Конкурс за рисунка на асфалт. Участници 60 ученика. Разпространение на информация до регионалните медии за предстоящата кампания по повод "Деня на Земята" и покана за медийно партньорство в инициативитестраница1/7
Дата23.07.2016
Размер1.37 Mb.
#2253
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7
18 април – Най-привлекателен училищен двор


РИОСВ

Наименование и много кратко описание на проявата, брой на участниците

Място на провеждане

Ден и час

Организатори и данни за контакт

РИОСВ - Благоевград БД –Благоевград

ДНП “Рила”С. Невестино - 18 априлНай-привлекателен училищен двор; освежаване на училищния двор, боядисване на дворната ограда, засаждане на цветя и храсти. Конкурс за рисунка на асфалт. Участници – 60 ученика.
Разпространение на информация до регионалните медии за предстоящата кампания по повод “Деня на Земята” и покана за медийно партньорство в инициативите

Призив за провеждане на зелена акция в училищните дворове – 18.04.2005 г.

Чист и зелен училищен двор


 • Почистване и оформяне на зелените площи в дворовете на училищата в Община Благоевград, засаждане на дървета и храсти.

 • Еко-игри и еко-представление на открито в ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Долно Осеново, общ. Симитли, участници 50 деца.
училищен двор

на ОУ “Христо Ботев”

Благоевград

Училищните дворове в Община Благоевград


ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Долно Осеново, общ. Симитли


18.04.2005 г., 10:00 ч
15.04.2005 г.

(петък)


18.04.2005 г.

(понеделник)


18.04.2005 г.

(понеделник)

10.00 ч.


Марта Златкова – 073 88947117 - БДЗБР; Маряна Минчева, еколог – 079152251, община Невестино;

Петя Георгиева – ВО, 029555440, РИОСВ – София;

РИОСВ, БДЗБР, ДНП “Рила”, ДНП “Пирин”

РИО на МОН Благоевград, ДЛ Благоевград, Общинска администрация Благоевград, Общинска администрация Симитли, РИОСВ - Благоевград и ДНП “Рила”, Общински куклен театър Благоевград
РИОСВ - Бургас

Пътуваща изложба с детски произведения от естествени материали

40 бр. участници


Конкурс за “Най - привлекателен училищен двор”РИОСВ - Бургас

РИОСВ - Бургас

Младежки дом – Бургас

Общински Екоцентър


7 бр. Основни училища в Централна градска част - гр. Бургас:

- ОУ “П. Славейков”

- ОУ “П. Берон”

- ОУ “И. Вазов”

- ОУ “В. Априлов”

- ОУ “Братя Миладинови”

- ОУ “Л. Каравелов”

- ОПУ “Отец Паисий”


18.04.2005 г. - 10 ч.откриване

18.04 - 21.04.2005 г.

22.04.2005 г.

23.04 - 29.04.2005 г.

18.04.2005 г. - 12 ч.


РИОСВ - Бургас

ДЦ “Н. Чудотворец” - гр. Бургас

Общински детски комплекс -Бургас

БДЗП - клон Бургас

Природонаучен музей – Бургас

РИОСВ - Бургас
РИОСВ - Варна, БД - Варна

Стартиране на кампания “Изграждане на екологосъобразна работна среда на подрастващите”= Откриване на изградения двор на ЦДГ “Мечо Пух”, гр. Варна по проект “Най-привлекателен училищен двор”.

Участници: експерти на РИОСВ-Варна, БДЧР, деца и ръководители – 30.
Работна среща “Интегриран подход при управлението на отпадъците”

Участници: по двама представители от училище,представители на бизнеса,представители на РИОСВ-Варна, БДЧР-Варна, Община Варна – 60.ЦДГ “Мечо Пух”

Зала коктейлна на “Бизнес хотел Варна”18.04.2005 г., от 10 00 часа

18.04.2005 г., от 18 00 часа

БДЧР – Варна,

РИОСВ – Варна,

Геновева Господинова

052/635990, varna@riew.org

Община Варна, Дирекция “ОООР”

БДЧР – Варна,

РИОСВ – Варна,

Община Варна, Дирекция “ОООР”
РИОСВ - Враца

Конкурс “Да играем в по-чист и приветлив двор” в детските

Конкурс между училищата в община Хайредин за най-привлекателен училищен двор – 4 училища

Почистване на училищните дворове в четири училища – 170 ученика

Оформяне на зелен кът със саксийни цветя в сградата на училището.


Почистване и озеленяване на училищния двор

Изложба на детски рисунки посветени на природата, подготвени от кръжок “Екология” – с. Селановци.
Конкурс за най-привлекателен училищен двор – 3 училища – 1600 ученици
Конкурс за най-привлекателен училищен двор – 4 училища – 640 ученици. Ще бъдат връчени грамоти на победителите

“Имам идея за моя училищен двор” – географска игра, публична защита на ученически проект – 150 участника
Дворовете на детските градини

Училищните дворове в община Козлодуй

СОУ”В.Воденичарски’ Хайредин

ОУ”Г.Червеняшки” с. Михайлово

ОУ Хр.Ботев” с.Манастирище

ОУ”Кирил и Методий” с.Рогозен

Община Хаиредин

СОУ “Васил Левски” Роман

НУ “П.Р.Славейков” Роман

ОУ с.Синьо бърдо, общ.Роман

ОУ с Камено поле, общ.Роман

НУ ”Свети Свети Кирил и Методий”

Гр. Оряхово
ОУ “Васил Левски”, с. Лесура, общ. Криводол, ОУ”Св. Кирил и Методий”, с. Краводер, общ. Криводол
ОДК “Людмила Живкова Гр. Оряхово
ОУ “Хр.Ботев”, Мездра

ОУ “.Кирил и Методий”, Мездра

СОУ “Иван Вазов”, Мездра

ОУ гр.Мизия

ОУ с.Софрониево, общ.Мизия

ОУ с.Липница, общ.Мизия

ОУ с.Крушовица, общ.Мизия
СОУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр.Козлодуй


15.04.05 г.

9.00 – 12.00 ч.

18.04.05 г.

9.00 – 12.00 ч.

18.04.05 г.

9.00-12.00 ч.


18.04.05 год.

10.00 ч.

18-04-05 год.

11.00 ч.
18-04-05 год.

12.00 ч.

18-04-05 год.

15.00 ч.
18.04.05 год.

8.00 – 13.00 ч.

18.04.05 год.

14.00 ч.

18.04.05 год.

17.00 ч.


Общ. Козолодуй

Ева Александрова

0973 85841

Общ. Козолодуй

Ева Александрова

0973 85841


09166 2242

09162 216

091668 216

09169 315

09166 2265

Н.Иванова 09123 3855

В.Иванова – 091232570

Р.Цолов – 09129 282

К.Николова – 09126 301
Силвия Любозарова

Директор


09171/23-21

0889812664


Анета Мирчева

091180 329

Светла Милова

Директор

09171/31-62

Община Мездра

Р.Антонов

Тел.: 0910 92658

Община Мизия

Пепа Димитрова - еколог

Тел.: 09161 2315

М.Костова –директор

0973 80886РИОСВ - В. Търново

Представяне на Програмата на РИОСВ – Велико Търново и партньорите пред медиите – 10 човека

Награждаване на директорите на спечелилите училища в конкурсите, обявени от РИОСВ и РИО на МОН “Най-привлекателен училищен двор” и “Най-добре оформен вътрешен интериор на училище” от гр. Велико Търново – 15 човека


Ден за почистване на училищни дворове и дворове на детски градини, с осигурен транспорт от Община Габрово за извозване на събраните отпадъци

Ден за почистване на училищните дворове в общината и конкурс за “Най-привлекателен училищен двор”


Почистване на училищните дворове
Почистване и озеленяване на училищните дворове на СОУ “П. Р. Славейков“ и ОУ “Пенчо Райков“, гр. Трявна

Озеленяване на класните стаи, коридорите и двора на училището - саксии от отпадни материали: пластмасови шишета, стари автомобилни гуми, засаждане на дръвчета в двора на училището, осигурени от Горско стопанство гр.Елена


"Най привлекателен училищен двор" - почистване на класните стаи и района около училището

Разлепване на плакати

Почистване на река Дряновска и района на Дряновския манастир
Извършване на оборка на училищния двор и запознаване на учениците със Зеления пакет в часовете по биология

Обявяване на конкурс на тема: “Гората – зелената аптека” и отбелязване на Седмицата на гората в часа на класа


Провеждане на часове на класния ръководител на екологична тематика, организиране на спортни надпревари и забави посветени на Деня на Земята – 22 април
Провеждане на образователни лекции в училищата и ЦДГ в общината

Информационен център на

РИОСВ – Велико Търново

община Габрово

община Свищов


община Стражица


гр. Трявна

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Златарица

ПГИ "Рачо Стоянов",

гр. Дряново

гр. Дряново

Дряновския манастир

ПТГ "Димитър Крусев"

ОУ с. Гостилица

община Габрово
община Стражица


18 април

11.00 ч.
11.15 ч.

18 април

08.30-17.00 ч.

13.30 ч., 18 април

18-22.04.2005 г.Милка Асенова – РИОСВ

Тел: 062/64 68 41

Боянка Димитрова – РИО на МОН – Велико Търново

Тел: 062/63 9 70

00

Община Габрово - М. Драгиева - отдел “Образование”, Р. Кънчева -отдел “ООСЧ”Тел: 066/22 44 53
Община Свищов - отдел “ЕОЧ”, тел: 0631/6 08 47 (105)

Община Стражица – отдел “Екология” – тел: 06161/34 28

Зам. директорите на училищата

Ив. Радев, К. Палев, класни ръководители от училището


ПГИ "Рачо Стоянов",

гр. Дряново

Спортен клуб по ориентиране, Младежки съвет

Спортен клуб по ориентиране,


Община Дряново – тел: 0676/2962

ПТГ "Димитър Крусев"


ОУ - с. Гостилица

Община Габрово - М. Драгиева - отдел “Образование”, Р. Кънчева -отдел “ООСЧ”

Тел: 066/22 44 53

Община Стражица – отдел “Екология” – тел: 06161/34 2
РИОСВ - Монтана

СОУ “Васил Левски” - Изработване на информационни табла – участвуват ученици от 9-12 клас
СОУ “Васил Левски” - Конкурс за есе и рисунка на тема:”Планетата земя е и моя – искам я чиста и красива” – учениците от 5-11 клас
Беседа – запознаване на учениците и децата от детските градини за значението на околната среда и земята за човека.

Почистване и варосване на дръвчетата по главните улици – населението – около 370 човека


Най-привлекателен училищен двор – почистване и озеленяване двора на ОУ”Петър парчевич” – около 150 ученици и учители
Почистване от изсъхнали листа, треви, счупени клонки и др.

Оборка на района около училището

Почистване на училищния двор, оформяне и засаждане на цветни лехи

1. гр. Бойчиновци – Откриване на кампанията – 100 участника

2. Почистване на централните градски части -30 участника

3. Озеленяване на детска площадка в центъра на града -10

4. почистване и озеленяване на местността “поличката” -50 участника

5. залесяване с акации и тополи около съществуващото сметище – 15 човека

6. натоварване и запръстяване на събраните отпадъци - 5 човека

1. с. Лехчево, общ. Бойчиновци Откриване на кампанията – 100 участника

2. Почистване на училищния двор – 75 уч.

3. Запознаване на учениците с принципите на разделно събиране на отпадъците – 150 уч.

4. въвеждане на разделно събиране на отпадъците в двора на СОУ в с.Лехчево – 20 уч.

5. Залесяване с акации и тополи около съществуващото сметище – 15 уч.

6. Почистване на централните части на селото – 100 уч.

7. натоварване и запръстяване на събраните отпадъци. -10 човека


1.с.Мадан, общ. Бойчиновци-Откриване на кампанията–80 уч.

2. Почистване на училищния двор – 50 уч.

3. Запознаване на учениците с принципите на разделно събиране на отпадъците – 60 уч.

4. въвеждане на разделно събиране на отпадъците в двора на ОУ– 50 уч.

5. Залесяване с акации и тополи около съществуващото сметище – 8 уч.

6. Почистване на централните части на селото – 100 уч.

7. натоварване и запръстяване на събраните отпадъци. -10 човека

8. Обявяване на общинския конкурс в ОУ за изработване на лого за кампанията по разделно събиране на отпадъците – 70 човека.


с.Владимирово, общ. Бойчиновци Откриване на кампанията – 80 участника

2. Почистване на училищния двор на ПГи ОУ в селото – 150 уч.

3. Запознаване на учениците от двете училища с принципите на разделно събиране на отпадъците – 300 уч.

4. въвеждане на разделно събиране на отпадъците в училищния двор – 300 уч.

5. почистване на центъра на селото – 50 човека

6. Почистване около път №3 101-40 човека

7. Залесяване с акации и тополи около съществуващото сметище – 10 уч.

8. натоварване и запръстяване на събраните отпадъци. -10 човека


Почистване на училищните дворове

Изложба “Земята и аз”

“Най-привлекателен училищен двор” – засаждане на цветя, варосване на дървета, почистване двора на училището – 6 ученика

“Най-привлекателен училищен двор” –варосване на дървета, боядисване на беседка, засаждане на дърво с ритуал – 6 деца


Участие на 18 април в инициативата на РИОСВ – Монтана за най-привлекателен училищен двор.

“Най-привлекателен училищен двор” – почистване и озеленяване – 190 ученика


Проект “Озеленяване и почистване на градинката ( зад гаражите) зад блок “Кокиче” и ситов печат.

Изложба карикатури ”Пазете земята”


Еко изложба “Скулптури в гората” – фигури от дърво
Залесяване на част от двора на II ОУ “Отец паисий” по проект “Еко двор”СОУ “Васил Левски”, гр. Кула, обл. Видин

СОУ “Васил Левски”, гр. Кула, обл. Видин


ОУ “В.Левски” и ЦДГ –с.бойница;

ОУ “Хр. Ботев” и ЦДГ –с.раброво, общ. Бойница, обл. Видин

Всички населени места в община Бойница


ОУ”Петър парчевич”, общ. Чипровци, обл. Монтана
ОУ с.Бело поле, общ. Ружници, обл. Видин

СОУ “Никола вапцаров”, с.Дреновец

общ. Ружници, обл. Видин

гр.бойчиновци – площада


детски площадки, градинки, двора на ОДК

центъра
м-ст “Поличката”


сметище
сметище
с.Лехчево – площада
училището

училището

двора на СОУ с. Лехчево

училището

сметище
центъра на селото
сметище

Центъра на селото


ОУ

ОУ

ОУучилището

сметище
центъра на селото


сметище
ОУ

Центръра на селото


ПГи ОУ
ПГи ОУ

ПГи ОУ
Централната част на селото

Централната част на селото

Сметище


Сметище

Сметище
Всички училища в община Лом


СОУ”Любен Каравелов”
ОУ”Св. Св.Кирил и методий” – с. Мокреш, общ. Вълчедръм, обл. Монтана

Целодневна детска градина

– с. Мокреш

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, гр.Монтана


I ОУ ”Васил левски”, гр. Вълчедръм
гр. Видин – зад бл.”Кокиче”
II ОУ “Отец паисий”
II ОУ “Отец паисий”

II ОУ “Отец паисий”
18-22 април

18-22 април

18 април

18-22 април 2005г

18.04.2005г.

18.04.2005г. – 09.00 часа

18.04.2005 -15.00 часа
18.04.2005г. в часа на класа

07.04.2005 0900ч-10.00ч.

16.04.2005г.

9-11.30ч


14.30-16.00ч.
17.04.2005г.

14.30-16.00ч.

12-22.04.2005г.

14.30-16.00ч.

18.04.2005г

11.04.-08.00ч.


12.04.-09.00ч.

13.04.-10.00ч


13.04.10.00ч.

12-22.04-9.30ч


14-15.04 -9ч.

14-15.04.-9ч.

18.04.-9ч.

11.04.-08.00ч.


12.04.-09.00ч.

13.04.-10.00ч


13.04.10.00ч.

12-22.04-9.30ч


14-15.04 -9ч.

14-15.04.-9ч.

18.04.-9ч
11.04.-09.00ч.
12.04.-08.30ч.

13.04.-10.00ч

13.04-11.00ч.

13.04-11.00ч


14-15.04 -9ч.

16-17.04.-9ч.


18.04.-9ч.

18.04.2005г. от 09.00ч


18-22.04.2005г
18 април, 14 часа

18.04.2005г.

10.30ч.

18.04.2005г.


18 април, 11.30 часа
10.04.2005г.

16.04.2005г. – 9.00ч.

14.04.2005г.

14.04.2005г.
Класните ръководители

Преподаватели по литература и изобразително изкуство


Директорите на ОУ и ЦДГ с.Бойница – тел.09333/272;

Директорите на ОУ и ЦДГ с.Бойница – тел.09330/226;
Кмет на общината

09333/262

Директора на ОУ “Петър Парчевич” тел. 09554/2905

ОУ с.Бело поле тел.09325/217 – Директор


СОУ “Никола вапцаров”,

Тел. 09323/378 – директор

Кмета на община


Председател на младежко сдружение “Бъдеще за бойчиновци”

Кмет на селото


Координатро ПВЗ
Кмет на кметство

Директор но СОУ

Директор на СОУ, учител по биология

Кмет на селото


Кмет на кметство
Кмет на кметство

Кмет на селото

Директор на ОУ
Директор на ОУ, учител по биология

Кмет на селото


Кмет на селото
Кмет на селото
Кмет на селото
Кмет на селото
Директори на ПГ и ОУ

Директори на ПГ и ОУ

учители по биология

Кмет на селото


Кмет на селото
Кмет на селото
Кмет на селото

Община Лом и директори на училища


Елза войчева – начални учители СОУ”Любен Каравелов
ОУ”Св. Св.Кирил и методий”

Целодневна детска градина

– с. Мокреш

Цветан Ценков


Директор и кл.ръководители

тел.21-08


Сдружение “Нике”

Екоклуб при II ОУ

Председател на сдружението Петър Йотов петров – 094/600942;д.тел.606736

Адрес.гр.Видин, бл.”Лебед”, вх.А, ап.18

Сдружение “Нике”

Екоклуб при II ОУ

Сдружение “Нике”

Екоклуб при II ОУ


Сдружение “Нике”

Екоклуб при II ОУ
РИОСВ - Пазарджик

Откриване на кампанията в 11-те общини на областта с обявяване на резултатите от конкурса “Най-привлекателен училищен двор”
Пресконференция за обявяване и популяризиране на екологичната кампания, посветена на Деня на земята под мотото “Зелено бъдеще за децата”
Обявяване на инициативата “За чисто и приветливо Панагюрище”, тематично предаване по каб.тел. “АСТРА-ПАН”, посветено на Деня на земята и провеждащата се кампания

Откриване на изложба “Пъстра шарения” на деца от училище “К.Величков” с.Паталеница, с експонати от природни материали


Откриване на лектория “Филмова екология II” на тема: “След утрешния ден” – беседи с късометражна програма на Клуб “Филмов наблюдател” –Пазарджик

Аудитория – 20 групи по 25 ученика от 12 училища
Отриване на образователен проект “Планетата земя – космическата траектория на Живота” на Образователен център “Академика”

Аудитория – деца от началните училища и подготвителни групи за училище, начални и детски учители


Прожекции на филми с екологична тематика на видеостена в центъра на Пазарджик

Общините и училищата на областта

Общинска администрация

Панагюрище

Училища и детски градини, КТ “Астра-Пан”

Фоайето на Община Пазарджик
Видеозала – Клуб “Филмов наблюдател”

гр. Пазарджик, ул.”Виде-

лина” №2, А, ет.1
Образователен център “Академика”

гр.Пазарджик

ул.”Г. С.Раковски” 1

Видеостена на Младежки дом - гр.Пазарджик18.04.2005 г.

10 часа

18.04.2005 г

13.30 часа


18.04.2005 г

11.00 – 12.00 часа,

вечерно предаване

18.04.2005 г.

12.30 часа


18.04 – 22.04.2005г.

10.30, 11.30, 15.30, 16.30 часа

18.04.2005 г.

10.00 часа

18.04 - 22.04.2005 г

10.00 – 14.00 часа
РИОСВ –Пазарджик

Цветана Чочева

тел. 034/40 19 40;

Кметове и еколози на общините


Община Панагюрище

Ана Финджикова

тел.0357 / 34 14

Нора Кунчева

тел.0357 / 30 19,

Ана Финджикова

тел.0357 / 34 14

КТ “Астра-Пан”

тел.0357 /36 06
Община Пазарджик

сектор “Екология”

тел. 034/402 229;

Н.Колев – Дир. на ОУ “К.Величков” с.Паталеница,

тел.03516 / 21 27
Румен Жеков

тел.034/ 42 35 26;

РИОСВ-Пазарджик

Цветана Чочева

тел.034/40 19 40

гл. ас.Венелина Бодурова

Изп.Дир. на ОЦ”Академика”

тел.034/ 44 86 85,

0898/49 74 14;

РИОСВ –Пазарджик

Цветана Чочева

тел. 034/40 19 40


Община Пазарджик

сектор “Екология”,

тел.034/ 402 229


РИОСВ - Плевен, БД- Плевен

 • Пресконференция по повод Деня на Земята – регионални медии от Плевен.

Срещи с представители на медиите от Ловешка област
 • Почистване на училищен двор на Гимназия с преподаване на чужди езици.

Участват всички четвърти класове.


 • Ателие за отпадъци – как от боклуците може да се изработят произведения на изкуството.

Участват около 20 деца

Инициативи на територията на община Луковит:  • Почистване района на СОУ “Алеко Константинов” – град Луковит – залесяване и затревяване

  • Образователна лекция на тема – “Чист градът е по-хубав”

  • Почистване на градска градина в Луковит. Подкастряне на дървета, затревяване, извозване на отпадъците.

  • Почистване районите на детските градини в общината

  • Почистване района на Професионална гимназия по селско стопанство “Сергей Румянцев” – Луковит

  • Почистване на “Алеята на Европа” в центъра на града

Участват над 100 деца и ученици от община Луковит.
Инициативи в село Байкал под мото “Зелено бъдеще за децата”

 • Откриване на кампанията – почистване и засаждане на декоративни храсти и друга растителност в двора на училище “Христо Ботев”.

Инициативи в Община Белене • Велопоход

 • Детски конкурс

 • Залесяване

Участват над 200 деца и ученици от селищата в общината


Информационен център за обществеността на РИОСВ – Плевен
Заседателни зали в Община Ловеч и Община Троян

Гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен

Клуб за провеждане на занятия на скаутски клуб “Орел” – Плевен, улица “Димитър Константинов” 33

Община Луковит

Еко клуб “Дунав” при основно училище “Христо Ботев” - Байкал

Община Белене18 април, 11 часа

18-22 април

18 април, 13.30

19 април, 15.30 часа

18-22 април

18 април

18-22 април


РИОСВ – Плевен,

Весела Комаревска, старши експерт “Връзки с обществеността”

064 806 950
Скаутски клуб “Орел”

Красимира Андреева, председател на асоциация ФИДЕП, организатор на скаутски клуб “Орел”

0888 002454

Община Луковит

0697/20-14

Еко клуб “Дунав” при основно училище “Христо Ботев” - Байкал

06555/ 266
Община Белене

0658/ 21061РИОСВ - Пловдив, БД “Източно-беломорски район” - Пловдив

*Отчитане на резултатите по училища от гр.Пловдив и региона на инициатива :

,,Най привлекателен училищен двор’’

,,Почистване,озеленяване и разкрасяване /11-16.04.05г./,,Пловдивски училища , и училища в региона’’

18.04.2005г.

/9.00часа/ПОНЕДЕЛНИК

РИОСВ-Пловдив

БД,,ИБР’’-Пловдив


Русе

Старт на кампанията по повод Деня на Земята-кратък брифинг за представители на медиите, относно предстоящите прояви

Посещение на 41 училища от експерти на РИОСВ-Русе за оценка на училищните дворове


Презентация на тема “Оптимизиране на разделното събиране на битови и производствени отпадъци” в “Мегахим” АД

Презентация на тема “Оптимизиране на разделното събиране на битови и производствени отпадъци” в “Оргахим” АД

“Информационен център” –РИОСВ-Русе
“Мегахим” АД

“Оргахим” АД18.04.2005 година,

9.30 часа

18.04.2005 година,

10.30-16.50 ч.


18.04.2005 година,

11.00 ч.


18.04.2005 година,

14.00 ч.Рени Петрова

0889 417 082

Радостина Великова

082/  820 772 /вътр. 232/


Георги Колеолов

082/ 820 772 /вътр. 308/


Георги Колеолов

082/ 820 772 /вътр. 308/

РИОСВ - София

Организиране и провеждане на занимателни и образователни игри /1. Изработване и представяне на модел на земното кълбо - екологичните заплахи за всеки континент и характерните застрашени растителни и животински видове; 2. Изработване и представяне на Кръговратите на различни видове отпадъци; 3. Оцветяване на Календар за 2005 г. на Застрашените видове животни/, изграждане на алпинеум и засаждане на билки, почистване двора на училището и представяне на предварително подготвени изделия /маски, пана, дрехи и др./ от отпадъчни материали.

Брой участници – 40 деца.

ДОВДЛРГ,

гр. Трън,

обл. Кюстендил


18 април 2005 г.

13:00 ч.


РИОСВ – София

гр. София,

бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10

тел. 9 555 440

940 64 33

факс: 955 93 62РИОСВ - Ст. Загора

Обявяване на Националната кампания – Ден на Земята и представяне на програмата пред местните медии и на интернет страницата на инспекцията
Посещение на “Зоопарк”- Стара Загора с децата от домовете за сираци Стара Загора.
“Най-привлекателен

училищен двор”

Състезание между училищата.

Почистване, засаждане на цветя, храсти и окопаване на градинките в училищните дворове.

Почистване на дворовете

Оформяне на цветни алеи

Най привлекателен училищен двор”- конкурс за най-чист училищен двор
Почистване на училищните дворове от ТБО и окопаване на цветните лехи
Почистване на училищните дворове
Изложба на рисунки на тема: ”Моят училищен двор е най-привлекателен”.
Конкурс за “Най-привлекателен

училищен двор”

Състезание между 30 училища.
“Един зелен ден”-почистване на училищните дворове.

Беседа за разделно събиране на отпадъците.


Почистване на СОУ”Д-р П. Берон” град Болярово
Моя принос за привлекателен училищен двор – 500 бр.
Беседи, дискусии в часа на класа – 600 бр.


Зоологическата градина

Училищните дворове на Общинските Училища
Основните и средни училища от всички нас. места от община Раднево
Училища и детски градини в община Гълъбово
Училища и детски градини в община Гълъбово

Училищата в община Братя Даскалови


Всички училища в община Мъглиж

Всички училища на община Павел баня


Дом на водата– обявяване на резултатите
Училищата в община Нова Загора

Училищен двор

В училищните дворове
В училищата – Стралджа15.04.2005 г

18.04.2005 г

18.04.2005г. 13:30ч
18.04.2005г.

14 – 16 ч.


18.04. 2005 г.

14.00 часа

18.04. 05 г.

15.00 часа

18.04.2005г

18.04.2005 г.

18.04.2005 г.


18.04.2005 г.

18.04.2005 г.


18.04.2005г.


18.04.2005

18.04. /13.00-15.00/
18.04.-22.04.

/15.00-16.00/

РИОСВ

гр. Стара Загора

042/692230

Директор „Зоопарк”

и РИОСВ

гр. Стара ЗагораОбщина Чирпан ; тел.0416/2122,

4195
Еколог 0417/83028, Раднево

Община Гълъбово тел: 0418/63090

Община Гълъбово тел: 0418/63090 и 63080

Община Братя Даскалови

04134/23-95


Община Мъглиж

Община Гурково и всички Директори

Еколог община Павел баня

Община Сливен

044/ 611325

Директори, Н. Загора


Класни ръководители

Н. Димитрова-нач. отдел / 21-23 Община Стралджа
Директори на училищата-24-30, 37-52


РИОСВ - Смолян

Конкурс за озеленяване на класна стая в СОУ “Хр. Ботев” гр. Лъки

Конкурс за рисунка на тема “Моят граяд – чист и озеленен”

Прожекция на видеофилми в СОУ “Хр. Ботев” гр. Лъки : Може ли да бъде спасена джунглата на тропика” – третира проблемите на безконтролното изсичане ан тропическите гори; “За последно но Земята” – за проблемите и постиженията в съхраняване на биоразнообразието.

Екопоход на децата от ОДЗ “Ю. Гагарин” за опознаване на зеленото богатство на природата


Въвеждане на разделно събиране на отпадъците в Общинска администрация Баните в рамките на седмицата.Събраните от ОбА Баните рециклируеми отпадъци ще бъдат изкупени от фирми, които имат договорни отношения с общината
Пролетно почистване на училищните дворове и прилежащите към тях територии -730ученика и помощен персонал

Обявяване на еко-конкурс за рисунка на тема "Зелено бъдеще за децата"


Конкурс за най-зелен училищен двор и детска градина


Конкурс за рисунка, разказ или стихотворение “Нашата красива планета Земя”, “Родопа планина – моят дом”


Почистване на пътен участък Смолян – Пампорово – 20 участници от Патриотично екологична организация “Нова България”
Конкурс за есе на тема “Моето задължение към природата”, откриване на изложба, подготовка и отпечатване на брошура
Почистване на училища и училищни дворове:

ОУ “Никола Вапцаров” – гр. Мадан кв. Шаренка – “Да ми е чисто” участници 180 ученика

ОУ “Хр. Ботев” с. Букова поляна – 29 ученика

ОУ “Васил Левски” с. Боровина – 55 ученика

ОУ “Петко Р. Славейков” с. Средногорци

ОУ “С. Врачански” кв. Батанци

СОУ “Отец Паисий” – Мадан
Рисунка на открито “ Аз рисувам моята планета”

Почистване и озеленяване на


училищата и детски градини и
прилежащите им терени /дворове/ с
доставен материал от държавно
лесничейство Доспат и лични
инициативи.
120 участника
Почистване и подготовка на лехите за засаждане на цветя - 1-1V клас
Призив чрез местната кабелна телевизия към всички граждани на общината за организирано почистване терени около жилищните сгради, улици и други замърсени площи
СОУ "Христо Ботев" с 500 участници -почистване и освежаване на училищния двор

Почистване и прекопаване на градинките около училищата.Почистване на териториите около училищата от разпилени отпадъци.Състезание за най-бързо напълнен чувал с отпадъци.Награждаване на победителя


Изработване на табла за глобални екологични проблеми и редки и защитени видове

Студенти – І курс специалност Екология и І курс История и география

ПУ – филиал СмолянСОУ “Хр. Ботев” гр. Лъки

Околностите на Лъки


С.Баните


Дворовете на СОУ "В. Дечев", Професионална гимназия по туризъм "В. Левски", Професионална гимназия по горско и селско стопанство "Н. Вапцаров"
В конкурса ще се включат деца от три възрастови групи от СОУ "В. Дечев"
Всички училища и детски градини на територията на община Смолян
СОУ “Св.св. Кирил и Методий”

Гр. Смолян


Пътен участък “Смолян – Пампорово”
ПГИ “Карл Маркс”

Училища -община Мадан


ОУ “Никола Вапцаров” – гр. Мадан кв. Шаренка

Спортна площадка
Училища, детски градини и прилежащите им терени

Училищен двор – Борино


Община Неделино
СОУ "Христо Ботев"

гр.Девин

СОУ “Кирил и Методий”

НУ “Васил Априлов”

Участници:100

ПУ – филиал Смолян
От 12.00 – 14.00 часа

10.00 – 11.00 часа

18-22 .04.2005 год.
18.04.2005г. - 14.00часа

18.04 - 22.04.2005г


18.04.2005 г. /14.00 ч


18.04.2005г.


18.04.2005г.


18.04.2005г.


18.04.2005г

18.04.2005г

18- 22.04 2005г

18.04.2005г. 14 часа
18 април -2005г.

18.04.2005г. – 10.00 часа


18.04.05


10.30
18.04.2005 г.


Директор на СОУ

Рашко Димитров

Тел. 03052/2272

Об.А – гр. Лъки

Ваня Куцева

Е. Димитрова

03052/2252

Директор ОДЗ – Нина Губерова

Тел. 03052/2114

Гл.Експерт “ЕСГС” при ОбА с.Баните


Община Чепеларе съвместно с директори и възпитатели на учебни заведения

тел.03051/3004

Община Чепеларе

тел.03051/3004


Р.Кисьова

Инж.Д.Калайджиева

С. Инджова

Т. Пенева

0302/64193


МПЕО “Нова българия”

Председател: Мартин Хубчев

РИОСВ – Смолян
А. Чернакова

СИП “Еколотия” към

ПГИ “Карл Маркс”
Директори училища

М. Атанасова

Т. Илиева

0308/2083

Община Доспат

Ученически съвет -СОУ "Н. Вапцаров" с. Борино


Гл. Експ. “Екология и контрол'' при ОбА тел. 03072/21-38

Младен Исаев – гл. инспектор “Образование и култура”


Дирекция “Образование” към Община Рудозем, учителски екипи на съответните училища 0306/32-24


Катедра ПМНРИОСВ - Хасково

Най-привлекателен училищен двор”

  1. конкурс за най-красив и добре поддържан училищен двор

1.2. засаждане на дръвчета в двора на Общински детски комплекс в Момчилград от децата в кръжока към комплекса за подобряване облика на двора

20 деца от кръжока


  1. “Сливи за смет”-почистване на двора на СОУ “Димитър Маджаров” в гр. Маджарово от отпадъци

ученици от училището разделени на отбори
1.4. Почистване на между блоковото пространство в кварталите на град Кърджали и училищните дворове


училища от Хасково

ОДК-Момчилград


СОУ “Димитър Маджаров”

гр. Маджарово

град Кърджали18.04.05г. (понеделник)

13,00 h


18.04.05г. (понеделник)

13,00h

18.04.05г. (понеделник)

13,00h


18.04.05г. (понеделник)

часа ще бъде уточнен допълнително

РИОСВ-Хасково и РИО на МОН Хасково

Мариана Вълчева

ОДК-Момчилград

г-жа Детелина Рътова

Община Маджарово и

СОУ “Д. Маджаров”

г-жа Благовеста Василева

Община Кърджали и РИО на МОН-КърджалиРИОСВ - Шумен

Откриване на изложба на тема “Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”по повод 12 април, Деня на космонавтиката

Най-привлекателен училищен двор – конкурс с училища, заявили участие

Обединен детски комплекс, гр. Шумен

По места


12.04.2005, 14.00 часа

18.04.2005

10.00 часа


РИОСВ – Шумен

Светла Енчева, 054/ 6 12 69

ОДК – гр. Шумен

Служители от РИОСВ


РИОСВ – Шумен

Светослава Славова

054/ 856 511

sts7025@abv.bg


ДНП “Централен Балкан”


Да почистим нашето училище” – акция за почистване на училищния двор, прожектиране на видеофилми за състоянието на Планетата

Приблизителен брой участници 100
Училището – чисто и привлекателно” – почистване на училищния двор, облагородяване на зелената площ, боядисване на пейки и игрови съоръжения
Информационна кампания

 • с подкрепата на зелените журналисти от медиите в региона на Национален Парк Централен Балкан. Предоставяне на прессъобщения, новини, участие в публични прояви, репортажи, радио игри, тематични предавания в ТВ;

 • разпространяване на плакати, листовки и др. подходящи материали за кампанията в училища, инфоцентрове, в общини и кметства
гр. Клисура,

Община Карлово

с. Рибарица,

Община Тетевен


КТ “Габрово Кабел”

КТ “Спринт” – Троян

КТ “Витаком” - Тетевен

КТ “Киви” – Севлиево

КТ “Щерев” – Карлово

КТ Сопот

Дарик Радио - Габрово

Радио Карлово

Радио Габрово

Регионални печатни издания


18.04.2005 г.

18.04.2005 г.

18-22.04 г.


Дирекция “НП Централен Балкан”

Пламен Стоянов – 066/801277

Читалище “20 април 1876”

Лалка Кантимирова – 03137/2095

ОУ “Хр. Г. Данов”

ПГИ “Т. Влайков”

Дирекция “НП Централен Балкан”

Пламен Стоянов – 066/801277

ОУ “Г. Бенковски”

Наталия Николова – 06902/2325


Дирекция “НП Централен Балкан”

Диана Терзиева – 066/801279

Пламен Стоянов – 066/801277


ДНП

“Пирин”
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница