Избирателен списъкстраница1/3
Дата19.08.2017
Размер0.61 Mb.
#28289
  1   2   3
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ

ОБЩИНА: ТРЪН

КМЕТСТВО: ........................... СЕКЦИЯ № 004

адрес на избирателната секция: ........................................


----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АВИША ДЖЕМАЛ ШАЙКОВА

АГНА ПЪРВАНОВА ПЕЕВА

АЙШЕ САЛИХ СУНАЙ

АЛБЕНА АНТОНОВА МЛАДЕНОВА

АЛБЕНА БОЯНОВА ИВАНОВА

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА

АЛЕКСАНДРИНА КРУМОВА ПАВЛОВА

АЛЕКСАНДРИНА ОГНЯНОВА ФИЛИПОВА

АЛЕКСАНДРИНА СЛАВЧЕВА КАДЪНКОВА

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МИЛТЕНОВ

АЛЕКСАНДЪР МИРЧЕВ ДИНЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ ПАВЛОВ

АЛЬОША СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛИНА БОЯНОВА МИЛАНОВА

АНГЕЛИНА ПЕТРАНОВА АНГЕЛОВА

АНГЕЛИНА ПЕТРОВА РОМАНОВА

АНЕЛИЯ АСПАРУХОВА ИВАНОВА

АНЕЛИЯ СТАНКОВА БЛАГОЕВА

АНЕЛИЯ СТРАХИЛОВА СЛАВЧЕВА

АНИ ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА

АНИ ДИМИТРОВА БОНЕВА

АНИ ДИМИТРОВА ГОЦЕВА

АНИ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

АНКА АНГЕЛОВА МИХАЛКОВА

АНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

АНКА РАЙКОВА МИХАЙЛОВА

АННА ДИМИТРОВА СПАСОВА

АНТОАНЕТА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

АНТОН АНТОНОВ АНАЧКОВ

АСЕН ВИТОМИРОВ ГЪЛЪБОВ

АСЕН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

АСЕН СПАСОВ АСЕНОВ

АСЕНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

АСЯ ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

АТАНАСКА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

БИЛЕН АХМЕД КРАНТЕВА

БИСЕР ВЛАДИМИРОВ МИХАЛКОВ

БЛАГОЙ БОЯНОВ БЛАГОЕВ

БЛАГОЯ ТОМОВ СТАМЕНКОВ

БОГДАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

БОГДАН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

БОГДАН МАРИНОВ СОТИРОВ

БОГДАН СОТИРОВ РАДОВАНОВ

БОГДАНКА ДИМИТРОВА АРИЗАНОВА

БОГДАНКА ЦВЕТКОВА СТОЯНОВА

БОГИНКА ИЛИЕВА АХЧИЙСКА

БОГОМИЛ ВЛАДИМИРОВ СТОЯНОВ

БОГОМИЛ РАДКОВ ДИМИТРОВ

БОГОМИЛ ЦОНЕВ АДАМОВ

БОГОСЛОВ КРЪСТЕВ БОГОСЛОВОВ

БОЖИДАР НИКОЛОВ НЕДЯЛКОВ

БОЙКА БОЙКОВА ЕВТИМОВА

БОЙКО ОГНЯНОВ ИВАНОВ

БОРИС ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

БОРИС ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

БОРИС ВЕЛКОВ ЗАХАРИЕВ

БОРИС ПАВЛОВ ТОДОРОВ

БОРИС СТЕФАНОВ МИРЧЕВ

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

БОРИСЛАВ РАЙЧЕВ СЛАВЧЕВ

БОРИСЛАВА БОРИСОВА ПАВЛОВА

БОРИСЛАВА ДАНЧЕВА БЛАГОЕВА

БОРЯНА МИТКОВА АНГЕЛОВА

БОЯН БОГОСЛОВОВ БОГОСЛОВОВ

БОЯН ИВАНОВ ВОЙНОВ

БОЯНКА РУЙЧЕВА КОСТОВА

ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ ГИГОВ

ВАЛЕНТИНА СПАСОВА АНАЧКОВА

ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ

ВАСИЛ СЛАВЧЕВ ТОДОРОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ИВАНОВ

ВАСИЛЕНА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ВАСИЛЕНА СПАСОВА АСЕНОВА

ВАСИЛКА МИЛАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ВАСИЛКА ТОМОВА СТЕФАНОВА

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

ВЕЛИН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕЛИЧКА БОРИСОВА БОНЕВА

ВЕЛИЧКА ДОНКОВА МИХАЛКОВА

ВЕЛКО БОРИСОВ ЗАХАРИЕВ

ВЕНЕРА СЛАВЧЕВА БОРИСОВА

ВЕНЕТА ИВАНОВА ДЕЯНОВА

ВЕНЕТА ЛЮБОМИРОВА ТИТЕРЯКОВА

ВЕНИСЛАВ ТОМОВ ДИМИТРОВ

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ КРУМОВ

ВЕРА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ВЕРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕРДЖИНИЯ БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕРКА ХАРАЛАМПИЕВА ИВАНОВА

ВЕРТЕР РАЗВИГОРОВ СТОЙЧЕВ

ВЕРЧО ДИМОВ СИМОВ

ВЕСЕЛИН СПАСОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛИНА ЦВЕТКОВА ПАВЛОВА

ВЕСКА МИТКОВА СТОЯНОВА

ВЕСКО МИТКОВ СТОЯНОВ

ВИКТОР МИТОВ ВИТОМИРОВ

ВИКТОРИЯ ГЕРАСИМОВА МЛАДЕНОВА

ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА МИХОВА

ВИОЛЕТКА КОСТОВА МИХАЛКОВА

ВИОЛИНА СТАНИМИРОВА БОРИСОВА

ВИТКА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МИХАЛКОВ

ВЛАДИМИР МЛАДЕНОВ СТОИЛКОВ

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ВЛАДИМИРОВ

ВЛАДИМИР ТОШКОВ РАДИВОЕВ

ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ОГНЯНОВ

ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ СЛАВЧЕВ

ВЛАДИСЛАВ БОГОМИЛОВ РАДКОВ

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ МИХАЛКОВ

ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ГАЛИНА КИРИЛОВА ГОЦЕВА

ГАЛИНА МАРКОВА МИХАЙЛОВА

ГАЛЯ ДИМИТРОВА ГОЦЕВА

ГЕОРГИ АНДРЕЕВ СЛАВЧЕВ

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ САЗДОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

ГЕОРГИ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ИКОНИЕВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ЦВЕТКОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПАВЛОВ

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ПАВЛОВ

ГЕРГАНА КИРИЛОВА ИЛКОВА

ГИНА ВЕЛИНОВА ИКОНИЕВА

ГИНКА РАНГЕЛОВА ХРИСТОВА

ГОРАН МИХАЙЛОВ МАРКОВ

ГРИГОР РАДИВОЕВ ИВАНОВ

ГРИГОР ЦВЕТКОВ ГРИГОРОВ

ГРИГОРИНА ПЕТРОВА АСЕНОВА

ГЮЛА АСЕНОВА АНАЧКОВА

ГЮЛА ИЛИЕВА ЯКИМОВА

ГЮРГА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

ДАНА СТАНКОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНАИЛ ДАНЧЕВ ИЛИЕВ

ДАНАИЛ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ДАНАИЛ КОСТАДИНОВ СПАСОВ

ДАНИЕЛ ЙОВАНОВ

ДАНИЕЛА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА ХИТОВА

ДАНИЕЛА БОЯНОВА АДАМОВА

ДАНИЕЛА МИТОВА ВИТОМИРОВА

ДАНИЕЛА СТАНКОВА СОТИРОВА

ДАНИЕЛА СТАНКОВА ТОДОРОВА

ДАНКА ВИТАНОВА АНЧЕВА

ДАНКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИБОНОВА

ДАНЧО ИЛИЕВ БЛАГОЕВ

ДАРИНА ОГНЯНОВА ФИЛИПОВА

ДАРИНКА РАНГЕЛОВА ДИНЧЕВА

ДАЦА СПАСОВА СПАСОВА

ДЕЙВИД ТОДОРОВ ДОНКОВ

ДЕНИМИРА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА

ДЕНИС ЙОРДАНОВ МИХАЛКОВ

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА МЛАДЕНОВА

ДЕСИСЛАВА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА

ДЕСИСЛАВА НЕДКОВА ПАРАКОСОВА

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

ДЕТЕЛИНА ЕФТИМОВА ИЛКОВА

ДЖАМАЛ АКИ ШАЙКОВ

ДИАНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ДИАНА СТЕФЧОВА ДИМИТРОВА

ДИЛЯНА ДИМИТРОВА ТОМОВА

ДИМИТРИНА СЕТОВА ГЕРАСИМОВА

ДИМИТРИНКА ВЛАДИМИРОВА СТАВРИЕВА

ДИМИТРИНКА МИЛОРОВА САЗДОВА

ДИМИТЪР АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР БОРИСОВ ГОЦЕВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИСАКОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПАВЛОВ

ДИМИТЪР РОСИЦОВ КОСТОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТОМОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ БОНЕВ

ДОБРА МИЛКОВА ВОЙНОВА

ДОНА ИВАНОВА ЙОЦЕВА

ДОНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ДОНЧО СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

ДРАГА СИМОВА СЛАВЧЕВА

ДРАГОМИР ОГНЯНОВ ИВАНОВ

ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВА ДАНАИЛОВА

ЕВГЕНИЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕВДОКИЯ ЦВЕТАНОВА ЙОНОВА

ЕВЕЛИНА СТАНЕВА ТОМОВА

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МАРКОВА

ЕЛЕНА АСЕНОВА СПАСОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЕФТИМОВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ВЕЛИНОВА

ЕЛЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЗА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА

ЕЛКА ВЛАДИМИРОВА ИЛИЕВА

ЕМА ДИМИТРОВА ЯВРИЙСКА

ЕМА КИРИЛОВА ИВАНОВА

ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ КОСТОВ

ЕМИЛ МИЛАНОВ СТАНКОВ

ЕМИЛ МИТКОВ ВАСИЛЕВ

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ СТАНКОВА АТАНАСОВА

ЕРИНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕФТИМ ВЕЛКОВ ИЛКОВ

ЖИВКА СМИЛЕНОВА ИВАНОВА

ЗАРКО СТОЯДИНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА БЛАГОЕВА

ЗДРАВКА МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ СЛАВЧЕВ

ЗДРАВКО ТОДОРОВ ЗАХОВ

ЗЛАТКА СЛАВЧЕВА ЦВЕТКОВА

ЗОРКА ГЕОРГИЕВА МИХАЛКОВА

ЗОЯ АСЕНОВА ДЕЯНОВА

ЗОЯ ИВАНОВА ЯКИМОВА

ЗОЯ РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ЗОЯ ЦВЕТКОВА МИТОВА

ИВА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

ИВА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ИВАЙЛО ДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

ИВАЙЛО КИРИЛОВ МИТОВ

ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ МИНЧЕВ

ИВАН БОРИСЛАВОВ МИХОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ АНАЧКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ АНАЧКОВ

ИВАН ГРИГОРОВ РАДИВОЕВ

ИВАН ЕВГЕНИЕВ СИМОВ

ИВАН ИВАНОВ МИТКОВ

ИВАН МИТКОВ ПАВЛОВ

ИВАН ПЕТРОВ АНЧЕВ

ИВАН РАДИВОЕВ ИВАНОВ

ИВАН РАНГЕЛОВ ЗЛАТКОВ

ИВАН СТАНОЕВ ИВАНОВ

ИВАН ЦВЕТКОВ СЛАВЧЕВ

ИВАНКА АНДОНОВА КОСТОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ИВАНЧЕВА

ИВАНКА ИВАНОВА АНДРЕЕВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА МИТОВА

ИВАНКА КОСТАДИНОВА СПАСОВА

ИВАНКА СЛАВЧЕВА ЕСТОВА

ИВАНКА СТАНКОВА БОРИСОВА

ИВАНКА СТАНКОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

ИВО АСЕНОВ ИЛИЕВ

ИВО ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

ИВО ПЕТРОВ СТАНКОВ

ИВОНА ВЛАДИМИРОВА ОГНЯНОВА

ИГНАТ ИВАНОВ МИХАЛКОВ

ИГНАТ ИГНАТОВ ИВАНОВ

ИЛИНКА РАНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА

ИЛИЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ИЛИЯНА ЦВЕТАНКОВА ИСАКОВА

ИНА СЛАВЧЕВА ЦВЕТАНОВА

ИНЕС ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ИСКРА МИЛЧЕВА СТАМЕНКОВА

ЙОВКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

ЙОНКА ВЛАДИМИРОВА МИХАЛКОВА

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ МИХАЛКОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ

ЙОРДАН КИРИЛОВ МИТОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАВЛОВ

ЙОРДАН СПАСОВ СТЕФАНОВ

ЙОРДАН ТАКОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДАНАИЛОВА

ЙОРДАНКА БОРИСОВА НИКОЛОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КОТЕВА

ЙОРДАНКА ЛЕВЧЕВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА БАЙКУШЕВА

ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

ЙОСИФ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

КАЛИНА СЕДЕФЧЕВА ВЛАДИМИРОВА

КАЛИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

КАМЕЛИЯ ЮРИЕВА КАМЕНОВА

КАПКА ГЕОРГИЕВА МИХАЛКОВА

КАПКА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

КАПКА ПЕТРОВА БЛАГОЕВА

КАПКА СЛАВЧЕВА АНДРЕЕВА-ГЕОРГИЕВА

КАТЮША СЛАВЧЕВА КРУМОВА

КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ТИХОМИРОВ

КИРИЛ ИВАНОВ ГЮРОВ

КИРИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ

КИРИЛ КРУМОВ МИТОВ

КИРИЛ МАРКОВ МИХАЙЛОВ

КИРИЛ САДКОВ ДРАГОМИРОВ

КИРИЛ СТОЯНОВ ЯКИМОВ

КИРИЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

КОРНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

КОСТАДИН СПАСОВ АСЕНОВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ АТАНАСОВ

КРАСИМИР ТАНЕВ ЦВЕТКОВ

КРАСИМИРА МИТКОВА ВАСИЛЕВА

КРУМ АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

КРУМ БОРИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ

КРУМ ГЕОРГИЕВ ТИХОМИРОВ

КРУМ НИКОЛОВ ТОМОВ

КРУМ ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

ЛАЗАР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ЛАЗАР СТАНКОВ ИВАНОВ

ЛАЛКА АЛЕКСАНДРОВА РАДОВАНОВА

ЛЕТКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ЛЕЦА ЛЕВЧЕВА СТАНКОВА

ЛЕЦА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

ЛИДИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

ЛИЛИЯ КИРИЛОВА МАРКОВА

ЛИЛЯНА ВЪРБАНОВА МИХАЙЛОВА

ЛИЛЯНА ЗАХАРИЕВА БОГОСЛОВОВА

ЛОРА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

ЛЮБА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА

ЛЮБКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА

ЛЮБКА МИТКОВА МИЛАНОВА

ЛЮБКА СИМОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮБКА СЛАВОВА ПАВЛОВА

ЛЮБКА СТОЙНЕВА ИКОНИЕВА

ЛЮБОМИР ГРИГОРОВ ГИГОВ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЗЛАТКОВ

ЛЮБОМИР МИТКОВ ВАКЛИНОВ

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ АНАЧКОВ

МАГА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

МАЛИНА МИТКОВА ПАВЛОВА

МАЛИНКА ГЕНАДИЕВА РАДОЙЧЕВА

МАНОЛ ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

МАРА ИВАНОВА ПЕТРОВА

МАРГАРИТА БОРИСОВА ГОЦЕВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

МАРГАРИТА ГРИГОРОВА РАДИВОЕВА

МАРГАРИТА ПЪРВАНОВА МИРЧЕВА

МАРИЙКА ЙОРДАНОВА НУШКОВА

МАРИН БОГДАНОВ МАРИНОВ

МАРИН БОГДАНОВ СОТИРОВ

МАРИО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

МАРИО РАЙКОВ РОМАНОВ

МАРИЯ БЛАГОЕВА ПАВЛОВА

МАРИЯН АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

МАРИЯНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯНА СТАНКОВА ИВАНОВА

МАРТИН ГРОЗДАНОВ ЦВЕТАНОВ

МАРЧЕЛО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

МАТЕЙ ГРИГОРОВ МАТЕЕВ

МАЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МАЯ ДРАГОМАНОВА ДЕЯНОВА

МАЯ ПЕТРОВА ГЮРОВА

МЕСТАН АКИ ШАЙКОВ

МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ТИХОМИРОВ

МИГЛЕНА СТОЯНОВА ЯКИМОВА

МИЛАН СТОЯНОВ

МИЛАН ВАСИЛЕВ ЙОЦЕВ

МИЛАНКА ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА

МИЛЕН ДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

МИЛЕН ЗАРКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

МИЛЕНА БОРИСЛАВОВА СЛАВЧЕВА

МИЛЕНА МИЛЕНОВА МЕТОДИЕВА

МИЛЕНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

МИРЕЛА ДИМИТРОВА ДРАГОМИРОВА

МИРЕЛА КРУМОВА СЛАВЧЕВА

МИРЕЛА САДКОВА ДРАГОМИРОВА

МИРЕЛА СТАНКОВА ИВАНОВА

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ЕВДОСИЕВ

МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

МИРОСЛАВ ПЕПОВ ДЖОРДЖИН

МИРОСЛАВА ВИКТОРОВА МИТОВА

МИТКО ВАКЛИНОВ СТАРКОВ

МИТКО ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

МИТКО ВЛАЙКОВ ИЛИЕВ

МИТКО СТОЯНОВ СТАНКОВ

МИХАЕЛА СВЕТЛОМИРОВА ТОДОРОВА

МИХАИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ

МИХАИЛ НИКОЛОВ ЯВРИЙСКИ

МЛАДЕН ИЛИЕВ АТАНАСОВ

МЛАДЕН СТОЯНОВ ЯКИМОВ

МЛАДЕН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ

МУСА МУСОВ СЕЧКИН

НАДЕЖДА НИКОЛОВА ХАРАЛАМБИЕВА

НАДЕЖДА ТОМОВА КИТАНОВА

НАДКА ГРИГОРОВА ЛАЗОВА

НАДЯ ИГНАТОВА ИВАНОВА

НАТАЛИЯ КОСТОВА БЛАГОЕВА

НЕГРИТКА НИКОЛОВА СТОИЛКОВА

НЕДКО СТЕФАНОВ ПАРАКОСОВ

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА АСЕНОВА

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

НЕОФИТ МИТКОВ ПАВЛОВ

НИКОЛА ГРИГОРОВ БОРИСОВ

НИКОЛАЙ АСПАРУХОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ КОСТОВ БЛАГОЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙЧОВ ЯКИМОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЯКИМОВ

НИКОЛАЙ ТАСКОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИКОНИЕВ

НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ МИНЧЕВ

НИКОЛАЙЧО МЛАДЕНОВ ЯКИМОВ

НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА БОНЕВА

НИКОЛИНКА ПЪРВАНОВА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛИЧКА МИЛКОВА СТАНКОВА

НИКОЛИЧКА ЦВЕТКОВА ГРУЕВА

НИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

НИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

ОГНЯН ВЛАДИМИРОВ ОГНЯНОВ

ОГНЯН ИВАНОВ ИВАНЧЕВ

ОГНЯН ФИЛИПОВ ДАНАИЛОВ

ОЛЕГ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ПАВЕЛ ПЕТРОВ АТАНАСОВ

ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ПАВЛИНОВА

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ПАВЛИНА ИВАНОВА СТАНОЕВА

ПАВЛИНА НИКОЛОВА ЯКИМОВА

ПАВЛИНА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА

ПАВЛИНА СТЕФАНОВА СПАСОВА

ПАРАСКЕВА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

ПЕНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

ПЕПИ ХРИСТОВ ДЖОРДЖИН

ПЕТРАНКА ПЕТКОВА ТИХОМИРОВА

ПЕТЪР АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

ПЕТЪР ЖЕЧЕВ АПОСТОЛОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ КРУМОВ

ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР МИТКОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТЪР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ДЕЯНОВ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ПАВЛОВ

ПЕТЬО СИМОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЯ ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА

ПЛАМЕН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЪРВАН ВЪЛЕВ ГЕОРГИЕВ

РАДИВОЙ ИВАНОВ ИВАНОВ

РАДКА ОЛЕГОВА КОСТАДИНОВА

РАДМИЛ АНТОАНЕТОВ КИРИЛОВ

РАДОСЛАВ АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

РАДОСЛАВ БОГОМИЛОВ ЦОНЕВ

РАДОСЛАВ БОГОСЛОВОВ ПЕТРОВ

РАДОСЛАВ БОРИСОВ ТОДОРОВ

РАДОСЛАВ БОЯНОВ ИВАНОВ

РАДОСЛАВ ПЕПОВ ДЖОРДЖИН

РАДОСТИНА ГРИГОРОВА РАДИВОЕВА

РАЙНА БОЯНОВА СТОИЛКОВА

РАНГЕЛ БОРИСОВ НЕДЯЛКОВ

РАНГЕЛ ИВАНОВ ЗЛАТКОВ

РАНГЕЛ ПАВЛОВ ИВАНОВ

РАШКА АЛЕКСАНДРОВА МИРЧЕВА

РИТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

РОБЕРТ СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

РОЗА СТРАТИЕВА ГЕОРГИЕВА

РОСА СТАНАЧКОВА СТАНКОВА

РОСЕН ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ

РОСЕН ТАСКОВ НИКОЛОВ

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

РОСИЦА МИХАЙЛОВА РАНГЕЛОВА

РОСИЦА СИМЕОНОВА БЛАГОЕВА

РОСИЦА СТАНКОВА ИВАНОВА

РОСИЦА ХАРАЛАМБИЕВА БОНЕВА

РУЙКА ЦВЕТКОВА ГРИГОРОВА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

РУМЕН ГРИГОРОВ ИВАНОВ

РУМЕН КРУМОВ ЦВЕТКОВ

РУМЕН РАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

РУМЕН СТАНЕВ ТОМОВ

РУМЕН ЦВЕТКОВ ГРИГОРОВ

РУМЯНА ТОМОВА МИНЧЕВА

РУСЛАН ИВАНОВ СТАНОЕВ

САДКО ДРАГОМИРОВ МЛАДЕНОВ

САШКА ИЛЧЕВА ИВАНОВА

САШКО ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

САШО ТОДОРОВ ИЛИЕВ

СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА ПАВЛОВА

СВЕТЛА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

СВЕТЛАНА ВЪЛЕВА СТАРКОВА

СВЕТЛИН БОГДАНОВ МАРИНОВ

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

СЕВДАЛИНА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА

СЕРГЕЙ ХАРАЛАМБИЕВ ИВАНОВ

СЕРГИ СИМОВ БОНЕВ

СИЛВА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

СИЛВА КРЪСТЕВА ЗЛАТКОВА

СИЛВАНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

СИЛВАНА САДКОВА НИКОЛОВА

СИЛВИЯ БОГОМИЛОВА ВЛАДИМИРОВА

СИЛВИЯ ЗДРАВКОВА ВЪРБАНОВА

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМОВ

СИМЕОН НИКОЛОВ СТОИЛКОВ

СЛАВКА АНДРЕЕВА МЛАДЕНОВА

СЛАВКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

СЛАВКА СТОИЛОВА ЗАХАРИЕВА

СЛАВЧО ВЛАДИМИРОВ ЯНАКИЕВ

СЛАВЧО ДИМИТРОВ СЪБЕВ

СЛАВЧО ЕФТИМОВ ИЛКОВ

СЛАВЧО ПЕТРОВ МИЛАНОВ

СЛАВЧО ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ

СЛАВЧО ЦВЕТКОВ СЛАВЧЕВ

СЛАВЧО ЯНЧЕВ КОСТАДИНОВ

СНЕЖАНА КИРИЛОВА ИВАНОВА

СОНЯ БЛАГОЕВА МУДРЕВА

СОНЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

СПАС АСЕНОВ СПАСОВ

СПАС ЙОРДАНОВ СПАСОВ

СПАСА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНСКА

СРЕТЕНА ДИМИТРОВА ТОМОВА

СТАМЕНКО СЛАВЧЕВ ЯНАКИЕВ

СТАНИКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

СТАНИКА МИХАЙЛОВА АНАЧКОВА

СТАНИКА РОМАНОВА ФИЛИПОВА

СТАНИМИР БОРИСОВ ДРАГОМИРОВ

СТАНИСЛАВ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

СТАНИСЛАВ СЛАВЧЕВ ЛЕКОВ

СТАНКА КИРИЛОВА МАНОЛОВА

СТАНКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА

СТАНКА НАЙДЕНОВА ЦОЧЕВА

СТАНКА СТОЯНЧОВА СТЕФАНОВА

СТАНКО БОРИСОВ ПАВЛОВ

СТАНКО ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ МИХАЛКОВ

СТЕФАН НЕДКОВ ПАРАКОСОВ

СТЕФАН СЕРГИЕВ БОНЕВ

СТЕФАН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН СТОЙКОВ ЦОЧЕВ

СТЕФАН ФИЛИБОНОВ ФИЛИБОНОВ

СТЕФАНИ СПАСОВА АСЕНОВА

СТЕФАНКА КИРИЛОВА ВЕЛИЧКОВА

СТЕФКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

СТОИМЕН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

СТОЙКО СТЕФАНОВ ЦОЧЕВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ МИЛАНОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

СТОЯН ИЛИЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН МЛАДЕНОВ ЯКИМОВ

СТОЯН НИКОЛАЙЧОВ ЯКИМОВ

СТОЯН ТОМОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯНА СЛАВЧЕВА ЯНАКИЕВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ТАКО ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ

ТАКО ПАВЛОВ ПЕТРОВ

ТАНЯ ЦВЕТКОВА МИНЧЕВА

ТЕМЕНУЖКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА

ТЕМЕНУЖКА МЛАДЕНОВА МИХОВА

ТЕОДОРА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА

ТЕОДОРА ЦВЕТКОВА ПАВЛОВА

ТИНКА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА

ТИНКА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА

ТИНКА ДИМИТРОВА ИВАНЧЕВА

ТИНКА СТОЙНЕВА МИХАЙЛОВА

ТОДОР БОЖИДАРОВ БАЙКУШЕВ

ТОДОР ВОЙНОВ ВОЙНОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ АНАЧКОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ЗАРКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ТОДОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ЙОСИФОВ ТОДОРОВ

ТОДОР МИТКОВ ПАВЛОВ

ТОДОР ПЕТРОВ АТАНАСОВ

ТОДОР ТАКОВ ЙОРДАНОВ

ТОДОРКА БОГОСЛОВОВА ПЕТРОВА

ТОДОРКА ИВАНОВА ХАРАЛАМПИЕВА

ТОДОРКА МИЛКОВА СЛАВЧЕВА

ТОДОРКА СЛАВЧЕВА ИЛИЕВА

ТОДОРКА СТЕФАНОВА ДИНЧЕВА

ТОМА РАДКОВ ДИМИТРОВ

ТОМА ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ

ТОМИСЛАВ ИВАЙЛОВ МИНЧЕВ

ТРАЙКО ИВАНОВ НИКОЛОВ

ТРАЙЧО ГЕОРГИЕВ СТЕФЧОВ

ТРАЯН ГЕОРГИЕВ ТИХОМИРОВ

ТРАЯНА САДКОВА ДРАГОМИРОВА

ФИЛИБОН ТОДОРОВ ФИЛИБОНОВ

ФИЛИПИНА ОГНЯНОВА ФИЛИПОВА

ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА МИРЧЕВА

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ЙОСИФОВА

ХРИСТИНА ЕВГЕНИЕВА МИЛАНОВА

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

ХРИСТИЯН АСПАРУХОВ ИВАНОВ

ХРИСТИЯН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

ХРИСТИЯНА ПЕТРОВА СОКОЛОВА

ЦВЕТА ГЪЛЪБОВА ДЖОРДЖИНА

ЦВЕТАНКА АСЕНОВА ПАРАКОСОВА

ЦВЕТАНКА БЛАГОЕВА ВИДЕНОВА

ЦВЕТАНКА БОГОМИЛОВА РОБЕВА

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА

ЦВЕТАНКА ЕФТИМОВА ИСАКОВА

ЦВЕТАНКА САНДОВА СТАНКОВА

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТЕЛИНА АСПАРУХОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТЕЛИНА БОЙКОВА ЕВТИМОВА

ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА БЛАГОЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТЕЛИНА МИРЧЕВА ПЕТРОВА

ЦВЕТЕЛИНА МЛАДЕНОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТЕЛИНА ТОМОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

ЦВЕТКО ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

ЦВЕТКО МЛАДЕНОВ СТОЯНОВ

ЦВЕТКО ПАВЛОВ ТОДОРОВ

ЦВЕТКО РУМЕНОВ ГРИГОРОВ

ЦВЕТКО СОФРОНИЕВ ЙОРДАКИЕВ

ЦВЕТКО СТОЯНОВ ЯКИМОВ

ЮРИ БОГОСЛОВОВ КРЪСТЕВ

ЮРИ СПАСОВ ВЕСЕЛИНОВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ

ОБЩИНА: ТРЪН

КМЕТСТВО: ........................... СЕКЦИЯ № 005

адрес на избирателната секция: ........................................


----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АНЖЕЛА ЗДРАВКОВА ДЖУРОВА

АНКА ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА

АСЕН РОСЕНОВ АСЕНОВ

АСЕНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

БОРИС РАНГЕЛОВ ТОМОВ

БОРИСЛАВ МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ

БОРЯНА СЕРГИЕВА БОНЕВА

БОЯН ЗЛАТКОВ БОЯНОВ

БОЯН ЙОРДАНОВ МИЛАНОВ

БОЯН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА ДИНЧЕВА

ВАСИЛ СТАНЕВ ТОМОВ

ВАСКО АЛЕКСИЕВ ГЕОРГОВ

ВЕЛИНЧО ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

ГЕОРГИ СТОИЛОВ ПЪРВАНОВ

ГОРАНКА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА

ГОЦА РАНГЕЛОВ ГОЦЕВ

ГЮРГА СТАНКОВА ГИГОВА

ДАНАИЛ ОЛЕГОВ ДИМИТРОВ

ДАНЧО МИЛКОВ ПАВЛОВ

ДАФИНКА СТАНКОВА КУЗМАНОВА

ДИМИТРИНА КИРИЛОВА ТОМОВА

ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ АНДРЕЕВ

ДИМИТЪР ВИТКОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ

ДОНКА САШОВА ДИМИТРОВА

ЕВГЕНИ КИРИЛОВ МУДРЕВ

ЕВГЕНИ СТОИЛОВ ПЪРВАНОВ

ЕВТИМКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНКА ИРАТИЕВА КУЗМАНОВА

ЕЛИ БОЯНОВА ЙОРДАНОВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ГРУДЕВА

ЗДРАВКА МИТКОВА ЙОРДАНОВА

ЗЛАТАН БОЯНОВ ТАКОВ

ЗЛАТИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ЗЛАТКА РАНГЕЛОВА АНДРЕЕВА

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАЙЛО ИЛИЙЧЕВ ИЛИЕВ

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ МЛАДЕНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ

ИВАН КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ

ИВАН РОМАНОВ ИЛИЕВ

ИВАНКА НИКОЛОВА МАРИНОВА

ИВАННА ИВОВА ТОМОВА

ИВО ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЛИЛЯНА БОЯНОВА ПЕТРОВА

ЛИЛЯНА СЛАВОВА ИЛИЕВА

ЛЮБОМИР МИТКОВ СТОЯНОВ

ЛЮБЧО ЗЛАТАНОВ ТАКОВ

ЛЮБЧО ПЕТРОВ МИЛАНОВ

МАГДА ДИМИТРОВА МИХОВА

МАЛИНКА БОЯНОВА ЙОРДАНОВА

МАЛИНКА ПЪРВАНОВА ГЕОРГОВА

МАЛИНКА РОСЕНОВА АСЕНОВА

МАРА СИМОВА ЗДРАВКОВА

МАРИЙКА КЪНЧЕВА ЖИВКОВА

МАЯ ИЛИЕВА ЛЕНКОВА

МИЛЧО ГРИГОРОВ ВАСИЛЕВ

МИТКО ВЛАДИМИРОВ СТОЯНОВ

МЛАДЕН ДОНКОВ ДИМИТРОВ

НАЙДЕН ИЛИЕВ СТАНКОВ

НАКО ЙОРДАНОВ ЖИВКОВ

НАСТА СИМОВА НИКОЛОВА

НЕГРИТА МИРЧЕВА МИТОВА

НИКОЛА СТОЯНОВ НИКОЛОВ

ОГНЯН АСЕНОВ ГРУДЕВ

ОГНЯН РОСЕНОВ АСЕНОВ

ОЛЕГ ДИМИТРОВ ГЕРАСИМОВ

ОЛЕГ СТАНКОВ НИКОЛОВ

ПЕПИ МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ

ПЕТЪР МАКАРИЕВ НИКОЛОВ

РАДКА СТОЯНОВА МИЛОШОВА

РАДОСЛАВ БОРИСОВ РАНГЕЛОВ

РАЙНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

РАЙНА РОМАНОВА ДЖУРОВА

РАНГЕЛ ТОМОВ РАБАКОВ

РОЗА КРЪСТЕВА ГОЦЕВА

РОСЕН АСЕНОВ ГРУДЕВ

РОСЕН ОГНЯНОВ АСЕНОВ

РОСКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

РУЖА КИРИЛОВА ГРУДЕВА

СЕРЬОЖКА ВЕНКОВ КУЗМАНОВ

СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА ГЮРОВА

СНЕЖА АСЕНОВА ГРУДЕВА

СТАВРИ КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СОКОЛОВ

СТАНКА ЙОРДАНОВА ТАСЕВА

СТАНКО АЛЕКСОВ СТАНКОВ

СТАНКО НИКОЛОВ АНДОНОВ

ТАСО ПЕТКОВ ТАСЕВ

ТЕМЕЛКО ПЕТРОВ ГАШИН

ТОДОР БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ТОДОР МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ

ТОНА БОРИСОВА ИВАНЧЕВА

ХРИСТИНА БОЯНОВА СТАНКОВА

ХРИСТИНА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА

ХРИСТИНА ТОШКОВА СЛАВЧЕВА

ХРИСТО ИВАНОВ МУДРЕВ

ЦВЕТАНКА РАДКОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТКО БОЯНОВ ТРИЧКОВ

ЦВЕТКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЮЛИЯН ИВАНОВ СТАНКОВ

ЯГОДА ВАСИЛЕВА ГЮРОВА

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.


Каталог: content -> uploads -> file
file -> 2460 гр. Трън, пл." Вл. Тричков", №1, тел
file -> Избирателен списък част I (за публикуване)
file -> 14 май 2016 Г. Празник в памет на именитата българска народна певица гюрга пинджурова и по повод 121 годишнина
file -> Избирателен списък (За публикуване на интернет страницата на общината)
file -> Избирателен списък (за публикуване)
file -> Представяне на участника относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в нч гюрга Пинджурова-1895г.”
file -> За произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г
file -> За произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г
file -> Избирателен списък част I
file -> Кметство: с. Вукан секция №010 Обхваща следните населени места: с. Вукан, с. Костуринци, с. Еловица, с. Стайчовци


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница