Факти какво представлява натриевият цианид?Дата22.07.2016
Размер99.51 Kb.
ФАКТИ
Какво представлява натриевият цианид?
Натриевият цианид NaCN е високо токсично химично вещество, известно още като натриева сол на циановодородната киселина HCN /воден разтвор на водороден цианид/. Само една чаена лъжичка от 2% разтвор на натриев цианид може да убие човек. Като цяло, рибите и другите водни обитатели умират от отравяне с цианид в концентрация един микрограм за литър(съотношение едно към един милиард). Смърт при птиците и бозайниците настъпва при отравяне с цианид в концентрация един милиграм за литър(съотношение едно към един милион)
Как цианидите се използват в златодобивната промишленост?
Цианидното излужване позволява на рудодобивните компании да развиват нови мини и да разшияват стари такива, чието разработване преди се е считало за икономически неизгодно. Методите за добив са два (чрез купчини и чрез цистерни). Те се състоят в следното:
• Изкопаване на огромни ями(понякога широки няколко километра); натрошаване и натрупване на извлечената руда на купчини – с голяма височина и широчина колкото няколко футболни игрища(метод на излужване чрез купчини) или събиране на рудата в огромни цистерни(метод на излужвне чрез цистерни)

• Цианидният разтвор се изсипва върху купчините(или в цистерните), така че цианидът се процежда надолу по рудата и влиза в съединение със златото(дори с миниатюрни частици злато невидими за човешкото око);

• Събиране на цианидно-златния разтвор в изкуствени езера; изсипване на разтвора в преработващо съоръжение, чрез което златото и цианидът се разделят.

• Транспортиране на златото до рафинерии, в които се изчистват и останалите примеси.


При тези методи на работа цианидни разливи могат да се получат по много начини: разлив от самите изкуствени езера; дефект в използваните съоръжения; разлив от тръбите, по които минава цианидно-златния разтвор; транспортни инциденти; инциденти при съхраняването на отпадъчната руда или неуспешно излужване по метода на купчините.
При целия този процес само 2 гр злато се добиват от 1 тон нискокачествена руда.
Цианидни разливи и инциденти
През последните години пресата събощава за редица цианидни разливи и инциденти в много различни държави, включително САЩ. Тези инциденти повдигат въпроса относно сериозната опасност за човека и прирдата, породена от съвременните практики, мониторинг и контрол на работата с цианиди по целия свят.
Замърсяване на околната среда
Миниатюрни количества цианид могат да убият целия растителен и животински свят в една река, превръщайки речната екосистема в мъртъв поток от отровена вода. Изкуствените езера при мините могат да прелеят или да протекат, заплашвайки питейните подземни води и дивата природа и , за която, както и за човека, чистата вода означава живот.
Пример: Цианидният разтвор (120 тона), който изтече през 2000г. от златодобивната мина Бая Маре в Румъния унищожи водният живот по течението на няколко реки в Румъния и Унгария с обща дължина от 700 км. Освен смъртта на водните обитатели цианидният разлив причини смъртта и на много птици.
Разливът при Байа Маре
През януари 2000г. 100 000 куб. метра отровена с цианид и тежки метали вода се излива от съоръжение за добив на злато близо до румънския град Байа Маре. Този инцидент убива по-голямата част от растителния и животинския свят в река Тиса – приток на Дунав. По цялото течение на редица други реки от Румъния до България и Унгария, както и на територията на Сърбия има отровена риба. Предупредителен доклад със заглаве „Цианиден разлив при Байа Маре” е изготвен от специалистите по Програмата по околната среда към ООН /UNEP/ през март 2000г. (виж: http://www.naturalresources.org/environment/baiamare).
Трите най-важни заключения от доклада на ООН:
• Пробивът в хвостохранилището се дължи на комбинация от няколко причини: изначални дефекти в разработката на процеса, непредвидени операционни условия и лоши метеорологични условия.

• Унгарските власти изчисляват, че мъртвата риба в басейна на р.Тиса след цианидния разлив е около 1240 тона

Цианидно отравяне е било измерено в делтата на р.Дунав, четири седмици след инцидента, на 2 000км от мястото на разлива.
Инциденти и разливи за периода 1998 - 2006г.
Гана – /юли 2006г./ Цианиден разлив от отпадъчното хранилище на Богосо Голд Лимитид/ Bogoso Gold/, който замърсява река Аджо/Ajoo stream/ и убива големи количества риба и омари. Инцидентът е породен от скъсване на тръба и е вторият такъв от октомври 2004г. Според официалните данни 30 местни жители са пили от отровената вода или са яли заразена риба и омари преди да бъдат предупредени за разлива. Хората са имали нужда от спешна медицинска помощ. (източник: Mineral Policy Institute, юли 2006; Environment News Service, юли 2006, http://www.ens-newswire.com/ens/jul2006/2006-07-25-05.asp )
Румъния –– /28 ноември, 2005г./ Има съмнения за цианиден разлив при мината Бая Борса в Румъния, който отравя течението р.Тиса в Унгария. (източник: Bucharest Daily News). Няма официални дани за пораженията, които този разлив нанася на речните басейни на територията на Румъния.
Филипини – Два цианидни разлива от полиметалният проект Лафайет Рапу Рапу /управляван от австралийската компания Lafayette Mining Limited / предизвикват отравяне на водата в оклоността. Първият от разливите/причинил смъртта на неголеми количества риба/ е регистриран на 31 октомри, 2005г. (източник:www.minesandcommunities.org).
Лаос – Цианиден разлив от златодобивната мина Фу Биа /Phu Bia/, управлявана от австралийската компания Pan Australian Resources. Разлятият цианид убива рибата в близките реки и отравя питейната водата на местното населението в радиус от три км от мината. Официалнте власти на Лаос съобщават, че най-малко от 60 до 100 човека са се разболяли, защото са пили от отровената вода или са яли отровена риба.

(източник: Mineral Policy Institute, 20 юни 2005).


Австралия – В доклад на Западно Австралийското Правителство се съобщава, че години наред от мината Калгуурли Голд /Kalgoorlie Gold/ са изтичали цианидни отрови в подпочвените води на околноста. Повече от десет годин местното население се е оплаквало от цианидни отравяния, но компанията е отричала обвиненията, за възможно изтичане на на опасния химикал (source: Robin Chapple, MLC, WA Legislative Council, 30 януари, 2004г.).
Папуа Нова Гвинея – Цианиден разлив от мината Мизима /Misima mine/, клон на компанията Плейсър Доум /Placer Dome/. Инцидентът предизвиква смърт на морските обитатели около малкия остров. Разливът бива официално оповестен, след като труповете на големи количества отровена риба са забелязани да плуват свободно в окена. Компанията признава за разлива, след като е направена връзка между нея и инцидента с мъртвата риба. (източник: ‘The National’, PNG, 11 август, 2004г.).
Китай – През юни 2004г. Дъжавният Съвет на Китай съобщава за седем случая на разлив на смъртоносния химикал за период от една седмица. Разливът официално е причинил смъртта на 21 човека от цялата страна. Последният разлив , за който се съобщава е бил на газообразен цианид от златодобивната мина Хуайроу / Huairou / в покранините на Пекин. Този инцидент причинява смъртта на трима души. Други 15 са били настанени в болница. (източник: ‘People's Daily Online’, 25 юни, 2004г.).
Нова Зенландия – /24 март, 2004г./ Около 35 човека са евакуирани по спешност от транзитното депо Лоуър Хът /Lower Hutt/ заради изтичане на токсичен химикал. Два варела с цианиден разтвор /от по 180 литра/ са се разляли в основното депо за товари. Варелите най-вероятно са били пробити от самотоварач с вилкова хватка.
Румъния – Румънската река Сирет, приток на Дунав, е заразена с цианид. Отровата е изтекла от неактивна фабрика за производство на химикали, чиито условия за съхранение на веществата, очевидно не са отговаряли на международните стандарти.

Изчислено е, че около 10 тона токсични вещества са изтекли в реката (източник: Ройтерс, март 2004г.).


Никарагуа – Цианиден разлив от мината Грийнстоун/Бонанза (Greenstone/Bonanza) Автономото управление на региона от канадската златодобивна компания Хемконик /Hemconic/ позволява цианидно изтичане в река Бамбана. Местни медицински служители съобщават за смъртта на 12 деца, които са се отровили, след като са пили вода от река Бамбана. (източник: WRM's bulletin N. 74, септември 2003г.).
Хондурас – /януари, 2003г./ Голям цианден разлив от мината Сан Андрес /San Andres/ в Западен Хондурас, замърсява река Лара, която се влива в друг басейн, служещ за източник на питейна вода за град Санта Роса де Копан. Хора от местното население стават свидетели на опитите на служители от мината да прикрият доказателствата за разлива. Така или иначе местните жители успяват да съберат 18 000 трупа на риби, потвърждаващи отравянето на реката, която понастоящем е само един мъртъв поток.
Невада, САЩ, Нова Зенландия, – 24 хил. галона цианиден разтвор се изливат от мината Туин Крийкс /Twin Creeks/, собственост на рудодобивния гигант Нюмонт Майнинг /Newmont Mining/. Официалните власти на щата Невада оповестяват, че 10 хил галона цианид е бил излят в местен речен приток. През последните няколко години са регистрирани два разлива от мината Крандън /Crandon/ в Аризона, като при единия от тях са изтекли около 15 хил. кг. цианид. При друг инцидент 300 хил. кубични ярда отпадни води от рудодобивна мина се изливат в малка река отново в Аризона.

(източник: Humboldt County News - 16 май, 2002г.).


Китай – През ноември 2001г. при транспортен инцидент 11 тона натриев цианид се изливат в река Луохе, приток на Жълтата река.
Гана – /октомври 2001г./ Няколко села в западната част на региона Уаса са ударени от разлив от хиляди кубични метра вода, отровена с цианид и тежки метали. Инцидентът се случва в резултат на пробив в стената, задържаща отпадните води на мина, притежавана от южноафриканската компания Голдфийлдс /Goldfields/.
Папуа Нова Гвинеа – /30 юни, 2003г./ Мината Рио Тинтос Лихир /Rio Tinto's Lihir/ допуска разлив на цианид в окена. Австралийската правителствена фиансова и застрахователна компания (EFIC) внася финансова гаранция от 250 млн. долара за тази мина.
Невада, САЩ– Мината Голд Куори /Gold Quarry/ излива около 245 хил. галона отровени с циаанид отпадъц в две местни реки. През 1989г. и 1990г. от златодобивната мина МакКой/Коув (McCoy/Cove) е регистрирана поредица от 8 разлива, които са замърсили околоната среда с над 450кг. цианид. /източник: Mineral

Policy Center Issue Paper “Cyanide Uncertainties” 1998, Robert Moran Ph. D. /


Южна Дакота, САЩ - През 1998г. 6-7 тона цианидни отпадъци се разливат от мината Хоумстейк /Homestake/, убивайки рибата в река Уайтууд /Whitewood/.

/източник: Mineral Policy Center Issue Paper “Cyanide Uncertainties” Robert Moran Ph. D. 1998./


Айдахо, САЩ – Златната мина Граус Крийк /Grouse Creek/, разработвана от Хелка /Hecla/ чрез технологията "state-of-the-art" през 1993-97, замърсява повърхностните и подпочвените води в региона. Инцидентът е породен от изтичане на цианиди от резервоар за съхранение на отпадци. Обществеността е била предупредена да не пие вода от засегнатата област. /източник: U.S. EPA, “Removal Action Memorandum: Grouse Creek Mine Tailings Impoundment Dewatering” , май 2003г./
Гвиана – През 1995г. над 860 милиона кг. отровени с цианид отпадъци се изсипват в една от главните реки в Гвиана. Причината за инцидента е спукване на подпорна стена, задържаща отпадъците на златодобивната мина Омаи /Omai/. /източник: “Cyanide Uncertainties” Robert Moran Ph.D. 1998./
Австралия – Мината за добив на злато и мед Нортпаркърс/ Northparkes/ в Нов Южен Уелс става причина за смъртта на 2700 птици през 1995г. /източник: East Australia Department of the Environment, “Cyanide Management” 1998./
Киргизстан – Камион превозващ втвърден цианид за мината Кумтор /Kumtor/ пада от мост през 1998г. Местните водоизточници са замърсени с 2 тона цианид. Здравето на стотици хора е засегнато от инцидента. /източник: “Cyanide Uncertainties” Robert Moran Ph.D. 1998./
Южна Каролина, САЩ – През октомври 1990г. в резултат на проливни дъждове, около 10 -12 милиона галона цианиден разтвор и няколко тона седименти се изливат в река Литъл Форк /Little Fork Creek/ и река Линчес/Lynches River/ от мината Брюър Голд /Brewer Gold Mine/. По време на същата буря отломки попадат и блокират един от събирателните канали в мината, което предизвиква още един разлив от 420 000 галона цианид. В резулат е отровена рибата на 49 мили по течението на река Линчес. /източник: Doyle 1990; South Carolina Department of Health and Environmental Control

1990./
Региони и страни, в които употребата на цианид за разработването на мини е била оспорена, урегулирана или изцяло забранена


източник: Rainforest Information Centre
1) Монтана – През 1998г. гражданска инициатива успява да издейства забрана за използването на цианид в разработването на нови мини и разширяването на стари.
2) Колорадо – 5 окръга забраняват използването на цианиди при рудодобив . На 25 януари, 2005г. комисарите от окръг Съмит гласуват забрана за използването на цианиди с оглед да бъде опазено общественото здраве.
3) Уисконсин – На 5 ноември, 2001г. щатският сенат забранява използването на цианиди във всички мини на територията на щата.
4) Турция – През 1997г. Турският Държавен Съвет взима решение за забрана на добива на злато чрез цианидно излужване, на основание на Чл. 56 от Конституцията на Турция, който гарантира правото на гражданите да живеят в здравословна околна среда.
5) Турция – на 17 ноември, 1994г. Европейският Парламент взема решение срещу разработването на златодобивни мини в близост до археологически значимите места Пергамон и Адрамитион в Турция (ABL C 341, 5 декември, 1994г, стр.1696)
6) Хондурас – през март 2001г. 75 представителя на 15 окръга, разполжени близо до 8 мини провеждат среща в Хондурас, за да сложат началото на национална кампания против разработването на златодобивни мини наречена „Хондурас струва повече от злато”. Срещата се провежда на 9 март и на нея се поставят няколко основни цели, межд които е спиране на използването на цианид при разработването на мини, забрана за експлоатирането и разработването на мини в плодородни региони и региони със запазена дива природа, създаване на по строго законодателство по отношение на рудодобива и околната среда.
7) Чехия – През август 2002г. чешкият парламент гласува забрана за добив чрез цианиди на каквито и да е метали по метода на излужването чрез купчини на територията на Чехия.
8) Аржентина - 9 февруари, 2003г. – Градският съвет на Ескуел забранява употребата и превоза на цианиди на територията на града, анулирайки друга градска разпоредба, която е всъгласие с държавното законодателство по отношение на рудодобивните инвестиции. Градът всъщност свиква референдум във връзка с откриването на златна мина притежавана от канадската компания Меридиан. Аржентинската провинция Чубут налага мораториум върху златодобива чрез цианиди и открити мини през 2003г.
9) Германия забранява рудодобива чрез цианиди през 2002г.
10) Коста Рика налага мораториум върху златодобива чрез цианиди и открити мини през 2002г.
11) Перу – На 8 септември 2004г. над 4000 перуанци излизат на демонстрация в северният град Каджамарка, изискавайки незабавно спиране на проект за златодобивна мина, която считат, че ще замърси и пресуши местните водни ресурси. Хората блокират градският транспорт, затварят банките и магазините в града, който се намира на 856км североизточно от Лима.
12) Европейският съюз препоръчва в мината при Байа Маре, Румъния, да бъде отстранен цианидът и всички токсични вещества, останали в изкуствените езера за добив на злато след производствените процеси. Всички отпадъчни съоръжения и изкуствени езера за добив на злато с цианиди, които нямат нужния капацитет или аварийна система за оттичане в случай на цианиден разлив да бъдат затворени.

(Доклад на International Task Force Assessing the Baia Mare Accident, представен в Брюксел на 15 декември, 2000г.).


13) Филипини – През април 2002г. островната провинция Ориентал Миндоро поставя 25 годишен мораториум върху всички рудодобивни проекти в региона.

Перу, Филипини, Аляска,

14) Аляска – През януари 2005г. в отговор на заплахите на рудодобивната промишленост, Съветът по населените места и традициите в Аляска и местните акционерни дружества започват да налагат строги разпоредби срещу мините, които са a) рискови за околната среда, б) притежавани от чужденци, в) в конфликт с вижданията им за бъдещо развитие на региона, г) представляват заплаха за традиционния начин на живот
15) Аржентина – На 21 юли, 2005г. законодателната камара на Рио Негро издава забрана за използването на цианид и меркурий в рудодобива.
* * *
Този списък с факти е подготвен от коалиция „Румъния без цианиди”. Допълнителна информация и контакти потърсете на www.bancyanide.ro
Каталог: upload -> a894386c3b676af1013f8c47f249c71f
upload -> Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014
upload -> Програма на Португалски културен и езиков център „Камойнш София" 03 Sábado / събота Celebração da "Martenitza" Честита Баба Марта!
a894386c3b676af1013f8c47f249c71f -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
a894386c3b676af1013f8c47f249c71f -> Петър Пенчев заместник-председател на Национално движение „Екогласност”
a894386c3b676af1013f8c47f249c71f -> До Президента на Република България г-н Георги Първанов Председателя на Народното събрание


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница