Иновации Резюме 3d


Партньорство с родителитеPdf просмотр
страница5/5
Дата16.03.2023
Размер0.99 Mb.
#116920
1   2   3   4   5
Модел Резюме
Свързани:
Моят опит с чуждостта есе
Партньорство с родителите
• Визия на училището, която определя ясно ролята на родителите в училищния живот.
• Учителите споделят с родителите развитието на детето и си сътрудничат с тях.
• Училището създава равни възможности за участие на всички родители в училищния живот.
• Училището дава възможности на родителите за участие в различни инициативи, клубове и др.
Стъпки за въвеждане на модела за приобщаваща училища среда – Анализ на училищната среда; Избор на приоритети и поставяне на конкретни измерими цели; Формиране на екипи и разпределяне на отговорностите; Изработване на план, съгласно избраните приоритети;
Работа за реализация на плана; Проследяване на напредъка.
Принципи на модела – Приобщаващата училищна среда се изгражда едновременно във всички нейни области – управление, класна стая, родители и защитена среда.
Самодиагностиката дава представа на екипа къде се намира училището и структурира работата му в посока приобщаваща училищна среда. Решенията се взимат след анализ на наличната информация и данни. Екипът от учители заедно обсъжда приоритети на работа, споделя опит, планира и изпълнява. Изграждането на приобщаващо училище е постоянен процес, а не еднократен акт или „идеално училище“. Менторството осмисля и помага да се приложи натрупания опит.
За първи път в български условия се предлага модел и цялостна методология за изграждане на приобщаваща училищна среда. Методологията се фокусира върху ролята не на отделния учител, а на всички участници в процеса – директор, екип, разнородната група на родителите и предлага конкретни стъпки за въвеждане. Работата на Център за приобщаващо образование по разработване на тази методология продължава с участието на петте училища 104 ОУ “З.
Стоянов” София, 171 ОУ “С. Попов” Нови Искър, 202 ОУ “Хр. Ботев” Долни Пасарел, ОУ “В.
Левски” Правец, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Ботевград.
Програма „Едно училище за всички” се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за
България”. Център за приобщаващо образование, заедно с училищата-партньори, създаде
български модел за изграждане на приобщаваща училищна среда, който може да се приложи във
всяко училище в страната.
www.priobshti.se
© Център за приобщаващо образование 2016


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница