Министерство на вътрешните работи – гд ”борба с организираната престъпност” / гд „криминална полиция”, дирекция „противодействие на организираната и тежка престъпност”Дата15.10.2017
Размер114.88 Kb.
#32442

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ГД ”БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ” / ГД „КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”, ДИРЕКЦИЯ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА И ТЕЖКА ПРЕСТЪПНОСТ”


М. ЯНУАРИ 2008Г.

1. Заключителна конференция на Програмата за обмен на СЕРОL /Agis , организирана от Международния център за обучение към Министерството на правосъдието и правоприлагането на Унгария и Секретариата на СЕРОL. Конференцията се проведе от 21-23 януари 08 г. в Будапеща – Унгария. Участва н-к сектор Явор Колев.
2. Участие в обучителен семинар от 14 до 18 януари 2008 г., в гр. Дъблин /Ирландия/, по въпросите на интернет престъпления, организиран от Европол и Университетския колеж в гр.Дъблин и е продължение от поредицата аналогични инициативи свързани с различните аспекти на разследванията в тази област. Основната тема на обучителния курс ще бъде използването на зловредни вируси и програми за проникване в информационните системи на финансовите и други институции. Участва служител от сектора.

Проведени операции - 1 бр. ;

Образувани дознания – 1 бр. по чл. 159, ал. 4 НК ;

Образувани следствени дела – . няма

Изпратени преписки в прокуратурата – 23 бр. /от които с мнение за образуване по чл. 172 а НК – 14 бр.

Иззети оптични дискове - над 200 CD;

Иззети компютърни системи – 2 бр. РС; 1 лаптоп; 1 външен хард диск; размера на незаконното съдържание е над 1 терабайта - /порнографски материали, музика, филми, софтуер/ .


М.ФЕВРУАРИ

2008Г.


1. Участие в 7-ма международна конференция за звената за борба с ВОТNET /компютърни мрежи, изграждани от хакери без знанието на притежателите на компютърните, използвани за измами по Интернет/, която се проведе в периода 05-07 февруари 08 г. в Генералния секретариат на МОКП Интерпол, Лион, Франция. Лектор Явор Колев.

2. Участие в ІІІ международна конференция по противодействие на детската порнография в Интернет. Конференцията е организирана от Глобалната група за борба с виртуалните престъпления, в която членуват МОКП “Интерпол”, Департаментът по вътрешната сигурност на САЩ, Австралийската федерална полиция, Канадската кралска полиция и Агенцията по организирана престъпност на Великобритания. Основната цел е оперативно взаимодействие в реално време по престъпления, свързани със сексуална експлоатация на деца и детска порнография в Интернет. Конференцията се проведе от 17-20.02.08 г. във Ванкувър – Канада. Участва н-к сектор Явор Колев.

3. Участие в семинар на тема :”Защита на авторските и сродни права в медийната сфера” във Варна /к.к. Златни пясъци/ на 19,20,21.02.08 г. Същият се организира по Проект по Програма ФАР от Съвета за електронни медии и ВВС World Services Trust. Участват представители от ЕС, а от българска страна – презентации от СЕМ, Министерство на културата – ДЗАПС, Административен съд, колективни организации за защита на авторските права и МВР. Участват двама служители от сектора като лектори.

Проведени операции - 2 бр. по 172 А НК ;

Образувани дознания – 7 бр., от които по чл. 172 А НК – 4 бр. ;

Образувани следствени дела – няма;.

Изпратени преписки в прокуратурата – 12 бр., от които 5 бр. с мнение за образуване по чл. 172 а НК

При проведените процесуално-следствени действия в гр.Добрич са иззети 12 FTP сървъра , съдържащи над 25 терабайта музика, филми, софтуер без уредени авторски права /равняващи се на 37 000 компактдиска/ , разпространявани до над 5 000 абоната на интернет доставчика. Иззети са още 7 бр. стрийминг сървъра , сателитни приемници , дигитални конвертори и друго оборудване, чрез което Доставчика е разпространявал 45 телевизионни програми и 5 радио програми без уредени авторски права в Интернет.

При проведените процесуално- следствените действия в гр. София са иззети 7 /седем/ броя компютърни конфигурации и един брой лаптоп с незаконен софтуер, съдържащи множество файлове в графичен формат и 43 /четиридесет и три/ броя кашони с художествени картички с приблизително 160 хил. Бр. художествени картички. По същото време с Постановление за отделни следствени действия бе извършено претърсване и изземване в складови помещения на фирма “Уникарт “ ЕООД , находящи се на териториите на гр. Бургас и гр. Варна. От склада в Бургас са иззети 149 бр. кашони /640 662 бр. картички/ , а от този на Варна – 30 бр. кашони /около 272 641 бр. художествени картички. Общо за трите града приблизителния брой картички е 1 млн., на обща стойност 500 000 лв. /пазарната цена на всяка една от тях е 0.50 лв. /.


М.МАРТ

2008Г.


1. Участие в е-crime конгрес в Лондон, Великобритания в периода 03.03.-07.03.08г. организиран от SOCA. Участват двама служители от сектора.

2. Участие в работна среща за престъпления срещу деца, извършвани с помощта на компютри, която ще се проведе в Атина, Гърция от 11-14.03.08 г. Семинара организиран от Генералния секретариат на МОКП Интерпол /Генералния секретариат на Интерпол и Центъра за Изчезнали и експлоатирани деца /ІСМЕС/ , спонсориран от Майкрософт. – Участва 1 служител от сектора

3. Участие в консултативна среща между представители на Р България /ДКХ-МФ/ и експерти от ГД “Вътрешен пазар и услуги” на ЕК за обсъждане проект на закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Срещата ще се проведе в периода 10-12.03 – Брюксел , Белгия. Участват двама служители от сектора.

4. Провеждане на семинар в гр. Сливен по компютърни престъпления. Участват представители от 29 ОДП в страната, сектор “Компютърни престъпления” . Лектори – Велизар Соколов – “Арсис Консултинг”; Илона Кръстенякова – ВКП; Светослав Василев – Столична следствена служба. Семинара ще проведе на 12-14.03 2008 г.


Проведени СПО – 2 бр.

 • сл. дело № 130/07 г. – ОПГ – чл. 249, ал. 1 НК ;

 • сл. дело № 30/08 г. – чл. 159, ал. 4 НК – част от международна операция “Сантяго” , проведена в гр. София и гр. Добрич

Образувани дознания - 7 бр. , от които по чл. 172 А НК - 3 бр. :

 • ДЗ № 45/13.03.08 г. – срещу НИ по чл. 172 а, ал. 1 НК ;

 • ДЗ № 46/14.03.08 г. – срещу НИ по чл. 172 а, ал. 1 НК ;

 • ДЗ № 47/14.03.08 г. – срещу НИ по чл. 172 а, ал. 1 НК ;

Изпратени в Прокуратурата – 7 бр. , както следва:

1 преписка по чл. 212 а, чл. 253 НК – СГП

5 преписки - по компетентност - СРП ;

1 преписка – по компетентност – СГП ;Следствени дела за І трим. на 2008 г. . – 5 бр. сл. дела , от които по чл. 172 А НК – 1 бр.

Сл. дело № 20/12.02.08 г. – по чл. 172 а ,ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 НК ;Иззети:
1. СПО - 350 бр. CD-R; 3 бр. преносими компютри ; 6 бр.записващи устройства флаш - памет, ; 133 бр.дискове CD-R, 5 бр. Стационарни компютри.

2. СПО - от София иззети компютърна конфигурация – 1 бр., преносим компютър – 1 бр., твърд диск- 1 бр. ; 1 000 оптични носители. При направения първоначален оглед на компютърната конфигурация, е установено наличието на 2 терабайта материали с порнографско съдържание, разпространявани чрез торент и др. Р2Р клиенти. От гр. Добрич, са иззети компютърна конфигурация – 1 бр., твърд диск- 1 бр. и оптични носители.


М.АПРИЛ

2008Г.


Участие в конференция по компютърни престъпления и 24/7 в Страсбург, Франция за времето 1.04.-02.04 , организиран от Съвета на Европа. Участва н-к сектор Явор Колев.

1.Проведени реализации – 5 бр. , от които 2 бр. по чл. 172 а НК

Образувани дознания- 7 бр., от които 3 бр. по чл. 172 а НК

Изпратени в прокуратурата - 9 бр. , от които 3 бр. по чл. 172 а НК

Иззети - компютърни системи – 42 бр. с нелицензиран софтуер; 1 бр. уеб сървър; 1 бр. компютърна система „IBM”, с монтирани устройства за преобразуване на сигнал от телевизионни и сателитни програми и 14 бр. оптични носители;


М.МАЙ

2008Г.

М.ЮНИ

2008Г.


1. Провеждане на семинар във Франция, гр. Реймс, организиран от заместник

директора на служба за Международно техническо сътрудничество към Националната полиция на Франция , посветен на изработването на обща европейска платформа за сигнализиране на незаконно съдържание в кибернетичното пространство. Семинара се проведе 4-6 юни. Участват двама служители от сектора.

2. Участие в българо-френски семинар по въпросите на компютърните престъпления , който се проведе в гр. Сливен от 03.06-05.06.08 г. – участват служители от сектора и ОДП в страната.

Проведени операции - 1 бр. по чл. 172 а НК ;

Образувани дознания – 1 бр. по чл. 172 а НК ;

Образувани следствени дела – няма

Изпратени преписки в прокуратурата – 10 бр., от които 4 бр. по чл. 172 а НК

Иззети компютърни системи – 21 бр. компютърни конфигурации и сървъри , с нелицензиран софтуер - различни разновидности на windows, оffice, autocad, аdobe photoshop, corel , flex type и др.
М.ЮЛИ И АВГУСТ

2008Г.


А/ м.юли 2008г.

1. Участие в конференция на тема “Детска порнография в Интернет” , която се проведе на 07-08.07.08 г. във Виена , Австрия - покана от министър Гюнтер Платер. Конференцията е част от подготовката на традиционната министерска среща на Залцбургския форум, съчетана с конференция за сигурността на Западните Балкани - участва 1 служител от сектора.

Проведени операции - 1 бр. по чл. 172 а НК – обр. ДЗ

Образувани дознания – 3 бр. ;

Образувани следствени дела – няма

Изпратени преписки в прокуратурата – 15 бр., от които 3 бр. по чл. 172 А и 172 Б НК;

Иззети компютърни системи – При проведената СПО от офисите на фирма “Тракиянет” - Чирпан са иззети 1 FTP сървър с над 3 терабайта незаконно съдържание / музика, филми, софтуер и порнографско съдържание/, както и 1 бр.съврър с SQL софтуер , за които не са предоставени документи, удостоверяващи легалното използване на инсталирания върху тях софтуер - различни разновидности на windows, оffice, аdobe photoshop, flex type и др. Откритият нелицензиран софтуер по първоначални данни е за над 5 хил. щ.д.

Б/ м.август 2008г.

В периода 04.08 – 07.08.2008 г. се проведе ІІІ международен семинар по киберпрестъпност, свързан с незаконното съдържание в Интернет – разпространение на детска порнография и виртуално блудсто в интернет среда и с цел повишаване квалификацията на оперативните работници в противодействието на високотехнологичната престъпност. Семинарът е организиран от ГДБОП-МВР и Департамента на Отечествената безопасност на САЩ. Участват сектор “Компютърни престъпления” и служители “БОП” в страната. Семинара се проведе в гр. Сливен.

Проведени операции - няма ;

Образувани дознания – 6 бр. ;

Образувани следствени дела – няма ;

Изпратени преписки в прокуратурата – 7 бр. , от които 2 бр. по чл. 172 А НК и чл. 172 Б НК ;

Иззети компютърни системи – няма


М.СЕПТЕМВРИ

2008Г.

М.ОКТОМВРИ

2008Г.


 1. Участие в работен семинар на Пета среща на работната група по проблемите на нарушаването на правата на интелектуалната собственост в Хага , Нидерландия за периода 16-17.10.08 г. Участва служител от сектора.

 2. Участие в експертна среща по борбата срещу заплахата от киберпрестъпления, която ще се проведе във Виена, Австрия на 30-31 октомври 3008 г. Срещата се организира от Звеното по стратегически полицейски въпроси в Секретариата на ОССЕ и има за цел да насърчи обмяна на “добри практики” между правоприлагащите органи на държавите -участнички в посочената област. Участва служител от сектора.

 3. Участие в Осмата среща на международната група за противодействие на ботовете. Форумът се проведе от 21-24.10.08 г. в Института за софтуерно инженерство, гр. Арлингтън, Вирджиния, САЩ. Конференцията се спонсорира от Майкрософт Корпорейшън. – Участва н-к сектор “Компютърни престъпления “

 4. Участие в среща на Министрите на Вътрешните работи и Правосъдието на страните от югоизточна Европа за задълбочаване на сътрудничеството в противодействието на киберпрестъпленията, организирана от ПСЮИЕ /процес на сътрудничество в югоизточна европа/ . Срещата ще се проведе в Р Молдова за периода 30-31.10.08 г. - Участва министъра на вътрешните работи на Р България и н-к сектор “Компютърни престъпления”.

 5. Участие в семинар на тема: “Европейска мрежа за превенция на престъпността”, който се проведе в периода 15-17.10.08 г. в Международния полицейски тренировъчен център, разположен в гр. Legionowo, Zegrzynska , Полша. Участва служител от сектора.

Проведени операции - няма ;

Образувани дознания – 2 бр. по чл. 172 а НК и чл. 172 Б НК ;

Изпратени преписки в прокуратурата – 9 бр. , от които 2 бр. с мнение за образуване от чл. 172 а НК и чл. 172 б от НК във ВКП

Иззети оптични дискове - няма

Иззети компютърни системи – няма


М.НОЕМВРИ

2008Г.


 1. Участие в международен семинар на тема “Киберпрестъпленията – нарастващата заплаха за националната и международната сигурност. Финансови престъпления в Интернет и кибертероризма”. Семинара се провежда от Национална следствена служба, Столична следствена служба и Камара на следователите. Участват чуждестранни лектори от Министерство на правосъдието на САЩ и ФБР. Семинара се проведе 04-06.10.08 г. в гр. Варна , к.к. Албена. Лектор н-к сектор Явор Колев.

 2. По покана от Съвета на Европа участие в конференция по въпросите на международното сътрудничество срещу киберпрестъпността, която се проведе на 18 и 19 ноември 2008 г. в Охрид. – участва служител от сектора.

 3. Участие в обучителен семинар в гр. Варна за периода 13-14 .11.08 г. организиран от Фондация “Право и Интернет” на тема “Правосъдието в дигиталната ера”. Целта на семинара е укрепване на капацитета на магистратите на България и Румъния при разследване, обвинение и осъждане в случаи, включващи кибер престъпления. Лектор н-к сектор Явор Колев.

Проведени операции - 3 бр. ; 2 бр. по чл. 172 А и 1 бр. по чл. 172 Б НК.

Образувани дознания – 5 бр. , от които 4 бр. по чл. 172 А и чл. 172 Б НК.

Образувани следствени дела – няма .Изпратени преписки в прокуратурата – 12 , от които 6 бр. с мнение за образуване на наказателно производство по чл. 172 А НК.

Иззети спортни стоки под чужда търговска марка над 1263 артикула - нанесени щети за над 420 х. лв.

Иззети компютърни системи – 9 сървъра с над 8 терабайта незаконно съдържание музика, филми, софтуер .


М.ДЕКЕМВРИ

2008Г.


1. Участие в среща на експерти по високо технологичната престъпност, която се проведе от 02-04.12.08 г. в Европол, гр. Хага, Нидерландия – участва служител от сектора.

2. Участие в кръгла маса “Съдържание и интернет – взаимодействието между правоносители и интернет доставчици”, която се състоя на 5.12.08 г. , гр. София, гранд хотел София. Организират БАМП, IFPI, BAIT, ДАИТС и др. В дискусиите са взели участие народни представители от ресорните комисии в 40-то Народно събрание, представители на Министерство на културата и ДАИТС, членове на Съвета за защита на интелектуалната собственост към МК, представители на дружествата за колективно управление на права и креативните индустрии, както и членове на граждански сдружения и бизнес организации от телекомуникационния и интернет сектор. Специален гост на форума е г-н Оливър Швенцел, старши вицепрезидент “Бизнес и правни въпроси”, Еми Мюзик Пъблишинг – Континентална Европа. – Лектор Явор Колев.

3. Посещение по покана на офицера за връзка на Кралство Испания в София в Мадрид и обмяна на опит по линия високо технологични престъпления за периода 15-20.12.08 г. – участват двама служители от сектора.

Проведени операции - 1 бр. по чл. 172 а НК ;

Образувани дознания – 3 бр. , от които 1 бр. по чл. 172 а НК ;

Образувани следствени дела – няма .

Изпратени преписки в прокуратурата – 3 бр. , от които 1 бр. с мнение за образуване по чл. 172 а НК

Иззети компютърни системи – При проведените процесуално-следствени действия в гр. Харманли са иззети 15 бр. компютърни системи с инсталирани нелегитимни копия на компютърни програми на компании , членки на международното сдружение на издателите на бизнес софтуер /BSA/, между които Майкрософт, Аутодеск, Адоби, Корел , Солид Уъркс и др., както следва: Оffise XP Pro 2003, Auto Cad 2000, Adobe Acrobat 7.0, Adobe Designer 7.0, Solid Works, Corel Draw, Flex Type и др. Стойността на нелицензирания софтуер надхвърля 170 хил. лв.

ОБЩО ЗА 2008Г.

Проведени СПО през периода - 19 бр.

Образувани дознания – 50 бр.

Следствени дела – 9 бр.

Изпратени в прокуратурата – 117 бр. преписки, с мнение за образуване .


Общо за 2008 г. обр. ДЗ - по линии

По чл. 172 а , б НК – 19 бр. ДЗ

По чл. 172 а НК – 2 сл. дела

Изпратени в Прокуратурата – по линии

По чл. 172 а НК – 12 бр.

По чл. 172 б НК – 5 бр.

По компет. в СРП – 54 бр.

По компет. в СГП – 15 бр.

По компет. във ВКП – 7 бр.

Иззети , както следва:

Иззети оптични дискове - над 1700 бр. CD;

Иззети компютърни системи – 100 бр. компютърни конфигурации и сървъри , с нелицензиран софтуер - различни разновидности на windows, оffice, autocad, аdobe photoshop, corel , flex type и др. ; лаптоп; 3 външен хард диск; размера на незаконното съдържание е над 3 терабайта - /порнографски материали, музика, филми, софтуер/ ; 6 бр.записващи устройства флаш - памет, 1 бр. видеокамера с 12 бр. касети,Иззети 34 FTP сървъра , съдържащи над 45 терабайта музика, филми, софтуер без уредени авторски права .
Иззети спортни стоки под чужда търговска марка над 1263 артикула - нанесени щети за над 420 х. лв.

Каталог: images -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
docs -> Валентин топалов
docs -> Република българия министерство на здравеопазването
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> Агенция „митници”
docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
docs -> Патентно ведомство
docs -> На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница