Опис на регистрите на населението на град смолянстраница1/7
Дата09.01.2018
Размер1.15 Mb.
#41814
  1   2   3   4   5   6   7
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД СМОЛЯН
От…До…
(година на водене на регистъра)

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на(Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията)

Местосъхранение(община..,Централен държавен архив, поделение на държавния архив град…)

Състояние на регистрите
(Запазени, Средно запазени,

В лошо състояние)

Използваемост на регистрите
(Ползват се активно, Рядко се ползват, не се използват)

1.

1913

1 - 200

Семеен регистър

не

Община Смолян

Средно запазен

Рядко се ползва

2.

1921 – 1926

1 - 398

Семеен регистър

не

Община Смолян

Средно запазен

Рядко се ползва

3.

1927 – 1934

1 – 356

Семеен регистър том І

не

Община Смолян

Средно запазен

Ползват се активно

4.

1927 – 1934

1 – 386

Семеен регистър том ІІ

не

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

5.

1935 – 1946

1 – 398

Семеен регистър том І

не

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

6.

1935 – 1946

1 – 397

Семеен регистър том ІІ

не

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

7.

1950 – 1960

1 – 400

Семеен регистър том І

не

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

8.

1950 - 1960

1 – 399

Семеен регистър том ІІ

не

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

9.

непосочено

1 – 381

Семеен регистър том І кв.Райково

не

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

10.

непосочено

382 – 731

Семеен регистър том ІІ кв.Райково

не

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

11.

непосочено

732 – 887

Семеен регистър том ІІІ кв.Райково

не

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

12.

непосочено

1 – 398

Семеен регистър том І кв.Устово

не

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

13.

непосочено

399 – 759

Семеен регистър том ІІ кв. Устово

не

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

14.

1927 – 1946

238

Регистър на населението кв.Устово

не

Община Смолян

В лошо състояние

Рядко се използва

15.

непосочено

239 – 468

Регистър на населението том ІІ кв.Устово

не

Община Смолян

В лошо състояние

Рядко се използват

16.

1960 – 1970

1 – 100

Регистър на населението том І

не

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

17.

1960 – 1970

1 – 197

Регистър на населението том ІІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

18.

1960 – 1970

1 – 197

Регистър на населението том ІІІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

19.

1960 – 1970

1 – 197

Регистър на населението том ІV

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

20.

1960 – 1970

1 – 197

Регистър на населението том V

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

21.

1960 – 1970

1 – 201

Регистър на населението том VІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

22.

1960 – 1970

1 – 197

Регистър на населението том VІІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

23.

1960 – 1970

1 – 197

Регистър на населението том VІІІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

24.

1960 – 1970

1 – 197

Регистър на населението том ІХ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

25.

1960 – 1970

1 – 197

Регистър на населението том Х

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

26.

1960 – 1970

1 – 97

Регистър на населението том ХІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

27.

1960 – 1970

1 – 101

Регистър на населението том ХІІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

28.

1960 – 1970

3 – 198

Регистър на населението том ХІІІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

29.

1960 – 1970

201 - 408

Регистър на населението том ХІV

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

30.

1960 – 1970

199 – 485

Регистър на населението том ХV

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

31.

1960 – 1970

487 – 722

Регистър на населението том ХVІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

32.

1960 – 1970

723 – 883

Регистър на населението том ХVІІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

33.

1960 – 1970

885 – 1083

Регистър на населението том ХVІІІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

34.

1960 – 1970

1084 – 1281

Регистър на населението том ХІХ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

35.

1960 – 1970

1 – 197

Регистър на населението том ХХ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

36.

1960 – 1970

198 – 394

Регистър на населението том ХХІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

37.

1960 – 1970

395 – 591

Регистър на населението том ХХІІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

38.

1960 – 1970

592 – 720

Регистър на населението том ХХІІІ

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

39.

1960 – 1970

1 – 197

Регистър на населението том ХХІV

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

40.

1960 – 1970

1 – 197

Регистър на населението том ХХV

азбучник

Община Смолян

запазен

Ползват се активно

41.

1960 – 1970

1 – 199

Регистър на населението с. Габрица

не

Община Смолян

запазен

Рядко се ползват

42.

1960 – 1970

1 – 199

Регистър на населението с. Дунево

не

Община Смолян

запазен

Рядко се ползват

43.


1960 – 1970

289

Регистър на населението смесен

азбучник

Община Смолян

запазен

Рядко се ползват

44.

1960 – 1970

1 – 97

Регистър на населението с.Стража и с. Орешица

не

Община Смолян

запазен

Често се ползват

45.

1960 – 1970

344

Регистър на населението смесен

не

Община Смолян

запазен

Рядко се ползват

46.

1950 – 1960

112

Регистър на населението смесен

не

Община Смолян

В лошо състояние

Рядко се ползват

47.

непосочено

1 – 176

Регистър на населението с. Влахово

не

Община Смолян

Добро състояние

Рядко се ползват

48.

1970 – 1978

1 – 194

Регистър на населението том І

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

49.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

50.

1970 – 1978

1 - 190

Регистър на населението том ІІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

51.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ІV

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

52.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том V

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

53.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том VІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

54.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том VІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

55.

1970 – 1978

1 – 202

Регистър на населението том VІІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

56.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ІХ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

57.

1970 – 1978

1 – 194

Рег. на нас. том Х

азбучник

Община Смолян

Добро съст.

активно

58.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

59.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

60.

1970 – 1978

1 – 194

Регистър на населението том ХІІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

61.


1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХІV

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

62.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХV

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

63.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХVІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

64.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХVІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

65.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХVІІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

66.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХІХ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

67.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХХ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

68.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХХІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

69.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХХІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

70.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХХІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

71.

1970 – 1978

1 - 194

Регистър на населението том ХХІІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

72.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХХІV

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

73.

1970 – 1978

1 – 202

Регистър на населението том ХХV

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

74.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХХVІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

75.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХХХVІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

76.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХХVІІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

77.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХХІХ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

78.

1970 – 1978

1 – 186

Рег. на нас. том ХХХ

азбучник

Община Смолян

Добро съст.

активно

79.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХХХІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

80.

1970 – 1978

1 - 198

Регистър на населението том ХХХІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

81.

1970 – 1978

1 – 198

Регистър на населението том ХХХІІІ

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

82.

1970 – 19781

1 – 202

Регистър на населението том ХХХІV

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Ползват се активно

83.

1970 – 1978

1 - 101

Регистър на населението с. Габрица

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Рядко се ползват

84.

1970 – 1978

1 – 102

Регистър на населението Писаница и Хасовица

азбучник

Община Смолян

Добро състояние

Рядко се ползват

Каталог: rna -> smoljan
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община чепеларе опис на регистрите на населението на град чепеларе
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община баните опис на регистрите на населението на с. Баните
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община доспат опис на регистрите на населението на град доспат
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община борино опис на регистрите на населението на с. Борино
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община мадан
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община рудозем опис на регистрите на населението на град рудозем
smoljan -> Опис на регистрите на населението на община девин опис на регистрите на населението на гр. Девин


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница