Контролна работа върху действия с десетични дроби І групаДата01.04.2017
Размер38.33 Kb.
#18257
Контролна работа върху действия с десетични дроби І група

 1. Пресметнете:

а) 2,12 + (4,8 – 3,21) (0,5 точки)

б) 2,6 . 0,2 + 1,8 (0,5 точки)

в) 11,18 – 1,18 : 0,2 (0,5 точки)

г) (6,5 – 1,3).(12,7 – 4,8) (0,5 точки)
 1. Намерете х, ако:

а) (х + 13,2) : 0,2 = 251,3 (1 точка)

б) (43,5 – х) . 3 = 107,1 (1 точка)
 1. На карта с мащаб 1 : 3 000 000 разстоянието между градовете Пловдив и Враца е 7,5 см. Намерете колко километра е действителното разстояние между градовете. (4 точки)
 1. Катер се движи в река, скоростта на течението на която е 2 km/h. Скоростта на катера в спокойна вода е 20 km/h. Намерете какво разстояние ще измине катерът:

а) по течението на реката за 2,5 h; (2 точки)

б) срещу течението на реката за 1,5 h. (2 точки)

 1. Мария купила 240 г салам по 6,20 лв. за килограм и 350 г сирене по 4,50 лв. за килограм. Колко лева е похарчила Мария? Колко лева са и върнали, ако е дала 5 лева? (4 точки)


Всяка вярно решена задача Ви носи точките посочени в скоби след условието на задачата. Оценката се пресмята по формулата 2 + 0,25* броя на точките

Контролна работа върху действия с десетични дроби І група

 1. Пресметнете:

а) 2,12 + (4,8 – 3,21) (0,5 точки)

б) 2,6 . 0,2 + 1,8 (0,5 точки)

в) 11,18 – 1,18 : 0,2 (0,5 точки)

г) (6,5 – 1,3).(12,7 – 4,8) (0,5 точки)
 1. Намерете х, ако:

а) (х + 13,2) : 0,2 = 251,3 (1 точка)

б) (43,5 – х) . 3 = 107,1 (1 точка)
 1. На карта с мащаб 1 : 3 000 000 разстоянието между градовете Пловдив и Враца е 7,5 см. Намерете колко километра е действителното разстояние между градовете. (4 точки)
 1. Катер се движи в река, скоростта на течението на която е 2 km/h. Скоростта на катера в спокойна вода е 20 km/h. Намерете какво разстояние ще измине катерът:

а) по течението на реката за 2,5 h; (2 точки)

б) срещу течението на реката за 1,5 h. (2 точки)

 1. Мария купила 240 г салам по 6,20 лв. за килограм и 350 г сирене по 4,50 лв. за килограм. Колко лева е похарчила Мария? Колко лева са и върнали, ако е дала 5 лева? (4 точки)


Всяка вярно решена задача Ви носи точките посочени в скоби след условието на задачата. Оценката се пресмята по формулата 2 + 0,25* броя на точките


Контролна работа върху действия с десетични дроби ІІ група

 1. Пресметнете:

а) 6,08 + (4,31 – 3,52) (0,5 точки)

б) 7,5 :0,3 – 12,7 (0,5 точки)

в) 14,16 – 4,16 : 0,4 (0,5 точки)

г) (7,3 – 4,9).(12,5 – 3,9) (0,5 точки)
 1. Намерете х, ако:

а) (х – 12,4). 0,2 = 7,8 (1 точка)

б) 13,2 : (х + 2,3) =0,6 (1 точка)
 1. На карта с мащаб 1 : 5 000 000 разстоянието между градовете Пловдив и Варна е 7,2 см. Намерете колко километра е действителното разстояние между градовете. (4 точки)
 1. Катер се движи в река, скоростта на течението на която е 3 km/h. Скоростта на катера в спокойна вода е 18 km/h. Намерете какво разстояние ще измине катерът:

а) по течението на реката за 1,5 h; (2 точки)

б) срещу течението на реката за 2,5 h. (2 точки)

 1. Свилен купил 340 г салам по 6,40 лв. за килограм и 250 г кашкавал с цена 6,80 лв. за килограм. Колко лева е похарчил Свилен? Колко лева са му върнали, ако е дал 10 лева? (4 точки)


Всяка вярно решена задача Ви носи точките посочени в скоби след условието на задачата. Оценката се пресмята по формулата 2 + 0,25* броя на точките


Контролна работа върху действия с десетични дроби ІІ група

 1. Пресметнете:

а) 6,08 + (4,31 – 3,52) (0,5 точки)

б) 7,5 :0,3 – 12,7 (0,5 точки)

в) 14,16 – 4,16 : 0,4 (0,5 точки)

г) (7,3 – 4,9).(12,5 – 3,9) (0,5 точки)
 1. Намерете х, ако:

а) (х – 12,4). 0,2 = 7,8 (1 точка)

б) 13,2 : (х + 2,3) =0,6 (1 точка)
 1. На карта с мащаб 1 : 5 000 000 разстоянието между градовете Пловдив и Варна е 7,2 см. Намерете колко километра е действителното разстояние между градовете. (4 точки)
 1. Катер се движи в река, скоростта на течението на която е 3 km/h. Скоростта на катера в спокойна вода е 18 km/h. Намерете какво разстояние ще измине катерът:

а) по течението на реката за 1,5 h; (2 точки)

б) срещу течението на реката за 2,5 h. (2 точки)
 1. Свилен купил 340 г салам по 6,40 лв. за килограм и 250 г кашкавал с цена 6,80 лв. за килограм. Колко лева е похарчил Свилен? Колко лева са му върнали, ако е дал 10 лева? (4 точки)


Всяка вярно решена задача Ви носи точките посочени в скоби след условието на задачата. Оценката се пресмята по формулата 2 + 0,25* броя на точките


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница