Ebrary лицензионен договор с университетска библиотека „Св. Климент Охридски”Дата07.08.2017
Размер59.01 Kb.
#27425
EBRARY ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР

С Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”

 1. Съгласие за лиценз: Съгласно условията на този договор, Pro Quest LLC дава непрехвърляем лиценз за достъп и ползване на продукти и ресурси, включени в одобрен Формуляр-поръчка, фактура или поръчка за закупуване („Продукти”) единствено до вашето главно местоположение и онези местоположения споменати в Допълнителни местоположения/Филиални библиотеки. Всички права/ограничения по отдалечен едновремен достъп на потребителите са упоменати във Формуляр-поръчка. Вие нямате никакви права върху интелектуалната собственост на Продуктите, всеки един свързан с тях софтуеър, система, документация или други материали, ако това не е изрично упоменато в този договор. Всички такива права остават на страната на Pro Quest LLC и неговите лицензодатели. 1. Оторизирани потребители: Под „оторизиран потребител” имаме предвид само: (1) за обществени библиотеки: библиотечен персонал, обслужвани читатели, докато са в обсега на IP адреса. (2) За университети и други академични институции: записани студенти, преподаватели, персонал, хонорувани преподаватели и посетители в обсега на IP адреса; и (3) Други организации: персонал, независими контрактори и др. Временни работници, докато извършват дейности в рамките на временния им договор. 1. Отдалечен достъп: ако абонаментът ви позволява да осигурите отдалечен достъп до Продуктите, вие стриктно ще ограничите този достъп само до Оторизираните потребители чрез пароли, IP адреси и други сигурни начини за проверка и потвърждаване на потребителите. Вие няма да споделяте достъпа с други училища, библиотеки, институции или трети страни директно или индиректно, ако те не са упоменати в Допълнителни местоположения и Участници в договора. Веднага трябва да ни уведомите, ако се съмнявате, че безопастността на достъпа е компрометирана. 1. Забрана за преразпределение: Pro Quest LLC позволява МЗС (Междубиблиотечно заемане) и научно споделяне както е обяснено по-долу. Извън това вие не може да преразпределяте Продуктите или да позволите използване, което нарушава авторските права на Pro Quest или неговите лицензодатели. Не може да използвате Продуктите, за да създавате други продукти или услуги, които си противоречат с тези на Pro Quest или неговите лицензодатели. 1. Позволение за ползване: Продуктите могат да се ползват от вас с цел академични проучвания и учебен процес както следва:

а. Изследване и научен анализ. На Вас и оторизираните потребители е позволено да използвате информацията, съдържаща се в Продуктите за образователни, нучни или изследователски цели, включващи илюстриране, обяснение, примери, коментари, критика, преподаване, изследване и научен анализ, при условие че спазвате изискванията на настоящия договор.

б. Дигитални и печатни копия. Вие и оторизираните потребители можете да изтегляте и разпечатвате документи в разумни граници на статиите, съдържащи се в Продуктите, при условие, че всяко изтегляне от онлайн базата, е регистрирано в онлайн системата. Всяко репродуциране и използване на разпечатаните материали и всяко запаметяване на тези материали трябва да бъдат само за ваше вътрешно или лично ползване в рамките на доцтрината „честно ползване”. Систематичното изтегляне на всички или част от Продуктите с цел създаване на колекция от материали е строго забранено, независимо дали тази колекция е в електронен или печатен вид.

в. Електронен подръчен фонд, ползван от преподавателите за курсове. Статии или части от продуктите могат да се използват с такава цел, само когато всяко изтегляне е регистрирано в онлайн системата всеки път, когато студент достъпва този материал.

г. Честен достъп/честно ползване. Нищо в този договор не ограничава използването на Продуктите в рамките на доктрината Честен достъп/честно ползване, както е упоменато в законите на САЩ и Англия.

д. Междубиблиотечно заемане (МЗС). МЗС на материали от Продуктите е позволено, при условие, че количеството на матриала не би заменил абонамента на библиотеката получател на Продуктите (вестници, списания или книги) и че вие се съобразявате със специалните условия дадени в секция 6 (с). По отношение на Pro Quest дисертации и други елетронни архиви като Early English Books Online, МЗС е ограничено до едно разпечатано копие от точно заявената дисертация, книга или брошура по всяко едно време.

е. Научно споделяне. Вие и вашите оторизирани потребители можете да споделяте с колега минимално количество материали, изтеглени от Продуктите за лично ползване или за научно или образователно проучване в печатен или електронен формат, само така, че количеството на матриала не би заменил абонамента на Продуктите от получателя или институцията на получателя.

ж. MARC записи. Можете да качвате Pro Quest MARC записи във вашия OPAC (електронен каталог), които са библиографски редактирани за нуждите на УБ, при условие че не са вклячени в своден каталог ( WorldCat) без знанието на Pro Quest.

з. Профил на учените. Данните за учените и изследователите в нашите продукти могат да се използват, за да се улесни работата в средите на научната общност. Не можете да използвате данните за учените като ги разпращате масово на адреси и електронни пощи с маркетингова цел.6. Допълнителни условия

а. Допълване с последни данни (Updates). Pro Quest ще съобщава за всички важни допълнения и изменения в информация, бази данни, материали, възможности или услуги в рамките на Продуктите по електронна поща (mailing lists). Промените ще бъдат включени в рамките на Условията на договора в момента, в който те са прибавени към Продуктите, но това няма да промени вашето използване на Продуктите.

б. Използване на системите. За опазване на Продуктите, използвани за изследване и образователно-академични нужди на Оторизираните потребители, автоматизирано търсене в Pro Quest не е позволено с изключение на ненатоварващо федеративно търсене. Екстракция на информация от базата и промяната и в разбираема структура не е позволено.

в. Допълнителни условия по съдържанието. Индивидуални лицензодатели, които издават съдържанието понякога имат условия за ползване, свързани единствено със съдържанието. Линкове до такива свързани със съдържанието условия за ползване ясно са посочени и не променят вашето използване на Продуктите. По отношение на други бази данни, доставени от платформата Illumina, всички допълнителни условия по договора са свързани с хипертекс на всеки екран за търсене. 1. Такси и заплащане. Вие сте съгласни да заплатите Продуктите, както е указано във Формуляр-поръчка, прикачена фактура или др. Документ в рамките на 30 дни след получаване на фактурата 1. Срок за ползване и прекратяване.

а. Срок за ползаване. Срокът за ползване на продуктите и достъпът до тях ще продължи от началната дата до крайната дата упоментати във Формуляр-поръчка в допълнение със срока за преподновяване, за който има договореност. За CD-ROM, FTP бази данни и други материални носители на иформация Ви е предоставен постоянен лиценз за най-съвременната версия към която се прилагат Приложения за допустимо използване в рамките на договора (секция 1-6 по-горе).Този договор ще продължи да бъде в сила, докато сте в рамките на срока за ползване на най-малко един от Продуктите.

б. Прекратяване при нарушение. Ако една от страните наруши което и да било условие за ползване и не спре и промени това в рамките на 30 дневния срок на подадено писмено предупреждение, договорът може да бъде прекратен изцяло или частта на засегнатия продукт. В случай, че договорът се прекрати вие трябва да спрете ползването на продуктите. Това включва унищожаване на CD-ROM продуктите, FTP базите данни, или всеки един софтуеър, както и копията от изтеглени документи. Pro Quest си запазва правото да търси разрешаване на казуса по съдебен път.

в. Отстраняване на грешки. Без да отменя кореказаното Pro Quest може да спре доставянето на Продуктите до вас, ако разумно прецени, че вие не се съобразявате с Условията за ползване, което може да доведе до вреди на системата и нейните лицензодатели. Ако се спре достъпът и проблемът се разреши, Pro Quest ще работи заедно с вас, за да възстанови този достъп.

 1. Тайна на ползването. Ползването на Продуктите не изисква въвеждане на лична информация. 1. Достъп и ползване.

а. Pro Quest CD-ROM продуктите може да включват използване на софтуеър. Той не трябва да се използва за други цели.

б. Вие сте отговорни за местните Интернет връзки, ако са необходими и други свързани с това такси.в. Pro Quest може да търси Вашето съдействие във връзка със съвместимост на Ваш хардуеър и софтуеър с Продуктите. Независимо от това Pro Quest отхвърля отговорността за установяване на съвместимост на Ваш хардуеър и софтуеър, който не е доставен от Pro Quest с Продуктите и не дава гаранция по отношение работата и взаимодействието на този хардуеър и софтуеър с Продуктите.

 1. Ограничена гаранция и отказ от гаранция. Pro Quest гарантира, че притежава всички права да сключва този договор и да предоставя достъп до продуктите.

 2. Ограничения в отговорността. Максималната отговорност на Pro Quest и неговите лицензодатели, произтичаща от искове породени по отношение на Продуктите е ограничена до общата сума на плащанията (такса) получени от Pro Quest от вас за Продуктите до момента, когато причината за отговорността се случи.

Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница