Министерство на правосъдието агенция по вписваниятаДата02.02.2017
Размер79.15 Kb.
#14056

Приложение 1: „Информационни системи”
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Приложение към обществена поръчка с предмет:


Осигуряване на поддръжка на системен софтуер, СУБД и комуникации, и извършване миграция база данни на информационните системи на Търговския регистър, Имотния ргистър и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите /РИОС/


  1. Описание на информационните системи

Информационните системи на Агенция по вписванията, свързани с предмета на поръчката обхващат:


  • базите данни (БД) на четирите национални регистъра администрирани от Агенция по вписванията;

  • системите за управление на тези бази данни (СУБД);

  • операционните системи (ОС) на машините, на които те работят;

  • приложните сървъри към БД в частта им свързана с използването на БД;

  • масивите за съхранение на данни;

  • системите за виртуализацията им;

  • библиотеките за архивиране на данни;

  • SAN-инфраструктурата.

Агенцията по вписванията използва три Oracle Real Application Cluster (RAC) за базите си от даннни под СУБД Oracle. Търговски регистър се обслужва от един клъстер съставен от 4 машини. Имотен регистър се обслужва от клъстер от 2 машини, като същия клъстер обслужва и Регистър на съпружеските взаимоотношения. Приложението OSS към Имотен регистър се обслужва от клъстер с 2 машини.

Базата данни на регистър Булстат използва само една машина и се управлява чрез СУБД Informix.

Виртуализация на масивите за съхранение на данни е реализирана посредством DataCore SANsymphony v.6. Поддържат се огледални копия на данните върху представените дискове в двата изчислителни центъра – основен изчислителен център (ИЦ) и резервен изчислителен център (РИЦ).

Архивирането на данни се извършва посредством HP Data Protector v. 6 на три лентови библиотеки.

SAN е изграден върху четири 16 портови 4 Gbits комутатора, които предстои да бъдат подменени (или допълнени) от четири 24-портови (разширяеми до 40 портови) 8 Gbits комутатора. Те са разпределени във всеки от изчислителните центровете по два за резервираност и са изградени две Fibre Channel Switched fabric между съответните двойки комутатори в ИЦ и РИЦ. Към SAN са включени сървърите на DataCore, всички масиви за съхранение на данни, сървърите на Oracle RAC, сървърите на виртуалната среда, лентовите библиотеки за архивиране на данни.
  1. Описание на машините и операционните системи

Модел машина

Операционни системи / Приложения

Роля, описание

Приложни сървъри

Sun Blade 8420

Windows 2003 Server Enterprise x64

Приложен сървър 1 (РИОС) - вътрешно приложение

Sun Blade 8420

Windows 2003 Server Enterprise x64

Приложен сървър 2 (РИОС) - публичен портал за услуги

Sun Blade 8420

Windows 2003 Server

Приложен сървър 1 (ИИСКИР) - вътрешно приложение

Sun Blade 8420

Windows 2003 Server

Приложен сървър 2 (ИИСКИР) - вътрешно приложение

Sun Blade 8420

Windows 2003 Server Enterprise x64

ESRI-GIS (ИИСКИР)

Sun Blade 8420

Windows 2003 Server Enterprise x64

ESRI-GIS (ИИСКИР)

Sun Blade 8420

Windows 2003 Server Enterprise x64

Image Rendering (ИИСКИР)

Sun Blade 8420

Windows 2003 Server Enterprise x64

Image Rendering (ИИСКИР)

Sun Blade 8420

Windows 2003 Server Enterprise x64

Приложни сървъри - ИИСКИР, Модул One Stop Shop (OSS)

Sun Blade 8420

Windows 2003 Server Enterprise x64

Приложни сървъри - ИИСКИР, Модул One Stop Shop (OSS)

HP BLADE 480

Windows Server 2003

Приложни сървъри - Търговски регистър

HP BLADE 480

Windows Server 2003

Приложни сървъри - Търговски регистър

HP BLADE 480

Windows Server 2003

Приложни сървъри - РИЦ (Търговски регистър)

HP BLADE 480

Windows Server 2003

Приложни сървъри - РИЦ (Търговски регистър)

IBM x3650

Windows 2003 Server Enterprise / SANsymphony 6

Datacore Storage Domain Server - ТЕАМ (NIC0,1)

IBM x3650

Windows 2003 Server Enterprise / SANsymphony 6

Datacore Storage Domain Server - ТЕАМ (NIC0,1)

СУБД Сървъри

Sun Fire V445

Sun Solaris UltraSPARC v5.10

Oracle Cluster - Имотен Регистър, РИОС Резерва АГКК

Sun Fire V445

Sun Solaris UltraSPARC v5.10

Oracle Cluster - Имотен Регистър, РИОС Резерва АГКК

Sun Fire V445

Sun Solaris UltraSPARC v5.10

Oracle Cluster (SBOSSDB) - OSS, CADB Materialized Views

Sun Fire V445

Sun Solaris UltraSPARC v5.10

Oracle Cluster (SBOSSDB) - OSS, CADB Materialized Views

HP Integrity rx6600

Windows Server 2003 Itanium

Oracle Cluster - Tърговски регистър

HP Integrity rx6600

Windows Server 2003 Itanium

Oracle Cluster - Tърговски регистър

HP Integrity rx4640

Windows Server 2003 Itanium

Oracle Cluster - Tърговски регистър

HP Integrity rx4640

Windows Server 2003 Itanium

Oracle Cluster - Tърговски регистър

Dell PowerEdge 6850

Linux RedHat 5

Oсновен Сървър за Булстат; DB - Informix 10.0.FC8

Dell PowerEdge 6850

Windows 2003 Server Enterprise

Тестoв сървър за БУЛСТАТ; CRPortal;

Dell PowerEdge 2950

Windows Server 2008 R2 Enterprise

Oracle Grid Control Manager

SAN Комутатори

HP StorageWorks 4/16 SAN Switch

Brocade FabricOS

HP SW 4/16 - Brocade 200 Enterprise License / 16-ports active;

HP StorageWorks 4/16 SAN Switch

Brocade FabricOS

HP SW 4/16 - Brocade 200 Enterprise License / 16-ports active;

HP StorageWorks 4/8 SAN Switch

Brocade FabricOS

HP SW 4/16 - Brocade 200 Enterprise License / 16-ports active;

HP StorageWorks 4/8 SAN Switch

Brocade FabricOS

HP SW 4/16 - Brocade 200 Enterprise License / 16-ports active;

Dell Brocade 5100 FC8 24/32/40 SFP FC8 w/PPB

Brocade FabricOS

Brocade 5100 8 Port Upgrade FC8, License Key + SFPs Dell Build

Dell Brocade 5100 FC8 24/32/40 SFP FC8 w/PPB

Brocade FabricOS

Brocade 5100 8 Port Upgrade FC8, License Key + SFPs Dell Build

Dell Brocade 5100 FC8 24/32/40 SFP FC8 w/PPB

Brocade FabricOS

Brocade 5100 8 Port Upgrade FC8, License Key + SFPs Dell Build

Dell Brocade 5100 FC8 24/32/40 SFP FC8 w/PPB

Brocade FabricOS

Brocade 5100 8 Port Upgrade FC8, License Key + SFPs Dell Build

Сървъри

Sun Fire X2200

Windows 2003 Server

Сървър за архивиране на данните

HP ProLiant DL 380

Windows Storage Server 2003

Сървър за управление на лентовите библиотеки / HP EVA

HP ProLiant DL 380

Windows Storage Server 2003

Сървър за управление на лентовите библиотеки / HP EVA

Масиви за съхранение на данни

HP EVA 4100

StorageWorks Command View EVA

Масив за съхранение на данни

HP ЕVA 4000

StorageWorks Command View EVA

Масив за съхранение на данни

Hitachi AMS 2300

 

Масив за съхранение на данни

Sun StorageTek 6540

 

Масив за съхранение на данни

Fujitsu ETERNUS DX8700

ETERNUS SF Storage Cruiser

Масив за съхранение на данни

Лентови архивиращи библиотеки

HP StorageWorks MSL 6060

HP Data Protector 6

Лентова библиотека за архивиране на данни

HP StorageWorks MSL 4048

HP Data Protector 6

Лентова библиотека за архивиране на данни

SUN StorEdge C4

HP Data Protector 6

Лентова библиотека за архивиране на данни

Виртуална среда

VMware Virtual Machine

Windows 2003 Server Enterprise R2

Сървър за отдалечено администриране на машини

VMware Virtual Machine

Windows 2003 Server Enterprise

DB - Informix 11.10. Репликира с Търговския регистър

VMware Virtual Machine

Windows 2000 Server Professional

Web Server на Булстат, DB - Informix 7.31.TD5

Приложение 1: „Информационни системи” към ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на поддръжка на системен софтуер, СУБД и комуникации, и извършване миграция база данни на информационните системи на Търговския регистър, Имотния ргистър и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите /РИОС/

Стр. от

Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница