Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотекиДата15.08.2018
Размер238 Kb.
#79639
Достъп до електронна информация за лица с увреждания

в българските библиотеки
Таня Тодорова
В периода септември 2005 – март 2006 г. се осъществява проекта “Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки” на Съюза на библиотечните и информационни работници, финансиран от Британския съвет. Проектът има за своя мисия създаването на модел за информационно обслужване на хора с увреждания в българските библиотеки, базиран на електронната информация и на съвременните информационни технологии и съобразен с традициите, съвременното състояние на българските библиотеки и на водещия британски опит. Предвидени са следните дейности: провеждане на семинар с участието на експерт от Обединеното кралство; създаване на Интернет портал и на виртуална библиотека; на специализирана база данни с публикации по проблеми на хората с увреждания; оборудване на поне 7 работни станции в библиотеки със специализиран софтуер Jaws for Windows; обучение на библиотечните специалисти и много други. В проекта участват 31 библиотеки от 24 града в страната – регионални, университетски и читалищни. Партньор в изпълнението на проекта е фондация «Хоризонти», която ще предостави на библиотеките-участници софтуерния продукт Speech Lab 2.0.

От 28 до 30 септември 2005 г. в гр. Стара Загора, при любезното домакинство на библиотека “Родина”, се състоя първата проява в рамките на проекта – семинар с участието на консултанта от Лонодонския университет (SOAS) Ан Полсън. Тя е председател на консорциума на академичните библиотеки и на работна група за осигуряване на достъп до библиотеките за хора с увреждания. Участваха още лектори от фондация «Хоризонти», както и представители на всички библиотеки, включили се в проекта. Семинарът имаше за цел да запознае участниците с основните задачи и дейности по проекта, да представи водещия опит на британските и българските библиотеки и да демонстрира съвременни форми за достъп до електронна информация за хората със зрителни увреждания. Специален интерес предизвикаха презентациите на Ан Полсън по темите “Услуги за хора с увреждания в академичните библиотеки в Обединеното кралство” и “Електронните библиотеки и услугите за хора с увреждания”. По отношение на информационните потребности на незрящите в България и ролята на библиотеките в тяхното удовлетворяване изложение направи Петър Стайков от фондация “Хоризонти”. Неговите колеги Хюсаин Исмаил и Ивайло Маринов запознаха аудиторията с нови информационни технологии за предоставяне на достъп до печатна информация за незрящи и демонстрираха софтуерни програми. Опитът на българските библиотеки включваше презентациите на д-р Иванка Янкова от Университетската библиотека при Софийския университет “Св. Климент Охридски”, на Слава Драганова от библиотека “Родина”, гр. Стара Загора, на Розалинда Петкова от читалищна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Бургас и на Румяна Врачева от библиотека “Никола Фурнаджиев”, гр. Пазарджик.

Важен работен момент на семинара бе обсъждането на подготвения от Таня Тодорова и Димитър Кътовски от Университетската библиотека при СУ “Св. Климент Охридски” уеб сайт на проекта, който има графична и текстова версия http://www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/. Основната идея на този Интернет портал е да обедини собствените електронни ресурси и бази данни на български библиотеки и да ги предостави за ползване до всички читатели, а чрез подходящ формат и до незрящите потребители. Някои от библиотеките участнички в това начинание са: Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив, Университетската библиотека при СУ “Св. Климент Охридски”, Централна научно-техническа библиотека, РНБ “П. Р. Славейков” - Велико Търново, РБ “Пенчо Славейков” – Варна, Библиотека при Университет за национално и световно стопанство – София, Библиотека “Родина” - Стара Загора, Библиотека при читалище “Св. Св. Кирил и Методий” – Бургас, Библиотека “Никола Фурнаджиев” – Пазарджик, Библиотека “Дора Габе” – Добрич, Библиотека при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” и много други.


Проектът “Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки” има за свои основни задачи да стимулира партньорството между библиотеките в страната (специални, публични, училищни, университетски и др.), както и между библиотеките и други правителствени и неправителствени организации в осигуряването на достъпа до електронна информация за лицата с увреждания; да се проведе обучение с библиотечни специалисти от различни видове библиотеки относно възможностите и съвременните подходи за обслужване на хора с увреждания (и специално със сензорни увреждания); да се увеличи разбирането и подкрепата на изпълнителната власт и на обществото като цяло за ролята и мястото на библиотеките като най-демократични институции, осигуряващи свободен достъп до електронна информация за лицата с увреждания; да се популяризират възможностите на библиотеките за обслужване на хората с увреждания и да се стимулира използването на библиотечните ресурси и услуги.Очакваните резултати и въздействие от различните дейности по проекта са многопосочни: мултиплициране на постиженията на проекта в национален мащаб; възможност неограничен брой библиотеки и други институции да се включват в бъдещото развитие чрез собствени ресурси; стимулиране на нови междубиблиотечни контакти и на професионалния диалог между различни видове библиотеки; приложение на водещи практики на британски библиотеки; създаване на необходимите условия за предоставяне на достъп до част от библиотечните информационни ресурси за лица с увреждания от цялата страна; развитие на сътрудничеството между библиотеките и организациите на хора с увреждания като предпоставка за бъдещи съвместни инициативи, обмен на информационни ресурси и на опит и утвърждаване имиджа на библиотеките в България като демократични институции, активно допринасящи за пълноправното участие на всички български граждани в информационното общество, основано на знанието.
Каталог: project access
project access -> Четенето на хората с увредено зрение библиография съставител: н с. Димитрийка Стефанова
project access -> Библиотеките като кръстопът на културите: Обслужване на читатели със специфични нужди
project access -> Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки н с. Ваня Грашкина
project access -> Въпроси, свързани с услугите за потребители с увреждания в електронните библиотеки
project access -> Факултет по източни и африкански изследвания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница