Изследване на усилвателни стъпала по схема с ок(общ колектор) и с од(общ дрейн) за средни честоти и в честотна областДата30.07.2018
Размер81 Kb.
#77500
Изследване на усилвателни стъпала по схема с ОК(общ колектор) и с ОД(общ дрейн) за средни честоти и в честотна областЦел на упражнението:


1. Да се определят експериментално основните параметри на изследваните стъпала: коефициент на усилване по напрежение АU, входно съпротивление RiA и изходно съпротивление RoA. Експериментално установените стойности на параметрите се сравняват с теоретично изчислените.

2. Да се снемат експериментално амплитудно-честотните характеристики (АЧХ) на усилвателните стъпала по схема с общ колектор (ОК) и общ дрейн (ОД), като за всяка от схемите се определи опитно долната гранична честота fb, горната гранична честота fh и ширината на честотната лента f = fh-fb.

3. Да се изследва влиянието на отделните елементи на посочените по-горе схеми върху амплитудно-честотните им характеристики с помощта на аналоговия симулатор OrCAD PSpice.
Формули за изчисляване на параметрите

ОК: ;;

ОД: ; ;
Задачи за изпълнение

1. За схема ОК да се изчислят входното съпротивление RiA, изходното съпротивление RoA и коефициентът на усилване AU по указаните по-горе формули.

2. Да се реализира схемата от фиг.5 (ОК), като се свържат букси: 4 и 6, 11 и 12, 13 и 14, 18 и 19, 20 и 23, 26 и 27. Да се измерят входното съпротивление RiA, изходното съпротивление RoA и коефициентът на усилване AU. Получените стойности да сравнят с изчислените и да се нанесат в таблица 1.

За реализиране на измерванията на входа на генератора в букса 1 да се подаде сигнал с честота f=1kHz и амплитуда от връх до връх EGp-p=1V. За товарно съпротивление да се използва резистор , като се свържат букси 28 и 29.


Таблица 1.

параметър

изчислено

измерено

RiA, kRoA,, kAU


3. Да се определи фазата на изходния сигнал спрямо входния. Да се начертае формата на входното и изходното напрежение.4. Да се снеме амплитудно-честотната характеристика на стъпало ОК. Измерванията се из­­­вършват при товар и входен сиг­нал с размах EGp-p = 1V. Резултатите се нанасят в таблица 2 и се построяват графично в логаритмичен ма­щаб. Да се определят и нанесат в таблица 3 долната гранична честота fb, горната гранична честота fh и ширината на честотната лента на схемата f.

Таблица 2. , ,

f, Hz

10

20

50

100

200

500

1k

2k

5k

10k

20k

50k

100k

200k

500k

1M

2M

Ui, V
Uо, V
AU
A, dB

Таблица 3.


fb, Hz

fh, Hz

f= fh - fb, Hz

5. Да се определят и нанесат в таблица долната гранична честота fb, горната гранична честота fh и ширината на честотната лента на схемата f стъпало ОК с активен товар и с капацитивен товар , като се свържат и букси 28 и 29, 31 и 32. Резултатите да се сравнят с тези от т.4.

6. За схема ОД да се изчислят изходното съпротивление RoA и коефициентът на усилване AU по указаните по-горе формули.

7. Да се реализира схемата от фиг.6 (ОД), като се свържат накъсо букси: 5 и 6, 9 и 10. Да се определят изходното съпротивление RoA и коефициентът на усилване AU, като се подаде от генератор синусоидален сигнал с честота f=1kHz и амплитуда от връх до връх EGp-p=1V. Резултатите да се запишат в таблица, подобна на таблица 1, и да се сравнят с изчислените.

8. Да се снеме АЧХ на стъпало ОД. Измерванията се из­­­вършват при товар и входен сиг­нал с размах EGp-p = 1V. Резултатите се нанасят в таблица и се построяват графично в логаритмичен ма­щаб. Да се определят и нанесат в таблица долната гранична честота fb, горната гранична честота fh и ширината на честотната лента на схемата f.
Част II – изследване на АЧХ чрез PSpice симулации
За да се изследват АЧХ с помощта на аналоговия симулатор OrCAD PSpice, се стартират съответните файлове, посочени в заданието. АЧХ се визуализират в Probe чрез командите Trace/Add, след което се избира желаната характеристика. Визуализацията в децибели става с DB(V(out)/V(in)). Използването на курсора става с командата Tools/Cursor/Display.

1. Да се изследва стъпало ОК и влиянието на разделителния капацитет C1 върху АЧХ. Работният файл е lab_ok.sch. Да се нанесат стойностите на потенциалите върху схемата. Анализът се извършва при три стойности на кондензатора C1: 220nF, 2,2F и 22F.2.Да се снеме амплитудно-честотната характеристика на стъпало ОД. Работният файл е lab_od.sch.
Каталог: analog circuits -> dis
dis -> 5 Програмируеми аналогови матрици (Field Programmable Analog Arrays –fpaa). Приложения
dis -> Лабораторно упражнение №4 Aналогови умножители Задачи за изпълнение
dis -> Аналогова схемотехника II част Линейни операционни схеми за интегриране и диференциране
dis -> 3 Преобразуватели на напрежение в ток и на ток в напрежение 1
dis -> Изследване на усилвателни стъпала по схема с ое(общ емитер) и с ос(общ сорс) за средни честоти и в честотна област
dis -> 5 Изследване на фазово затворени вериги (pll). Приложения1
dis -> Избирателни lc-, rc- усилватели и активни rc-филтри1
dis -> 6 Аналогово-цифрови преобразуватели (ацп)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница