Консервираната кръв и нейните продуктиДата31.12.2017
Размер50.45 Kb.
#38247
Консервираната кръв и нейните продукти

В практиката широко се използват кръвозаместители, имащи определени предимства пред човешката кръв и продуктите и, но и последните имат своите индикации за приложение. Тези показания са както следва:


Консервирана кръв - за възстановяване на обема циркулираща кръв, газообмена, колоидно - осмотичното налягане и електролитния баланс; освен това тя притежава дезинтоксикационно действие, противошоков ефект, стимулира кръвотворенето и имунитета.
Необходимо е да се знае, че не всяка кръвозагуба изисква кръвопреливане. Ориентировъчна е следната схема:

* кръвозагуба 10-20% (500-1000 ml) се замества с водно солеви разтвори + белтък (човешки албумин, белтъчен концентрат, плазма) по 2 g / 100 ml водно солеви разтвор. Вместо белтък може да се влее плазмозаместител (хемодекс, желатина и др.).

* кръвозагуба 20-30% (1000-1500 ml) се замества за първите 1000 ml само с водно-солеви разтвори + белтък или плазмозаместител, след което се прибавя кръв; съотношението на водно-електролитните разтвори и плазмозаместителите към кръвта е приблизително 1:1.

* кръвозагуба 30-50% (1500-2500 ml) се замества за първите 1000 ml само с водно-солеви разтвори + белтък или плазмозаместители, след което се прибавя кръв + водно-солеви разтвори в съотношение 2:1.


Възможностите на организма сам да компенсира кръвозагубите и циркулаторният обем да бъде попълнен от водно-солеви разтвори, плазмозаместители и плазмени белтъци, прави кръвопреливането на 1 доза кръв (315 ml), а дори и на 2 дози (630 ml) неиндицирано, особено предвид рисковете, свързани с това лечение (пренасяне на инфекции, хемолиза, реакции на несъвместимост, алергични и др. реакции).
Фибринолизна (трупна) кръв - има преимущества при масивни трансфузии, т.к. е с повишена фибринолитична активност и не се съсирва.
Еритроцитна маса - прилага се при анемични състояния, когато болните имат малък толеранс към ниски стойности на Hb, и при хемолитична болест на новороденото.
Тромбоцитна маса - (съдържа около 50.109 Tr във единица маса) - прелива се при масивна кръвозагуба със спад на Tr под 50.109, при тромбоцитопении и хеморагични диатези
Плазма и продуктите и - прилага се при дефицит на коагулационни фактори, ДИК - синдром, предозиране на индиректни антикоагуланти, масивни хемотрансфузии, при загуби на плазма (изгаряния, открити рани на голяма площ).

Продуктите на плазмата са:

Човешки албумин - съдържа 5 или 20% alb, с изразен онкотичен ефект. Поради отстраняването на глобулиновите фракции и големите молекули, не крие опасност от пренасяне на хепатит. Онкотичният ефект на 5% аlb е равен на този на плазмата, а на 20% alb е 4 пъти по-мощен. Препаратът може да се съхранява продължително.
Плазмени протеини - 5 и 20%. Отстранени са гама-глобулините, не крие опасност от хепатит. Съдържа албумини алфа и делта. Ефектът при 5% е равен, а при 20% е 4 пъти по-мощен от плазмения.
Пастьоризиран плазмено-белтъчен разтвор - съдържа основните плазмени белтъчни фракции. Пастьоризирането го освобождава от хепатитния вирус.
Фибриноген - 1g fl, лиофилизиран. Разтваря се в апирогенна вода преди вливане. За терапевтични нужди се вливат 3-4 g, като дозата се намалява наполовина след 12-36 h.
Антихемофилна плазма (фракция на Cohn) - плазмен концентрат на фактор V и VІІІ и фибриноген. Не крие опасност от вирусен хепатит. Индицирана е при хеморагии в хирургичната практика, като профилактична и лечебна мярка.

Самата плазма бива:  • Прясна - получава се чрез отливане на плазмата от прясно взета кръв до 3 h от взимането.

  • Нативна - съхранява се в течно състояние при 4°C до 24 h. Съдържа главно фибриноген и албумин. Не е вирусно инактивирана.

  • Прясна замразена - отделена до 3 - 6 h след кръвовземането и замразена при -30°C. Съдържа всички коагулационни фактори, фибриноген, албумин и Ig. Не е вирусно инактивирана.

  • Прясно замразена и изсушена - замразена по описания начин и лиофилизирана за 1 седмица. Преди употреба се разтваря в апирогенна вода. Богата е на белтъци и е показана при остро нарушение в кръвосъсирването, хипопротеинемия, интоксикации, за повишаване на коагулационно-осмотичното налягане на кръвта.

Стара - от кръв с изтекъл срок, съхранявана при -30;-32°C повече от 6 мес. Тя е с по-ниско съдържание на фибриноген, но продължителното престояване унищожава вируса на хепатита.


Преливането на плазма крие същите опасности, както преливането на кръв. При вливане на големи количества плазма трябва да се има предвид и груповата и принадлежност, особено при АВО - АВ с висок титър.
Интерес представлява преливането на неинфектирана кръв, изляла се в коремната и плевралната кухина на пациента след филтриране през 8-слойна марля.
* * *
Консервираната кръв с глюгозно-цитратна смес (АСД смес) се съхранява при 4°C, което осигурява най-продължителен живот на Er. 1% от Er се разрушават ежедневно, като животът им е 21-50 дни, Le - 4-8h, Tr - 6-12h. До 10 ден Ph се понижава на 6,0. Това е резултат от развиващата се "дихателна метаболитна ацидоза" и от прибавения консервант. pCO2 се повишава до 150-220 mmHg, SB спадат до 1,2-7,8 mmol/l, BB (буферните бази) - до 31 mmol/l. Това става за сметка на мобилизиране на енергийните резерви и метаболизиране на глюкоза от кръвта и консерванта до лактат, с образуване на необходимите за жизнената дейност на Er АТФ-молекули.
При продължително съхранение става обедняване откъм 2,3-ДФГ, който съдейства Hb.O2 лесно да дисоциира кислорода и да го отдава към тъканите. След 1-2 седмично съхранение, кръвта показва значително изместване на дисоциационната крива на Hb.O2 наляво и остава оксигенирана, без да отдава достатъчно O2 на тъканите. Тази и способност се възстановява в продължение на 2-4h след вливането и в организма.
Промени настъпват и в потенциала за съсирване. Тромбоцитите губят ролята си след няколко часа съхранение, намаляват бързо на брой и след 3 денонощия са напълно разрушени. В първото денонощие започват да намаляват и факторите V и VІІІ, достигайки в края на първата седмица 50% от изходното ниво за фактор V и 33% за фактор VІІІ.
Концентрацията на К+ вследствие намалена резистентност на Er и хемолиза, нараства и в края на 3 седмица достига 30 mmol/l.
Консервираната кръв съдържа десетки хиляди микроагрегати от Le, фибринови нишки, Тромбоцити и Er с различни размери. Филтърът на стандартната кръвопреливна система задържа микроагрегатите с размери >160 микрометра. По-малките преминават и емболизират белодробните капиляри с диаметър около 20 микрометра. Това именно стои в основата на редица усложнения след масивно кръвопреливане (посттрансфузионен шоков бял дроб). Днес се препоръчва ползването на специален микрофилтър.
При вливането на цитратна кръв се спазват следните изисквания:

прелива се загрята до 37°C - студената кръв предизвиква хипотермия на миокарда, спазъм на периферните кръвоносни съдове, ацидоза, лесно се депонира в депата.

вливат се по 10ml CaCl2 на всеки 500 ml кръв

за неутрализирането на хиперкалиемията i.v. се въвеждат по 200 ml 40% глюкоза + 20 E ins на всеки 1l кръв

за неутрализиране на ацидозата се въвежда NaHCO3
Кръвта се счита за прясна 48-72 h след кръводаряването. При стабилизатор АСД, срокът на годност е 35 дни.
* * *

Еритроцитната маса е най-често използваният кръвен продукт. При отливането на Er - маса (Ht = 60-80%) към нея остават около 100 ml плазма. Останалата част от плазмата съдържа основното количество хемостатични и имуноактивни фактори, голяма част от консерванта (Er маса има по-кратък срок на годност).


Предимството на еритроцитната маса се състои във високоактивната кислородна преносимост на Er и по-редките посттрансфузионни реакции, дължащи се на алогенна плазма. След приемане на 1 единица Er маса, концентрацията на Hb на приемателя се повишава средно с 10g/l, а Ht с 2%.
Има няколко вида Er маса. Най-важни от тях са: делевкоцитната Er маса и промитият Er концентрат. Първата съдържа едва 1.109 Le и се прилага при пациенти с голям брой трансфузии или доказана алоимунизация към левкоцитни антитела, или имуносупресия. Редуциран е рискът от предаване на носени от Le вирусни инфекции и се избягват посттрансфузионните фебрилни реакции.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница