Химия и екологияДата15.01.2018
Размер46.25 Kb.
#47644
ТипПротокол
Технически университет - Габрово

Катедра: “Химия и екология”


Протокол №
Tема: Електропроводимост на разтвори. Дейонизация на вода

Студент: Ръководител:

Специалност: Подпис:

Курс: Група:

Факултетен номер:

I. Теоретична обосновка
  1. Влияние на природата на разтвореното вещество върху електропроводимостта на разтвора

Опитът се извършва с помощта на апарат, състоящ се от понижаващ трансформатор от 220V на 5V, милиамперметър и медни електроди. В стъклени чаши с обем 250ml последователно се наливат около 200ml водни разтвори на етилов алкохол, глицерол, захар, амоняк, меден сулфат, калиев карбонат, натриев хлорид, оцетна киселина, сярна киселина, натриева основа и дестилирана вода. Медните електроди се потапят в изследвания разтвор, включва се апарата към електрическата мрежа с напрежение 220V и се отчита големината на протичащия в различните среди електрически ток. След всяко измерване електродите се измиват старателно с вода.2.Влияние на природата на разтворителя върху електропроводимостта на разтвора
Измерването се провеждат със същият апарат. Две стъклени чаши с обем 250ml последователно се наливат около 200 ml разтвор на безводен меден дихлорид в ацетон и във вода. Двата разтвора са с еднаква концентрация, измерва се тяхната електропроводимост.

3.Влияние на разреждането на разтвор на слаб електролит върху електропроводимостта на разтвора
Опитът се извършва с помощта на същият апарат като последователно се изменя големината на тока на разтвори на CH3COONH4 с различна концентрация. Изходният състав е разтвор, означаван като състав ‘’А’’. От него в стъклени чаши с обем 250ml, чрез разреждане с вода се приготвят разтвори на CH3COONH4.

4. Получаване на дейонизирана вода и измерване на електричската и проводимост с кондуктометър
За получаване на дейонизирана вода се използват йонно обменни смоли (за прочистване на водата). Смолите се поставят в две цилиндрични колони- в едната катионите, а в другата анионите. През тях, във вертикална посока последователно преминава водата за дейонизиране със скорост 1-2ml/min. като изходен материал се получава питейна вода. Дейонизация на водата за полупроводникови нужди се постига чрез последователно отстраняване на катионите с помощта на Н- катионит и на анионите с помощта на ОН- анионит. Отстраняването на дадена сол разтворена вода, като магнезиев хлорид, ще се постигне посредством следните йоннообменни реакций:
Н2 + Mg + 2Mg + 2H+

(OH)2 + 2Cl-Cl2 + 2OH-


След продължителна работа йоните се насищат с чужди йони и е необходимо тяхната регенерация.Катионите се регенерират с 2 или 5% разтвор на солна киселина. При това всички катиони се изместват от водородните йони и катионитът отново се превръща в своята водородна форма. Анионите се регенерират с 2% разтвор на натриева основа. Постига се отстраняването на различните аниони и превръщането на анионита в хидроксилна форма. Даден йонит може да се регенирира до около 25-30 пъти.

Измерването на електрическата проводимост на дейонизирана вода се извършва с мегаомметър (кондуктометър). Електрическата проводимост на водата силно зависи от температурата- с повишаване на температурата тя нараства.


II. Опитни резултати

Електропроводимост на разтвори
Вещество
Големина на тока
Уравнение
Обяснение

H2SO4

CuSO4

NaOH

NH4OHNaCl

Захар


CH3COOH

C2H5OH

H2O


84mA

56mA


76mA

34mA


74mA

0mA


31mA

0mA


0mA

H2SO4ßà2H++SO4-2

CuSO4ßàCu+2+SO4-2


NaOHßàNa++OH-


NH4OHßàNH4++OH-

NaCl ßàNa++Cl-

-

CH3COOHCH3COO-+H+C2H5OHC2H5O-+H+

H2OH++OH-силен

силен


силен

слаб


силен

не е електролит

слаб

не е електролитне е електролит


Влияние на природата на разтворителя върху електропроводимостта на разтвори


Вещество

Разтворител

Er на разтвора

Ток

Обяснение

CuCl2

CuCl2Ацетон

Вода


21,0

78,3


18

37


слаб

слаб


III. Анализ на резултатитеПри питейната вода началната електрическата проводимост е 0,287 , а в краят 0,086. За застоялата вода началната електрическата проводимост е 0,289 , а в краят 0,01


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница