Курсова работа по Противодействие на конвенционалната престъпност на тема „Превенция и разкриване на грабежи“ съдържаниестраница1/8
Дата10.10.2023
Размер81.37 Kb.
#118919
ТипЛитература
  1   2   3   4   5   6   7   8
грабежи


КУРСОВА РАБОТА
по
Противодействие на конвенционалната престъпност
на тема
„Превенция и разкриване на грабежи“

СЪДЪРЖАНИЕ


Увод 3
Мотиви и мотивация на престъпното поведение при извършителите на грабежи. 14
Характеристики на извършителя на грабеж. 16
Заключение 21
Използвана литература 23


Увод


Грабежът е отнемане на чужда вещ от владението на другиго с намерение противозаконно да се присвои, като употребява сила или заплашване. Заплахата трябва да бъде от естество, което да излага на тежка опасност живота, здравето или честта или имота на заплашения или друго присъстващо лице. Моят интерес към настоящата дипломна работа е свързан с естеството на професионалните ми задължения като неизменна част се явяват и грабежите. Настоящето изследване има за цел да разгледа личността на грабителите и виктимизацията.
Грабежът се пречислява към престъпните отнемания, дори да е в приготовление (замисъл за извършване на грабеж). Обща особеност на тези престъпления е, че при всички тях задължителен е имущественият елемент, а именно – вещ. При някои престъпления против собствеността годен предмет са само движимите вещи. При други обаче годен предмет са и недвижимите вещи. Има и престъпления, при които имущественият предмет е определен по-общо с термина “имущество”.
Няма обаче престъпление против собствеността, при което такъв имуществен елемент да липсва. Чрез грабежа се засягат обществените отношения при кражбата, но той има комплексен ефект, защото освен тях, при грабежът се засягат и обществените отношения, свързани с личността.
Анализът на престъпността отдава значителен принос на криминалните посегателства върху личността за пораждането на чувство за обществен страх и несигурност сред гражданите. Водеща за противодействието на престъпността е дейността на МВР. Грабежите в България значително увеличават броя си, което дава ясна индикация за вземането на незабавни превантивни мерки от страна на правоохранителни органи. Градът и околностите също биват сцена на твърде зачестили подобни инциденти. Рискът от грабеж е твърде голям в големите градове и столицата. Най-често пострадали са жените поради по-малката вероятност да окажат голяма съпротива или да надделеят над грабителя, както и хората с най-високи доходи (във всеки случай над 1000 лв. месечен доход).
Този вид престъпления се извършват най-често в близост до дома (около половината от всички нападения се наблюдават именно там). Като най-опасни са въоръжените грабежи, които съставляват около 1/4 от всички грабежи. Ускорена е криминализацията и виктимизацията на извършителите в детска възраст – малолетни (до 14 г.) и непълнолетни (14-18 г.). В тези случаи обезпокоителното е запазващото се непроменимо ниво на подобни нападения с помощта на оръжие и насилие.
Превенцията е една от основните задачи,поставени пред света в началото на ХХ век и продължава да я реализира активно и днес, в началото на ХХI век. Чрез нея се постига намаляване на престъпността и на разходите за нейното противодействие, повишаване на сигурността на гражданите и на доверието им в способността на правозащитните органи да защитят правата и законните им интереси.
Превентивната дейност представлява недопускане и ограничаване на престъпността и други правонарушения. Превенцията е комплексна дейност, осъществявана от централната публична власт, областните управители и кметовете, органите на местното самоуправление и на частния сектор, неправителствените организации, академичните среди и широката общественост. Превантивната дейност се извършва в 4 направления: обща, индивидуална, предотвратяване и пресичане.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница