Избирателен списък (за публикуване)Дата05.06.2017
Размер0.56 Mb.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.
(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място ГР. ТРЪН, С, БАНКЯ, кметство ......................, секция № 004

Адрес на избирателната секция: СОУ «ГЕО МИЛЕВ»

.................................................................................


---------------------------------------------------------------------------------

Име


---------------------------------------------------------------------------------

АВИША ДЖЕМАЛ ШАЙКОВА

АГНА ПЪРВАНОВА ПЕЕВА

АЙШЕ САЛИХ ШАЙКОВА

АЛБЕНА АНТОНОВА МЛАДЕНОВА

АЛБЕНА БОЯНОВА ИВАНОВА

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА

АЛЕКСАНДРИНА КРУМОВА ПАВЛОВА

АЛЕКСАНДРИНА ОГНЯНОВА ФИЛИПОВА

АЛЕКСАНДРИНА СЛАВЧЕВА КАДЪНКОВА

АЛЕКСАНДЪР МИРЧЕВ ДИНЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ ПАВЛОВ

АЛЬОША СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛИНА БОЯНОВА МИЛАНОВА

АНГЕЛИНА ПЕТРАНОВА АНГЕЛОВА

АНГЕЛИНА ПЕТРОВА РОМАНОВА

АНДРЕА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

АНДРЕЙ РАДОСЛАВОВ СТОЯНОВ

АНЕЛИЯ АСПАРУХОВА ИВАНОВА

АНЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА

АНЕЛИЯ СТАНКОВА БЛАГОЕВА

АНЕЛИЯ СТРАХИЛОВА СЛАВЧЕВА

АНИ ДИМИТРОВА БОНЕВА

АНИ ДИМИТРОВА ГОЦЕВА

АНИ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

АНКА АНГЕЛОВА МИХАЛКОВА

АНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

АНКА РАЙКОВА МИХАЙЛОВА

АННА ДИМИТРОВА СПАСОВА

АНТОАНЕТА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

АНТОН АНТОНОВ АНАЧКОВ

АНТОНИО РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

АСЕН ВИТОМИРОВ ГЪЛЪБОВ

АСЕН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

АСЕН СПАСОВ АСЕНОВ

АСЕНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

АСЯ ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

АТАНАСКА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

БИЛЕН АХМЕД КРАНТЕВА

БИСЕР ВЛАДИМИРОВ МИХАЛКОВ

БЛАГОЙ БОЯНОВ БЛАГОЕВ

БЛАГОЯ ТОМОВ СТАМЕНКОВ

БОГДАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

БОГДАН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

БОГДАН МАРИНОВ СОТИРОВ

БОГДАН СОТИРОВ РАДОВАНОВ

БОГДАНКА ДИМИТРОВА АРИЗАНОВА

БОГДАНКА ЦВЕТКОВА СТОЯНОВА

БОГИНКА ИЛИЕВА АХЧИЙСКА

БОГОМИЛ БОГОМИЛОВ РАДКОВ

БОГОМИЛ ВЛАДИМИРОВ СТОЯНОВ

БОГОМИЛ РАДКОВ ДИМИТРОВ

БОГОМИЛ ЦОНЕВ АДАМОВ

БОГОСЛОВ КРЪСТЕВ БОГОСЛОВОВ

БОЙКА БОЙКОВА ЕВТИМОВА

БОЙКО ОГНЯНОВ ИВАНОВ

БОРИС ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

БОРИС ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

БОРИС ВЕЛКОВ ЗАХАРИЕВ

БОРИС ПАВЛОВ ТОДОРОВ

БОРИС СТЕФАНОВ МИРЧЕВ

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

БОРИСЛАВ РАЙЧЕВ СЛАВЧЕВ

БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ЦВЕЕВ

БОРИСЛАВА БОРИСОВА ПАВЛОВА

БОРИСЛАВА ДАНЧЕВА БЛАГОЕВА

БОЯН БОГОСЛОВОВ БОГОСЛОВОВ

БОЯН БОНЧЕВ МИТОВ

БОЯНКА РУЙЧЕВА КОСТОВА

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ КУРТЕВ

ВАЛЕНТИН ТОМОВ ЦВЕТКОВ

ВАЛЕНТИНА СПАСОВА АНАЧКОВА

ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ БОРИСОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ

ВАСИЛ СЛАВЧЕВ ТОДОРОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ИВАНОВ

ВАСИЛЕНА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ВАСИЛЕНА СПАСОВА АСЕНОВА

ВАСИЛКА МИЛАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ВАСИЛКА ТОМОВА СТЕФАНОВА

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

ВЕЛИН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕЛИЧКА БОРИСОВА БОНЕВА

ВЕЛИЧКА ДОНКОВА МИХАЛКОВА

ВЕЛКО БОРИСОВ ЗАХАРИЕВ

ВЕНЕРА СЛАВЧЕВА БОРИСОВА

ВЕНЕТА ИВАНОВА ДЕЯНОВА

ВЕНЕТА ЛЮБОМИРОВА ТИТЕРЯКОВА

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ КРУМОВ

ВЕРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕРДЖИНИЯ БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕРТЕР РАЗВИГОРОВ СТОЙЧЕВ

ВЕРЧО ДИМОВ СИМОВ

ВЕСЕЛИН СПАСОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛИНА ЦВЕТКОВА ПАВЛОВА

ВЕСКА МИТКОВА СТОЯНОВА

ВЕСКО МИТКОВ СТОЯНОВ

ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА МИХОВА

ВИОЛЕТКА КОСТОВА МИХАЛКОВА

ВИОЛИНА СТАНИМИРОВА БОРИСОВА

ВИТКА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МИХАЛКОВ

ВЛАДИМИР МЛАДЕНОВ СТОИЛКОВ

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ВЛАДИМИРОВ

ВЛАДИМИР ТОШКОВ РАДИВОЕВ

ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ОГНЯНОВ

ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ СЛАВЧЕВ

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ МИХАЛКОВ

ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ГАЛИНА КИРИЛОВА ГОЦЕВА

ГАЛИНА МАРКОВА МИХАЙЛОВА

ГАЛЯ ДИМИТРОВА ГОЦЕВА

ГЕОРГИ АНДРЕЕВ СЛАВЧЕВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ САЗДОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

ГЕОРГИ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ИКОНИЕВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ЦВЕТКОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПАВЛОВ

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ПАВЛОВ

ГЕРГАНА КИРИЛОВА ИЛКОВА

ГИНА ВЕЛИНОВА ИКОНИЕВА

ГИНКА РАНГЕЛОВА ХРИСТОВА

ГРИГОР РАДИВОЕВ ИВАНОВ

ГРИГОР ЦВЕТКОВ ГРИГОРОВ

ГРИГОРИНА ПЕТРОВА АСЕНОВА

ГЮЛА АСЕНОВА АНАЧКОВА

ГЮЛА ИЛИЕВА ЯКИМОВА

ГЮРГА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

ДАНА СТАНКОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНАИЛ ДАНЧЕВ ИЛИЕВ

ДАНАИЛ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ДАНАИЛ КОСТАДИНОВ СПАСОВ

ДАНИЕЛ ЙОВАНОВ

ДАНИЕЛА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА ХИТОВА

ДАНИЕЛА БОЯНОВА АДАМОВА

ДАНИЕЛА МИТОВА ВИТОМИРОВА

ДАНИЕЛА СТАНКОВА СОТИРОВА

ДАНИЕЛА СТАНКОВА ТОДОРОВА

ДАНКА ВИТАНОВА АНЧЕВА

ДАНКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИБОНОВА

ДАНЧО ИЛИЕВ БЛАГОЕВ

ДАРИНА ОГНЯНОВА ФИЛИПОВА

ДАРИНКА РАНГЕЛОВА ДИНЧЕВА

ДАЦА СПАСОВА СПАСОВА

ДЕЙВИД ТОДОРОВ ДОНКОВ

ДЕНИМИРА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА

ДЕНИС ЙОРДАНОВ МИХАЛКОВ

ДЕНИСЛАВ СЛАВЧЕВ ЯНЧЕВ

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА МЛАДЕНОВА

ДЕСИСЛАВА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА

ДЕСИСЛАВА НЕДКОВА ПАРАКОСОВА

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

ДЕТЕЛИНА ЕФТИМОВА ИЛКОВА

ДЖАМАЛ АКИ ШАЙКОВ

ДИАНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ДИАНА СТЕФЧОВА ДИМИТРОВА

ДИЛЯНА ДИМИТРОВА ТОМОВА

ДИМИТРИНА СЕТОВА ГЕРАСИМОВА

ДИМИТРИНКА ВЛАДИМИРОВА СТАВРИЕВА

ДИМИТРИНКА МИЛОРОВА САЗДОВА

ДИМИТЪР АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР БОРИСОВ ГОЦЕВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИСАКОВ

ДИМИТЪР РОСИЦОВ КОСТОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТОМОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ БОНЕВ

ДОНА ИВАНОВА ЙОЦЕВА

ДОНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ДРАГОМИР ОГНЯНОВ ИВАНОВ

ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВА ДАНАИЛОВА

ЕВГЕНИЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕВДОКИЯ ЦВЕТАНОВА ЙОНОВА

ЕВЕЛИНА СТАНЕВА ТОМОВА

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МАРКОВА

ЕЛВИРА БОГДАНОВА АТАНАСОВА

ЕЛЕНА АСЕНОВА СПАСОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЕФТИМОВА

ЕЛЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕОНОРА БОГОМИЛОВА ЦОНЕВА

ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ИВАНОВА

ЕЛЗА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА

ЕЛКА ВЛАДИМИРОВА ИЛИЕВА

ЕМА ДИМИТРОВА ЯВРИЙСКА

ЕМА КИРИЛОВА ИВАНОВА

ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ КОСТОВ

ЕМИЛ МИЛАНОВ СТАНКОВ

ЕМИЛ МИТКОВ ВАСИЛЕВ

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ СТАНКОВА АТАНАСОВА

ЕРИНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕФТИМ ВЕЛКОВ ИЛКОВ

ЖИВКА СМИЛЕНОВА ИВАНОВА

ЗАРКО СТОЯДИНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА БЛАГОЕВА

ЗДРАВКА МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЗДРАВКО ТОДОРОВ ЗАХОВ

ЗОРКА ГЕОРГИЕВА МИХАЛКОВА

ЗОЯ АСЕНОВА ДЕЯНОВА

ЗОЯ ИВАНОВА ЯКИМОВА

ЗОЯ РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ЗОЯ ЦВЕТКОВА МИТОВА

ИВА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

ИВА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ИВАЙЛО ДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ МИНЧЕВ

ИВАН БОРИСЛАВОВ МИХОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ АНАЧКОВ

ИВАН МИТКОВ ПАВЛОВ

ИВАН ПЕТРОВ АНЧЕВ

ИВАН РАДИВОЕВ ИВАНОВ

ИВАН РАНГЕЛОВ ЗЛАТКОВ

ИВАН СТАНОЕВ ИВАНОВ

ИВАН ЦВЕТКОВ СЛАВЧЕВ

ИВАНКА АНДОНОВА ГРИГОРОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ИВАНЧЕВА

ИВАНКА ИВАНОВА АНДРЕЕВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА МИТОВА

ИВАНКА КОСТАДИНОВА СПАСОВА

ИВАНКА СЛАВЧЕВА ЕСТОВА

ИВАНКА СТАНКОВА БОРИСОВА

ИВАНКА СТАНКОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

ИВО АСЕНОВ ИЛИЕВ

ИВО ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

ИВО ПЕТРОВ СТАНКОВ

ИВО СТЕФАНОВ ВЪРБАНОВ

ИВОНА ВЛАДИМИРОВА ОГНЯНОВА

ИВОНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА

ИГНАТ ИВАНОВ МИХАЛКОВ

ИГНАТ ИГНАТОВ ИВАНОВ

ИЛИАН САДКОВ ДРАГОМИРОВ

ИЛИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ИЛИНКА РАНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА

ИЛИЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ИЛИЯНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ИЛИЯНА ЦВЕТАНКОВА ИСАКОВА

ИНА СЛАВЧЕВА ЦВЕТАНОВА

ИНЕС ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ИРЕНА КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА

ИСКРА МИЛЧЕВА СТАМЕНКОВА

ИСКРЕН КИРИЛОВ ВЕСЕЛИНОВ

ЙОВКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

ЙОНКА ВЛАДИМИРОВА МИХАЛКОВА

ЙОРДАН БОЙКОВ ВАСИЛИЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ МИХАЛКОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ

ЙОРДАН КИРИЛОВ МИТОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН СПАСОВ СТЕФАНОВ

ЙОРДАН ТАКОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДАНАИЛОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КОТЕВА

ЙОРДАНКА ЛЕВЧЕВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

ЙОСИФ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

КАЛИНА СЕДЕФЧЕВА ВЛАДИМИРОВА

КАЛИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

КАМЕЛИЯ ЮРИЕВА КАМЕНОВА

КАПКА ГЕОРГИЕВА МИХАЛКОВА

КАПКА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

КАПКА ПЕТРОВА БЛАГОЕВА

КАПКА СЛАВЧЕВА АНДРЕЕВА-ГЕОРГИЕВА

КАТЮША СЛАВЧЕВА КРУМОВА

КИРИЛ АНТОАНЕТОВ КИРИЛОВ

КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ТИХОМИРОВ

КИРИЛ ИВАНОВ ГЮРОВ

КИРИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ

КИРИЛ КРУМОВ МИТОВ

КИРИЛ МАРКОВ МИХАЙЛОВ

КИРИЛ САДКОВ ДРАГОМИРОВ

КИРИЛ СТОЯНОВ ЯКИМОВ

КИРИЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

КОРНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ

КОСТАДИН СПАСОВ АСЕНОВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ АТАНАСОВ

КОСТО ЛАЗАРОВ СТАНКОВ

КРАСИМИР ТАНЕВ ЦВЕТКОВ

КРАСИМИРА МИТКОВА ВАСИЛЕВА

КРИСТИНА ДИМИТРОВА ТОМОВА

КРУМ АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

КРУМ БОРИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ

КРУМ ГЕОРГИЕВ ТИХОМИРОВ

КРУМ НИКОЛОВ ТОМОВ

КРУМ ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

ЛАЗАР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ЛАЗАР СТАНКОВ ИВАНОВ

ЛАЛКА АЛЕКСАНДРОВА РАДОВАНОВА

ЛЕТКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ЛЕЦА ЛЕВЧЕВА СТАНКОВА

ЛЕЦА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

ЛИДИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

ЛИЛИЯ КИРИЛОВА МАРКОВА

ЛИЛЯНА ВЪРБАНОВА МИХАЙЛОВА

ЛИЛЯНА ЗАХАРИЕВА БОГОСЛОВОВА

ЛЮБА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА

ЛЮБКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА

ЛЮБКА МИТКОВА МИЛАНОВА

ЛЮБКА СИМОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮБКА СТОЙНЕВА ИКОНИЕВА

ЛЮБОМИР ГРИГОРОВ ГИГОВ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЗЛАТКОВ

ЛЮБОМИР МИТКОВ ВАКЛИНОВ

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ АНАЧКОВ

МАГА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

МАЛИНА МИТКОВА ПАВЛОВА

МАЛИНКА ГЕНАДИЕВА РАДОЙЧЕВА

МАНОЛ ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

МАРА ИВАНОВА ПЕТРОВА

МАРГАРИТА БОРИСОВА ГОЦЕВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

МАРГАРИТА ГРИГОРОВА РАДИВОЕВА

МАРИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА

МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

МАРИН БОГДАНОВ МАРИНОВ

МАРИН БОГДАНОВ СОТИРОВ

МАРИО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

МАРИО РАЙКОВ РОМАНОВ

МАРИЯ БЛАГОЕВА ПАВЛОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

МАРИЯН АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

МАРИЯНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯНА СТАНКОВА ИВАНОВА

МАРТИН ГРОЗДАНОВ ЦВЕТАНОВ

МАРТИН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

МАРЧЕЛО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

МАТЕЙ ГРИГОРОВ МАТЕЕВ

МАЯ ВЕНЦИСЛАВОВА КРУМОВА

МАЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МАЯ ДРАГОМАНОВА ДЕЯНОВА

МАЯ ПЕТРОВА ГЮРОВА

МЕСТАН АКИ ШАЙКОВ

МЕТОДИ ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ

МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ТИХОМИРОВ

МЕТОДИ НИКОЛАЙЧОВ ЯКИМОВ

МИГЛЕНА СТОЯНОВА ЯКИМОВА

МИЛАН СТОЯНОВ

МИЛАН ВАСИЛЕВ ЙОЦЕВ

МИЛЕН ДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

МИЛЕН ЗАРКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

МИЛЕНА БОРИСЛАВОВА СЛАВЧЕВА

МИЛЕНА МИЛЕНОВА МЕТОДИЕВА

МИЛЕНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

МИОДРАГ МИХАЙЛОВ

МИРЕЛА ДИМИТРОВА ДРАГОМИРОВА

МИРЕЛА КРУМОВА СЛАВЧЕВА

МИРЕЛА САДКОВА ДРАГОМИРОВА

МИРЕЛА СТАНКОВА ИВАНОВА

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ЕВДОСИЕВ

МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

МИРОСЛАВ ПЕПОВ ДЖОРДЖИН

МИРОСЛАВА ВИКТОРОВА МИТОВА

МИТКО ВАКЛИНОВ СТАРКОВ

МИТКО ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

МИТКО ВЛАЙКОВ ИЛИЕВ

МИТКО СТОЯНОВ СТАНКОВ

МИХАЕЛА СВЕТЛОМИРОВА ТОДОРОВА

МИХАИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ

МИХАИЛ НИКОЛОВ ЯВРИЙСКИ

МЛАДЕН ИЛИЕВ АТАНАСОВ

МЛАДЕН СТОЯНОВ ЯКИМОВ

МЛАДЕН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ

МУСА МУСОВ СЕЧКИН

НАДЕЖДА НИКОЛОВА ХАРАЛАМБИЕВА

НАДЕЖДА ТОМОВА КИТАНОВА

НАДКА ГРИГОРОВА ЛАЗОВА

НАДКА МАРИНОВА ГЪЛЪБОВА

НАДЯ ИГНАТОВА ИВАНОВА

НАТАЛИЯ КОСТОВА БЛАГОЕВА

НЕГРИТКА НИКОЛОВА СТОИЛКОВА

НЕДКО СТЕФАНОВ ПАРАКОСОВ

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА АСЕНОВА

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

НЕЛИТА ВЕНЦИСЛАВОВА МИЛАНОВА

НИКОЛА ГРИГОРОВ БОРИСОВ

НИКОЛАЙ АСПАРУХОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ КОСТОВ БЛАГОЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙЧОВ ЯКИМОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЯКИМОВ

НИКОЛАЙ ТАСКОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИКОНИЕВ

НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ МИНЧЕВ

НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА БОНЕВА

НИКОЛИНКА ПЪРВАНОВА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛИЧКА МИЛКОВА СТАНКОВА

НИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

НИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

ОГНЯН ВЛАДИМИРОВ ОГНЯНОВ

ОГНЯН ИВАНОВ ИВАНЧЕВ

ОГНЯН ФИЛИПОВ ДАНАИЛОВ

ОЛЕГ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ПАВЕЛ ПЕТРОВ АТАНАСОВ

ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ПАВЛИНОВА

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ПАВЛИНА ИВАНОВА СТАНОЕВА

ПАВЛИНА НИКОЛОВА ЯКИМОВА

ПАВЛИНА СТЕФАНОВА СПАСОВА

ПЕНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

ПЕТРАНКА ПЕТКОВА ТИХОМИРОВА

ПЕТЪР АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР ИВАНОВ КРУМОВ

ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР МИТКОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ДЕЯНОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ПАВЛОВ

ПЕТЬО СИМОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЯ КРУМОВА ТОДОРОВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА

ПЛАМЕН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЪРВАН ВЪЛЕВ ГЕОРГИЕВ

РАДИВОЙ ИВАНОВ ИВАНОВ

РАДКА ОЛЕГОВА КОСТАДИНОВА

РАДМИЛ АНТОАНЕТОВ КИРИЛОВ

РАДОСЛАВ АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

РАДОСЛАВ БОГОМИЛОВ ЦОНЕВ

РАДОСЛАВ БОГОСЛОВОВ ПЕТРОВ

РАДОСЛАВ БОРИСОВ ТОДОРОВ

РАДОСЛАВ БОЯНОВ ИВАНОВ

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КОСТОВ

РАДОСЛАВ ПЕПОВ ДЖОРДЖИН

РАДОСТИНА ГРИГОРОВА РАДИВОЕВА

РАЙНА БОЯНОВА СТОИЛКОВА

РАНГЕЛ БОРИСОВ НЕДЯЛКОВ

РАНГЕЛ ИВАНОВ ЗЛАТКОВ

РАНГЕЛ ПАВЛОВ ИВАНОВ

РАШКА АЛЕКСАНДРОВА МИРЧЕВА

РИТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

РОБЕРТ СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

РОЗА СТРАТИЕВА ГЕОРГИЕВА

РОСЕН ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ

РОСЕН ТАСКОВ НИКОЛОВ

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

РОСИЦА МИХАЙЛОВА РАНГЕЛОВА

РОСИЦА СИМЕОНОВА БЛАГОЕВА

РОСИЦА СТАНКОВА ИВАНОВА

РОСИЦА ХАРАЛАМБИЕВА БОНЕВА

РУЙКА ЦВЕТКОВА ГРИГОРОВА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

РУМЕН ГРИГОРОВ ИВАНОВ

РУМЕН КРУМОВ ЦВЕТКОВ

РУМЕН РАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

РУМЕН СТАНЕВ ТОМОВ

РУМЕН ЦВЕТКОВ ГРИГОРОВ

РУМЯНА ТОМОВА МИНЧЕВА

РУСЛАН ИВАНОВ СТАНОЕВ

САДКО ДРАГОМИРОВ МЛАДЕНОВ

САШКА ИЛЧЕВА ИВАНОВА

САШКО ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

САШО ТОДОРОВ ИЛИЕВ

СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА ПАВЛОВА

СВЕТЛА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

СВЕТЛАНА ВЪЛЕВА СТАРКОВА

СВЕТЛИН БОГДАНОВ МАРИНОВ

СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

СЕВДАЛИНА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА

СЕВДЕЛИН СЕРГЕЕВ ХАРАЛАМПИЕВ

СЕРГЕЙ ХАРАЛАМБИЕВ ИВАНОВ

СЕРГИ СИМОВ БОНЕВ

СИЛВА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

СИЛВА КРЪСТЕВА ЗЛАТКОВА

СИЛВАНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

СИЛВАНА САДКОВА НИКОЛОВА

СИЛВИЯ БОГОМИЛОВА ВЛАДИМИРОВА

СИЛВИЯ ЗДРАВКОВА ВЪРБАНОВА

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМОВ

СИМЕОН НИКОЛОВ СТОИЛКОВ

СИМОНА ДРАГОМИРОВА МЕТОДИЕВА

СЛАВКА АНДРЕЕВА МЛАДЕНОВА

СЛАВКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

СЛАВКА СТОИЛОВА ЗАХАРИЕВА

СЛАВЧО ВЛАДИМИРОВ ЯНАКИЕВ

СЛАВЧО ДИМИТРОВ СЪБЕВ

СЛАВЧО ЕФТИМОВ ИЛКОВ

СЛАВЧО ПЕТРОВ МИЛАНОВ

СЛАВЧО ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ

СЛАВЧО ЯНЧЕВ КОСТАДИНОВ

СНЕЖАНА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

СНЕЖАНА КИРИЛОВА ИВАНОВА

СОНЯ БЛАГОЕВА МУДРЕВА

СОНЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

СПАС АСЕНОВ СПАСОВ

СПАС ЙОРДАНОВ СПАСОВ

СПАСА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНСКА

СТАМЕНКО СЛАВЧЕВ ЯНАКИЕВ

СТАНИКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

СТАНИКА МИХАЙЛОВА АНАЧКОВА

СТАНИКА РОМАНОВА ФИЛИПОВА

СТАНИМИР БОРИСОВ ДРАГОМИРОВ

СТАНИСЛАВ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

СТАНИСЛАВ СЛАВЧЕВ ЛЕКОВ

СТАНКА КИРИЛОВА МАНОЛОВА

СТАНКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА

СТАНКА НАЙДЕНОВА ЦОЧЕВА

СТАНКО БОРИСОВ ПАВЛОВ

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ МИХАЛКОВ

СТЕФАН НЕДКОВ ПАРАКОСОВ

СТЕФАН СЕРГИЕВ БОНЕВ

СТЕФАН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН СТОЙКОВ ЦОЧЕВ

СТЕФАН ФИЛИБОНОВ ФИЛИБОНОВ

СТЕФАНИ СПАСОВА АСЕНОВА

СТЕФАНКА КИРИЛОВА ВЕЛИЧКОВА

СТЕФКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

СТОИМЕН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

СТОЙКО СТЕФАНОВ ЦОЧЕВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ МИЛАНОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

СТОЯН ИЛИЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН МЛАДЕНОВ ЯКИМОВ

СТОЯН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН НИКОЛАЙЧОВ ЯКИМОВ

СТОЯН ТОМОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯНА СЛАВЧЕВА ЯНАКИЕВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ТАКО ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ

ТАНЯ ЦВЕТКОВА МИНЧЕВА

ТЕМЕНУЖКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА

ТЕМЕНУЖКА МЛАДЕНОВА МИХОВА

ТЕОДОРА ЦВЕТКОВА ПАВЛОВА

ТИНКА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА

ТИНКА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА

ТОДОР БОЖИДАРОВ БАЙКУШЕВ

ТОДОР ВОЙНОВ ВОЙНОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ЗАРКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ТОДОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ЙОСИФОВ ТОДОРОВ

ТОДОР МИТКОВ ПАВЛОВ

ТОДОР ПЕТРОВ АТАНАСОВ

ТОДОР ТАКОВ ЙОРДАНОВ

ТОДОРКА БОГОСЛОВОВА ПЕТРОВА

ТОДОРКА ИВАНОВА ХАРАЛАМПИЕВА

ТОДОРКА МИЛКОВА СЛАВЧЕВА

ТОДОРКА СЛАВЧЕВА ИЛИЕВА

ТОДОРКА СТЕФАНОВА ДИНЧЕВА

ТОМА РАДКОВ ДИМИТРОВ

ТОМА ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ

ТОМИСЛАВ ИВАЙЛОВ МИНЧЕВ

ТРАЙКО ИВАНОВ НИКОЛОВ

ТРАЙЧО ГЕОРГИЕВ СТЕФЧОВ

ТРАЯН ГЕОРГИЕВ ТИХОМИРОВ

ТРАЯНА САДКОВА ДРАГОМИРОВА

ФИЛИБОН ТОДОРОВ ФИЛИБОНОВ

ФИЛИПИНА ОГНЯНОВА ФИЛИПОВА

ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА МИРЧЕВА

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ЙОСИФОВА

ХРИСТИНА ЕВГЕНИЕВА МИЛАНОВА

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

ХРИСТИНА СЕРГЕЕВА ХАРАЛАМПИЕВА

ХРИСТИЯН АСПАРУХОВ ИВАНОВ

ХРИСТИЯН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

ХРИСТИЯНА ПЕТРОВА СОКОЛОВА

ЦВЕТА ГЪЛЪБОВА ДЖОРДЖИНА

ЦВЕТАНКА АСЕНОВА ПАРАКОСОВА

ЦВЕТАНКА БЛАГОЕВА ВИДЕНОВА

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА

ЦВЕТАНКА ЕФТИМОВА ИСАКОВА

ЦВЕТАНКА САНДОВА СТАНКОВА

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТЕЛИНА БОЙКОВА ЕВТИМОВА

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ГРОЗДАНОВА ЦВЕТАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТЕЛИНА МЛАДЕНОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТЕЛИНА РАЙЧЕВА ИВАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА РУМЕНОВА КРУМОВА

ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧЕВА МИЛАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ТОМОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

ЦВЕТКО ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

ЦВЕТКО МЛАДЕНОВ СТОЯНОВ

ЦВЕТКО ПАВЛОВ ТОДОРОВ

ЦВЕТКО РУМЕНОВ ГРИГОРОВ

ЦВЕТКО СТОЯНОВ ЯКИМОВ

ЮЛИАНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ЮРИ БОГОСЛОВОВ КРЪСТЕВ

ЯСМИНА ЛЮБОМИРОВА ГЮРОВА


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

НАСЕЛЕНО МЯСТО С-ТУРОКОВЦИ, С.БЕРАИНЦИ КМЕТСТВО ТУРОКОВЦИ СЕКЦИЯ № 005

, кметство .Туроковци.........., секция № 005

Адрес на избирателната секция: с. Туроковци - КМЕТСТВО

.................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------

Име


---------------------------------------------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР СТАВРЕВ ВАСИЛЕВ

АНЖЕЛА ЗДРАВКОВА ДЖУРОВА

АНКА ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА

АСЕН РОСЕНОВ АСЕНОВ

АСЕНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

БОРИС РАНГЕЛОВ ТОМОВ

БОРИСЛАВ КРУМОВ НИКОЛОВ

БОРИСЛАВ МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ

БОРЯНА СЕРГИЕВА БОНЕВА

БОЯН ЗЛАТКОВ БОЯНОВ

БОЯН ЙОРДАНОВ МИЛАНОВ

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА ДИНЧЕВА

ВАСИЛ СТАНЕВ ТОМОВ

ВАСКО АЛЕКСИЕВ ГЕОРГОВ

ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

ГЕОРГИ СТОИЛОВ ПЪРВАНОВ

ГОРАНКА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА

ГОЦА РАНГЕЛОВ ГОЦЕВ

ДАНАИЛ ОЛЕГОВ ДИМИТРОВ

ДАНЧО МИЛКОВ ПАВЛОВ

ДАФИНКА СТАНКОВА КУЗМАНОВА

ДЕТЕЛИНА БОРИСОВА РАНГЕЛОВА

ДЖУЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ДИМИТРИНА КИРИЛОВА ТОМОВА

ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ АНДРЕЕВ

ДИМИТЪР ВИТКОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ

ДОНКА САШОВА ДИМИТРОВА

ЕВГЕНИ КИРИЛОВ МУДРЕВ

ЕВГЕНИ СТОИЛОВ ПЪРВАНОВ

ЕЛЕНКА ИРАТИЕВА КУЗМАНОВА

ЕЛИ БОЯНОВА ЙОРДАНОВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ГРУДЕВА

ЗДРАВКА МИТКОВА ЙОРДАНОВА

ЗЛАТАН БОЯНОВ ТАКОВ

ЗЛАТИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ЗЛАТКА РАНГЕЛОВА АНДРЕЕВА

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ МЛАДЕНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ

ИВАН КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ

ИВАН РОМАНОВ ИЛИЕВ

ИВАНКА НИКОЛОВА МАРИНОВА

ИВАННА ИВОВА ТОМОВА

ИВО ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЛИЛЯНА БОЯНОВА ПЕТРОВА

ЛИЛЯНА СЛАВОВА ИЛИЕВА

ЛЮБОМИР МИТКОВ СТОЯНОВ

ЛЮБЧО ПЕТРОВ МИЛАНОВ

МАГДА ДИМИТРОВА МИХОВА

МАЛИНКА БОЯНОВА ЙОРДАНОВА

МАЛИНКА ПЪРВАНОВА ГЕОРГОВА

МАЛИНКА РОСЕНОВА АСЕНОВА

МАРА СИМОВА ЗДРАВКОВА

МАРИЙКА КЪНЧЕВА ЖИВКОВА

МАЯ ВЕНКОВА САВОВА

МАЯ ИЛИЕВА ЛЕНКОВА

МИЛЧО ГРИГОРОВ ВАСИЛЕВ

МИЧА ЕВТОВ

МЛАДЕН ДОНКОВ ДИМИТРОВ

НАДКА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА

НАЙДЕН ИЛИЕВ СТАНКОВ

НАСТА СИМОВА НИКОЛОВА

НЕГРИТА МИРЧЕВА МИТОВА

НИКОЛА СТОЯНОВ НИКОЛОВ

ОГНЯН АСЕНОВ ГРУДЕВ

ОГНЯН РОСЕНОВ АСЕНОВ

ОЛЕГ ДИМИТРОВ ГЕРАСИМОВ

ОЛЕГ СТАНКОВ НИКОЛОВ

ПЕПИ МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ

РАДОСЛАВ БОРИСОВ РАНГЕЛОВ

РАЙНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

РАЙНА РОМАНОВА ДЖУРОВА

РОЗА КРЪСТЕВА ГОЦЕВА

РОСЕН АСЕНОВ ГРУДЕВ

РОСЕН ОГНЯНОВ АСЕНОВ

РОСКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

РУЖА КИРИЛОВА ГРУДЕВА

САНДРИНЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

СЕРЬОЖКА ВЕНКОВ КУЗМАНОВ

СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА ГЮРОВА

СНЕЖА АСЕНОВА ГРУДЕВА

СТАВРИ КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СОКОЛОВ

СТАНКА ЙОРДАНОВА ТАСЕВА

СТАНКО АЛЕКСОВ СТАНКОВ

ТАСО ПЕТКОВ ТАСЕВ

ТЕМЕЛКО ПЕТРОВ ГАШИН

ТОДОР БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ТОДОР МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ

ТОНА БОРИСОВА ИВАНЧЕВА

ХРИСТИНА БОЯНОВА СТАНКОВА

ХРИСТИНА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА

ХРИСТИНА ТОШКОВА СЛАВЧЕВА

ХРИСТО ИВАНОВ МУДРЕВ

ЦВЕТАНКА РАДКОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТКО БОЯНОВ ТРИЧКОВ

ЦВЕТКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЮЛИЯН ИВАНОВ СТАНКОВ


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място С.ЗЕЛЕНИГРАД, С.ЗАБЕЛ, С.ЯРЛОВЦИ, С.ЛЕШНИКОВЦИ , кметство , секция № 006

Адрес на избирателната секция: С.ЗЕЛЕНИГРАД - КМЕТСТВО

.................................................................................


---------------------------------------------------------------------------------

Име


---------------------------------------------------------------------------------

АДРИЯНА СТАНОЕВА АСЕНОВА

АЛЕКСАНДЪР НАЙЧОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АЛЕКСИЕВ

АНГЕЛ СТОЯНОВ БОЯНОВ

АНКА СПАСОВА ИВАНЧЕВА

АННА ИЛИЕВА ПЕТРУНОВА

АННА ЦОНЕВА ПЕТРУНОВА

АСЕН БОРИСОВ ГАНЧЕВ

АСЯ ИГНАТОВА КИРИЛОВА

БЛАГОЙ БОЯНОВ БЛАГОЕВ

БОГДАНКА ПЕТРОВА ЙОСИФОВА

БОГДАНКА РАНГЕЛОВА ГЮРОВА

БОЙКА НАУНОВА ГРИГОРОВА

БОЙЧО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

БОЙЧО БОРИСОВ ХРИСТОВ

БОЯН АСЕНОВ ЕВСТАТИЕВ

БОЯН БЛАГОЕВ БОЯНОВ

БОЯН БЛАГОЕВ СТАВРИЕВ

БОЯН МИТКОВ ИЛИЕВ

БОЯН ПЕТРОВ ЗАФИРОВ

БОЯН РАНГЕЛОВ СТРАТИЕВ

ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ ТАКОВ

ВАНЬО ИЛИЕВ ЛАЗАРОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

ВЕРКА НАУНОВА МАРКОВА

ВИТА СТОЯНОВА АЛЕКСИЕВА

ВИЦА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ЩЕДРИЦКИ

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ТРИЧКОВ

ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ АВРАМОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСЕВ

ДАРИНКА МИТОВА СТОИЛКОВА

ДАРИНКА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА

ДАФИНКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА

ДЕЯН ТЕШИН

ДИМИТЪР ЕВТИМОВ БЛАГОЕВ

ДИМИТЪР ЦОНЕВ ХРИСТОВ

ДОНКА КРУМОВА РАДЕВА

ДОЦКА ГРИГОРОВА ЛУКАРОВА

ЕВДОКИЯ КИРИЛОВА НЕСТОРОВА

ЕВТИМ БОЯНОВ БЛАГОЕВ

ЕЛКА ТОДОРОВА СИМОВА

ЕМАНУИЛ ГЕОРГИЕВ НЕСТОРОВ

ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ

ЕМИЛ МАРКОВ ВАСИЛЕВ

ЖОРЖЕТА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЗАПРИНКА СТЕФАНОВА БОНДОВА

ИВАН ВИДЕНОВ ЗАХАРИЕВ

ИВАН ВЛАДИМИРОВ СТАНОЕВ

ИВАНКА ЕВТИМОВА ГАНЧЕВА

ИГНАТ КИРИЛОВ АСЕНОВ

ИКОНИЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА

ИЛИЯ НАУНОВ МИРКОВ

ЙОРДАН ВАЛЕРИЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТРАЙКОВА

КАЛА ДИМИТРОВ БОЖИЛОВ

КАЛИНА МИЛОРЧЕВА ХРИСТОВА

КАТИНКА СИМОВА ЗАХАРИЕВА

КАТЯ НИКОЛОВА ЕВСТАТИЕВА

КИРИЛ БОЯНОВ РАНГЕЛОВ

КОЛА ДИМИТРОВ ГЮРОВ

КРАСИМИР ПЛАМЕНОВ МИХАЙЛОВ

КРУМ ХАРАЛАМПИЕВ БОГОЕВ

ЛАЛКА МИТОВА ГАНЧЕВА

ЛАЛКА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЕНА ПЕТРОВА ТАНЧЕВА

ЛИЛИЯ БЛАГОЕВА БОЯНОВА

ЛЮБЧО СЛАВЧЕВ ЯНАКИЕВ

МАРГАРИТА БОЯНОВА РАНГЕЛОВА

МАРИЯ МИХАЙЛОВА СИМОВА

МИЛКА КРУМОВА МИЛОШОВА

МИЛКО БОЙКОВ СИМОВ

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ГРИГОРОВ

МИТКО КАМЕНОВ НИКОЛОВ

МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА МИХАЙЛОВА

МИХАЛ ТОДОРОВ СИМОВ

НАДКА ТОДОРОВА ТОШЕВА

НИКОЛА АСЕНОВ ЕВСТАТИЕВ

НИКОЛА БОЯНОВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ ИГНАТОВ КИРИЛОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АСЕНОВ

НИКОЛИЧКА ЕВСТАТИЕВА ПАТРАШКОВА

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ

ПАРКА НАУНОВА ЛАЗАРОВА

ПЕТРАНКА НАУНОВА ДОЧЕВА

ПЕТЯ ИЛИЕВА КИРЧЕВА

ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ КИРОВ

ПЪРВАН ИЛИЕВ ПЕТРУНОВ

РАДКА СТОЯНОВА КОСТОВА

РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ЗЛАТАНОВ

РАЙНА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА

РОЗА ДИМИТРОВА ЗЛАТАНОВА

РОСИНКА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА

РУМЕН ТРАЙКОВ МИТОВ

САВКА ГОНЧЕВА ГЪЛЪБОВА

СЕВЕТКА КАМЕНОВА ЗДРАВКОВА

СОНЯ КРЪСТЕВА ЕВСТАТИЕВА

СТАНА ИВАНОВА АНДОНОВА

СТАНЧО НАУНОВ СТАНИШЕВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ

СТЕФКА СТАНОЕВА КИРОВА

СТОЯН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯНА ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА

ТАТЯНА ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА

ТЕМЕНУЖКА СТАНОЕВА ТРАЙКОВА

ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА СТРАТИЕВА

ТОДОР СИМОВ ПОПОВ

ТОДОРКА ПЕТРОВА СТАВРИЕВА

ТОМИСЛАВ СТОЯНОВ ТОМОВ

ЦАНА ЛЕВЧОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТАНКА БОРИСЛАВОВА ЙОНЕВА

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ЦВЕТАНКА ХАРАЛАМБИЕВА БОГОЕВА

ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ ПАРИКАТЕВ

ЦВЕТКО ГРИГОРОВ СТАНКОВ

ЦВЕТКО ДИМИТРОВ МАРКОВ


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място - С.ГЛАВАНОВЦИ, С.МИЛОСЛАВЦИ, С.РАНИ ЛУГ, С.ЦЕГРИЛОВЦИ, С.НАСАЛЕВЦИ , кметство ......................, секция № 007

Адрес на избирателната секция: С.ГЛАВАНОВЦИ - КМЕТСТВО

---------------------------------------------------------------------------------

Име

---------------------------------------------------------------------------------АЛЕКСАНДЪР КИРОВ ЗАХАРИЕВ

АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ МИРКОВ

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ КРЪСТЕВ

АНТИЦА АСПАРУХОВА РАНГЕЛОВА

АСПАРУХ РАНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

БИЛЯНА ИЛИЕВА ЦОНЕВА

БОГДАН МИЛОРОВ РОМАНОВ

БОГОМИЛ БОЯНОВ БОРИСОВ

БОГОМИЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

БОЖУРКА ЛЮДМИЛОВА ЯКИМОВА

БОЯНКА МАНАСИЕВА ДОСЕВА

ВАНЯ МИТКОВА ИВАНОВА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА

ВЕНКА ИВАНОВА ИСКРЕНОВА

ВЕСКА НИКОЛОВА МИЛЕНОВА

ВИКТОРИЯ БОГДАНОВА МИЛОРОВА

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА САВОВА

ВИОЛЕТКА ГРИГОРОВА РАДЕВА

ГАВРИЛ РОМАНОВ ТАСЕВ

ГЕНЧО ВИТКОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАНОЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЪРВАНОВ

ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ ДАНЧЕВ

ГЕОРГИ ФИЛИПОВ НИКОЛОВ

ГЕРГЬО ПЕТЕР ГРИГОРОВ

ГРИГОР ПЕТРОВ ГРИГОРОВ

ГЮРО СТАНОЕВ ГЮРОВ

ДАНАИЛ СОТИРОВ КАЛЕНДЕРОВ

ДАРИНКА ИЛИЕВА БОРИСОВА

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АВРАМОВ

ДОЦА СТОЯНОВА СТАНКОВА

ЕВГЕНИ ЕМИЛОВ ВИТКОВ

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА РОМАНОВА

ЕМИЛ ВИТКОВ ИВАНОВ

ЕМИЛ ЕМИЛОВ ВИТКОВ

ЕФТИМ БОРИСОВ ЕФТИМОВ

ЗАХАРИ НИКОЛОВ КОЛЕВ

ЗДРАВКО СЛАВЧЕВ ДЖОРДЖИН

ЗОРКА СТАНКОВА ПЪРВАНОВА

ЗОЯ МИРЧЕВА ДАНЧЕВА

ИВАН АСЕНОВ ТОДОРОВ

ИВАНКА АСЕНОВА ИЛИЕВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ДЖОРДЖИНА

ИЦО КИРОВ ЗАХАРИЕВ

ЙОРДАН СТОИМЕНОВ ДАНЧЕВ

ЙОСИФ НИКОЛОВ ЙОСИФОВ

КАТЯ СЛАВЧЕВА РОМАНОВА

КОСТАДИН МИТКОВ АВРАМОВ

КРАСИМИРА БОГОМИЛОВА НИКОЛОВА

КРУМ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

КРУМ ИСАЕВ ГЮРОВ

ЛЕЙЛА ГРИГОРОВ

ЛИЛИЯ СТОЯНОВА БАХЧЕВАНОВА

ЛИЛКА МАКАРИЕВА ПЕЙЧЕВА

ЛЮБИЦА ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА

ЛЮБКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ЛЮДМИЛА ЯКИМОВА КОСТОВА

МАРА ТОМОВА ПЕТРУНОВА

МАРГАРИТА БОРИСОВА МАКАРИЕВА

МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛЧОВСКИ

МАРУШКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

МИЛАН ГАВРИЛОВ

МИНКА НЕДЕЛЧЕВА КРЪСТЕВА

МЛАДЕН СИМОВ РОМАНОВ

НАДА АНАНИЕВА ГЕОРГИЕВА

НИКИФОР ИВАНОВ НИКИФОРОВ

НИКОЛА ГРИГОРОВ РАНГЕЛОВ

НИКОЛА ПЪРВАНОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛИНА ЙОСИФОВА СИМЕОНОВА

НИКОЛИЧКА МИЛКОВА АНГЕЛОВА

ПЕРСА МИЛАНОВА ИВАНОВА

ПЕТЪР АСЕНОВ МЛАДЕНОВ

ПЕТЪР ГРИГОРОВ АРСОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ

РАЙНА БОРИСОВА РАНГЕЛОВА

РАЙНА СЛАВЧЕВА ТОДОРОВА

РАНГЕЛ АСЕНОВ МИРКОВ

РАНГЕЛ АСЕНОВ ПИНДЖУРОВ

РОСЕН МЛАДЕНОВ СИМОВ

РУМЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

РУМЯНА ИВАНОВА ЕФТОВА

СИМО ДЕЛЧЕВ СИМОВ

СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СНЕЖАНКА ЦОНЕВА МИТЕВА

СОТИР ИВАНОВ МИХОВ

СОТИР ЦОНЕВ СОТИРОВ

СПАРТАК ДИМОВ ТОМОВ

СТАНА СТОЯНОВА ИСАЕВА

СТАНА СТОЯНОВА СТАНОЕВА

СТАНА ТОДОРОВА ДЪНКОВА

СТАНАЧКО ЙОНЕВ СТАНАЧКОВ

СТАНИКА САНДОВА АВРАМОВА

СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ МИЛОРОВ

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ

СТЕФАН БОРИСОВ РАНГЕЛОВ

СТОИМЕН НАЙДЕНОВ ДАНЧЕВ

СТОЯН НИКОЛОВ СТЕФАНОВ

ТАТЯНА МАРИНОВА ИВАНОВА

ТОНА ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА

УЛЯНА СТАНКОВА МИРКОВА

ФИЛИП ПЛАМЕНОВ ЦОНОВ

ХРИСТО ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ

ЦВЕТАН АНТИЦЕВ АСПАРУХОВ

ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

ЦОНЬО КРУМОВ ЦОНЕВ

ЮЛИАН СТОИМЕНОВ ДАНЧЕВ

ЮЛИЯ ГЕНАДИЕВА НЕДЯЛКОВА

ЮРИ ЦАНКОВ ИВАНОВ
Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място С.СЛИШОВЦИ, С.СТРЕЗИМИРОВЦИ, С.БОХОВА, С.РЕЯНОВЦИ, С.ДЖИНЧОВЦИ , кметство ......................, секция № 008

Адрес на избирателната секция:с. Слишовци - КМЕТСТВО

---------------------------------------------------------------------------------

Име

---------------------------------------------------------------------------------АГНА ИВАНОВА ИВАНОВА

АНКА ЦЕНЕВА МЛАДЕНОВА

АНТОАНЕТА ЗДРАВКОВА РАНГЕЛОВА

БЕЗЦЕНКА БОЯНОВА ГАДЖОВА

БИЛЯНА ВЕЛИЧКОВ

БОЙКО ИЦКОВ МИТОВ

БОРИС ТАКОВ РАДЕНКОВ

ГРИГОР КРАСИМИРОВ МИХОВ

ЕВЛОГИ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

ЕВТИМ СОФРОНИЕВ ЕВТОВ

ЕМИЛ СТОЙКОВ ДИМОВ

ЖАНА СВЕТОСЛАВОВА КАРАМАНЕВА

ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ

ЗЛАТКА МИЛАНОВА МИШЕВА

ЗЛАТКА СЛАВЧЕВА ЕВТОВА

ИВАН ГРИГОРОВ МОМЧИЛОВ

ИВАН ЗАФИРОВ КОЛЕВ

ИВАНКА ГРИГОРОВА ЗДРАВКОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА РАДОЙЧЕВА

ИЦКО ТОДОРОВ СОКОЛОВ

ЙОНА ДИМИТРОВ ЙОНЕВ

ЙОРДАНКА АЛЕКСИЕВА СТРАТИЕВА

ЙОТО ТОДОРОВ ТАСЕВ

ЛАЗАР НИКОЛОВ ХРИСТОВ

ЛЮБЕН МИЛЧЕВ МАКАРИЕВ

МАКАРИ ЦВЕТКОВ РАНГЕЛОВ

МИЛЕТИ НИКОЛОВ СТАНКОВ

МИЛКО ПЕТКОВ ЖЕЛЕВ

МИТКО ТАСЕВ

НАДЕЖДА ХАРАЛАБИЕВА МОМЧИЛОВА

НАДКА ДИМИТРОВА ПАНЕВА

НАДКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

НЕВЕНА ЛАЗОВА ВЕЛИЧКОВА

НЕВЕНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТРОВ

НИКОЛА ТАКОВ АНАСТАСОВ

РАДКА БЛАГОЕВА ТКАЧОВА

РАЙНА БОРИСОВА ДЕЯНОВА

СВИДЕН СЛАВЧЕВ ГРИГОРОВ

СЛАВИЦА ВЕЛИЧКОВ

СТОЯДИНКА СТАНОЕВА ОГНЯНОВА

ТИХОМИР НИКОЛОВ ТАКОВ

ТОДОР СТОЯДИНОВ ЙОРДАНОВ

ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ХРИСТОВА

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ГЬОРЕВА

ЦВЕТАНКА СТОЙОВА МОМЧИЛОВА


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място С.БУСИНЦИ, С.РАДОВО, С.СТУДЕН ИЗВОР, кметство ......................, секция № 009

Адрес на избирателната секция: с. Бусинци - Музей

---------------------------------------------------------------------------------

Име

---------------------------------------------------------------------------------АНИТА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

АНТОН ИВАНОВ МИТОВ

АСЕН БОЯНОВ ТАШЕВ

БОРИС ПЕТРОВ АВРАМОВ

БОЯН ИВАНОВ ТАКОВ

ВАЛЕРИ МИЛЧОВ ЗАХАРИЕВ

ВЕНЕТКА ЙОРДАНОВА КАРАКАШЕВА

ВИОЛЕТА ГЕРГИНОВА ИСАЕВА

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СОТИРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

ЕВГЕНИ СТАНКОВ ЗАХАРИЕВ

ЕМИЛ КИРИЛОВ ЙОСИФОВ

ЕМИЛ ТРИФОНОВ ИВАНОВ

ЗАФИРА ГЕОРГАКИЕВА ЛУЛЕВА

ЗАХАРИ ИВАНОВ ПАВЛОВ

ИВАН ЗАХАРИЕВ ПАВЛОВ

ИРИНА КИРИЛОВА ГЮРОВА

КРЪСТАНКА СТОЯНОВА СТОЙКОВА

ЛИДА СТОИЛОВА КИРКОВА

ЛИЛИЯ НИКОЛОВА МЕТОДИЕВА

ЛЮБЕН МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ

НЕДЕЛКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

НИКОЛИНА ВЕЛИНОВА БОНЕВА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

РОСКА ГРИГОРОВА ПАВЛОВА

РУМЕН ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ

СИМЕОН ДРАГОМИРОВ ИВАНОВ

СЛАВКА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА

СТОЯН ИВАНОВ ПАВЛОВ

ТОДОР ТАКОВ ИВАНОВ

ХАРАЛАМПИ ПЕТРОВ КАРАКАШЕВ

ЦВЕТАНКА ВЕЛИНОВА ЗАХАРИЕВА


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място ВУКАН, С.КОСТУРИНЦИ, С.ЕЛОВИЦА, С.СТАЙЧОВЦИ, С.КОЖИНЦИ, С.МРАМОР, кметство , секция № 010

Адрес на избирателната секция: с. Вукан - Кметсто

.................................................................................


---------------------------------------------------------------------------------

Име


---------------------------------------------------------------------------------

АЙШЕ ДЖЕМАЛ СЕЧКИНА

АЛЕКСИ ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

АНКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

БОГДАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

БОЙКО САЗДОВ ИГНАТОВ

БОРИС ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ

БОРИС СТАНОЕВ ГЬОРЕВ

БОРИСЛАВ БОРИСОВ ИСАЕВ

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ СТАНКОВ

БОРЯНА АНДОНОВА СТАНКОВА

БОЯН МИТОВ ИЛИЕВ

БОЯН СТАНАЧКОВ СТОЯНОВ

ВАЛЕНТИН НЕНКОВ ТОДОРОВ

ВАЛЕНТИН САЗДОВ МЛАДЖОВ

ВАЛЕНТИНА СТРАТИЕВА МЛАДЕНОВА

ВАСИЛКА МИХАЙЛОВА СИРКАРОВА

ВЕРА ИВАНОВА ЕЛЕНКОВА

ВЕСЕЛА ТОДОРОВА ШОЙЛЕВА

ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

ВИЛКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛИНОВА

ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ВЛАДИМИР СТРАТИЕВ СТОЯНОВ

ВЛАДО КИРИЛОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ РАНГЕЛОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИСАЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИЛОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ КИРИЛОВ

ГРИГОР ГЮРОВ АНАКИЕВ

ГРИГОР НИКОЛОВ ЙОЦЕВ

ДАРИНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

ДАРКА СТОИЛОВА СОКОЛОВА

ДИМИТЪР КИРИЛОВ МИТОВ

ДИМИТЪР СТАЙКОВ ПЕТРОВ

ДРАГА СИМОВА АНАКИЕВА

ДРАГА СТАМЕНОВА СТАМЕНОВА

ЕВГЕНИЙ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА

ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

ЕЛИНКА МИЛОСЛАВОВА ТРЕНЧЕВА

ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ

ЕМИЛ СТОЯДИНОВ МИТОВ

ЗАХАРИ АСЕНОВ ЗАХАРИЕВ

ЗДРАВКО САНДОВ ИЛИЕВ

ЗОЯ КИРИЛОВА ДРАГАНОВА

ИВАЙЛО ЕВТИМОВ АНТОВ

ИВАЙЛО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ВЛАДИМИРОВ СИМОВ

ИВАН КИРИЛОВ ДИМОВ

ИВАН СЛАВЧЕВ КОСТОВ

ИВАН ТАКОВ ЦВЕТКОВ

ИВАН ТОДОРОВ КИРИЛОВ

ИВАН ТОДОРОВ ШОЙЛЕВ

ИВАНКА ИВАНОВА БОЖИЛОВА

ИВАНКА ТАКОВА ГЕОРЕВА

ИЛИЯ РАНГЕЛОВ ЙОСИФОВ

ИЛИЯ СТОЯНОВ СТРАХИЛОВ

ИЛЧО ПЪРВАНОВ ИЛИЕВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ АНГЕЛИНОВ

КОСТА КИРИЛОВ ТАСЕВ

КРЕМА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮБКА ТОДОРОВА СТАНКОВА

МАГА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

МАРИО БОЙКОВ СТОЯНОВ

МЕТОДИ ИВАНОВ МИТОВ

МИЛЧО КРЪСТЕВ ИВАНЧЕВ

МИТА ГЕОРГИЕВА ИСАЕВА

МИТКА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА

НАДА СТАМЕНОВА ТАНЧЕВА

НАНО СТАНЧЕВ СИРКАРОВ

НЕНКА ТАКОВА СТРАХИЛОВА

НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ ТРЕНЧЕВ

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА

ПАВЕЛ КИРИЛОВ МИТОВ

ПЕНКА ЗЛАТКОВА БОЖИЛОВА

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЙОНЕВ

ПЕТЪР ИВАНОВ МИТОВ

ПЛАМЕН ТОДОРОВ КИРИЛОВ

РАНГЕЛ КИРИЛОВ ИЛИЕВ

РОЗА ВЕЛКОВА АЛЕКСОВА

РОЗА ИВАНОВА ЙОНЕВА

РОСИЦА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

РОСКА БОРИСОВА МОМЧИЛОВА

САВКА БЛАГОЕВА СТОЯНОВА

СИЙКА БОТЕВА АНАКИЕВА

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ

СИМЧО МИЛЧОВ ИВАНЧОВ

СЛАВЧО ГРИГОРОВ ЗЛАТКОВ

СТАНА МИКОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

СТАНОЙ МИТОВ СТОЯНОВ

СТОЯДИН МАНОЛОВ ЙОЦЕВ

СТОЯДИНКА ЕВТИМОВА ВЕЛИЧКОВА

СТОЯДИНКА ТОДОРОВА СТАНАЧКОВА

СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТОИЧКОВ

СТОЯН БОРИСОВ РАНГЕЛОВ

СТОЯН СТОЯНОВ ТРАЙКОВ

СТОЯН ТАКОВ ИСАЕВ

СТРАХИЛ БОРИСОВ ЯНАКИЕВ

ТИНКА ДИМИТРОВА ИВАНЧЕВА

ТИНКА ТАКОВА ТАСКОВА

ТОДОРКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ДИМОВА

ЦВЕТКО ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място С.ДОЛНА МЕЛНА, С.ГОРНА МЕЛНА, С.КЪШЛЕ, С.ШИПКОВИЦА, С.ДЪЛГА ЛУКА , кметство ......................, секция № 011

Адрес на избирателната секция: С.ДОЛНА МЕЛНА - КМЕТСТВО

---------------------------------------------------------------------------------

Име

---------------------------------------------------------------------------------АНКА МИТОВА ИСАЕВА

БОГДАН ЯКИМОВ БОЖИЛОВ

БОРИСЛАВ МИТКОВ ЦВЕТКОВ

ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ИСАЕВ

ВАЛЕРИЯ МИЛАЧКОВА СТЕФАНОВА

ГЕРМАНА РАЙЧЕВА ЗЛАТАНОВА

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИСАЕВ

ЗАНКА СТОИМИРОВА БОЖИЛОВА

ИВАН ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН СПАСОВ ТОДОРОВ

ИГНАТ СТАНИМИРОВ МИЛАНОВ

КИРИЛ НАКОВ ГЕОРГИЕВ

ЛЮБОМИР ЯВОРЧОВ АРСОВ

МАРА РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА

МАРИЙКА МИТОВА ДАМЯНОВА

МЕТОДИ ЗЛАТКОВ МОМЧИЛОВ

МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

МИТКО ЦВЕТКОВ ПЕШЕВ

НЕНКО АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ АСЕНОВ ЕВТИМОВ

НИКОЛАЙ МИТКОВ ЦВЕТКОВ

ПЕТЪР БОЙКОВ ЗДРАВКОВ

ПЛАМЕН КИРИЛОВ СПАСОВ

РОСИЦА КОСТОВА НИКОЛОВА

СЛАВЕНА АНДОНОВА ЗЛАТАНОВА

СТЕФАН БОЯНОВ СТОИЛОВ

СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА МОМЧИЛОВА

СТОЯН ТРЕНЕВ ИСАЕВ

СТОЯНЧО ЗАРКОВ СТОЯНОВ

ТАНЯ БОРИСОВА ПЕШЕВА

ТОДОРКА АСЕНОВА ТАКОВА

ЦАНИ БОЯНОВ ЗЛАТАНОВ


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място С.ЛЕВА РЕКА, С.ВИДРАР, С.ГОРОЧЕВЦИ, С.ПЕНКЬОВЦИ, С.ДОКЬОВЦИ , кметство ......................, секция № 012

Адрес на избирателната секция: С.ЛЕВА РЕКА - КМЕТСТВО

---------------------------------------------------------------------------------

Име

---------------------------------------------------------------------------------АНГЕЛ АНАЧКОВ ТАКОВ

АСЕН МИЛАЧКОВ БОЖИЛОВ

БОГИНКА ТОМОВА ГИГОВА

БОРИС СОТИРОВ НИКОЛОВ

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КАРАКАШЕВА

ВАСИЛКА ЕВТИМОВА ГИГОВА

ВЕЛЬО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

ВЕЛЯНА ВЕЛЕВА МИЛУТИНОВА

ВЕСЕЛА СПАСОВА СОКОЛОВА

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВКОВА

ВИКТОРИЯ ХАРАЛАМПИЕВА НИКОЛОВА

ВИОЛЕТА СТОЙОВА МИТРЕВА

ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ЙОВЕВ

ГМИТРА НИКОЛОВА МОМЧИЛОВА

ДАНА ИВАНОВА КОЛЕВА

ДАНКА СОТИРОВА АРИЗАНОВА

ДАЦА СТОЯНОВА ДРАГАНОВА

ДИАНА МИТКОВА ИВАНОВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ

ДРАГА АЛЕКСОВА ТОДОРОВА

ДРАГАН СТОЯНОВ ГЪЛЪБОВ

ИВАН БОРИСОВ СОКОЛОВ

ИВАН ЕВТИМОВ МИЛОШЕВ

ИВАНКА ЛЮБОМИРОВА ЙОВЕВА

ИВАНКА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА СТАМЕНКОВА ЗЛАТАНОВА

ЙОРДАН БОНЕВ ДОНЧЕВ

КАТА ЗАРЕВА МОМЧИЛОВА

КИРИЛ ГРИГОРОВ ВЕЛИНОВ

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ СТАВРЕВ

КРЕМА НИКОЛОВА МОМЧИЛОВА

ЛАЛКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ЛАТИНКА СТОЙОВА БОЖИЛОВА

ЛЕНА МАКАРИЕВА ЦВЕТКОВА

ЛЮБА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

ЛЮБОМИР ИВАНОВ СТОЙНЕВ

МАГА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА АРИЗАНОВА

МЕТОДИ БОРИСОВ МИХАЙЛОВ

МЕТОДИ БОЯНОВ СТАНОЕВ

МИЛАНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

МИЛАЧКО СТРАТИЕВ АРИЗАНОВ

МИЛЯ СТОЙНЕВА МИЦОВА

МИРЧО ВАСИЛЕВ МИРЧЕВ

МИТКО ЕФТИМОВ ЗЛАТАНОВ

МИТКО НЕНКОВ МИХАЙЛОВ

МИХАИЛ СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ

МУСТАФА ХАЛИЛ АЛИ

НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА МИЛОШЕВА

НАДКА РАНГЕЛОВА ЗАРЕВА

НАЙДЕН НИКОЛОВ АНГЕЛИНОВ

НАЙДЕН СТОИМЕНОВ ХРИСТОВ

ПАУНКА БЛАГОЕВА СТОЯНОВА

ПЕКО ВЕЛИЧКОВ МИЛАНОВ

ПЕТЪР ЗЛАТАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР САВОВ САВОВ

РАДОСЛАВА АСЕНОВА ПАВЛОВА

САШКО ДИМИТРОВ МИТРЕВ

СЕТА ЕВТИМОВА ГОСПОДИНОВА

СЛАВКА АЛЕКСАНДРОВА ПАВЛОВА

СЛАВКА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА

СЛАВКА ПЕТРОВА ГИГОВА

СТАМБОЛКА ЗАХАРИЕВА ВЕЛИНОВА

СТИЛИЯН ЕВТИМОВ РАНГЕЛОВ

ТАНЯ СТРАТИЕВА ИЛИЕВА

ТРАЙЧО ИВАНОВ КИТАНОВ

ХРИСТО КРЪСТЕВ ГОСПОДИНОВ
Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място С.ВЕЛОНОВО, С.МИЛКЬОВЦИ , кметство ......................, секция № 015

Адрес на избирателната секция: ВЕЛИНОВО - КМЕТСТВО

.................................................................................


---------------------------------------------------------------------------------

Име


---------------------------------------------------------------------------------

АНДРЕЙ АНАНИЕВ СТОИЛКОВ

БОГДАНКА КОСТОВА ТОНЧЕВА

ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛКА АРСОВА МИЛТЕНОВА

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

ВИДЕН КОЛЕВ МЛАДЕНОВ

ВИТА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ

ГЕРГАНА ДОБРИНОВА ВОЙНОВА

ГОЦА ИСАКИЕВ ДИМОВ

ДАНКА МАЛИНОВА ДАСКАЛОВА

ДИМИТЪР САМУИЛОВ ЯНКОВ

ДИНКА АЛЕКСОВА ЙОЦЕВА

ЕВГА ИВАНОВА ДИМОВА

ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ТОНЧЕВА

ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ЯНКОВА

ЗДРАВКО ХРИСТОВ АРГАКИЕВ

ИВАН ИЛИЕВ СТОИЛКОВ

ИГНАТ АЛЕКСОВ ГЬОШЕВ

ЙОАННА АСЕНОВА ДАСКАЛОВА

ЙОРДАН ИЛИЕВ СТОЯНОВ

ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ЙОЦЕВА

КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ СТОИЛОВ

ЛАДА АСЕНОВА СТАНКОВА

ЛЕНКА ТОДОРОВА ХАРАЛАМБИЕВА

МАЛИНКА АЛЕКСИЕВА РАДЕВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЙОНЕВА

МАРИЙКА КОЛЕВА СТОЯНОВА

МИЛКА КОСТОВА СТОИЛКОВА

МИЛКА РАНГЕЛОВА ГОЦЕВА

МИЧЕ СТАНКОВА ЗДРАВКОВА

НИКОЛА ДИМИТРОВ МИЛТЕНОВ

НИКОЛА ИВАНОВ ДИНЕВ

ПЕНКА СИМОВА АНГЕЛОВА

ПЕТРУНКА ПЕТРОВА ДИНЕВА

ПЕТЪР СТОИЛКОВ ИСАКИЕВ

РАДКО ПЕТРОВ ЙОЦЕВ

РАЙНА ИВАНОВА КОЛЕВА

СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

СТАНКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

ТОДОР ГРИГОРОВ СТОЯНОВ

ЦВЕТАНКА ЗАХАРИЕВА ГМИТРИЧЕВА

ЯНКО ИГНАТОВ ГЬОШЕВ


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място С.НЕДЕЛКОВО, С.ЛЯЛИНЦИ, С.ПАРАМУН , кметство ......................, секция № 016

Адрес на избирателната секция: С.НЕДЕЛКОВО - КМЕТСТВО

---------------------------------------------------------------------------------

Име

---------------------------------------------------------------------------------АЛЕКСАНДЪР ВЕЛКОВ МЛАДЕНОВ

АНАНИ ИВАНОВ КОЦЕВ

АНДРЕЙ СИМОВ ЯКИМОВ

БОРИКА ГРИГОРОВА КРЪСТЕВА

БОРИС СИМОВ ВЕЛИЧКОВ

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ СТОЯНОВ

БОЯН ВИТКОВ ДОЙЧЕВ

ВАСИЛ ВЛАДОВ ВАСИЛЕВ

ВЕЛА САНДОВА АНЧЕВА

ВЕНЦИСЛАВ КАЛИНОВ СТОИМЕНОВ

ВЕРКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

ВЕСЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ

ВИОЛЕТА РАЧОВА ПЕТРОВА

ВЛАДКА ВЛАДОВА ВАСИЛЕВА

ГЕОРГИ КАРАМФИЛЧОВ БОЙН

ГЕОРГИ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ

ГЕРГАНА СТАНОЕВА ГИГОВА

ГРИГОР АЛЕКСАНДРОВ СЛАВКОВ

ГРИГОР СИМОВ БОЖИЛОВ

ГЪЛА КОСТОВА ТОНЧЕВА

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ

ДЕСИСЛАВА МИЛАЧКОВА НИКОЛОВА

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

ДОБРИ СТАВРИЕВ ВЕЛКОВ

ДОБРИНКА СТОЙНЕВА СТАНКОВА

ЕЛИЗАБЕТА НИКОЛАЕВА ВАСИЛКОВА

ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ ГЕНАДИЕВ

ЕМИЛ НИКОЛОВ ФИЛИПОВ

ЗАХАРИ МАЛИНОВ ЗАХАРИЕВ

ЗДРАВКА СТРАТИЕВА ИЛИЕВА

ЗДРАВКО КИРИЛОВ ВЕЛКОВ

ЗОРКА СТОЯНОВА СТАНИМИРОВА

ЗОРНИЦА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА

ИВАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ИВАН ЦВЕТАНОВ ЗАШЕВ

ИВАНКА СТОЯНОВА ГУНЕВА

ЙОРДАН САНДОВ МИНКОВ

ЙОРДАНКА СТОЙКОВА ТОДОРОВА

КИРИЛ БОЯНОВ МИЛЕВ

КИРИЛ ИВАНОВ ДАСКАЛОВ

КРАСИМИР ДРАГАНОВ НЕШКОВ

ЛЕВЧО ИВАНОВ ТОДОРОВ

ЛЕВЧО МАРКОВ СТЕФАНОВ

ЛЕНКА АСЕНОВА ВЕЛКОВА

ЛЕЯНКА КИРКОВА ЛАЗАРОВА

ЛИЛА СТОЯНОВ СПАСОВ

ЛИЛИЯ ИВАНОВА ДАСКАЛОВА

ЛИЛЯНКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

МАГДАЛЕНА АСЕНОВА ЗЛАТКОВА

МАЛИН ЗАХАРИЕВ АТАНАСОВ

МАНОЛ ВАСИЛЕВ КОВАЧЕВ

МАРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

МАРГАРИТА ЛОЗАНОВА БОГДАНОВА

МАРГАРИТА ЯНКОВА СЕМКОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА МИНКОВА

МАРЯНА НИКОЛОВА АНЧЕВА

МИХАИЛ БОЯНОВ МИЛЕВ

НАДКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙЧО ВИТКОВ РАНГЕЛОВ

НИКОЛИНА НЕДЕЛКОВА АНАКИЕВА

НИКОЛИНА СТРАТИЕВА СТОИЛКОВА

ОЛГА ВИКТОРОВА ОГНЯНОВА

ПЕНА ЦВЕТКОВА ЛЮБЕНОВА

ПЕТРАНА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА

ПЕТЪР СТОИМЕНОВ ГИГОВ

РАДКА САНДОВА ВЕЛКОВА

РАДКО МАРКОВ ИЛИЕВ

РАЙНА ЙОРДАНОВА ПЪРВАНОВА

РАЙНА САНДОВА АНЧЕВА

РИЛКА КИРИЛОВА ДАСКАЛОВА

РОБЪРТ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

РОСЕН ЕМИЛОВ СЛАВЧЕВ

РУМЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

РУМЯНА КИРИЛОВА НЕШКОВА

СЕВЕТА КОСТОВА СПАСОВА

СИМОНА СЛАВЧЕВА АСЕНОВА

СЛАВЧО АСЕНОВ ТОДОРОВ

СПАС ТОДОРОВ КИРИЛОВ

СТАЛИНА ГРИГОРОВА ГИГОВА

СТАМЕН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ

СТАНКА НИКОЛОВА ВЕЛКОВА

СТЕФАНКА ИЛИЕВА ЗАХАРИЕВА

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

СТОЯН НИКОЛОВ ГИГОВ

ТАНЯ БОЯНОВА МЛАДЕНОВА

ТАСКО ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ

ТАШКО ЙОРДАНОВ МИНКОВ

ТЕМЕНУЖКА РАНГЕЛОВА СЛАВКОВА

ТОДОР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ТОДОР СТОЯНОВ ГИГОВ

ТОДОРКА ВЛАДИМИРОВА СОТИРОВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА СТАНКОВА


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място С.ФИЛИПОВЦИ, С.БУТРОИНЦИ, С.МРАКЕТИНЦИ , кметство С.ФИЛИПОВЦИ, секция № 017

Адрес на избирателната секция: С.ФИЛИПОВЦИ - КМЕТСТВО

---------------------------------------------------------------------------------

Име

---------------------------------------------------------------------------------АНГЕЛИНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА

АНИТА ВЛАДИМИРОВА ПОЧЕКАЙНА

АНТОАНЕТА СТАМЕНОВА СТАНОЕВА

БОГДАН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

БОЖУРКА БОРИСОВА СТОЙЧЕВА

БОЖУРКА БОТЮВА ПОЧЕКАИНА

БОЙКА ДИМИТРОВА МИХОВА

БОЙКА РАШКОВА БОЯНОВА

БОЙКА СИМЕОНОВА ПОПОВА

БОРИС ДИМИТРОВ БОРИСОВ

БОРИС ИВАНОВ МИЛЕВ

БОРИС МИЛАНОВ АНГЕЛКОВ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИЛИЕВ

БОРИСЛАВ РУМЕНОВ ПЕТРОВ

БОТЮ МИХАЙЛОВ ЗЛАТКОВ

ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ЗЛАТКОВ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ КИРИЛОВ

ВАЛЕРИ РАДЕНКОВ РАДЕНКОВ

ВАСИЛ БОРИСОВ ГЬОРЕВ

ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ПОПОВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ГОЦЕВ

ВАСИЛ СИМЕОНОВ ГЬОРЕВ

ВАСИЛКА БОЯНОВА ВИДЕНОВА

ВАСИЛКА СТОЙОВА ЗЛАТКОВА

ВЕЛИКА ИВАНОВА ЧЕРНЕВА

ВЕЛИН БОРИСОВ ГРИГОРОВ

ВЕЛИЧКО САШОВ ТОДОРОВ

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ВЕСЕЛИНКА СТАНКОВА КРЪСТЕВА

ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА

ВИОЛЕТКА БОЯНОВА ПОПОВА

ВИШНЯ ЦВЕТКОВА ХРИСТОВА

ВЛАДИМИР ДОБРЕВ СТЕФАНОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПОПОВ

ГЕРГАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ГИНКА БЛАГОЕВА ЗЛАТКОВА

ГЮРГА МАНОЛОВА АПОСТОЛОВА

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА СТАНКОВА

ДАНУТА ВАСИЛЕВА ГЬОРЕВА

ДЕСПА МАРИНОВА ТОДОРОВА

ДЕСПИНА ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ДЕСПОТОВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР МАРКОВ ЛЮБЕНОВ

ДИМИТЪР ТЕОДОСИЕВ МИТИЧЕВ

ЕВДОКИЯ РАНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

ЕВЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА РАДЕНКОВА

ЕВТИМ БОРИСОВ КРЪСТЕВ

ЕКАТЕРИНА ГРИГОРОВА СОКОЛОВА

ЕЛЕНА СТОЯДИНОВА ИЛИЕВА

ЕЛЗА ГЕОРГИЕВА ПЕНДАНОВА

ЕЛКА АСЕНОВА ЗДРАВКОВА

ЕМАНУИЛ ДИМИТРИНОВ СТОЯНОВ

ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА СЕЛИШКА

ЕМИЛИЯ СЛАВЧЕВА ГРИГОРОВА

ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА

ИВАЙЛО ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ

ИВАН ГРИГОРОВ ИЛИЕВ

ИВАН ПЛАМЕНОВ ПОПОВ

ИВАН РАШКОВ БОЯНОВ

ИВАН ЦВЕТАНОВ ДОБРАНОВ

ИВАН ЦОЛОВ ВАЧЕВ

ИВАНКА ВЕНКОВА ВАСИЛЕВА

ИВАНКА ГРИГОРОВА АТАНАСОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ВАТОВА

ИВАНЧО МИЛЕВ НЕВОРКОВ

ИКОНИЯ ВЛАДИМИРОВА ГРИГОРОВА

ИЛИЯ ИВАНОВ ГЮРОВ

ИЛИЯН ПЕТРОВ ДИНЕВ

ИРИНА ГЕОРГИЕВА МИЛОСЛАВОВА

ЙОАНА ПЕТРОВА ДИНЕВА

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ВАТОВА

КАЛОЯН АНДРЕЕВ ПИРКОВ

КАМЕНА ХРИСТОВА ПОЧЕКАИНА

КАТЕРИНА АСЕНОВА ПЕТРОВА

КИРИЛ МЕТОДИЕВ АСЕНОВ

КРИСТИЯНА ВАСИЛЕВА МЕТОДИЕВА

КРУМ ДРАГОМАНОВ ГРИГОРОВ

ЛАТИНКА СИМОВА ПЕЙЧЕВА

ЛИЛИЯ ИЛИЕВА ДИНЕВА

ЛИЛИЯ СТАНОЕВА АНДОНОВА

ЛОЗАН ИВАНОВ ПОПОВ

МАКРИНА АРСОВА ПОПОВА

МАРИАНА МЕРИМЧЕВА МАТЕЕВА

МАРИЦА РАНГЕЛОВА ЦОНЕВА

МАРИЯ БОГДАНОВА ВЪЛКОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА СТАНКОВА

МЕТОДИ ВЛАДИМИРОВ ПОЧЕКАИН

МИЛЕТИ МАЛИНОВ АНГЕЛКОВ

МИРЕЛА ЙОРДАНОВА МИРЧЕВА

МИРОСЛАВ ДИМИТРИНОВ ГЕОРГИЕВ

МИТКО ЦВЕТКОВ АСЕНОВ

НИКОЛА СТОИЛОВ СТАНКОВ

НИКОЛИНА ЙОСИФОВА ДОБРАНОВА

ОГНЯН КАТЕРИНОВ ПЕТРОВ

ОЛЕГ ТОДОРОВ СТОЯНОВ

ПАВЕЛ ГРИГОРОВ НОНЕВ

ПАВЛИНА СЛАВЧОВА ЦВЕТКОВА

ПЕНКА СТОЯНОВА КЮЛИНА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ДИНЕВ

ПЕТЪР РАШКОВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ ПОПОВ

РАДКО СТОИЧКОВ ТАСЕВ

РАДОСТИНА ВАЛЕРИЕВА РАДЕНКОВА

РАЙНА СЛАВЧЕВА МИТОВА

РАНГЕЛ БОГДАНОВ ТАКОВ

РОМЕО ДИМИТРОВ ЦЕНКОВ

РОСЕН ПЕТРОВ ДИНЕВ

РУМЕН ПЕТРОВ ЗЛАТКОВ

САВА БОЯНОВ ИВАНОВ

СВЕТОСЛАВ БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ

СВЕТОСЛАВ КРУМОВ ГРИГОРОВ

СИЛВИЯ МАРИНЧОВА ХРИСТОВА

СИМО ГЕОРГИЕВ ВАТОВ

СЛАВКА ТАКОВА ЛЮБЕНОВА

СТАВРИ ХРИСТОВ ЦОНЕВ

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ СТАВРЕВ

СТАНКА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА

СТЕФКА ДОБРЕВА МИРЧЕВА

СТЕФКА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕЕВА

СТЕФКА ЧЕРНЕВА АНДРЕЕВА

СТОИЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

СТОИМЕНКА РАНГЕЛОВА ДИНЕВА

СТОЙЧО МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ СТАНКОВ

СТОЯНКА ЛОЗАНОВА ГЬОРЕВА

ТИХОМИР ВИКТОРОВ КАМЕНОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ МИТОВ

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ВАТЕВА

ТОДОРКА ИВАНОВА ВИДЕНОВА

ФЕОДОРА БОРИСОВА СТОЯНОВА

ФРИНА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА

ЦВЕТАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

ЦВЕТАНКА РАЙЧЕВА ТАКОВА

ЯБЛЕНА ВАНКОВА СТАНКОВА


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място С.ЕЗДИМИРЦИ, С.ВРАБЧА, С.ПОДАНЧА, кметство ......................, секция № 018

Адрес на избирателната секция: С.ЕЗДИМИРЦИ - КМЕТСТВО

---------------------------------------------------------------------------------

Име

---------------------------------------------------------------------------------АНКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА

АНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

АРСЕНИ БОЯНОВ КАМЕНОВ

АСЕН АСЕНОВ ЛУМОВ

БОЖАНА СТОЯДИНОВА СПАСОВА

ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВ АВРАМОВ

ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА

ВЕНКА СЛАВЧОВА ГИГОВА

ВЕНЦИСЛАВ ВИДИНОВ МИКОВ

ВЕСКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

ВИКТОР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

ВИКТОР МИТКОВ ИВАНОВ

ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА ШЕЙТАНОВА

ГРИГОР БОГДАНОВ ДИЛБЕРОВ

ГРИГОР РАНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ДЖЕНКА КАЛЕВА ЛОЗАНОВА

ДИМИТЪР КРУМОВ ДИМОВ

ЕРИНА ВЛАДИМИРОВА ДИЛБЕРОВА

ЗДРАВКО ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ

ЗОРА НИКОЛОВА КИРОВА

ИВАН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

ИВАНЧО ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ШЕЙТАНОВ

ИНА ВИКТОРОВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА КРУМОВА ПЕТРОВА

ЛЕНКА КИРИЛОВА ГОЦЕВА

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЯНДОВА

МАРИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ

МИЛЧО ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

МИТКО ВИТАНОВ РАДЕНКОВ

МИТКО ПЕТРОВ ПЕНЕВ

НЕЛИ БОГДАНОВА ДИЛБЕРОВА

ПАВЕЛ КИРИЛОВ ХРИСТОВ

ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ПЕТЪР ГЕРМАНОВ МЕТОДИЕВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ ЙОРДАНОВ

РАЙНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

РАЙЧО КИРИЛОВ ПЕНЕВ

РОСИЦА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА

РУМЯНА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА

РУСАНКА БОРИСОВА ИЛИЕВА

СИКА ЗАХАРИЕВА ИЛИЕВА

СЛАВКА ИВАНОВА УЛАНОВА

СЛАВКА СЛАВЧЕВА ПЕНЕВА

СПАСКА ЛОЗАНОВА НАЙДЕНОВА

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ПЕНЕВ

СТАНКА ИВАНОВА ДЕЯНОВА

СТАНОЙ ВЛАДИМИРОВ СТАНОЕВ

СТОЯНКА КИРИЛОВА ГУГОВА

СТРАХИЛ СЛАВЧОВ СТАНКОВ

ТАНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

ТИНКА КИРИЛОВА МИЛТЕНОВА

ТОДОРКА ВАСИЛЕВА СТАНОЕВА

ХРИСТО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

ЦЕНКО КОСТОВ ХРИСТОВ

ЮЛИЯНА СТОЯНОВА МИКОВА

ЯНЧО БЛАГОЕВ ПЕНЕВ


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.


(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Област ПЕРНИК, община ТРЪН

населено място С.ЛОМНИЦА, С.БОГОЙНА , кметство ......................, секция № 019

Адрес на избирателната секция: С.ЛОМНИЦА - КМЕТСТВО

---------------------------------------------------------------------------------


Име


---------------------------------------------------------------------------------

АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ КОЛЕВ

БОРИС ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ

БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ВЛАДИМИРОВ

ВАЛЕРИЯН ВЛАДИМИРОВ РАДИВОЕВ

ВАСИЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ

ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВИДЕНОВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ИЛИЕВ

ДИМИТРИНКА ПЪРВАНОВА МЛАДЕНОВА

ДИМИТЪР ВИДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ЕВГА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ЖАКЛИН АНЕТОВА ДИМИТРОВА

ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН РАНГЕЛОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ГЮРОВА ТАКОВА

ИРИНА СТОЯНОВА РАДИВОЕВА

ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА БЛАГОЕВА

КАТЯ БОЯНОВА ИЛИЕВА

ЛОЗАН БОРИСОВ СТОЯНОВ

МАЛИН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

МАРИЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА

МАРИЯ ТЕОДОСИЕВА ТАКОВА

МИЛЧО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

МЛАДЕНА ЙОРДАНОВА МЛАДЕНОВА

НАДЕЖДА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ПЕТЪР СТОЯНОВ ТАКОВ

РАЙНА ГРИГОРОВА ГЮРОВА

СИМЕОН МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ

СПАСЕНИЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА

ТАКО БОРИСЛАВОВ РАНГЕЛОВ

ТЕМЕНУГА БОРИСОВА СТОЯНОВА

ТОДОР ГРИГОРОВ ВЪЛКАДИНОВ

ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА МАРИНКОВА

ЦВЕТАНКА РАНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА


Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:
Каталог: content -> uploads -> file
file -> 2460 гр. Трън, пл." Вл. Тричков", №1, тел
file -> Избирателен списък част I (за публикуване)
file -> 14 май 2016 Г. Празник в памет на именитата българска народна певица гюрга пинджурова и по повод 121 годишнина
file -> Избирателен списък (За публикуване на интернет страницата на общината)
file -> Представяне на участника относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в нч гюрга Пинджурова-1895г.”
file -> Избирателен списък
file -> За произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г
file -> За произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г
file -> Избирателен списък част I
file -> Кметство: с. Вукан секция №010 Обхваща следните населени места: с. Вукан, с. Костуринци, с. Еловица, с. Стайчовци


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница