Отчет за основните обемни и икономически показателистраница1/10
Дата17.08.2018
Размер0.94 Mb.
#79979
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД

ОПЕРАТИВЕН ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

за 3-те месеца на 2015 година


 

Отчет

План

Отчет

+ -

%

+ -

%

в хил. лева

2014

2015

2015

2015/2014

2015/2014

2015/План

2015/План

финансови показатели


 


Приходи от продажби

57 564

60 821

58 542

978

1,7%

-2 279

-3,7%

В т.ч.: - приходи от продажби

14 844

15 821

13 542

-1 302

-8,8%

-2 279

-14,4%

- Компенсация по Договор за ЗОУ

42 720

45 000

45 000

2 280

5,3%

0

0,0%

Оперативни разходи

44 793

49 812

46 660

1 867

4,2%

-3 152

-6,3%

EBITDA

12 771

11 009

11 882

-889

-7,0%

873

7,9%

Приходи от амортизиране на други финансирания от ДБ

2 749

6 423

6 417

3 668

133,4%

-6

-0,1%

Амортизации

20 653

21 448

20 988

335

1,6%

-460

-2,1%

В т.ч.: Амортизации на ДМА финансирани от ДБ

2 749

6 426

6 417

3 668

133,4%

-9

-0,1%

EBIT

-5 133

-4 016

-2 689

2 444

-47,6%

1 327

-33,0%

Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА

259

898

45

-214

-82,6%

-853

-95,0%

Брутни приходи от продажби на ДМА и КМА

322

2 230

45

-277

-86,0%

-2 185

-98,0%

Себестойност на продадени ДМА и КМА

-63

-1 332
63

-100,0%

1 332

-100,0%

Финансови приходи (разходи)

-1 508

-769

-863

645

-42,8%

-94

12,2%

Печалба преди данъци

-6 382

-3 887

-3 507

2 875

-45,0%

380

-9,8%

Данъци

0

0

0

0
0

#DIV/0!

Печалба/Загуба от продажба на активи по схемата "дълг срещу собственост"
0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

Брутен приход от продажба на активи по схемата "дълг срещу собственост"


0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

Себестойност на продадени активи по схемата "дълг срещу собственост"


0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

Нетна печалба

-6 382

-3 887

-3 507

2 875

-45,0%

380

-9,8%

 


Паричен поток (чиста печалба + амортизации)

14 271

17 561

17 481

3 210

22,5%

-80

-0,5%

 


Чист паричен поток - инвестиции

10 375

14 099

14 235

3 860

37,2%

136

1,0%

Коефициенти за:

 

 

 

 

 

 

 

Рентабилност


нетен марж

-0,43

-0,25

-0,26

 

-39,7%на собствения капитал (EBIT/собствен капитал)

-0,05

-0,07

-0,04

 

-9,9%на нетните активите (EBIT/нетни активи)

-0,02

-0,03

-0,02

 

-17,6%обръщаемост на активите (приходи/ДА)

0,040

0,050

0,041

 

2,1%обръщаемост на ДМА (приходи/ДМА)

0,040

0,052

0,043

 

6,6%Задлъжнялост


дълг/собствен капитал - financial gearing

2,58

4,18

3,88

 

50,0%дълг/ активи

0,59

0,62

0,60

 

1,8%Ликвидност


обща ликвидност

0,36

0,24

0,25

 

-32,1%бърза ликвидност

0,25

0,13

0,15

 

-39,8%абсолютна ликвидност

0,04

0,02

0,05

 

13,0%Баланс

 

 

 

 

 

 

 

собствен капитал

103 579

57 624

60 247

-43 332

-41,8%

2 623

4,6%

нетни активи

242 266

151 453

154 076

-88 190

-36,4%

2 623

1,7%

активи

450 715

390 811

386 284

-64 431

-14,3%

-4 527

-1,2%

задлъжнялост

267 732

240 746

233 589

-34 143

-12,8%

-7 157

-3,0%

Обемни показатели

 

 

 

 

 

 

 

превозени пътници (хил.)

6 041,88

5 989,10

5 400,28

-642

-10,62%

-589

-9,8%

пътниккм (млн.)

391,75

388,51

344,34

-47

-12,10%

-44

-11,4%

средно списъчен брой персонал

6 107

6 077

6 067

-40

-0,7%

-10

-0,2%

производителност на 1 лице (хил. пътниккм)

64,15

63,93

56,76

-7,39

-11,5%

-7

-11,2%


Приходите от продажби на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД са увеличени от 57 564 хил. лева през 2014г. на 58 542 хил. лева през 2015г., увеличение с 978 хил. лeва или с 1.7%. В сравнение с бизнес плана се отчита намаление на приходите от продажби в размер на 2 279 хил. лева.

Оперативните разходи увеличават своя размер спрямо отчета за 2014г. През трите месеца на 2015г. те представляват 46 660 хил. лева, докато през съответния период на 2014г. те са 44 793 хил. лева, т.е. увеличение в размер на 1 867 хил. лева спрямо отчета. Спрямо бизнес плана се наблюдава намаление на оперативните разходи с 3 152 хил. лева или 6.3%.

Финансов резултат - по отчет „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД приключи трите месеца със загуба в размер 3 507 хил. лева при отчетена загуба 6 382 хил. лева за съответния период на 2014г., т.е. подобряване на резултата с 2 875 хил. лева.

EBITDA намалява от 12 771 хил. лева през 2014г. на 11 882 хил. лева за 2015г.

EBIT намалява отрицателната си стойност от -5 133 хил. лева през 2014г. на -2 689 хил. лева по отчет за 3-те месеца на 2015г.

В сравнение с бизнес плана, свободният паричен поток се намалява от 17 561 хил. лева на 17 481 хил. лева по отчет.Коефициенти за:

Рентабилност

  • Нетен марж – Нетният марж на дружеството се подобрява от -0.43 през съответния период на 2014 г. на -0.26 за 3-те месеца на 2015 г., т.е. увеличението е 39.7%.

  • Рентабилност на собствения капитал (EBIT/собствен капитал) се намалява от -0,05 през 2014 г. на -0,04 през 3-те месеца на 2015 г., т.е. намалението е 9.9%.

  • Рентабилност на нетните активи (EBIT/нетни активи) -0,02 през 2014 г. и е непроменено през 3-те месеца на 2015 г.

  • Обръщаемост на активите (приходи/ДА) се увеличава от 0,040 през 2014 г. на 0,041 през 3-те месеца на 2015 г., т.е. увеличението е 2.1%.

  • Обръщаемост на ДМА (приходи/ДМА) се увеличава от 0,040 през 2014 г. на 0,043 през 3-те месеца на 2015 г., т.е. увеличението е 6.6%.

Задлъжнялост

  • Дълг/собствен капитал (financial gearing) – Задлъжнялостта, изчислена като съотношение на задълженията спрямо собствения капитал, се увеличава от 2,58 през 2014 г. на 3,88 през 3-те месеца на 2015 г., т.е. увеличението е 50%.

  • Дълг/активи – Задлъжнялостта, изчислена като съотношение на задълженията спрямо активите, се увеличава от 0,59 през 2014 г. на 0,60 през 3-те месеца на 2015 г., т.е. увеличението е 1.8%.

Ликвидност

  • Обща ликвидност – Коефициентът на обща ликвидност се намалява от 0,36 през 2014 г. на 0,25 през 3-те месеца на 2015 г., т.е. намалението е 32,1%.

  • Бърза ликвидност – Коефициентът на бърза ликвидност се намалява от 0,25 през 2014 г. на 0,15 през 3-те месеца на 2015 г., т.е. намалението е 39.8%.

  • Абсолютна ликвидност – Коефициентът на абсолютна ликвидност се увеличава от 0,04 през 2014 г. на 0,05 през 3-те месеца на 2015 г., т.е. увеличението е 13%.

Увеличени са трите коефициента спрямо бизнес плана: при коефициента за обща ликвидност – от планирани 0,24 по отчет този показател е 0,25, при коефициента за бърза ликвидност – при планирани 0,13 отчетения коефициент по отчет е 0,15, а при коефициента на абсолютна ликвидност – при планиран 0,02 по отчет е 0,05.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница