Галин Богданов ПетровДата31.03.2018
Размер87.83 Kb.


Europass

автобиография

Лична информация
Собствено (и) име (на) / Фамилия(и)

Галин Богданов Петров

Адрес

ул.”Цветарска”, 33,гр. Велико Търново, 5000, Р. България

Телефон

+359 62 63 94 52

Мобилен телефон:

+359 988 81 21 06

Факс
E-mail

gbpetroff@yahoo.com; gbpetroff@abv.bgНационалност

БългаринДата на раждане

30. 09. 1970.Пол

МъжТрудов стаж


Дати

02.11.2011 – продължава

Заемана длъжност или позиция

Доцент, доктор по география

Основни дейности и отговорности

учебни курсове по “Природни туристически ресурси”, “Регионален анализ на ресурсите”, “Основи на ГИС”, “Математическа география и картография”, „Туристическа картография и ГИС“, „Ландшафтознание“

Име и адрес на работодателя

Катедра “География”, Исторически факултет,

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

ул. “Теодосий Търноски” №2, Велико Търново – 5000, България


Вид на дейността или сферата на работа

наука и образование

Дати

16. 06. 2005 – 02.11. 2011

Заемана длъжност или позиция

Главен асистент, доктор по география

Основни дейности и отговорности

учебни курсове по “Природни туристически ресурси”, “Регионален анализ на ресурсите”, “Основи на ГИС”, “Математическа география и картография”

Име и адрес на работодателя

Катедра “География”, Исторически факултет,

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

ул. “Теодосий Търноски” №2, Велико Търново – 5000, България


Вид на дейността или сферата на работа

наука и образование

Дати

01. 04. 2004 – 16. 06. 2005

Заемана длъжност или позиция

Старши асистент – природна география

Име и адрес на работодателя

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

ул. “Теодосий Търноски” №2, Велико Търново – 5000, БългарияВид на дейността или сферата на работа

наука и образование

Дати

01.03.2001 - 01. 04. 2004

Заемана длъжност или позиция

Асистент по природна география

Име и адрес на работодателя

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

ул. “Теодосий Търноски” №2, Велико Търново – 5000, БългарияВид на дейността или сферата на работа

наука и образование

Дати

01.03.1998 – 01.03.2001

Заемана длъжност или позиция

Качествен контрол

Име и адрес на работодателя

Идеал Стандард България,

ул. “Бял бряг” №1, Севлиево – 5400, БългарияВид на дейността или сферата на работа

индустрия

Дати

15.09.1995 - 01.09.1997

Заемана длъжност или позиция

Учител по география

Име и адрес на работодателя

ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров”

ул. “Славянска” №2, Велико Търново – 5000, БългарияВид на дейността или сферата на работа

образование

Образование и обучение
Дати

28.05.2005-21. 05.2009

Наименование на придобитата квалификация

Доктор по география (PhD) – Физическа география и ландшафтознание

Основни предмети/застъпени професионални умения
Име и вид на обучаващата или образователната организация

Катедра “География”,

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”Дати

1989-1994

Наименование на придобитата квалификация

Преподавател по история и география

Име и вид на обучаващата или образователната организация

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Ниво по националната или международната класификация

магистър

Лични умения и компетенции


Майчин (и) език (езици)

БългарскиЧужд (и) език (езици)

Руски, Английски

Самооценяване
Разбиране

Разговор

Писане

Европейско ниво (*)
Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
Руски
C1

Effective Operational Level

C1

Effective Operational Level

B2

Independent user

B2

Independent user

B2

Independent user

Английски
B2

Independent user

B2

Independent user

B1

Independent user

B1

Independent user

B1

Threshold
(*) Единни европейски критерии за познания по езициСоциални умения и компетенции

  • Дисциплиниран

  • Умея да мотивирам другите за постигане на общи цели

  • Умение за работа в екип


Организационни умения и компетенции

  • Опит в минали проекти

  • Организационни умения свързани с организиране на студентски практики в България и в Украйна (2001 г.)Компютърни умения и компетенции

GIS – Map Maker; ArcView

MS OfficeСвидетелство за управление на МПС

ДаДопълнителна информация

15.09. 2008-30.09.2008. Специализация в Тверския държавен университет, РусияПриложения

  • Избрани публикации

  • Диплома за образователна и научна степен “доктор”

Приложение 1

Избрани публикации на доц. д-р Г. Петров
Рекреационно-туристически ресурси на Беляковското плато. – В: Наука, околна среда и устойчиво развитие. В.Търново, 2002. (в съавторство).
Върху някои геоморфоложки и ландшафтни проблеми на долината на река Росица в пределите на Дунавската равнина. – В: Научна конференция РУ-СУ’03. Русе, 2003. (в съавторство).
Процессы эрозии в средней части Дунайской равнины Болгарии. – В: Новые и традиционные идеи в геоморфологии. V Щукинские чтения - Труды. Москва. Географический ф-т МГУ, 2005, с. 193-196. (в съавторство).
Recreation and tourist resources in Veliko Turnovo district. – В: Сб. “Туризм и региональное развитие”. Смоленск, 2004, с. 33-38. (в съавторство).
Ландшафтна характеристика на защитените територии в община Елена. – В: Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. В. Търново, 2007.
Антропогенни нарушения на околната среда при учебни военни полигони. Военен журнал, 2, 2004. (в съавторство).
Периглациален релеф в района на вр. Чумерна. Проблеми на географията. бр.3-4/2008.
Оценка на факторите за развитие на ерозионните процеси в централните части на Дунавската равнина. – В: Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том 3, В. Търново, 2009. (в съавторство)
Един геоморфоложки феномен в горната част на басейна на Стара река. Сборник от международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев, В. Търново, 2010.
Развитие на антропогенизацията на ландшафтите в части от Предбалкана и Елено-Твърдишка планина. Проблеми на географията. 1-2, 2007.
Регионални различия на селските общини с планински селища. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. В. Търново, 2007. (в съавторство)
Проява на селеви потоци по поречието на р. Карадере – Предбалкана. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том V, В. Търново, 2012, 420-428.
Плажовете в община Шабла като природен туристически ресурс. Сб. от Трета научна конференция “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”. том ІІІ, В. Търново, ИВИС, 2013, 317-335.
Дюните по Българското черноморско крайбрежие. сп. Минно дело и геология. бр. 3-4, 2013, 15-22.
Ландшафтно-геофизични особености на природен парк “Българка”. Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том VІ, В. Търново, 2013, 366-382. (на електронен носител)


Cтр / - Europass aвтобиография

Фамилно, лично и бащино имеЗа повече информация: http://europass.cedefop.europa.eu

© Европейските общности, 2003 20060628


Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница