Физични основи на слънчевите клеткистраница9/11
Дата22.03.2023
Размер2.28 Mb.
#117010
ТипГлава
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Девета глава
9.4.Контактни явления
9.4.1 Контакт на два метала
Контактни се наричат редица физични явления, възникващи в областта на съприкосновение на разнородни твърди тела. Те имат най-голям практически интерес при метали и полупроводници, където има електрони, несвързани с определени атоми. В контактните явления, енергията на електроните играе съществена роля.
Нека да имаме два метала с различни отделителни енергии на електроните и във втория метал електроните са с по-високи нива на енергия. При съприкосновение на двата метала, електроните от втория метал преминават в първия, където първият се зарежда отрицателно, а вторият положително, фиг 9.26.

Фиг. 9.26 Контакт между два метала


Едновременно с това става преместване на енергийните нива (в метала зареден отрицателно нагоре, а в другия - надолу). Разликата в нивата на Ферми в двата метала води към възникване на вътрешна контактна потенциална разлика.


При загряване вътрешната потенциална разлика се променя незначително.
Освен вътрешна съществува и външна контактна потенциална разлика, обусловена от разликите в енергиите за отделяне на електрони от металите в съприкосновение.
Тази разлика за различни двойки метали е от десети части от волта до няколко волта, и силно зависи от чистотата и състоянието на повърхностите.


9.4.2. Контакт на метал с полупроводник

Нека имаме метал с необходима енергия за отделяне на електрон от него Е1, по-голяма, отколкото тази на електрон от полупроводник от n-тип - En.Фиг. 9.27

Разположението на зоните на проводимост на метала, валентна


зона на полупроводника и донорните нива са показани на фиг. 9.27.
При съприкосновение на метал и полупроводник, електроните от донорните нива започват да преминават в метала, фиг.9.27 б. При- контактният слой на полупроводника обеднява на електрони и се зарежда положително, а метальт-отрицателно.
В контактният слой на полупроводника почти няма електрони и електрическото му съпротивление е значително по-голямо отколкото в останалия му обем. Този слой се нарича "запиращ" и на него се дължи изправящото действие на контакта метал полупроводник върху променлив ток.
При прилагане на външно електрично поле Ē върху контактната двойка, насочено от метала към полупроводника (т.е. плюс на метала, минус на полупроводника), то от обема на полупроводника се привличат електрони в контактния слой и дебелината му ⊿ намалява, а проводимостта нараства. Това е отпушено състояние и преминава ток през контакта метал полупроводник. Ако векторът Ē е насочен обратно, то електроните се насочват в дълбочина на полупроводника и дебелината на запушващия слой нараства, а с това и неговото съпротивление. В тази посока ток не преминава, следователно, е налице едностранна проводимост и изправяне на променлив ток.
Ако En> Е1 , електроните преминават от метал в полупроводник
и съпротивлението в контактният слой е по-малко, отколкото в
останалия обем на полупроводника. В този случай не се образува
запушващ слой.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница