Курсова работа по застрахованестраница1/3
Дата08.02.2024
Размер55.16 Kb.
#120263
  1   2   3
КУРСОВА РАБОТА – ЗАСТРАХОВАНЕ
Свързани:
КУРСОВА РАБОТА – НСС, kontroling-na-administrativnite-i-upravlenski-zvena (1), Kontroling, kontroling (1)


КУРСОВА РАБОТА

ПО ЗАСТРАХОВАНЕ
от Мирослава Янкова Янева

Фак.№ 23234001


На тема:
Автомобилно застраховане в застрахователно дружество - същност, развитие, проблеми и решения.“
08.02.2024 г.


Автомобилното застраховане представлява обществен обезщетителен източник, чрез който се компенсират загубите и претърпените вреди на транспортните средства. Като самостоятелна икономическа категория застраховането изразява определени икономически отношения, които възникват между застрахователните дружества и физическите и юридическите лица във връзка с образуването, управлението и разпределението на застрахователния фонд. Тези взаимоотношения се оформят в правна форма чрез сключване на застрахователен договор, като по този начин застрахователните отношения се превръщат в застрахователни правоотношения. За осъществяването на застрахователната политика държавата очертава основните икономически рамки, чрез които се определят рисковите групи и стопанските обекти, като предвижда задължителното застраховане на транспортните средства.
В България автомобилното застраховане е от голямо значение. То остава с най-висок дял в застрахователния пазар. Открояват се следните ключови точки:
Ниско ниво на застрахователно проникване: В България нивото на застрахователното проникване остава много ниско. Доминира автомобилното застраховане, а голяма част от работата на сектора зависи от регулациите, определени от държавата.
Дял на обезщетенията: Общото застраховане изплаща близо 82% от всички обезщетения в България, и от тях 84% са по автомобилни застраховки.
Сравнение с други страни: Делът на обезщетенията към брутния вътрешен продукт (БВП) в България е 1%, докато в развитите държави на ЕС този дел е между 3% и 5%.
Настоящото изложение има за цел за представи условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите (ГОА), правата и задълженията на страните и правните последици от сключването му.
Обект на застраховане по задължителната застраховка ГОА е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства (МПС), за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата (чл. 477, ал. 1 КЗ).
Легални дефиниции на някои от понятията, които са използвани в изложението:


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница