Функционалност Да/Не Библиотечни функцииДата01.02.2018
Размер59.94 Kb.
#53045


Приложение 1


Функционалност

Да/Не

Библиотечни функции • Йерархична структура от подпапки
 • Различни версии
 • Разрешаване на достъпа на обектно ниво
 • Динамично свързване на документи
 • Възможност за едновременно отваряне на повече от един прозорец за визуализации с цел сравняване на документи
 • Отпечатване директно от екрана на избрани части
Индексиране и управление на метаданни
 • Добавяне на дефинирани от потребителя метаданни и индекси към документи/папки
 • Пълнотекстово индексиране
 • Експортиране и импортиране на метаданни в XML формат
 • за всеки документен файл да се запазва мета файл в XML формат
Импортиране на документи
 • От MS-Office (Word, Excel или PowerPoint)
 • От факсове • Сканиране на хартиени документи с размер от визитна картичка до изображения с E-размер, черно бели или цветни
 • Стандартен формат на изображения: TIFF, JPEG
 • Минимално изискване за памет на сканираното изображение
Редактиране на документи
 • Наличие на инструменти за редактиране на документите (добавяне на бележки, коментари, маркери)
 • Поставяне на редакциите в различни слоеве
 • Мащабиране на документите
Администриране
 • Наличие на централизиран администраторски модул
 • Конструиране на потребителски и служебни портали за онлайн достъп на различни нива
 • Структуриране на потребителите в групи
 • Синхронизация на потребители и групи с такива от външно приложение (напр. Active Directory Services) • Администриране на лицензите и потребителите, осигуряване на достъп до функциите на продукта и документите, дефиниране на настройки
 • Управление на документи, дефиниране достъпа до файлове и индексни данни • Управление на на потребители, лицензи, права и др.
 • Възможност за настройка и управлявате на повече от една организации в рамките на една система
Сигурност
 • архитектура, разграничаваща клиентските, сървърните и инфраструктурните компоненти
 • Наличие на лог записи за контрол на състоянието на документите и на всички промени и действия в рамките на цялата система • Предпазване от загуба на данни чрез записване на индексната информация поне на две места
 • Запазване на оригиналната версия на документите от последваща редакция
 • Възможност за публикуване на документи в интернет със свободен достъп до тях
 • Наличие на механизми за сигурност и предпазване от нежелан достъп през интернет
 • Защита срещу манипулации/намеса в архивираните документи чрез криптирана контролна сума
Архивиране
 • Поддръжка на различни технологии за съхранение на данните: HDD, RAID системи, CD, DVD, ориентирани към съдържанието запаметяващи устройства (CAS) и решения за мрежи за съхранение на данни (SAN)
 • Интегрирано йерархично управление на съхраняването (HSM)
Търсене и достъп до информация
 • Търсене на документи или папки по дата на създаване или промяна
 • Търсене по създадени от потребителя индекси
 • Пълнотекстово търсене
 • Търсене и намиране на информацията чрез цялостно или частично въвеждане на термини, комбинация от термини или избиране на термини от списъци
 • Възможност за дефиниране от администратора на системата на различни форми за търсене
Допълнителни възможности
 • Функционалност за управление на работни процеси
 • Интегриране с други системи, вкл. с ERP системи • Работа с електронни подписи
 • Управление на съдържанието – Enterprise Content Management (ECM)
 • Извличане на данни от документи с помощта на ОCR или баркод разпознаване
 • Контрол на сроковете за съхранение на физически хартиени документи
 • Нанасяне на данни върху формуляри и бланки.
 • Създаване на шаблони за формуляри


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница