Катедра "химия" Факултет: кттДата16.10.2018
Размер35.8 Kb.
#90080

ТЕХНИЧЕСКИ


УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЯ

Катедра “ХИМИЯ”

Факултет: КТТ


Фак. No: 10027031

Дилян Стефанов Чернев

Специалност:

Упражнение: 5

Полимерни материали

Асистент:

1. Теоретична обосновка:

Полимерите са високомолекулни съединения, чиито макромолекули се състоят от голям брой многократно повтарящи се и с еднакъв или различен строеж елементарни структурни звена, свързани помежду си с ковалентни химични връзки Записват се съответно в най-общия случай по следния начин (-А-)n, където А е структурно звено. Например високомолекулното съединение полиетилен се състои от многократно повтарящи се елементарни структурни звена – СН2 – СН2 –. Молекулата на полиетилен може да бъде записана по следния начин: [ CH2 – CH2 – ]2. Броя на елементарните звена (n) в молекулата се нарича степен на полимеризация: , където М – средната молекулна маса на полимера, а т – молекулната маса на елементарното, наречено полимерно звено.

Полимерите биват природни, изкуствени и синтетични: неорганични, органични и елементорганични. Характеризират се със специфични свойства, различни от свойствата на нискомолекулните съединения. При разтваряне в органични разтворители полимерите предварително набъбват, а разтворите им са с висок вискозитет. Якостно-деформационните им свойства зависят от температурата, характера и продължителността на натоварването, структурата на полимера и други фактори.

Полимерите са нелетливи вещества. В зависимост от фазовото им състояние (аморфни и кристални) при нагряване те преминават от твърдо във високоеластично и вискознотечно състояние. Характеризират се с температури на крехкост, на встъкляване, на топене, на втечняване, на разлагане – средни температури на температурен интервал. Преработват се във високоеластично състояние, при което приемат определена форма и след охлаждане я запазват.
Опит 1: Идентифициране на полимер по външен вид и горене;
Опит 2: Определяне на химичните им устойчивост спрямо киселини и основи;
Резултатите са дадени в следната таблица:


Полимер

Поведение при горене

Отнасяне към ко.HNO3 и NaOH

Външен вид

Други особенности при горене

1.Полиетилен

[-CH2-CH2]nГори със синкав пламък, остава еластичен

Неустойчив на киселини и основи

Зелени и бели гранули

Мирис на парафин

2. Полидинил хлорид

[-CH2-CH-]n

|

C


Яркожълт пушлив пламък, извън пламъка не гори

Устойчив на киселини и основи

Червени и черни гранули

Мирис на хлороводород

3. Полистирол

[-CH2-CH-]n

|

6Н5Гори с нисък пламък

Устойчив на киселини и основи

Сини пръчици, жълти гранули, мек

Отделят се сажди и спец. Миризма

4. Полиамид

[-NH2-(CH2)5-CO-]Трудно запалим

Разяжда се в HNO3

Безцветни гранули

Мирис на изгорели

5. Политротилен

[-CH2-CH-C]n|

CH3Синкаво-жълт пламък

Устойчив на киселини

Големи бели гранули, твърди

Мирише на прафин

6. Фенопласт


Гори слабо извън пламъка

Устойчив на киселини

Твърди гранули

Образува пепел, мирис на фенол
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница