Курсов проект №1Дата19.09.2023
Размер24.58 Kb.
#118712
ТипПрограма
Êóðñîâ ïðîåêò ¹1
Свързани:
My Christmas vacation essay Hristo Yonchev, 1.1 algoritmi, Create New Doc 09-11-2023 21.49, Êóðñîâ ïðîåêò ¹1 2, Êóðñîâ ïðîåêò ¹1 3, Реферат ХИВ

Курсов проект № 1
Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, пресмятаща израза:
R = 32 + A.5 – 3,
където А – еднобайтова променлива в данновата памет.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на един масив от 16 еднобайтови числа.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова

Курсов проект № 2


Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, пресмятаща израза:
R = 25 + A.9 - 111,
където А – еднобайтова променлива в данновата памет.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на един масив от 12 еднобайтови числа.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова

Курсов проект № 3


Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, пресмятаща израза:
R = 92 + A.11 - 117,
където А – еднобайтова променлива в данновата памет.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на един масив от 11 еднобайтови числа.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова

Курсов проект № 4


Да се състави програма на асемблер, която:


1. Да съдържа подпрограма, пресмятаща израза:
R = A.4  5  208,
където А – еднобайтова променлива в данновата памет.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на един масив от 16 еднобайтови числа.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова

Курсов проект № 5


Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, пресмятаща израза:
R = A.4  9  157,
където А – еднобайтова променлива в данновата памет.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на един масив от 15 еднобайтови числа.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова
Курсов проект № 6
Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, пресмятаща израза:
R = 7 + A.9 - 214,
където А – еднобайтова променлива в данновата памет.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на един масив от 10 еднобайтови числа.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова

Курсов проект № 7


Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, пресмятаща израза:
R = 178 + A.4 - 9,
където А – еднобайтова променлива в данновата памет.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на един масив от 9 еднобайтови числа.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова
Курсов проект № 8
Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, пресмятаща израза:
R = 57 + A.13 - 308,
където А – еднобайтова променлива в данновата памет.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на един масив от 14 еднобайтови числа.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова

Курсов проект № 9


Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, пресмятаща израза:
R = A.3  2  129,
където А – еднобайтова променлива в данновата памет.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на един масив от по 17 еднобайтови числа.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова
Курсов проект № 10
Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, пресмятаща израза:
R = 6 + A.15 - 199,
където А – еднобайтова променлива в данновата памет.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на един масив от по 10 еднобайтови числа.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова

Курсов проект № 11


Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, която да увеличава съдържанието на даден брояч с единица, ако тестваното число при деление на 8 има остатък 5.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на масив от по 11 еднобайтови числа, като се преброят числата, които при деление на 8 имат остатък 5.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова
Курсов проект № 12
Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, която да увеличава съдържанието на даден брояч с единица, ако тестваното число при деление на 8 има остатък 2.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на масив от по 16 еднобайтови числа, като се преброят числата, които при деление на 8 имат остатък 2.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова

Курсов проект № 13


Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, която да увеличава съдържанието на даден брояч с единица, ако тестваното число се дели на 32.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на масив от по 15 еднобайтови числа, като се преброят числата, които се делят на 32.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова

Курсов проект № 14


Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, която да увеличава съдържанието на даден брояч с единица, ако тестваното число се дели на 16.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на масив от по 13 еднобайтови числа, като се преброят числата, които се делят на 16.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова
Курсов проект № 15
Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, която да увеличава съдържанието на даден брояч с единица, ако тестваното число при деление на 4 дава остатък 3.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на масив от по 13 еднобайтови числа, като се преброят числата, които при деление на 4 дават остатък 3.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова

Курсов проект № 16


Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, която да увеличава съдържанието на даден брояч с единица, ако тестваното число при деление на 8 дава остатък 5.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на масив от по 9 еднобайтови числа, като се преброят числата, които при деление на 8 дава остатък 5.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова
Курсов проект № 17
Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, която да увеличава съдържанието на даден брояч с единица, ако тестваното число е четно.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на масив от по 12 еднобайтови числа, като се преброят четните от тях.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова
Курсов проект № 18
Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, която да увеличава съдържанието на даден брояч с единица, ако тестваното число е нечетно.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на масив от по 15 еднобайтови числа, като се преброят нечетните от тях.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова

Курсов проект № 19


Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, която да увеличава съдържанието на даден брояч с единица, ако тестваното число се дели на 4.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на масив от по 16 еднобайтови числа, като се преброят числата, които се делят на 4.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова

Курсов проект № 20


Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, която да увеличава съдържанието на даден брояч с единица, ако тестваното число се дели на 8.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на масив от по 7 еднобайтови числа, като се преброят числата, които се делят на 8.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова
Курсов проект № 21
Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, която да увеличава съдържанието на даден брояч с единица, ако тестваното число при деление на 32 има остатък 3.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на масив от по 16 еднобайтови числа, като се преброят числата, които при деление на 32 имат остатък 3.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова
Курсов проект № 22
Да се състави програма на асемблер, която:
1. Да съдържа подпрограма, която да увеличава съдържанието на даден брояч с единица, ако тестваното число при деление на 16 има остатък 4.
2. Подпрограмата да се извика за елементите на масив от по 16 еднобайтови числа, като се преброят числата, които при деление на 16 имат остатък 4.
Курсовият проект трябва да съдържа:
1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител.
2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.

30.08.2018 г. Разработил:


проф. д.н. инж. ................... Ж. Савова

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница