Или „Ефективен граждански контрол върху работата на общинската администрация в община Троян” серията интервюта „10 от 10”Дата05.10.2018
Размер94.94 Kb.
#83765
10 от 10


 • Или „Ефективен граждански контрол върху работата на общинската администрация в община Троян”

СЕРИЯТА ИНТЕРВЮТА „10 ОТ 10” („разшифровано” – 10 човека, представители на различни социални и професионални групи, но всички със сериозни позиции в местната троянска общност и с доказана гражданска активност, ще отговарят на 10 еднакви въпроса) са елемент от проекта „Ефективен граждански контрол върху работата на общинската администрация в община Троян”. Който се реализира от троянското гражданско сдружение „Агенция за местно и регионално развитие” (АМРР), председателствано от съгражданина ни Веселин Панамски, в партньорство с Община Троян и съгласно Договор N 08-12-83-С/по ОПАК.


„ЕФЕКТИВЕН ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ върху работата на общинската администрация в община Троян” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) - www.opac.government.bg , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, като проектният бюджет възлиза на 170 хил. лв. А заявената цел на проекта, по думите на координаторката Евелина Досева, е да се насърчи „постигането на максимална прозрачност в работата на общинската администрация и развитие на отношенията „общинска администрация – граждани” в посока повече информираност, публичност и сътрудничество”.
Т21


Адв. Венелин Ангелов: Всички сделки с общинско имущество трябва да се публикуват, обществените поръчки - също


Венелин Ангелов (р. 1961 г.) е известен троянски адвокат и председател на Ловешката адвокатска колегия. „Не бягам от значими и тежки дела”, е професионалното кредо на адв. Ангелов. По неговия път са поели и двете му деца – щерката, Мариета, е адвокат в София, а синът, Цветомир, е студент по право, трета година.
Адв. Ангелов е председател на троянския граждански комитет „Васил Левски” и е познат с преклонението си към личността и делото на Апостола на свободата; той е един от най-големите радетели за изграждане на паметник на Левски в нашия град.
От години е член на Църковното настоятелство към троянския храм „Св. Параскева”, в това си качество е участвал в редица благотворителни акции. Хобито му са конете и ездата, но, по неговите думи, напоследък не му остава време за тях.
Интервюто ни с адв. Венелин Ангелов е третото от поредицата „10 от 10”.


 1. Нека започнем директно – според Вас ползва ли се с доверие общинската администрация в Троян или гражданите гледат на нея като на институция, „творяща” корупция и корупционни предпоставки?

Може да се каже, че и двете тези са верни. От гледна точка на общественото мнение: общинската администрация се ползва с доверието на голяма част от гражданите; друга част от хората я схващат като институция, творяща корупция и корупционни предпоставки. Друго яче казано – едните смятат, че Общината си е много добра, всичко е наред, администрацията работи добре; други, обратното, мислят, че има корупция (вижте какво казва във вашия вестник бившият директор на „БКС” ЕООД инж. Мирчо Банев).


Моето лично мнение е, че общинската администрация в Троян работи добре, в голямата си част служителите се стараят да си извършват точно и съвестно задълженията. Но има и хора, които определено не са за там, за работа в общинската администрация – има служители, които първо търсят причини как да не свършат една работа; и ако няма възможност как да не я свършат, чак тогава я вършат. Това е факт. И хората ги знаят тези служители, те са няколко и се знаят от всички. Но не става дума за редовите служители, а за няколко души от решаващата администрация – тя не е повече от 10-15 души.
Относно корупцията и корупционните предпоставки, важна корупционна предпоставка е бавенето на решаване на въпросите, умишлено бавене. Някои въпроси могат да се решават в много кратък срок – има хора, които бързат, имат голям интерес, и длъжностното лице, което има възможност да ускори процеса, може да бъде подложено на корупционен натиск. Ето една корупционна предпоставка – времето, срокът.
Относно наличие на корупция – аз лично нямам данни за реализирана корупция. Но корупционните предпоставки са нещо друго, казах вече, че такива има. Няма администрация, в която да няма корупционни предпоставки. Това е даденост. По-скоро смятам, че в нашата държава проблемът е в корупционния натиск, който оказват ползвателите на услуги върху служителите, и не само от общинската администрация, но и върху други длъжностни лица.


 1. Избройте по едно предложение, което да: (А) повиши прозрачността в работата на общинската администрация; (Б) подобри ефективността и организацията на работа на общинската администрация; (В) повиши информираността на гражданите за услугите, които им дължи общинската администрация, и за прилаганите законови норми?
 • (А) Първото нещо е да се публикуват всички сделки с общинско имущество. Има подобни практики в Агенцията по приватизация – публикуват всички сделки, мисля, че така направиха и за концесиите. Но друго е да има публикации в местния сайт или бюлетин на Общината. Това е едното. Другото – по същия начин да се процедира и с обществените поръчки, да се види кой ги печели, за да може да се види дали има свързани лица. Това е - за да няма съмнение, нека се публикуват реализираните от страна на Общината обществени поръчки.

(Б) Как да се подобри ефективността на администрацията, трябва да каже конкретният мениджър – в случая това е кметът. Той трябва да си подбере екипа, това е негово право и задължение.


(В) Мисля, че за информираността в община Троян се направи много в последно време – брошури, информационни табла, Информационен център. На сайта на Общината предварително трябва да се публикуват дневният ред и проекторешенията за сесиите на Общинския съвет, а после - и решенията. Това вече се прави в Троян, но знам случай с една конкретна наредба, която бе пропусната да се качи в сайта, умишлено или не – не мога да кажа. 1. Смятате ли, че тукашните граждански организации разполагат с достатъчен капацитет и умения за активно партньорство на местната власт при решаване на проблеми на Общината?
 • Доколкото познавам гражданските организации в Троян, всички разполагат с много качествени и подготвени хора – не че всички са такива, но има достатъчно. Мисля, че тези организации участват активно в живота на града. Активното партньорство обаче изисква и желание от страна на местната власт да си сътрудничи с гражданските организации, желание да ги приеме за партньори. Смятам, че Общината не използва достатъчно капацитета на неправителствените организации.

В края на краищата, аргументите на гражданските организации, колкото и да са сериозни, са безсилни пред блоковото партийно гласуване в Общинския съвет – те си гласуват, както са си решили, и толкова. Пример ще дам с неподходящия проект за паметник на Левски на скулптора Васил Гиновски, който щеше да се реализира в Троян – аргументи срещу този проект имаше колкото искаш, но в Общинския съвет го приеха. Независимо от гражданското недоволство съветниците си гласуваха според партийната задача (все пак, благодарение на гражданския протест, в който активно се включи и Т21, реализацията на този проект бе осуетена – бел. Т21). И ще повторя – най-големият враг на гражданските организации е партийното единство. Ако си близък до управляващата партия, може да си прокараш нещо, ако не си близък – няма аргументи, няма дявол, просто не ти обръщат внимание.

 1. Необходимо ли е да се изгради конструктивно партньорство между трите обществени сектора (бизнес, местна власт и граждани) за устойчиво развитие на Троян? Има ли, според Вас, диалог и сътрудничество между тези три сектора?
 • Не е нужно да се изгражда конструктивно партньорство, това е вредно за обществения интерес. Местната власт трябва да управлява и да не пречи на бизнеса и на гражданите. И да им създава благоприятна среда за развитие и защита. Друга функция на местната власт е да наказва; ако има добро „партньорство”, бизнесът ще черпи от властта, но няма да носи наказание – защото те са си партньори, ядат и пият заедно. Местната власт е обективна, ако едно и също лице в един момент, когато трябва, е поощрявано от нея; а в друг момент е наказвано, когато се налага. В този смисъл съм против партньорството, за което питате. 1. Кои са лошите неща в управлението на Троян? Може ли да се говори за деформация на местното самоуправление (оттам и цялостна обществена деформация) и за влошен бизнес климат и нежелание за инвестиции поради лошо управление?
 • Личното мое мнение е, че Общината трябва да прави много повече за хигиената и благоустройството. Това са основни нейни функции. Хората искат чист град и добри улици, а че някой бизнесмен щял да загуби или щял да спечели, пука му на обикновения гражданин. В това отношение, ако Общината си върши добре работата, на ден трябва да има поне по 100 души, наказани за замърсяване на града. Ако такива неща няма, значи Общината не си върши добре работата – в реката нахвърляни боклуци, по пътя обърнати контейнери и т.н. Не е нормално един човек, чистач в центъра на града, да чисти семките, които той преди това е изплюл. Не се шегувам, всеки ден наблюдавам подобни неща – Общината трябва да взема мерки срещу подобни „чистачи”, които на всичкото отгоре получават и пари за „работата” си.

Друго – лошите ремонти на улиците. Това е лошо стопанисване на общинска собственост. Ще поясня – фирмата, която е спечелила обществената поръчка, дава гаранция, че, примерно, кръпките на улицата ще издържат една година. Като се изронят на шестия месец - осъди фирмата изпълнител, това е длъжен да направи добрият стопанин. И след като няма подобни дела, значи лошо се стопанисва. За всяка лошо изпълнена обществена поръчка, ако няма заведено дело, значи лошо се стопанисва. Също – не знам да е потърсена някаква отговорност за дългото разбиване на ул. „Христо Ботев”, която стоя затворена цели 2 години. Това е безстопанственост!


Деформация е и това, че в Общинския съвет се гласува партийно. Хората избират общинските съветници, за да защитават идеи и правата на гражданите. А те обслужват партийния интерес и не влагат критичност към становищата на партиите си.
Деформация е и подпомагането от властта на приятелски кръгове и конкретни бизнес интереси. А влошеният бизнес климат, доколкото има такова нещо, идва от инфраструктурата. Тя до голяма степен определя бизнес климата.
Не може Общината да толерира съществуването на троянския битак (четвъртъчната „троянска радост”, затваряща на всичкото отгоре единствената обходна улица на града – бел. Т21). И в същото време да се говори, че има добър бизнес климат за троянските търговци, които си плащат данъците?! Това не е бизнес климат, това не е коректно – и нека е ясно, не говорим за бабичките, които продават две връзки марули от градинката си, а за битака на улицата, битака с явно незаконна търговия. Повтарям – явно незаконна търговия! 1. Управлението на община Троян отговаря ли на принципа за равни възможности на всички; и ако да - в каква степен? С други думи – смятате ли, че в Троян съществува/не съществува дискриминация на управленско ниво?
 • Нямам данни за дискриминация на управленско ниво в Троян. Всеки неуспял се оправдава с липса на равни правни възможности. Ако някой смята, че са му ощетени възможностите, да си ги защитава – това е негово право. Доказателство за равните възможности е и фактът, че в троянския местен парламент се получи различно съотношение на политическите сили от това на национално ниво. 1. Кой и как формира политиката за развитие на община Троян? Има и крайни мнения, че основният орган на местното самоуправление (Общинският съвет) се е трансформирал в придатък на изпълнителната власт (кметската власт) и играе второстепенна роля?
 • Преди всички избори обикновено кандидат-кметовете и партиите излагат предизборни програми - нормално е след това те да следват тези програми, дори са длъжни да го правят, ако са коректни. За разлика от националното ниво, кметската институция е много по-самостоятелна, отколкото министерския съвет. Нормално е кметът да има водеща роля в местната власт. Затова хората са му гласували доверие. Ако той следва програмата си, не би трябвало някой да се учудва и да го безпокои до следващите избори: това съм обещал, правя го, ако не искате, да сте си избрали друг кмет.

Аз не знам случай в Троян кметът да не е изпълнил решение на местния парламент (Общинския съвет). А дали кметът налага волята си на Общинския съвет? Ами, ако може, защо да не я налага – това е силният политик. Стамболов какъв е бил?! Всички силни политици са така. Силният политик може да убеждава хора, да налага волята си, защо трябва да го виним, че е силен?! Напротив – това е добре! И в местната власт действа принципът на разделение на властите – ако Общинският съвет е слаб и безличен, няма да може да упражнява надмощие над кмета, въпреки законовите си правомощия. Всяка власт трябва да се извоюва, така е и при децата – колкото власт си извоюва едно дете, толкова получава.

 1. Какво според Вас е отражението в България на Европейската регионална политика? (основният принцип на ЕС е намаляване на разликата в развитието на регионите и целта на Европейската регионална политика е да „стопява” тази разлика).
 • Това, което може да се направи, на практика не зависи от малките общини. Големите общини лесно конкурират малките и изсмукват голяма част от жизнения ресурс. Мисля, че разликата няма да се стопява, а обратното – ще се увеличава. А поощрението на малките центрове, изравняването – това е национална политика, не местна. 1. Какви мерки е предприела местната власт, за да осигури на хората с увреждания равнопоставеност и подкрепа за упражняване на законовите им права?
 • Ако нещо е направено за хората с увреждания в Троян, то е направено през последните 15 години. Преди за тях нямаше нищо, нула. Наличието на скосени тротоари за качване на инвалидни колички е абсолютно без значение, тъй като по тротоарите има паркирани коли и разбити от корените на дърветата тротоарни плочки. Така че тези скосени бордюри за мен не значат нищо – троянските тротоари са неефективни, неизползваеми. То майките с детски колички не могат да ги използват, камо ли хората с увреждания. Освен това общинската администрация е допуснала стъпала на магазини върху тротоарите – тръгнете по главната улица и ще видите. 1. Вие чувствате ли се сигурен и удовлетворен от живота си и професионалната си реализация - тук, в Троян? • Сигурен се чувствам дотолкова, доколкото човек може да се чувства сигурен в днешно време. Удовлетворението пък е тенденция, динамична категория, а не константна величина. Удовлетворението е движение, изменчиво понятие, и със сигурност има какво да желая още.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница