Факултет по журналистика и масова комуникацияДата25.01.2018
Размер28.57 Kb.
#51479


Факултет по журналистика и масова комуникация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ПРограма

за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки


(Журналистика - Радиоформати и програмиране) – 2015/2016 г.

 1. Понятието формат. Видове формати. Таргетиране на радиоаудиторията и сегментация на радиопазара.

 2. Политематични и специализирани радиоформати.

 3. Социални и демографски характеристики на радиоаудиторията.

 4. Методи, прилагани в изучаване на радиоаудиторията.

 5. Медийна регулация в радиоразпръскването.

 6. Съвременна радиосреда в България. Обхват, формати и програми в радиодейността.

 7. Принципи на радиопрограмирането. Програмно съдържание и програмна схема.

 8. Видове предавания и програмни формати – магазинни, блокови, компактни информационни; репортаж, дискусия, драма, фийчър, интервю, радиоигра.

 9. Световни тенденции в програмирането на радиопрограми.

 10. Персонификацията на водещия във форматното радиото днес.

 11. Звуковата опаковка в радиото – джингли, трейлъри, промо.

 12. Характеристики на дигиталното радио (DAB).

 13. Радиото в Интернет. Медийно поведение и потребление.

 14. Ролята на подкастинга в развитие на съвременното радио.

 15. Иновации в радиоразпръскването. Нови платформи и промяна на слушателското поведение - Blog радио, Twitter радио, APPRADIO, 3D.

Библиография:

 1. Алфандари, Елиезер. Медиите и властта. София, 2000

 2. Алфандари, Елиезер. On air или за радиото, но в междумедиен контект. VIVA VOX юбилеен сборник в чест на проф. Веселин Димитров, университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София. 2008

 3. Ангелова, Вяра. Световното радио – модели на развитие. София: Камея, 2007

 4. Арнолд, Бернд – Петер. АБВ на радиото. Второ преработено издание, Център за развитие на радиото, 2000

 5. Атанасов, Костадин. Наръчник на радиоводещия. Център за изследване на медиите, 2000

 6. Вачков, Лъчезар. Радиото сутрин: УКВ ефирът на София. VIVA VOX юбилеен сборник в чест на проф. Веселин Димитров, университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София. 2008

 7. Вачков, Лъчезар. Радио в Европа. Профили. Мейкър Артс, 2007

 8. Гелър, Валъри. Как се прави въздействащо радио. Пловдив: Автоспектър, 2003

 9. Димитров, Веселин. Радиопрограмата. Етюди. София: Витраж, 2007

 10. Манлихерова, Мануела. Съвременно форматно радио. София, Авангард прес 2008

 11. Манлихерова, Мануела. Радиото по пътя към 3D. Сп. Медии и обществени комуникации, бр. 11, 2011 available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=167

 12. Манлихерова, Мануела. Персонализацията в съвременното радио. Радио, разказ, реч. Юбилеен сборник в чест на проф. Сн. Попова, университетско издателство „Св.Кл. Охридски”, София. 2014

 13. Петев, Тодор. Теории за масовата комуникация. София, 2004

 14. Попова, С. Радио, публики, стилове. София: ЛИН, 2004

 15. Райчева, Лилия. Предизвикателствата пред цифровото радиоразпръскване, Сп. Медии и обществени комуникации, бр. 15/ 2013 available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=216

 16. Станев, Велин. Американската обществена радиосистема или какво е и какво не е БНР. VIVA VOX юбилеен сборник в чест на проф. Веселин Димитров, университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София. 2008

 17. Стателова, Розмари. Преживяно в България. Рок, поп, фолк 1990-1994. София: РИВА, 1995

 18. Пешева. Маргарита и др. Радиосредата 2001-2010. Програми. Аудитория. Реклама. Цифровизация. Издателство Фабер 2011

 19. Пешева. Маргарита и др. Думите на медийния преход, Велико Търново: Фабер, 2010

 20. Beaman Jim, Programme Making for Radio, Routledge, First publishing NY 2006

 21. Menduni, Enrico. Four steps in innovative radio broadcasting available from: http://www.mediastudies.it/IMG/pdf/From_QuickTime_to_Podcasting.pdf

 22. Treasure, Julian. The Future of Radio: Become a Trusted Guide in Sound, available from: http//www.radioiloveit.com

23. Radio Personality Creates Stationality. Local Rundfunktage radio conference, 2011 available from: http://www.radioiloveit.com/radio-personality-radio-personalities/radio-personality-creates-stationality/

24. The Infinity Dial 2013: Navigating Digital Platforms, available from http://www.arbitron.com/study/digital_radio_study.asp
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница