСНО: Поемане на задължение за осигуряване на устойчивост по проект Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, по Програма „Деца и младежи в риск“, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 30.04.2017 година приключи Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, по Програма „Деца и младежи в риск“, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014 г.

Съгласно специфичните условия за финансиране от договора за безвъзмездна финансова помощ № Д03-9/28.01.2014 г. Община град Добрич следва да осигури устойчивост по проекта.

Съгласно чл. 28 от договора Община град Добрич се задължава да не променя собствеността и предназначението на сградата на Младежки център Добрич /ОМЦ „Захари Стоянов“/ за период от поне пет години след одобрение на окончателния доклад по проекта и в рамките на този период тя ще се използва за целите на проекта.

Във връзка с чл. 29 от договора Община град Добрич се задължава да не променя собствеността и предназначението на придобитото оборудване по проекта за период от поне пет години след одобрението на окончателния доклад по проекта и в рамките на този период то ще се използва за целите на проекта.

Съгласно чл. 30 от договора Община град Добрич се задължава да застрахова придобитото по проекта оборудване срещу обичайните застрахователни рискове /пожар, наводнение, кражба и др./ за период от поне пет години след одобрението на окончателния доклад по проекта.

Във връзка с чл. 31 от договора Община град Добрич се задължава да застрахова сградата, обект на финансиране по проекта срещу обичайните застрахователни рискове /пожар, наводнение, кражба и др./ за период от поне пет години след одобрението на окончателния доклад по проекта.

Съгласно чл. 32 от договора Община град Добрич се задължава да създаде фонд за поддръжка на проекта в размер на минимум 1% /един процент/ от общите допустими разходи на проекта и да го поддържа в продължение на пет години след одобрението на окончателния доклад от Офиса на ФМ.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следните
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 21 ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация :

І. Във връзка с осигуряване на устойчивост по Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, по Програма „Деца и младежи в риск“, финансиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014 г.:


  1. Община град Добрич се задължава да не променя собствеността и предназначението на сградата на Младежки център Добрич /ОМЦ „Захари Стоянов“/ за период от поне пет години след одобрение на окончателния доклад по проекта и в рамките на този период тя ще се използва за целите на проекта.

  2. Община град Добрич се задължава да не променя собствеността и предназначението на придобитото оборудване по проекта за период от поне пет години след одобрението на окончателния доклад по проекта и в рамките на този период то ще се използва за целите на проекта.

  3. Община град Добрич се задължава да застрахова придобитото по проекта оборудване срещу обичайните застрахователни рискове /пожар, наводнение, кражба и др./ за период от поне пет години след одобрението на окончателния доклад по проекта.

  4. Община град Добрич се задължава да застрахова сградата, обект на финансиране по проекта срещу обичайните застрахователни рискове /пожар, наводнение, кражба и др./ за период от поне пет години след одобрението на окончателния доклад по проекта.

  5. Община град Добрич се задължава да създаде фонд за поддръжка на проекта в размер на минимум 1% /един процент/ от общите допустими разходи на проекта и да го поддържа в продължение на пет години след одобрението на окончателния доклад от Офиса на ФМ.

ІІ. Възлага на кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, действия.ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич
Каталог: files -> upload -> obshtinski-savet -> zasedanie 28 28112017
obshtinski-savet -> Докладна записка от инж. Надежда Петкова Зам кмет „Икономическо развитие и европейски фондове Относно
obshtinski-savet -> До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к а
obshtinski-savet -> Д о к л ад н а з а п и с к а от Надежда Петкова Зам кмет „иреф община град Добрич Относно: даване на съгласие за партньорство по Оперативна програма
obshtinski-savet -> До общински съвет град добрич докладна записка
zasedanie 28 28112017 -> Решение за поемане на освободен дружествен дял от капитала на Диагностично консултативен център I
zasedanie 28 28112017 -> До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к а


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница