Използвани съкращения и символи


ГЛАВА ТРЕТА СУБЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВОстраница3/6
Дата13.09.2016
Размер1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6

ГЛАВА ТРЕТА

СУБЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВОЦели


След усвояване на материала втази глава Вие ще можете:

  • да дадете определение за субект на МПП;

  • да дефинирате понятието за международна правосубектност;

  • да разграничите правосубектността на държавата като основен и първичен субект от тази на останалите субекти на МПП;

  • да разберете основанията за признаване на международна правосубектност и на други, различни от държавата, образувания;

  • да определите характера и особеностите на правосубектността на индивида.


ВъведениеОсновният проблем при разглеждането на този въпрос, след като изяснихме същността и особеностите на МПП, както и как то се създава, е спрямо кого се прилага и действа тази правна система. За да бъде субект на МПП, дадено образувание трябва да притежава международна правосубектност, т. е. да може да поема международни права и задължения и вследствие да може да защитава подобни права чрез повдигане на международни искове, както и да осъществява определени действия в международен план. Субектите на МПП носят отговорност пред международната общност, а в случай на нарушаване на техни международно признати права, могат да търсят международноправната им защита в степен, регулирана от международноправната система, чрез правни процедури, т. е. подобни образувания, признати за субекти на МПП, разполагат и с процедурни правомощия.

Първите субекти на международното право са суверенните държави. Сравнително неотдавна се появяват нови образувания, различни от държавите, с призната международна правосубектност. В исторически план първи такива са свободните градове, рицарските ордени, Светия престол, а по-късно се появяват и първите международни организации. Признаването на международна правосубектност на международните организации е процес, който завършва едва след Втората световна война. Напоследък се повдига въпросът за международна правосубектност и на нови образувания, които участват в международния живот.

С появата на нови субекти на международното право, различни от държавите, се поставя и въпросът за определяне на понятието субект на международното право.

1. Въпросът за определяне на понятието за субект на международното публично право

В правната доктрина и практика твърде силно влияние оказва схващането, че държавата и само тя е основен и едва ли не единствен субект на международното право. Наистина позитивното международно право, а оттук и правната теория, носят силния отпечатък на особено важното място, което заема държавата в съвременния свят.

Държавите са първият по време и основен създател на международноправните норми. На тях са посветени цели отрасли от международното право. Само държавите притежават права и задължения, значително превишаващи правата и задълженията на който и да е друг субект на международното право. Ето защо те са основни субекти на съвременното международно право. Именно затова няма пречки държавата да реализира пълно своя суверенитет, включително и като създава и признава нови субекти. Държавата е ограничена в своите действия само от рамките на международното право.

В международното право не се открива изброяване на субекти, но също така няма каквото и да било ограничаване в това отношение. В съвременното международно право се приема, че освен държавите на международната сцена съществуват и действат и други субекти. Въпреки наличните спорове при определяне субектите на МПП, могат да се посочат следните образувания, на които безспорно се признава международна правосубектност:Съществуват и особени случаи на правосубектност, например тази на държавоподобни образувания, транс-национални корпорации, някои неправителствени организации и на физическите лица, която е вторична и възниква при конкретни хипотези. Някои от тези случаи ще бъдат специално разгледани.


безспорни субекти

особени субекти

латентни субекти

държави

Светия престол

ТНК

международни организации

минидържави

физически лица

нации (народи), борещи се за национално освобождение

свободни градове

неправителствени организации


таблица: Субекти на МПП
В международното право са приложими основните положения на правната теория, която традиционно се занимава предимно с вътрешнодържавното право. Когато съществуват отношения в едно общество, регулирани от правна норма, говорим за правоотношения. Участниците в обществените отношения стават участници в правоотношенията или субекти на правоотношението. Всеки субект на правоотношение е и субект на правото. Нито в теорията, нито в практиката се посочва количествен критерий. Достатъчно е съществуването на дадено правоотношение, за да имаме основание да твърдим, че субектите на това правоотношение са и субекти на правото въобще. Още повече, че в правото отдавна са известни разликите между субекта на правото и субекта на провоотношението. Субектът на правото може да бъде такъв и да притежава потенциалната възможност да влиза в определени видове отношения, а при субект на правоотношенията се има предвид реалното участие в конкретни правоотношения.

  • По какъв начин участват субектите на международното право в международните правоотношения?

Изброените субекти на международното право очевидно не са равни, що се отнася до възможностите им за участие в различни правоотношения. Предполага се, че всеки субект на правото може самостоятелно да поема и изпълнява права и задължения, както и да ги отстоява със средствата, предвидени в правото. Особеност на международното право е, че неговите субекти сами създават своите норми, своето право. Именно тази правотворческа способност не е еднаква при различните субекти на международното право.

Каталог: referats
referats -> Специализирани микропроцесорни системи (курс лекции) Учебна година 2008/2009
referats -> Програмата Internet Explorer
referats -> Високоскоростни компютърни мрежи. Високоскоростни км-класификация
referats -> Бройни системи основни бройни системи
referats -> Морфология и расология съдържание
referats -> 1 Строеж на атомите – модели Ръдърфор, Бор, квантово механични представи основни принципи, атомни орбитали, квантови числа
referats -> Международно наказателно право понятие за международното наказателно право
referats -> Тема 11. Връзка на асемблер с езиците от високо ниво
referats -> Въведение в операционите системи
referats -> Тема първа


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница