Курсова работа национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандартистраница1/6
Дата08.02.2024
Размер60.9 Kb.
#120262
  1   2   3   4   5   6
КУРСОВА РАБОТА – НСС
Свързани:
КУРСОВА РАБОТА – ЗАСТРАХОВАНЕ, kontroling-na-administrativnite-i-upravlenski-zvena (1), Kontroling, kontroling (1)


КУРСОВА РАБОТА

Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти


от Мирослава Янкова Янева

Фак.№ 23234001


На тема:
НСС 36 Обезценка на активи. МСС 36 Обезценка на активи. Обхват, приложно поле, особености. Съпоставителен анализ“
26.12.2023 г.


Национални счетоводни стандарти
1. С националните счетоводни стандарти се осигурява организационно и методологично единство при осъществяването на счетоводното отчитане (текущо и периодично) на дейността на предприятието, за да се постигне вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние в годишния счетоводен отчет.
2. Стандартите са неразделна част от постановките на Закона за счетоводството. Те осигуряват:
а) завършеност на националното счетоводно законодателство при условията на пазарна икономика;
б) унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна терминология;
в) прилагане на национални счетоводни стандарти в съответствие със специфичните счетоводни проблеми в Република България;
г) пълно обхващане на счетоводните обекти;
д) законосъобразно счетоводно третиране на някои отчетни ситуации, за които има алтернативни решения в международните счетоводни стандарти;
е) законосъобразност при мотивирането, разработването и осъществяването на възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика;
ж) единна концепция за капитала на предприятието и неговото поддържане.
С прилагането на Националните счетоводни стандарти се осигурява организационно и методологично единство при осъществяването на счетоводното отчитане на дейността на предприятието с цел вярно и честно представяне на имущественото и финансовото му състояние в годишния финансов отчет.


Международни счетоводни стандарти

Международните счетоводни стандарти (МСС) са набор от счетоводни принципи, правила и методи, общоприети от професионалните счетоводители. Те изискват високо качество, прозрачност и сравнимост на информацията във финансовите отчети.


Първите счетоводни стандарти са Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), създадени през 1939 г. от Американския институт на дипломираните счетоводители (AICPA). Към настоящия момент те се развиват от съвет от 7 члена (Financial Accounting Standards Board - FASB ). Този съвет поема отговорност и за издаването им, като до юли 1999 г. са популяризирани 137 документа - Statement of Financial Accounting Standards (SFAS). Началото на разработката на МСС е поставено през 1973 г. съгласно договореност между професионални счетоводни организации от Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, Мексико, Обединено кралство и Ирландия и САЩ. От 1983 г. членове на Съвета за МСС (IASC) са всички професионални счетоводни организации, които членуват в Международната федерация на счетоводителите- International Federation of Accountants
МСС се прилагат от множество страни в целия свят изцяло или като база за разработване на Национални счетоводни стандарти, отразяващи спецификата на съответната държава.
Те дават сигурност на участниците в световните капиталови пазари и всички други потребители, при вземането на важни икономически решения. Основа са при планиране и отчитане на националните и трансграничните инвестиции и финансирания. Отчетите, съставени по МСС, се приемат от основните фондови борси в целия свят.
а) еднаквост при счетоводното третиране на някои отчетни ситуации, за които има алтернативни решения в международните счетоводни стандарти;
б) законосъобразност при мотивирането, разработването и осъществяването на възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика;
в) единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница